Authors:
Kitti Balog MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Hungary

Search for other papers by Kitti Balog in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
János Kalmár Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Budapest Hungary

Search for other papers by János Kalmár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Kuti Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Budapest Hungary

Search for other papers by László Kuti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Szabó MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Hungary

Search for other papers by András Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nándor Fodor MTA Agrártudományi Kutatóközpont Martonvásár Hungary

Search for other papers by Nándor Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tibor Tóth MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Hungary

Search for other papers by Tibor Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Kutatásaink során tételesen megvizsgáltuk három tiszántúli mintaterület (Mikepércs, Hajdúsámson és Nyírbogát) erdős- és kontrollfúrásának felső egy méterén húsz cm-enként vett minták 0,1–0,2 mm-es homokfrakcióinak szemcséit, összesen 22.508 db szemcsét. Megállapítottuk a homokszemcsék ásványi összetételét, alakját és a felületükön látható bélyegeket. A vizsgálat célja az erdő- és kontrollterületi fúrásminták különbségeinek kimutatása, és a talajban végbemenő folyamatokkal történő összefüggésbe hozása.Mivel a területek földtani szempontból homogénnek tekinthetők, statisztikai módszerekkel vizsgáltuk, hogy a minták mennyiben hasonlóak fúrás és mintaterület szinten, és melyek azok a paraméterek, amelyek alapján az erdős és a kontrollminták elkülöníthetők.Az ásványi összetétel esetében összehasonlítottuk a kvarc/földpát részarányt (q/fp), a vas-hidroxidok és a gipsz mennyiségét. A szemcsemorfológia alapján a szögletes (éles, koptatásmentes) szemcsék részaránya, a szemcsefelület morfológiája esetében pedig a kioldás (korrózió), a gipszbevonatok és a szemcséket bevonó barna, limonitos/humuszos hártya gyakorisága hordoz információt a talajosodás során történő változásokról.Az erdővel huzamosan fedett területen az intenzívebb mállás miatt a q/fp arány nagyobb, mint a füves kontrollterületeken. A vas-hidroxid akkumuláció lényegesen nagyobb a folyamatosan tölgyerdővel borított területen, míg az akác- és a fiatal nyárerdő esetében csak a gyepterületek gyenge felszín közeli vasakkumulációja volt észlelhető. A tölgyes és a nyaras fás növényzet gyökérzónája alatt a szulfátok kismértékű feldúsulása észlelhető.A szemcsemorfológiailag éles-hegyes szemcsék az „in situ” felaprózódást jelzik, amelyek végig jelen vannak mind a hat fúrásmintában. A mikepércsi kontroll esetében pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálattal is valószínűsíthető a fagyhatás. A nyírbogáti 2. fúrás anyagában viszont feltételezhető, hogy a nyárerdővel való fedettség esetében a biológiai felaprózódás került előtérbe. A kontrollterületek fúrásaiban jól láthatók az eredeti (folyóvízi szállításra utaló) felületet felülíró korróziós kimarások, üregek, amelyek a hajdúsámsoni akácos 60 cm alatti mintájában is jelen vannak.Vizsgálatunk eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a homokos vázanyag részletekre kiterjedő vizsgálata felhívja a figyelmet a talajban végbemenő változásokra, ezen belül az erdős és a füves területek közötti különbségekre. Így az ilyen jellegű vizsgálatok jól kiegészítik a területekre vonatkozó cönológiai, talajtani és vízföldtani kutatásokat.Jelen munkát az OTKA NN79835 számú pályázata („Sekély talajvizű területen telepített ültetvények által a talajban és altalajban okozott sófelhalmozódás statisztikai és hidrológiai modellezése”) támogatta. Köszönet a NYÍRERDŐ Zrt-nek, hogy hozzájárult az általuk kezelt mikepércsi erdőterületen kitűzött fúrások kivitelezéséhez, valamint a jelen munkában szereplő további mintaterületek tulajdonosainak, akik engedélyezték a vizsgálatok elvégzését.

 • Balog K. et al., 2013. Faültetvények alatti sófelhalmozódás sekély talajvizű területeken. MTA Talajvédelem. Különszám. 447–457.

  Balog K , '', in Faültetvények alatti sófelhalmozódás sekély talajvizű területeken , (2013 ) -.

 • Bohn, H., McClean, B. & O’Connor, G., 1985. Talajkémia. 3.5.3. Vasásványok. In: Talajkémia. 112–113. Mezőgazdasági Kiadó-Gondolat Kiadó. Budapest.

