Authors:
Brigitta Tóth Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék 8360 Keszthely, Deák F. út 16 Magyarország

Search for other papers by Brigitta Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Makó Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék 8360 Keszthely, Deák F. út 16 Magyarország

Search for other papers by András Makó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gergely Tóth Európai Bizottság Közös Kutatóközpont, Környezet és Fenntarthatóság Intézet Ispra Olaszország

Search for other papers by Gergely Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csilla Farkas MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Csilla Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Kálmán Rajkai MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Kálmán Rajkai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Kutatásunk célja a víztartóképesség-függvény (VKF) paramétereit az átnézetes térképeink adattartalmával becslő módszerek megbízhatóságának összehasonlítása és továbbfejlesztésük vizsgálata a Magyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázison (MARTHA).Az irodalomban fellehető módszerek közül VKF-becslő módszert hazai átnézetes talajtérképi információkra eddig egyedül a Kreybig térképekre alkalmazták (Bakacsi et al., 2012). Ők a talaj higroszkópossága (hy) alapján becsülték adott talaj FAO (1995) fizikai féleség kategóriába tartozását. Wösten és munkatársai (1999) és Nemes (2003) pedotranszfer-függvényei alapján rendelték továbbá a talajhoz a fizikai féleség kategóriára meghatározott víztartóképesség-függvény (VKF) van Genuchten paramétereit (HYPRES_hy és HUNSODA_hy módszerek).Bakacsi és munkatársai (2012) eljárását követve, a MARTHA adatbázison vizsgáltuk a hy és az ötkategóriás FAO fizikai féleség kapcsolatát. A fizikai féleség becslését az Arany-féle kötöttség (KA) alapján is kidolgoztuk.Wösten és munkatársai (1999) módszerével meghatároztuk a MARTHA adatbázis talajainak a FAO fizikai féleség kategóriákra jellemző víztartóképességfüggvényeinek van Genuchten paramétereit. A meghatározást a pF6,2 értéken felül a legalább három, majd a legalább öt mért víztartóképesség-értékű talajmintákon végeztük.Megállapítottuk, hogy a KA alapján hatékonyabb a talajminták FAO fizikai féleség kategóriába sorolása, mint a hy alapján.Abban az esetben, amikor nem áll rendelkezésre mechanikai összetétel és a fizikai féleség kategóriába történő besorolást a talaj higroszkópossága alapján végezzük, akkor a VKF-becslés megbízhatósága szignifikánsan rosszabb. Hazai talajmintákon vizsgálva a MARTHA adatbázison pontosított VKF-becslő módszerek szignifikánsan megbízhatóbbak a HYPRES és HUNSODA VKF-becslő módszereinél. A hy-ból kiinduló MARTHA VKF-becslések annak ellenére szignifikánsan megbízhatóbbak a WÖSTEN és munkatársai (1999) módszerénél (HYPRES), hogy utóbbit nem rontja a fizikai féleségbe sorolás hibája.A dolgozat az EU FP7/2007-2013 (Nr. 263188) MyWater és a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 projekt keretében készült. A TÁMOP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 • Bakacsi, Zs. et al., 2010. Method for the compilation of a stratified and harmonized soil physical database using legacy and up-to-date data sources. Agrokémia és Talajtan. 59. 39–46.

  Bakacsi Zs , 'Method for the compilation of a stratified and harmonized soil physical database using legacy and up-to-date data sources ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan : 39 -46 .

  • Search Google Scholar
 • Bakacsi Zs. et al., 2012. 3D textúra adatbázis létrehozása indikátor-krigeléssel, talajtani és agrogeológiai adatbázisok segítségével. Agrárinformatika. 3. (1) 46–51.

  Bakacsi Zs , '3D textúra adatbázis létrehozása indikátor-krigeléssel, talajtani és agrogeológiai adatbázisok segítségével ' (2012 ) 3 Agrárinformatika : 46 -51 .

