View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (MTA ATK TAKI Budapest
 • | 2 1022 Budapest Herman Ottó út 15
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Kategória típusú talajtérképek térbeli felbontásának javítására (leskálázására) adatbányászati módszerként osztályozó fákat alkalmaztunk. A feladat elvégzését az indokolta, hogy bizonyos tematikus talajtérképek nem állnak rendelkezésre a megkívánt léptékben. A számos előnnyel bíró döntési fák felhasználhatók többek között létező talajtérképekben foglalt talaj-táj modellek megértésére, a felvételezési, szerkesztési szabályok utólagos formalizálására. A feltárt, döntési szabályokba foglalt összefüggések pedig nagy felbontású környezeti segédváltozók segítségével térbelileg finomított térképek előállítását teszik lehetővé. Ezen segédváltozók között speciális szerepet töltenek be a nagyobb térbeli felbontású, de eltérő tematikájú talajtani információk. A szintetizáló munka eredményeként született Agrotopográfiai térképek agroökológiai egységei döntően a Kreybig-féle talajfelvételezés adataira alapozva, a Kreybig térképek talajfoltjainak térbeli és tematikus generalizálásával jöttek létre. A Kreybig mintázat jelentős információtartalommal bír ezek heterogenitására vonatkozóan, csakúgy mint a talajképződésben jelentős szerepet betöltő domborzati viszonyokat nagy léptékben jellemző domborzat modellek.Az ország teljes területére elérhető AGROTOPO és DKTIR (Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer) adatbázisok, illetve digitális domborzat modellek révén hatalmas potenciál áll rendelkezésre, mely lehetőségek integrált kiaknázásával számos kategória típusú tematikus talajtérkép leskálázására nyílik lehetőség. Ezek közül kettőt mutattunk be részletesebben:

 1. (i) Az Országos Területrendezési Terv Kiváló Termőképességű Területeinek országos léptékű lehatárolásához az AGROTOPO talajértékszám kategória térképét skáláztuk le döntési fák segítségével.
 2. (ii) Az öntözés tervezését szolgáló nagyléptékű térképezési módszertan digitális implementálásának feltétele a talajok genetikus osztályozásának ismerete 1:25.000- es léptékben. Egy belvízöblözet területére az AGROTOPO genetikus típus fedvényét skáláztuk le a DKTIR és természetesen egyéb környezeti segédváltozók, illetve osztályozó fák felhasználásával.
A felhasznált módszert a későbbiekben is alkalmazni kívánjuk hasonló feladatok megoldására, például az országos digitális talajtérképezési projektben (DOSoReMI.hu; PÁSZTOR et al., 2013b), a levont következtetéseket és a tanulságokat pedig hasznosítani. Továbblépést a környezeti segédadatok körének bővítésével, illetve a döntési fák egy további szintjének, az ún. „random forest” (véletlen erdő) módszercsalád alkalmazásával tervezünk.Munkánkat az K105167 OTKA pályázat és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj program támogatta.

 • Baumgardner, M. F., 2011. Soil databases. In: Handbook of Soil Sciences: Resource Management and Environmental Impacts. (Eds.: Huang, P. M., Li, Y. & Sumner, M. E.) 21–35. CRC Press. Boca Raton.

  Baumgardner M F , '', in Handbook of Soil Sciences: Resource Management and Environmental Impacts , (2011 ) -.

 • Blum, W. E. H., 2005. Functions of soil for society and the environment. Reviews in Environmental Science and Biotechnology. 4. 75–79.

  Blum W E H , 'Functions of soil for society and the environment ' (2005 ) 4 Reviews in Environmental Science and Biotechnology : 75 -79.

  • Search Google Scholar
 • Boettinger, J. L. et al., (Eds.) 2010. Digital Soil Mapping: Bridging Research, Environmental Application, and Operation. Springer. Dordrecht.

  Boettinger J L , '', in Digital Soil Mapping: Bridging Research, Environmental Application, and Operation , (2010 ) -.

 • Bou Kheir, R. et al., 2010. The application of GIS based decision-tree models for generating the spatial distribution of hydromorphic organic landscapes in relation to digital terrain data. Hydrol. Earth Syst. Sci. 14. 847–857.

  Bou Kheir R , 'The application of GIS based decision-tree models for generating the spatial distribution of hydromorphic organic landscapes in relation to digital terrain data ' (2010 ) 14 Hydrol. Earth Syst. Sci. : 847 -857.

  • Search Google Scholar
 • Bui, E. N. & Moran, C. J., 2001. Disaggregation of polygons of surficial geology and soil maps using spatial modelling and legacy data. Geoderma. 103. 79–94.