  O’Connor G , '', in Talajkémia , (1985 ) -.

 • Dahanayake, V. & Krumbein, W. E., 1986. Microbial structures of oolitic iron minerals. Mineralia deposita. 21. (2) 85–94.

  Krumbein W E , 'Microbial structures of oolitic iron minerals ' (1986 ) 21 Mineralia deposita : 85 -94 .

  • Search Google Scholar
 • Kingsley, D. H. & Dornkamp, J. C., 1973. Atlas of Quartz Sand Surface Textures. Cambridge University Press. London.

  Dornkamp J C , '', in Atlas of Quartz Sand Surface Textures , (1973 ) -.

 • Kuti L. (szerk.), 1972. Az Alföld 100 000-es földtani térképe. Debrecen-Nyírábrány. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Környezetföldtani Osztály. Budapest.

  Kuti L szerk , '', in Az Alföld 100 000-es földtani térképe. Debrecen-Nyírábrány , (1972 ) -.

 • Mering, J., 1975. Silica in soils. In: Soil Components. Vol. II. Inorganic Components. (Ed.: Giesking, J. E.) 69–97. Springer. Berlin-Heidelberg-New York.

  Mering J , '', in Soil Components. Vol. II. Inorganic Components , (1975 ) -.

 • Mihálcz I. & Ungár T., 1954. Folyóvízi és szélfújta homok megkülönböztetése. Földtani Közlöny. 84. (1–2) 17–28.

  Ungár T , 'Folyóvízi és szélfújta homok megkülönböztetése ' (1954 ) 84 Földtani Közlöny : 17 -28 .

  • Search Google Scholar
 • Papacostea, C., 1965. Mineralele grele din depozitele panoniene din NE Bazinului Sãlaj. Comitetul de Stat al Geologiei, Dãri de Seamă ale Şedinţelor. XXXII. (1) 35–48. Bucureşti.

  Papacostea C , 'Mineralele grele din depozitele panoniene din NE Bazinului Sãlaj ' (1965 ) XXXII Comitetul de Stat al Geologiei, Dãri de Seamă ale Şedinţelor : 35 -48 .

  • Search Google Scholar
 • Schwertmann, U. & Cornell, R. M., 2000. Iron Oxides in Field and in the Laboratory. 2nd ed. Wiley VHC. Weinheim-N.Y.-Chichester-Brisbane-Toronto.

  Cornell R M , '', in Iron Oxides in Field and in the Laboratory , (2000 ) -.

 • Schwertmann, U., Fischer, W. R. & Papendorf, H., 1968. The influence of organic compounds on the formation of iron oxydes. 9th Congress International Society of Soil Scientists, Adelaide. Abstracts. I. 645.

  Papendorf H , '', in 9th Congress International Society of Soil Scientists , (1968 ) -.

 • Velichko, A. A. & Timirieva, S. V., 1995. Morphoscopy and Morphometry of quartz grains from loess and buried soil layers. Geojournal (Moscow). 36. (2–3) 142–149.

  Timirieva S V , 'Morphoscopy and Morphometry of quartz grains from loess and buried soil layers ' (1995 ) 36 Geojournal (Moscow) : 142 -149 .

  • Search Google Scholar
 • Whitney, R., 1993. The physical basis of sand transportation and sedimentation, in Southern Gibbson Desert, Australia. Proc. 42nd Conference of the South-Asian and Australian Group of Sedimentology, IUGS, Australia. II. 163–165. Port Darwin.

  Whitney R , 'The physical basis of sand transportation and sedimentation, in Southern Gibbson Desert, Australia ' (1993 ) II Proc. 42nd Conference of the South-Asian and Australian Group of Sedimentology, IUGS, Australia : 163 -165 .

  • Search Google Scholar
 • Wilding, L. P., Smeck, N. E. & Drees, L. R., 1977. Silica in soils: quartz, cristobalite, trydimite and opal. In: Minerals in Soil Environments. (Eds.: Dixon, J. B. & Weed, S. B.) 471–552. Soil Sci. Soc. Am. Inc. Madison.

  Drees L R , '', in Minerals in Soil Environments , (1977 ) -.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 4 18 0
Dec 2023 87 26 0
Jan 2024 42 202 0
Feb 2024 16 40 0
Mar 2024 5 1 0
Apr 2024 8 0 0
May 2024 0 0 0