View More View Less
 • 1 Agrokémiai Intézet Talajtani Osztály MTA ATK Talajtani 1022 Budapest Herman Ottó út 15 Hungary
 • | 2 Környezetvédelmi Intézet (Bioforks), Ås (Norvégia) Norveg Mezőgazdasagi Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talaj szén-dioxid kibocsátását, valamint általában véve a talaj szénkészletének változásait az utóbbi időben jelentős tudományos érdeklődés kíséri a klímaváltozással mutatott szoros összefüggésének köszönhetően. A mezőgazdasági művelés alatt álló talajok az okszerű gondozásnak betudhatóan lehetőséget biztosítanak a talaj szénveszteségének csökkentésére vagy a szénmegkötő képesség növelésére, amelylyel párhuzamosan javul a talaj minősége. A megfelelő kezelési módok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a talajlégzés mechanizmusainak megismerése, valamint a talajlégzést befolyásoló biotikus és abiotikus tényezők megváltozására adott válaszának vizsgálata, melynek során elengedhetetlen a legkorszerűbb módszerek alkalmazása.Jelen tanulmányban a talajrespiráció laboratóriumi mérésének módszertanát vizsgáljuk. Vizsgálatainkban két célt tűztünk ki: 1. a talajbolygatás emissziómérésre gyakorolt hatásának felmérését és annak kiküszöbölését, 2. a talajnedvesség hatásának vizsgálatakor biztosítani a különböző fizikai féleségű talajok összevethetőségét.A kísérleti eredmények értékelése után a bolygatatlan talajminták vizsgálatát ajánljuk, amelyek jóval megbízhatóbb adatokat szolgáltatnak a talajlégzésől, mivel a talajszerkezet a lehető legkevésbé változik meg. Vizsgálataink alapján azt is megállapítottuk, hogy a különböző fizikai féleségű talajok esetén a talaj CO2-kibocsátásának értékelésekor az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a talaj vízpotenciált ajánlott használni a térfogatszázalékos talajnedvesség-tartalom helyett.Tóth Eszter publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, Gelybó Györgyié a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 számú Nemzeti Kiválóság Program — Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kutatás szakmailag kapcsolódik az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K101065 és OTKA K104816) projektjeihez.

 • Anderson, J. P. E., 1982. Soil respiration. In: Methods of Soil Analysis. Part 2. (Eds.: Page, A. L., Miller, R. H. & Keeney, D. R.) 831–871. Soil Science Society of America. Madison.

  Anderson J P E , '', in Methods of Soil Analysis. Part 2 , (1982 ) -.

 • Bajgai, Y. et al., 2011. A laboratory study of soil carbon dioxide emissions in a vertisol and an alfisol due to incorporating corn residues and simulating tillage. Journal of Organic Systems. 6. (3) 20–26.

  Bajgai Y , 'A laboratory study of soil carbon dioxide emissions in a vertisol and an alfisol due to incorporating corn residues and simulating tillage ' (2011 ) 6 Journal of Organic Systems : 20 -26.

  • Search Google Scholar
 • Bowden, R., Newkirik, K. M. & Rullo, G. M., 1988. Carbon dioxide and methane fluxes by a forest soil under laboratory-controlled moisture and temperature conditions. Soil Biol. Biochem. 30. 1591–1597.

  Rullo G M , 'Carbon dioxide and methane fluxes by a forest soil under laboratory-controlled moisture and temperature conditions ' (1988 ) 30 Soil Biol. Biochem. : 1591 -1597.

  • Search Google Scholar
 • Cross, A. & Grace, J., 2010. The effect of warming on the CO2 emissions of fresh and old organic soil from under a Sitka spruce plantation. Geoderma. 157. 126–132.

  Grace J , 'The effect of warming on the CO2 emissions of fresh and old organic soil from under a Sitka spruce plantation ' (2010 ) 157 Geoderma : 126 -132.

  • Search Google Scholar
 • Foody, G. M. et al., 1996. Identifying terrestrial carbon sinks: Classification of successional stages in regenerating tropical forests from Landsat TM data. Remote Sens. Environ. 55. (3) 205–216.

  Foody G M , 'Identifying terrestrial carbon sinks: Classification of successional stages in regenerating tropical forests from Landsat TM data ' (1996 ) 55 Remote Sens. Environ. : 205 -216.

  • Search Google Scholar
 • Gyuricza Cs., 2004. A szántóföldi talajhasználat és az üvegházhatás összefüggései mért adatok alapján. In: Talajhasználat, Műveléshatás, Talajnedvesség. (Szerk.: Birkás M. & Gyuricza Cs.) 47–60. SzIE MKK Növénytermesztési Intézet, Földműveléstani Tanszék. Quality-Press Nyomda & Kiadó Kft. Gödöllő.

  Gyuricza Cs , '', in Talajhasználat, Műveléshatás, Talajnedvesség , (2004 ) -.

 • Linn, D. M. & Doran, J. W., 1984. Effect of water-filled pore space on carbon dioxide and nitrous oxide production in tilled and nontilled soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 48. 1967–1972.

  Doran J W , 'Effect of water-filled pore space on carbon dioxide and nitrous oxide production in tilled and nontilled soils ' (1984 ) 48 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1967 -1972.

