Authors:
Ákos Pető Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Alkalmazott Természettudományi Laboratórium 1113 Budapest Daróci út 3 Magyarország

Search for other papers by Ákos Pető in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Árpád Kenéz Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Alkalmazott Természettudományi Laboratórium 1113 Budapest Daróci út 3 Magyarország

Search for other papers by Árpád Kenéz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Reményi Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Alkalmazott Természettudományi Laboratórium 1113 Budapest Daróci út 3 Magyarország

Search for other papers by László Reményi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A Cikolai-vízrendszer vízgyűjtőterülete — szórványos neolitikus (vonaldíszes) megtelepedés után — először a bronzkorban (kb. 2600-900/800 cal BC) népesült be intenzíven, amikor a löszvonulat meredek peremén megjelentek a vatyai kultúra (kb. 2000/1900-1500 cal BC) lelőhelyei. A vizsgálatba vont lelőhely (Forrás-dűlő) a vatyai kultúra eddig ismert több mint 50 erődített telepe közé sorolható (Kovács, 1984). Ellentétben a ma már intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló nagy kiterjedésű teleptől, az övárokkal mesterségesen elszigetelt ún. kisvár rész talajtani és geoarchaeológiai jellegzetességei máig érintetlenek, ezáltal alkalmas a terület arra, hogy régészetileg releváns, de környezettörténetileg is fontos talajtani kérdésekre adjunk választ. A földvár ún. kisvár részét térképező talajtani/sekélyföldtani fúrásokkal tártuk fel. A PK07-es fúróponton felvett sekélyföldtani szelvény folyamatos mintasorozatán laboratóriumi méréseket (összes szerves-szén, TOC%; összes foszfortartalom, Pösszes; pH [H2O, KCl], CaCO3%, KA), valamint radiokarbon kormeghatározást (AMS 14C) végeztünk.A térképező talajfúrásokkal sikerült mind vertikálisan, mind horizontálisan meghatározni a bronzkori megtelepedési kultúrréteg kiterjedését, valamint a felszíni talajképződmények alapján recens felszíni bolygatásra következtetnünk. A kiszerkesztett kereszt- és hossz-szelvények segítségével láthatóvá vált, hogy a terület külső, kitettebb, és a központi térrésznél meredekebb, kerületén a felhagyás utáni felszínfejlődési folyamatok erodálták az egykori járószintet, illetve az arra települő kultúrréteget. A kisvár központi területén ugyanakkor bolygatatlan állapotban tudtuk feltárni a bronzkori megtelepedési réteget. A földvár rétegrendje négy jól elkülönülő egységre osztható: a recens talajtakaró, illetve annak talajképző alapkőzete; a megtelepedési kultúrréteg; valamint az eredeti alapkőzet. A PK07-es fúróponton 350 cm mély fúrómagján végzett laboratóriumi mérésekkel pontosítottuk a felszíni talajképződmény besorolását, valamint megadtuk a teljes rétegrend talajtani alapadatait. Ennek fényében a felszíni talajtakarót kilúgzott mezőségi talajként határoztuk meg. Az eltemetett megtelepedési kultúrréteg morfológiai és talajfizikai, valamint -kémiai adatai egyértelműen alátámasztották az egykori intenzív bolygatással járó felszínhasználatot. A kultúrréteg anyagán végzett főkomponens elemzés eredményei arra engedtek következtetni, hogy az egységes képet mutató kultúrréteg 190 és 250 cm közötti rétege kevésbé erős, míg a felső 130 és 190 cm közötti rétege intenzívebb emberi bolygatásnak lehetett kitéve.A kultúrrétegből feltárt szervesanyag-maradványokon végzett radiokarbon kormeghatározással a bronzkori megtelepedés és intenzív területhasználat időpontját 1920-1530 cal BC-re lehetett keltezni.A lelőhelyen végzett vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy a hasonló típusú lelőhelyeket — amelyeket a kutatás stratigráfiai adatok hiányában korábban „pszeudó-tellként” értelmezett (KOVÁCS, 1969; BÓNA, 1975) — nemcsak gazdasági és társadalmi szerepük alapján (Gogâltan, 2002; P. Fischl & Reményi, 2013; Reményi, 2013), de rétegsoruk alapján is valódi, többrétegű tell településként értékelhetjük.