  • Search Google Scholar
 • FAO, 1995. Digital Soil Map of the World and Derived Soil Properties (Version 3.5). FAO. Rome, Italy.

  '', in Digital Soil Map of the World and Derived Soil Properties (Version 3.5) , (1995 ) -.

 • Filep Gy. & Ferencz G., 1999. Javaslat a magyarországi talajok szemcseösszetétel szerinti osztályozásának pontosítására. Agrokémia és Talajtan. 48. 305–320.

  Ferencz G , 'Javaslat a magyarországi talajok szemcseösszetétel szerinti osztályozásának pontosítására ' (1999 ) 48 Agrokémia és Talajtan : 305 -320 .

  • Search Google Scholar
 • Kreybig L., 1937. A M. Kir. Földtani Intézet talajfelvételi vizsgálati és térképezési módszere. Budapest

  Kreybig L , '', in A M. Kir. Földtani Intézet talajfelvételi vizsgálati és térképezési módszere , (1937 ) -.

 • Makó, A. et al., 2010. Introduction of the Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database (MARTHA) and its use to test external pedotransfer functions. Agrokémia és Talajtan. 59. 29–38.

  Makó A , 'Introduction of the Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database (MARTHA) and its use to test external pedotransfer functions ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan : 29 -38 .

  • Search Google Scholar
 • MÉM, 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Hivatal Növényegészségügyi és Talajvédelmi Főosztály. Agroinform. Budapest.

  '', in Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához , (1989 ) -.

 • MSZ-08.0205-78, 1979. A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. MÉM Ágazati Szabvány. Budapest.

  '', in A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata , (1979 ) -.

 • Moeys, J., 2012. The soil texture wizard: R functions for plotting, classifying, transforming and exploring soil texture data. http://cran.r-project.org/web/packages/soiltexture/vignettes/soiltexture_vignette.pdf

  Moeys J , '', in The soil texture wizard: R functions for plotting, classifying, transforming and exploring soil texture data , (2012 ) -.

 • Nemes, A., 2003. Multi-scale pedotransfer functions for Hungarian soils. Doctoral thesis. Wageningen.

  Nemes A , '', in Multi-scale pedotransfer functions for Hungarian soils , (2003 ) -.

 • Pachepsky, Y. A., Timlin, D. & Várallyay, Gy., 1996. Artificial neural networks to estimate soil water retention from easily measurable data. Soil Sci. Soc. Am. J. 60. 727–733.

  Várallyay Gy , 'Artificial neural networks to estimate soil water retention from easily measurable data ' (1996 ) 60 Soil Sci. Soc. Am. J. : 727 -733 .

  • Search Google Scholar
 • Pásztor L., Szabó J. & Bakacsi Zs., 2006. Válasz Tóth Gergely és Máté Ferenc megjegyzéseire „Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetősége és lépései” közleményünk kapcsán. Agrokémia és Talajtan. 55. 479–486.

  Bakacsi Zs , 'Válasz Tóth Gergely és Máté Ferenc megjegyzéseire „Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetősége és lépései” közleményünk kapcsán ' (2006 ) 55 Agrokémia és Talajtan : 479 -486 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 2004. A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. Budapest.

  Rajkai K , '', in A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban , (2004 ) -.

 • Rajkai K. & Kabos S., 1999. A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése. Agrokémia és Talajtan. 48. 15–32.

  Kabos S , 'A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése ' (1999 ) 48 Agrokémia és Talajtan : 15 -32 .

  • Search Google Scholar
 • Schaap, M. G. & Leij, F. J., 1998. Database-related accuracy and uncertainty of pedotransfer functions. Soil Sci. 163. 765–779.

  Leij F J , 'Database-related accuracy and uncertainty of pedotransfer functions ' (1998 ) 163 Soil Sci. : 765 -779 .

