Authors:
Endre Dobos Miskolci Egyetem Földrajz Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros Hungary

Search for other papers by Endre Dobos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
László Lénárt Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Miskolc-Egyetemváros Hungary

Search for other papers by László Lénárt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A barlangi üledékek vizsgálatát 2008-ban kezdtük meg. Mivel konkrét információink az esetleges szennyezőkről nem voltak, így az első három év folyamán (2008, 2009 és 2010 években) elsősorban a potenciális szennyező anyagokat vettük számba, így vizsgáltuk az üledékek nehézfémtartalmát, szerves szennyezőit és mikrobiológiai állapotát. Az első három év adatai alapján a következő négy környezeti problémát azonosítottuk:

 1. — Nehézfém-szennyezettség szempontjából a barlangi üledékek tisztának mondhatók, kivéve a kadmiumot, melynek értéke gyakran megközelíti, ritkán meg is haladja a talajokban megengedett környezetvédelmi határértéket.
 2. — Szerves szennyezők szempontjából szinte minden évben megjelenik a ftalátok csoportja, melyek műanyaglágyítóként használt vegyületek, és ezáltal jól jelzik a barlangba bejutó vizek szeméttel történő találkozását. Itt elsősorban a patakmedrekbe öntött hulladékból visszamaradó műanyag zsákokból és palackokból kioldódó anyagait értjük, valamint a szennyvíz bekeveredésének lehetőségét.
 3. — Nem állandó, de sajnos gyakran visszatérő probléma az olajszármazékok megjelenése a barlangi üledékekben, melyeket elsősorban a nedves években lehet kimutatni. Sajnos, az olajszármazékok okozta szennyezések mértéke nagyon komoly szintet érhet és ért is el az elmúlt három évben megmintázott talajokban, kiküszöbölésükhöz részletes szennyező forrás vizsgálatokra volna szükség.
 4. — A ftalátok kvantitatív vizsgálata igen komoly környezeti terhelést jelez, mind a barlangi üledékek, mind a felszíni és a felszín alatti vizek esetében. A folyóvízi üledékek - elsősorban a felszíni patakok, de sajnos a barlangi patakok egy részében is - gyakran a határértéket többszörösen meghaladó koncentrációt mutat. A felszíni vízfolyások esetén a határérték több mint 20-szorosát is elérhetik a mért koncentrációértékek.
Javaslatok, kutatási célkitűzések
 1. 1. Javasoljuk a barlangok felszíni vízgyűjtő területeit érintő talajmintázás elindítását a nagy kadmiumtartalom megmagyarázása, illetve az esetleges felszíni és a felszín alatti Cd-tartalom összevetésére.
 2. 2. Javasoljuk a ftalátok rendszeres mérését, monitorozását a barlangi talajokban, illetve a felszíni vizekben, azok üledékeiben, illetve a vízgyűjtő terület talajain, elsősorban a szennyezés forrásának tisztázása és kiküszöbölése céljából.
 3. 3. Javasoljuk továbbá a felszíni olajszennyezési „utak” feltárását, azon olajforrások lokalizálását (pl. utak, létesítmények), melyek tényleges hatást gyakorolnak a barlangok vízminőségére. Ezek a területek, illetve szennyező források aztán a Bükki Nemzeti Parkon belüli szabályozások okszerű és helyspecifikus újragondolását segíthetik elő a karsztvizek védelme érdekében.
A munkát a „Kútfő” TÁMOP-4.2.2.-A11/1/KONV-2012-0049. jelű projekt és a határon átnyúló HUSK/1001/2.1.2/0058 számú projektek támogatták.

 • Brümmer, G. W., Hornburg, V. & Hiller, D. A., 1991. Schwermetallbelastung von Böden. Mitteilungen Dt. Bodenkundl. Gesellschaft. 63. 31–42.

  Hiller D A , 'Schwermetallbelastung von Böden. Mitteilungen Dt ' (1991 ) 63 Bodenkundl. Gesellschaft : 31 -42 .

  • Search Google Scholar
 • Christensen, T. H., 1984. Cadmium soil sorption at low concentration. I. Effect of time, cadmium load, pH and calcium. Water, Air and Water Pollution. 24. 105–114.

  Christensen T H , 'Cadmium soil sorption at low concentration. I. Effect of time, cadmium load, pH and calcium ' (1984 ) 24 Water, Air and Water Pollution : 105 -114 .

  • Search Google Scholar
 • Curlik, J. & Sefcik, P., 1999. The Geochemical Atlas of the Slovak Republic. Part V. Soils. Ministry of Environment of the Slovak Republic.

  Sefcik P , '', in The Geochemical Atlas of the Slovak Republic. Part V. Soils , (1999 ) -.

 • Csathó P., 1994. Nehézfém- és egyéb toxikuselem-forgalom a talaj-növény rendszerben. Agrokémia és Talajtan. 43. 371–398.

  Csathó P , 'Nehézfém- és egyéb toxikuselem-forgalom a talaj-növény rendszerben ' (1994 ) 43 Agrokémia és Talajtan : 371 -398 .