 • Andrée, M. et al., 1986. 14C dating of plant macrofossil in lake sediment. Radiocarbon. 28. 411–416.

  Andrée M , '14C dating of plant macrofossil in lake sediment ' (1986 ) 28 Radiocarbon : 411 -416 .

  • Search Google Scholar
 • Barczi, A., 2004. The importance of pedological investigations in Holocene palaeoecological reconstructions. Case study (Hortobágy). Anteus. 27. 129–134.

  Barczi A , 'The importance of pedological investigations in Holocene palaeoecological reconstructions. Case study (Hortobágy) ' (2004 ) 27 Anteus : 129 -134 .

  • Search Google Scholar
 • Barczi, A. & Joó, K., 2004. Kurgans: Historical and ecological heritage of the Hungarian Plain. In: Multifunctional Landscapes. Volume 1: Theory, Values and History. (Eds.: Brandt, J. & Vejre, H.) 151–158. WIT Press. Southampton.

  Joó K , '', in Multifunctional Landscapes. Volume 1: Theory, Values and History , (2004 ) -.

 • Bóna, I., 1975. Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Arch. Hung. 49. Budapest.

 • Bronk Ramsey, C., 2005. OxCal. 3.1. ed. www.arch.ox.ac.uk/oxcal/oxcal.html

  Bronk Ramsey C , '', in OxCal , (2005 ) -.

 • Buzás I., 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezogazd. Kiadó. Bp.

  Buzás I , '', in Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2 , (1988 ) -.

 • Czajlik, Z., 2004. Aerial archaeological investigations in Hungary in 2003. In: Archaeological Investigations in Hungary 2003. (Ed.: Kisfaludi, J.) 111–125. Bp.

  Czajlik Z , '', in Archaeological Investigations in Hungary 2003 , (2004 ) -.

 • Dövényi Z. (szerk.), 2010. Magyarország kistájainak katasztere. MTA FKI. Budapest.

  '', in Magyarország kistájainak katasztere , (2010 ) -.

 • Endrodi, A. & Gyulai, F., 1999. Soroksár-Várhegy. A fortified Bronze Age settlement in the outskirts of Budapest. Plant cultivation of Middle Bronze Age fortified settlements. Communicationes Archaeologicae Hungariae. 1999. 5–34.

  Gyulai F , '', in Communicationes Archaeologicae Hungariae , (1999 ) -.

 • Faithfull, N. T., 2002. Methods in Agricultural Chemical Analysis: A Practical Handbook. CABI Publishing. Wallingford, Oxon, UK.

  Faithfull N T , '', in Methods in Agricultural Chemical Analysis: A Practical Handbook , (2002 ) -.

 • Füleky Gy., 1973. Néhány hazai talajtípus összes foszfor-tartalmának összehasonlító vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 22. 311–318.

  Füleky Gy , 'Néhány hazai talajtípus összes foszfor-tartalmának összehasonlító vizsgálata ' (1973 ) 22 Agrokémia és Talajtan : 311 -318 .

  • Search Google Scholar
 • Füleky Gy., 1983. Fontosabb hazai talajtípusok foszforállapota. Agrokémia és Talajtan. 32. 7–30.

  Füleky Gy , 'Fontosabb hazai talajtípusok foszforállapota ' (1983 ) 32 Agrokémia és Talajtan : 7 -30 .

  • Search Google Scholar
 • Gogâltan, F., 2002 Die Tells der Bronzezeit im Karpatenbecken. Terminologische Fragen. In: Interregionale und Kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausend v.Chr. — 1. Jahrtausend n.Chr.), (Hrsg.: Rustoiu, A & Ursutiu, A.) 11–45. Cluj-Napoca, Nereamia Napocae.