  • Search Google Scholar
 • Sisák I. & Bámer B., 2008. A Géczy Gábor vezetésével készült talajismereti és talajhasználati térképek digitális adatbázisa a Balaton vízgyűjtőjén. In: Talajvédelem különszám. Talajtani vándorgyűlés, Nyíregyháza. 2008. május 28–29. (Szerk.: Simon L.) 645–652.

  Bámer B , '', in Talajvédelem különszám. Talajtani vándorgyűlés, Nyíregyháza , (2008 ) -.

 • SPSS INC., 2005. SPSS 13.0 for Windows. SPSS Inc. Chicago.

  '', in SPSS 13.0 for Windows , (2005 ) -.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy , '', in Talajtan , (1999 ) -.

 • Szabó J. et al., 2000. Kreybig Digitális Talajinformatikai Rendszer (Előzmények, térinformatikai megalapozás). Agrokémia és Talajtan. 49. 265–276.

  Szabó J , 'Kreybig Digitális Talajinformatikai Rendszer (Előzmények, térinformatikai megalapozás) ' (2000 ) 49 Agrokémia és Talajtan : 265 -276 .

  • Search Google Scholar
 • Szabó, J. et al., 2010. Spatial patterns of drought frequency and duration in the Great Hungarian Plain, based on coupled-model simulations. In: Proc. 4th IAHR International Groundwater Symposium (Valencia, Spain, 22–24 September, 2010). 289–291.

  Szabó J , '', in Proc. 4th IAHR International Groundwater Symposium (Valencia, Spain, 22–24 September, 2010) , (2010 ) -.

 • Tóth B., 2010. Talajok víztartó képességét becslő módszerek. Agrokémia és Talajtan. 59. 379–398.

  Tóth B , 'Talajok víztartó képességét becslő módszerek ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan : 379 -398 .

  • Search Google Scholar
 • Tóth, B. et al., 2012. Water retention of salt affected soils: quantitative estimation using soil survey information. Arid Land Research and Management. 26. 103–121.

  Tóth B , 'Water retention of salt affected soils: quantitative estimation using soil survey information ' (2012 ) 26 Arid Land Research and Management : 103 -121 .

  • Search Google Scholar
 • Tóth G. & Máté F., 2006. Megjegyzések egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítéséhez. Agrokémia és Talajtan. 55. 473–478.

 • Twarakavi, N. K. C., Šimůnek, J. & Schaap, M., 2009. Development of pedotransfer functions for estimation of soil hydraulic parameters using support vector machines. Soil Sci. Soc. Am. J. 73. 1443–1452.

  Schaap M , 'Development of pedotransfer functions for estimation of soil hydraulic parameters using support vector machines ' (2009 ) 73 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1443 -1452 .

  • Search Google Scholar
 • van Genuchten, M. Th., 1980. Closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892–898.

  Genuchten M Th , 'Closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils ' (1980 ) 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 892 -898 .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1985. Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe. Agrokémia és Talajtan. 34. 243–248.

  Várallyay Gy , 'Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe ' (1985 ) 34 Agrokémia és Talajtan : 243 -248 .

  • Search Google Scholar
 • Weynants, M., Vereecken, H. & Javaux M., 2009. Revisiting Vereecken pedotransfer functions: Introducing a closed-form hydraulic model. Vadose Zone J. 8. 86–95.

  Javaux M , 'Revisiting Vereecken pedotransfer functions: Introducing a closed-form hydraulic model ' (2009 ) 8 Vadose Zone J. : 86 -95 .

  • Search Google Scholar
 • Wösten, J. H. M. et al., 1999. Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169–185.

  Wösten J H M , 'Development and use of a database of hydraulic properties of European soils ' (1999 ) 90 Geoderma : 169 -185 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 53 6 0
Feb 2024 71 3 1
Mar 2024 24 0 0
Apr 2024 63 0 0
May 2024 36 0 0
Jun 2024 69 0 0
Jul 2024 0 0 0