  Bui E N ^C J , 'Disaggregation of polygons of surficial geology and soil maps using spatial modelling and legacy data ' (2001 ) 103 Geoderma : 79 -94.

  • Search Google Scholar
 • Bullock, P., 1999. Soil resources of Europe — An overview. In: Soil Resources of Europe (Eds.: Bullock, P., Jones, R. J. A. & Montanarella, L.) European Soil Bureau Research Report 6. 15–25. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.

  Bullock P , '', in Soil Resources of Europe , (1999 ) -.

 • Dobos, E. et al., (Eds.), 2006. Digital Soil Mapping as a Support to Production of Functional Maps. EUR 22123 EN. Office for Official Publications of the European Communities. Luxemburg.

  Dobos E , '', in EUR 22123 EN , (2006 ) -.

 • Häring, T. et al., 2012. Spatial disaggregation of complex soil map units: A decisiontree based approach in Bavarian forest soils. Geoderma. 185–186. 37–47.

  Häring T , 'Spatial disaggregation of complex soil map units: A decisiontree based approach in Bavarian forest soils ' (2012 ) 185–186 Geoderma : 37 -47.

  • Search Google Scholar
 • Giasson, E. et al., 2011. Decision trees for digital soil mapping on subtropical basaltic steeplands. Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) [online]. 68. (2) 167–174.

  Giasson E , 'Decision trees for digital soil mapping on subtropical basaltic steeplands ' (2011 ) 68 Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) [online] : 167 -174.

  • Search Google Scholar
 • Illés, G., Kovács, G. & Heil, B., 2011a. Comparing and evaluating digital soil mapping methods in a Hungarian forest reserve. Can. J. Soil Sci. 91. (4) 615–626.

  Heil B , 'Comparing and evaluating digital soil mapping methods in a Hungarian forest reserve ' (2011 ) 91 Can. J. Soil Sci. : 615 -626.

  • Search Google Scholar
 • Illés G., Kovács G. & Heil B., 2011b. Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt Erdőrezervátumban. Erdészeti Közlemények. 1. 29–43.

  Heil B , 'Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt Erdőrezervátumban ' (2011 ) 1 Erdészeti Közlemények : 29 -43.

  • Search Google Scholar
 • Kreybig L., 1937. A Magyar Királyi Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere. M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. 31. 147–244.

  Kreybig L , 'A Magyar Királyi Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere ' (1937 ) 31 M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve : 147 -244.

  • Search Google Scholar
 • Lagacherie, P., McBratney, A. B. & Voltz, M. (Eds.), 2006. Digital Soil Mapping An Introductory Perspective. Elsevier B.V. Amsterdam.

  Voltz M Eds , '', in Digital Soil Mapping An Introductory Perspective , (2006 ) -.

 • Mcbratney, A. B., Mendonça Santos, M. L. & Minasny, B., 2003. On digital soil mapping. Geoderma. 117. 3–52.

  Minasny B , 'On digital soil mapping ' (2003 ) 117 Geoderma : 3 -52.

 • Mermut, A. R. & Eswaran, H., 2000. Some major developments in soil science since the mid-1960s. Geoderma. 100. 403–426.

  Eswaran H , 'Some major developments in soil science since the mid-1960s ' (2000 ) 100 Geoderma : 403 -426.

  • Search Google Scholar
 • Montanarella, L., 2010. Need for interpreted soil information for policy making. Proc. 19th World Congress of Soil Science, Brisbane, Australia, Aug 2010. (DVD)

  Montanarella L , '', in Proc. 19th World Congress of Soil Science , (2010 ) -.

 • Moran, C. J. & Bui, E. N., 2002. Spatial data mining for enhanced soil map modelling. International Journal of Geographic Information Science. 16. 533–549.

  Bui E N , 'Spatial data mining for enhanced soil map modelling ' (2002 ) 16 International Journal of Geographic Information Science : 533 -549.

  • Search Google Scholar
 • Pásztor L. et al., 2001. 1:25.000-es méretarányú talajtani-földrajzi mintázat az ország egyes területein a Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alapján. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. (Szerk.: Dormány G. et al.). CD-ROM (ISBN 963 482 544 3) Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszék.

  Pásztor L , '', in A földrajz eredményei az új évezred küszöbén , (2001 ) -.

 • Pásztor, L. et al., 2012. Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the Digital Kreybig Soil Information System. J. Maps. 8. (3) 215–219.

  Pásztor L , 'Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the Digital Kreybig Soil Information System ' (2012 ) 8 J. Maps. : 215 -219.

  • Search Google Scholar
 • Pásztor, L. et al., 2013a. Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Geocarto International. 28. (1) 13–27.