  Gogâltan F , '', in Interregionale und Kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausend v.Chr. — 1. Jahrtausend n.Chr.) , (2002 ) -.

 • Hammer, Ø., Harper, D. A. T. & Ryan, P. D., 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electr. 4. (1) 9.

  Ryan P D , 'PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis ' (2001 ) 4 Palaeontologia Electr. : 9 -.

  • Search Google Scholar
 • Hertelendi E., 1998. Radiokarbon kormeghatározás. In: A régésztechnikus kézikönyve I. (Szerk.: Ilon, G.) 311–335. Panniculus, Ser. B. Nr. 3. Szombathely.

  Hertelendi E , '', in A régésztechnikus kézikönyve I , (1998 ) -.

 • Higham, T. & Petchey, F., 2000. Radiocarbon dating in archaeology: Methods and applications. In: Radiation in Art and Archeometry. (Eds.: Creagh, D. C. & Bradley, D. A.) 255–284. Elsevier Science B.V. Amsterdam, The Netherlands.

  Petchey F , '', in Radiation in Art and Archeometry , (2000 ) -.

 • Király G. et al., 2008. Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. Vácrátót.

  Király G , '', in Magyarország földrajzi kistájainak növényzete , (2008 ) -.

 • Kovács T., 1969 A százhalombattai bronzkori telep. Archaeológiai Ért. 96. 161–169.

  Kovács T , 'A százhalombattai bronzkori telep ' (1969 ) 96 Archaeológiai Ért. : 161 -169 .

  • Search Google Scholar
 • Kovács, T., 1984 Die Vatya-Kultur. In: Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. (Ed: Tasic, N.) 217–233. Beograd.

  Kovács T , '', in Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans , (1984 ) -.

 • Marosi S. & Somogyi S. (szerk.), 1990. Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest.

  '', in Magyarország kistájainak katasztere , (1990 ) -.

 • MSz-08-0206/2-78., 1978. A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

  '', in A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata , (1978 ) -.

 • MSz-21470/51-83., 1983. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj kötöttségének meghatározása. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

  '', in Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj kötöttségének meghatározása , (1983 ) -.

 • Murphy, J. & Riley, J. P., 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta. 27. 31–36.

  Riley J P , 'A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters ' (1962 ) 27 Analytica Chimica Acta : 31 -36 .

  • Search Google Scholar
 • Pusztainé Fischl, K. & Reményi, L., 2013. Interpretation possibilities of the Bronze Age Tell sites in the Carpathian Basin. In: Moments in Time. (Eds.: Anders, A. & Kulcsár, G.) 725–738. Ősrégészeti Társaság, ELTE. Budapest.

  Reményi L , '', in Moments in Time , (2013 ) -.

 • PRI, 2012. Identification and AMS radiocarbon dating of charcoal and charred botanic remains from cores at Perkáta, Forrás-dűlő, Hungary (KÖH: 41210). Technical Research Report, Golden, Colorado, USA. [MNM-NÖK Adattára, 2012-0011/2]

  '', in Identification and AMS radiocarbon dating of charcoal and charred botanic remains from cores at Perkáta, Forrás-dűlő, Hungary (KÖH: 41210) , (2012 ) -.

 • Reimer, P. J. et al., 2009. IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50.000 years cal BP. Radiocarbon. 51. (4) 1111–1150.

  Reimer P J , 'IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50.000 years cal BP ' (2009 ) 51 Radiocarbon. : 1111 -1150 .

  • Search Google Scholar
 • Reményi, L. 2013. The defensive settlements of the Vatya Culture and the Central European Bronze Age Exchange System. In: Enclosed Space — Open Society. Contact and Exchange in the Context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe. (Eds.: Jaeger, M., Czebreszuk, J. & P. Fischl, K.) (Stud. z. Archäol. in Ostmitteleuropa, 9). 269–280.