  • Search Google Scholar
 • Dobos E., Lénárt L. & Kristály F., 2013. A bükki barlangok üledékeinek általános talajtani és ásványtani jellemzői. Agrokémia és Talajtan. 62. 235–250.

  Kristály F , 'A bükki barlangok üledékeinek általános talajtani és ásványtani jellemzői ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 235 -250 .

  • Search Google Scholar
 • Győri, Z. et al., 2010. Cd, Cu, Pb and Zn content of the riparian zone of the Tisza River (Hungary) after heavy metal pollution. Agrokémia és Talajtan. 59. 117–124.

  Győri Z , 'Cd, Cu, Pb and Zn content of the riparian zone of the Tisza River (Hungary) after heavy metal pollution ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan : 117 -124 .

  • Search Google Scholar
 • Häni, H. & Klötzli, F., 1984. Schwermetalle in Klärschlamm und Müllcompost. In: Metalle in der Umwelt. (Ed.: Merian, E.) 42–46. Verlag Chemie. Weinheim.

  Klötzli F , '', in Metalle in der Umwelt , (1984 ) -.

 • Kádár I., 2007. A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. Agrokémia és Talajtan. 56. 391–408.

  Kádár I , 'A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel ' (2007 ) 56 Agrokémia és Talajtan : 391 -408 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2008. A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. 2. Agrokémia és Talajtan. 57. 177–190.

  Kádár I , 'A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. 2 ' (2008 ) 57 Agrokémia és Talajtan : 177 -190 .

  • Search Google Scholar
 • Lakanen, E. & Erviö, R. 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available microelements in soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223–232.

  Erviö R , 'A comparison of eight extractants for the determination of plant available microelements in soils ' (1971 ) 123 Acta Agr. Fenn. : 223 -232 .

  • Search Google Scholar
 • Máthéné Gáspár G. et al., 2004. Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és növényekre egy barna erdőtalajon. Agrokémia és Talajtan. 53. 143–154.

  Máthéné Gáspár G , 'Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és növényekre egy barna erdőtalajon ' (2004 ) 53 Agrokémia és Talajtan : 143 -154 .

  • Search Google Scholar
 • Miko, S. et al., 2001. Geochemical baseline mapping of soils developed on diverse bedrock from two regions in Croatia. Geol Croatica. 54. (1) 53–118.

  Miko S , 'Geochemical baseline mapping of soils developed on diverse bedrock from two regions in Croatia ' (2001 ) 54 Geol Croatica. : 53 -118 .

  • Search Google Scholar
 • MSz 21470-50, 2006. Magyar Szabvány. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(IV)tartalom meghatározás. Magyar Szabványügyi Testület. Budapest.

  '', in Magyar Szabvány. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(IV)tartalom meghatározás , (2006 ) -.

 • NEUKEM, 1995. A német-magyar környezetvédelmi együttműködés eredményei. BFNTA. Budapest. (Kézirat)

  '', in A német-magyar környezetvédelmi együttműködés eredményei , (1995 ) -.

 • Ódor L., Horváth I. & Fügedi U., 1995. Magyarország geokémiai térképsorozata és a regionális környezeti terhelés. MÁFI Geokémiai Osztály. Budapest.

  Fügedi U , '', in Magyarország geokémiai térképsorozata és a regionális környezeti terhelés , (1995 ) -.

 • Prüess, A., 1997. Mobile NH4NO3-extractable chromium and other trace elements in soils based on the standard, DIN19730. In: Chromium Environmental Issues. (Eds: Canali, A. et al.) 21–38. Milano. Italy.

  Prüess A , '', in Chromium Environmental Issues , (1997 ) -.

 • Slobodan, M. et al., 2000. Geochemical baseline mapping and lead pollution assessment of soils on the karst in western Croatia. Natura Croatia. 9. (1) 41–59.

  Slobodan M , 'Geochemical baseline mapping and lead pollution assessment of soils on the karst in western Croatia ' (2000 ) 9 Natura Croatia : 41 -59 .

  • Search Google Scholar
 • Slobodan, M. et al., 2003. Heavy metal distribution in karst soils from Croatia and Slovakia. Environmental Geology. 45. 262–272.

  Slobodan M , 'Heavy metal distribution in karst soils from Croatia and Slovakia ' (2003 ) 45 Environmental Geology : 262 -272 .

  • Search Google Scholar
 • Turcsányi G., 1990. Ipari és bányászati eredetű meddőhányók növényeinek elemakkumulációja. Kandidátusi értekezés. GATE. Gödöllő.

  Turcsányi G , '', in Kandidátusi értekezés , (1990 ) -.

 • Zseni A., 2002. Nehézfémvizsgálatok az Aggteleki-karszt, a Bükk-fennsík és a Nyugati- Mecsek karsztjának mintaterületén. In: Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája. ELTE Földrajzi Tanszékcsoport. Budapest.

  Zseni A , '', in Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája , (2002 ) -.

 • 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelete a felszín alatti földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről. Magyar Közlöny. 53. 3156–3167.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 51 16 0
Jan 2024 11 8 0
Feb 2024 57 1 0
Mar 2024 38 1 0
Apr 2024 85 0 0
May 2024 52 0 0
Jun 2024 0 0 0