  Pásztor L , 'Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences ' (2013 ) 28 Geocarto International : 13 -27.

  • Search Google Scholar
 • Pásztor, L. et al., 2013b Elaboration of novel, countrywide maps for the satisfaction of recent demands on spatial, soil related information in Hungary. In: GlobalSoilMap (Ed.: Arrouays, D.). CRC Press/Balkema (megjelenés alatt).

  Pásztor L , '', in GlobalSoilMap , (2013 ) -.

 • Rabus, B. et al., 2003. The shuttle radar topography mission — a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar. Photogramm. Rem. Sens. 57. 241–262.

  Rabus B , 'The shuttle radar topography mission — a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar ' (2003 ) 57 Photogramm. Rem. Sens. : 241 -262.

  • Search Google Scholar
 • Scull, P., Franklin, J. & Chadwick, O. A., 2005. The application of classification tree analysis to soil type prediction in a desert landscape. Ecological Modeling. 181. 1–15.

  Chadwick O A , 'The application of classification tree analysis to soil type prediction in a desert landscape ' (2005 ) 181 Ecological Modeling : 1 -15.

  • Search Google Scholar
 • Szabó J. et al., 2007. A Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alkalmazása térségi szintű földhasználati kérdések megoldásában. Agrokémia és Talajtan. 56. 5–20.

  Szabó J , 'A Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alkalmazása térségi szintű földhasználati kérdések megoldásában ' (2007 ) 56 Agrokémia és Talajtan : 5 -20.

  • Search Google Scholar
 • Szabolcs I., Darab K. & Várallyay Gy., 1968. A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. I. Az öntözés talajtani lehetőségei és feltételei Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék területén. Agrokémia és Talajtan. 17. 453–464.

  Várallyay Gy , 'A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. I. Az öntözés talajtani lehetőségei és feltételei Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék területén ' (1968 ) 17 Agrokémia és Talajtan : 453 -464.

  • Search Google Scholar
 • Szabolcs I., Darab K. & Várallyay Gy., 1969a. A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. II. A talajvíz „kritikus” mélysége a kiskörei öntözőrendszer által érintett területeken. Agrokémia és Talajtan. 18. 211–220.

  Várallyay Gy , 'A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. II. A talajvíz „kritikus” mélysége a kiskörei öntözőrendszer által érintett területeken ' (1969 ) 18 Agrokémia és Talajtan : 211 -220.

  • Search Google Scholar
 • Szabolcs I., Darab K. & Várallyay Gy., 1969b. A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. III. Az öntözés lehetőségeit és feltételeit ábrázoló 1:25000-es léptékű térképek készítésének módszerei. Agrokémia és Talajtan. 18. 221–234.

  Várallyay Gy , 'A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. III. Az öntözés lehetőségeit és feltételeit ábrázoló 1:25000-es léptékű térképek készítésének módszerei ' (1969 ) 18 Agrokémia és Talajtan : 221 -234.

  • Search Google Scholar
 • Szatmári G. & Barta K., 2013. Csernozjom talajok szervesanyag-tartalmának digitális térképezése erózióval veszélyeztetett mezőföldi területen. Agrokémia és Talajtan. 62. 47–60.

  Barta K , 'Csernozjom talajok szervesanyag-tartalmának digitális térképezése erózióval veszélyeztetett mezőföldi területen ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 47 -60.

  • Search Google Scholar
 • Szatmári G. et al., 2013. A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján. Agrokémia és Talajtan. 62. 219–234.

  Szatmári G , 'A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 219 -234.

  • Search Google Scholar
 • Tóth, G. et al., 2008. Soils of the European Union. EUR 23439 EN, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

  Tóth G , '', in EUR 23439 EN , (2008 ) -.

 • Várallyay Gy. et al., 1979. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100.000 méretarányú térképe I. Agrokémia és Talajtan. 28. 363–384.

  Várallyay Gy , 'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100.000 méretarányú térképe I ' (1979 ) 28 Agrokémia és Talajtan : 363 -384.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy. et al., 1980. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100.000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan. 29. 35–76.

  Várallyay Gy , 'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100.000 méretarányú térképe II ' (1980 ) 29 Agrokémia és Talajtan : 35 -76.

  • Search Google Scholar
 • Wischmeier, W. H. & Smith, D. D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. Agric. Handbook No. 537. US Govern. Printing Office. Washington, D. C.

  Wischmeier W H ^D D , '', in Agric. Handbook No. 537 , (1978 ) -.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 3 0 0
Nov 2021 5 0 0
Dec 2021 2 6 1
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0