  Reményi L , '', in Enclosed Space — Open Society. Contact and Exchange in the Context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe , (2013 ) -.

 • Reményi, L. et al., in press. Archaeological and pedological investigations at the fortified Bronze Age settlement of Perkáta-Forrás-dűlő. In: Aerial Archaeology Remote Sensing and the Archaeological Process. (Ed.: Czajlik, Z.).

 • Schiffer, M. B., 1986. Radiocarbon dating and the „old wood” problem: The case of the Hohokam chronology. Journal of Archaeological Science. 13. (1) 13–30.

  Schiffer M B , 'Radiocarbon dating and the „old wood” problem: The case of the Hohokam chronology ' (1986 ) 13 Journal of Archaeological Science : 13 -30 .

  • Search Google Scholar
 • Stafford, T. W. et al., 1991. Accelerator Mass Spectrometry at the molecular level. Journal of Archaeological Science. 18. 35–72.

  Stafford T W , 'Accelerator Mass Spectrometry at the molecular level ' (1991 ) 18 Journal of Archaeological Science : 35 -72 .

  • Search Google Scholar
 • Svingor É., 2012. A C-14 kormeghatározás alapjai és problémái. Archeometriai Műhely. IX. (3) 135–146.

  Svingor , 'A C-14 kormeghatározás alapjai és problémái ' (2012 ) IX Archeometriai Műhely : 135 -146 .

  • Search Google Scholar
 • SZIE, 2012. Alapadat-szolgáltatási jelentés. Mérési eredmények a Perkáta, Forrás-dűlő lelőhelyen felvett egyes talajminták összes foszfor tartalmára vonatkozóan. SZIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék. Gödöllő. [MNM-NÖK Adattár 2012-0011/2]

  '', in Alapadat-szolgáltatási jelentés. Mérési eredmények a Perkáta, Forrás-dűlő lelőhelyen felvett egyes talajminták összes foszfor tartalmára vonatkozóan , (2012 ) -.

 • Taylor, R. E., 1987. Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective. Academic Press. Orlando.

  Taylor R E , '', in Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective , (1987 ) -.

 • TIM Módszertan, 1995. Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer 1. kötet: Módszertan. FM Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály. Bp.

  '', in Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer 1. kötet: Módszertan , (1995 ) -.

 • Varga, A., 2000. Coring results at Százhalombatta-Földvár. In: SAX — Százhalombatta Archaeological Expedition Annual Report 1. Field Season 1998. (Eds.: Poroszlai I. & Vicze M.) 75–81. „Matrica” Múzeum. Százhalombatta.

  Varga A , '', in SAX — Százhalombatta Archaeological Expedition Annual Report 1. Field Season 1998 , (2000 ) -.

 • Vicze, M., 2000. Background information to the field-survey. In: SAX — Százhalombatta Archaeological Expedition Annual Report 1. Field Season 1998. (Eds.: Poroszlai I. & Vicze M.) 119–129. „Matrica” Múzeum. Százhalombatta.

  Vicze M , '', in SAX — Százhalombatta Archaeological Expedition Annual Report 1. Field Season 1998 , (2000 ) -.

 • Vicze, M., Czajlik, Z. & Tímár, L., 2005 Aerial and topographical research of the Benta Valley. In: SAX — Százhalombatta Archaeological Expedition Annual Report 2 — Field Season 2000–2003. (Eds.: Poroszlai I. & Vicze M.) 251–254.

  Tímár L , '', in SAX — Százhalombatta Archaeological Expedition Annual Report 2 — Field Season 2000–2003 , (2005 ) -.

 • Wildi, O., 2010. Data Analysis in Vegetation Ecology. Wiley-Blackwell. Oxford, UK.

  Wildi O , '', in Data Analysis in Vegetation Ecology , (2010 ) -.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 5 0 0
Oct 2023 3 190 0
Nov 2023 5 23 0
Dec 2023 69 8 0
Jan 2024 87 72 1
Feb 2024 82 4 0
Mar 2024 0 0 0