View More View Less
 • 1 Kémiai Intézeti Tanszék, Mosonmagyaróvár és Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Nyugat-magyarországi Egyetem MÉK Környezettudományi Intézet Debrecen Hungary
 • | 2 Kémiai Intézeti Tanszék NyME MÉK Környezettudományi Intézet 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 15-17 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A Duna-Tisza köze homoktalajai a szélerózió által erősen veszélyeztetettek, a szélerózió során a talaj összetevőinek áthelyeződésével együtt a tápanyagok is jelentősen koncentrálódhatnak. Munkánk során arra kerestük a választ, hogy mezőgazdasági területeken a szélerózió mennyiben változtatja meg a talaj felső 0–10 cm- es rétegének mezőgazdasági, környezetvédelmi szempontból fontos összetevőit, úgymint: összes só %, CaCO3-, NO3-NO2-N-, P2O5-, K2O-, Na-tartalom.A kritikus indítósebesség és a kötöttség között összefüggést tapasztaltunk, hiszen az Arany-féle kötöttségi szám rálátást ad a talaj mechanikai összetételére is. Az Arany-féle kötöttségi szám a fontos vízgazdálkodási tulajdonságok mellett a szélerózió érzékenységgel is összefüggésbe hozható (1. táblázat). A nagy agyagfrakció tartalom csak abban az esetben nyújt a szélerózió ellen megfelelő védelmet, ha az adott talaj mechanikai összetételében az iszapfrakció is megfelelő arányban megtalálható.Összességében elmondható, hogy kis iszap- és agyagtartalmuknak, a kis humusztartalomnak, valamint az ebből adódó gyenge nedvességmegkötő és növényzeteltartó képességüknek köszönhetően, a vizsgált talajok szélerózió által rendkívül veszélyeztetettek. A vizsgált mintákkal egyező fizikai féleségű talajokon egy viharos erejű szél öt perc alatt a feltalaj 3—5 cm vastag rétegét mozdíthatja el.A hordalék sókoncentrációja minden esetben nagyobb volt, mint a kontrollmintáké. Erőteljes NO3-NO2-N felhalmozódást figyeltünk meg a szél által elhordott talajfrakciókban. A hordalék NO3-NO2-N-tartalma a talaj eredeti NO3-NO2-N tartalmának kétszeresét is túllépheti. A hordalékban a nitrit-nitrát-nitrogénhez hasonlóan a foszfor-, a kálium- és a nátriumtartalom feldúsulását tapasztaltuk. Az elemtartalom másfél-, kétszeresére nőhet az eredeti talajmintákéhoz képest. Kis szélsebességnél a nagyobb agyag- és iszaptartalmú talajokon a tápelemveszteség kicsi, de nagy szélsebességnél éppen ezen talajoknál nagyon jelentős lehet.

 • Baranyai F., Fekete A. & Kovács I., 1987. A magyarországi talaj tápanyagvizsgálatok eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Kovács I , '', in A magyarországi talaj tápanyagvizsgálatok eredményei , (1987 ) -.

 • Bodolay I.-Né, 1966. A széleróziót befolyásoló változó talajfizikai tulajdonságok. Agrokémia és Talajtan. 15. 372–383.

  Bodolay I-N , 'A széleróziót befolyásoló változó talajfizikai tulajdonságok ' (1966 ) 15 Agrokémia és Talajtan : 372 -383.

  • Search Google Scholar
 • Buzás I., 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Buzás I , '', in Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2 , (1988 ) -.

 • Buzás I., 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. Inda Kiadó. Budapest.

  Buzás I , '', in Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1 , (1993 ) -.

 • Chepil, W. S., 1945. Dynamics of wind erosion. I. The nature of movement of soil by wind. Soil Science. 60. 305–320.

  Chepil W S , 'Dynamics of wind erosion. I. The nature of movement of soil by wind ' (1945 ) 60 Soil Science : 305 -320.

  • Search Google Scholar
 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II. K. LantbrHögsk. Ann. 26. 199–215.

  Domingo W R , 'Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden ' (1960 ) 26 II. K. LantbrHögsk. Ann. : 199 -215.

  • Search Google Scholar
 • Farsang A. et al., 2011. Csernozjom talajok szélerózió okozta tápanyagáthalmozódásának becslése szélcsatorna kísérletekkel. Agrokémia és Talajtan. 60. 87–102.

  Farsang A , 'Csernozjom talajok szélerózió okozta tápanyagáthalmozódásának becslése szélcsatorna kísérletekkel ' (2011 ) 60 Agrokémia és Talajtan : 87 -102.

  • Search Google Scholar
 • Füleky Gy., 1999. Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy , '', in Tápanyag-gazdálkodás , (1999 ) -.

 • Gregory, J. M., Tock, R. W. & Wilson, G. R., 1994. Atmospheric Loading of Dust and Gases: Impact on Society. Report to the USDA Soil Conservation Service for Third RCA Appraisal, Agreement No. 69-6526-3-481.

  Wilson G R , '', in Report to the USDA Soil Conservation Service for Third RCA Appraisal, Agreement No. 69-6526-3-481 , (1994 ) -.

 • Hoffmann, C. et al., 2008. Effect of grazing on driven carbon and nitrogen ratio in the grasslands of inner Mongolia. Catena. 75. 182–190.

  Hoffmann C , 'Effect of grazing on driven carbon and nitrogen ratio in the grasslands of inner Mongolia ' (2008 ) 75 Catena : 182 -190.

  • Search Google Scholar
 • Lóki J., 2004. A szélerózió mechanizmusa és magyarországi hatásai. MTA doktori értekezés. Debrecen.

  Lóki J , '', in A szélerózió mechanizmusa és magyarországi hatásai , (2004 ) -.

 • Négyesi G., 2009. Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken. PhD értekezés. Debreceni Egyetem, Természettudományi Doktori Tanács. Debrecen.

  Négyesi G , '', in Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken , (2009 ) -.

 • Nyíri L. et al., 1993. Az alföldi talajok felgyorsult degradációjának és széleróziójának megállítását és a táj védelmét szolgáló komplex talajvédő rendszerek kidolgozása. Zárójelentés. DATE Kutatóintézet. Karcag.

  Nyíri L , '', in Zárójelentés , (1993 ) -.

 • Péczely Gy., 1984. A Föld éghajlata. Tankönyvkiadó. Budapest

  Péczely Gy , '', in A Föld éghajlata , (1984 ) -.

 • Rakonczai J., 2005. A globális változások hatásai a Duna-Tisza köze vízháztartására. In.: III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD kiadvány. ISBN 963 9545 12 0.

  Rakonczai J , '', in III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei , (2005 ) -.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. II. kiadás. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy , '', in Talajtan. II. kiadás , (1999 ) -.

 • Várallyay Gy. et al., 2009. Magyarország talajainak állapota (a talajvédelmi információs és monitoring rendszer (TIM) adatai alapján). Földművelésügyi Minisztérium Agrárkörnyezetvédelmi Főosztály. Budapest.

  Várallyay Gy , '', in Magyarország talajainak állapota (a talajvédelmi információs és monitoring rendszer (TIM) adatai alapján) , (2009 ) -.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 8 0 0
Feb 2021 8 0 0
Mar 2021 8 0 0
Apr 2021 6 0 0
May 2021 9 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 0 0 0