  • Search Google Scholar
 • Loyd, J. & Taylor, J. A., 1994. On the temperature dependence of soil respiration. Funct. Ecol. 8. 315–323.

  Taylor J A , 'On the temperature dependence of soil respiration ' (1994 ) 8 Funct. Ecol. : 315 -323.

  • Search Google Scholar
 • Nakayama, F. S., 1990. Soil respiration. Remote Sensing Review. 5. 311–321.

  Nakayama F S , 'Soil respiration ' (1990 ) 5 Remote Sensing Review : 311 -321.

 • Reich, J. W. & Schlesinger, W. H., 1992. The global carbon dioxide flux in soil respiration and its relationship to climate. Tellus. 44 B. 81–99.

  Schlesinger W H , 'The global carbon dioxide flux in soil respiration and its relationship to climate ' (1992 ) 44B Tellus : 81 -99.

  • Search Google Scholar
 • Reichstein, M. & Beer, C., 2008 Soil respiration across scales: The importance of a model-data integration framework for data interpretation. J. Plant Nutr. Soil Sci. 171. 344–354.

  Beer C , 'Soil respiration across scales: The importance of a model-data integration framework for data interpretation ' (2008 ) 171 J. Plant Nutr. Soil Sci. : 344 -354.

  • Search Google Scholar
 • Reichstein, M. et al., 2002. Severe drought effects on ecosystem CO2 and H2O fluxes at three Mediterranean evergreen sites: revision of current hypotheses? Global Change Biol. 8. 999–1017.

  Reichstein M , 'Severe drought effects on ecosystem CO2 and H2O fluxes at three Mediterranean evergreen sites: revision of current hypotheses? ' (2002 ) 8 Global Change Biol. : 999 -1017.

  • Search Google Scholar
 • Ruamps, L. S., Nunan, N. & Chenu, C., 2011. Microbial biogeography at the soil pore scale. Soil Biol. Biochem. 43. 280–286.

  Chenu C , 'Microbial biogeography at the soil pore scale ' (2011 ) 43 Soil Biol. Biochem. : 280 -286.

  • Search Google Scholar
 • Schimel, D. S. et al., 2001. Recent patterns and mechanisms of carbon exchange by terrestrial ecosystems. Nature. 44. 169–172.

  Schimel D S , 'Recent patterns and mechanisms of carbon exchange by terrestrial ecosystems ' (2001 ) 44 Nature : 169 -172.

  • Search Google Scholar
 • Serrano-Silva, N. et al., 2011. Emission of greenhouse gases from an agricultural soil amended with urea: A laboratory study. Appl. Soil Ecol. 47. 92–97.

  Serrano-Silva N , 'Emission of greenhouse gases from an agricultural soil amended with urea: A laboratory study ' (2011 ) 47 Appl. Soil Ecol. : 92 -97.

  • Search Google Scholar
 • Simek, M. et al., 2004. Emissions of N2O and CO2, denitrification measurements and soil properties in red clover and ryegrass stands. Soil Biol. Biochem. 36. 9–21.

  Simek M , 'Emissions of N2O and CO2, denitrification measurements and soil properties in red clover and ryegrass stands ' (2004 ) 36 Soil Biol. Biochem. : 9 -21.

  • Search Google Scholar
 • Smith, P. et al., 2008. Impact of global warming on soil organic carbon. Adv. Agron. 97. 1–43.

  Smith P , 'Impact of global warming on soil organic carbon ' (2008 ) 97 Adv. Agron. : 1 -43.

 • Szili-Kovács T., 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 1. 1–22.

  Szili-Kovács T , 'Szubsztrát indukált respiráció a talajban ' (2004 ) 1 Agrokémia és Talajtan. : 1 -22.

  • Search Google Scholar
 • Tóth E., 2011. A talaj szén-dioxid emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben. Doktori disszertáció. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest.

  Tóth E , '', in Doktori disszertáció , (2011 ) -.

 • Tóth, E. & Farkas, Cs., 2010. Effect of inter-row cultivation on soil carbon-dioxide emission in a peach plantation. Agrokémia és Talajtan. 59. 157–164.

  Farkas Cs , 'Effect of inter-row cultivation on soil carbon-dioxide emission in a peach plantation ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan. : 157 -164.

  • Search Google Scholar
 • Tóth E. et al., 2009. A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására. I. Laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon. Agrokémia és Talajtan. 58. 215–226.

  Tóth E , 'A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására. I. Laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon ' (2009 ) 58 Agrokémia és Talajtan. : 215 -226.

  • Search Google Scholar
 • Van Genuchten, M. Th., 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892–898.

  Van Genuchten M Th , 'A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils ' (1980 ) 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 892 -898.

  • Search Google Scholar
 • WRB IUSS Working Group, 2006. World Reference Base for Soil Resources, 2nd ed. World Soil Resources Report No. 103. FAO. Rome.

  '', in World Reference Base for Soil Resources , (2006 ) -.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Rajkai, Kálmán

Technical Editor(s): Koós, Sándor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Szili-Kovács, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)

 

International Advisory Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)

 

           International Editorial Board

 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Ole Wendroth (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)

Rajkai Kálmán
ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 5 0 0
Mar 2021 3 0 1
Apr 2021 5 0 0
May 2021 1 2 2
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0