View More View Less
 • 1 DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Debrecen Hungary
 • | 2 4032 Debrecen Böszörményi út 138 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Cross Mark

Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) tizenkét NPK kezeléskombinációjában, kilenc termőhelyen vizsgáltuk az NPK-trágyázás hatását az őszi búza és a kukorica termésére és a talajok 0,01 M CaCl2-oldható tápelemtartalmára. A termőhelyek: Bicsérd (BI), Hajdúböszörmény (HA), Iregszemcse (IR), Karcag (KA), Keszthely (KE), Kompolt (KO), Mosonmagyaróvár (MO), Nagyhörcsök (NA), Putnok (PU). Az NPK kezelések: 000, 101, 111, 121, 201, 220, 221, 222, 331, 341, 421, 441. A N- és P-kezelések a kódoknak megfelelően 50 kg N, ill. P2O5·ha−1, a K-adagok 100 kg K2O·ha−1 hatóanyag-mennyiséggel növekszenek. Az őszi búza termésadatok a 23., 24., 27., 28. és 31. évi kísérletekből, a kukoricatermések a 25., 26., 29. és 30. évből származnak.Az NPK-kezelések jelentősen növelték az őszi búza és a kukorica öt-, illetve négyéves átlagtermését, szignifikáns különbségek jöttek létre a termőhelyek átlagában. Az NPK-kezelések különböző érvényesülése az egyes termőhelyeken az eltérő ökológiai viszonyok, köztük a különböző eredeti tápelemtartalom és szolgáltató képesség következménye.Az NPK-kezelések hatására a talajok 0,01 M CaCl2-oldható tápelemtartalma is jelentősen változott. A növények tápelemigényét meghaladó kezelések tartamhatásaként tápelem-felhalmozódás igazolható mindhárom tápelem esetében. A növények szükségletét meghaladó N-adagok, a karbonátos talajokat és a nagy agyagtartalmú kompolti (KO) talajt kivéve csökkentették a talaj pH-t. A másodfokú görbék az őszi búza ötéves termésátlaga és a 0,01 M CaCl2-ban mért összes-N, P- és K-tartalom közötti összefüggéseket szemléltetik termőhelyenként.A legnagyobb kezeléshatások azokon a talajokon igazolhatók, melyeken a kontroll 0,01 M CaCl2-oldható összes-N értéke kisebb, mint 5–10 mg·kg−1. A 15,0 mg·kg−1 érték felett altalaban nem érvényesült a nitrogén termésnövelő hatása. Kivételt képez a tápanyagban gazdag, hajdúböszörményi nem karbonátos réti talaj. A foszfor termésnövelő hatása 2,0 mg P·kg−1 érték felett — a karbonátos réti talaj kivételével — általában nem érvényesül. Az összefüggéseket jellemző R2 meghatározottsági tényezők a legkisebbek az őszi búza és a talaj 0,01 M CaCl2-oldható K-tartalma között, ami az egyéb tényezők nagyobb szerepére utal.A bemutatott eredmények igazolják, hogy a 0,01 M CaCl2-oldható N-, P- és Kfrakciók alkalmasak a tápanyaghiány és -felesleg jellemzésére. Egyben igazolják, hogy az eltérő ökológiai viszonyok között nagyobb terméskülönbségek jöhetnek létre, mint a kezelések hatására. A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás megköveteli a tápanyagok eltérő érvényesülésének figyelembevételét.A termésadatok átengedéséért köszönet az OMTK Hálózati Tanács elnökének, titkárának, és valamennyi kísérletfelelősnek.

 • Buzás I., 2012. Talaj-, trágya- és növényvizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 61. Suppl. (2. online kiadás) 7–16.

  Buzás I , 'Talaj-, trágya- és növényvizsgálatok ' (2012 ) 61 Agrokémia és Talajtan. : 7 -16.

  • Search Google Scholar
 • Csathó, P., 1998. Correlations between two soil extractants and corn leaf potassium contents from Hungarian field trials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29. (11–14) 2149–2160.

  Csathó P , 'Correlations between two soil extractants and corn leaf potassium contents from Hungarian field trials ' (1998 ) 29 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 2149 -2160.

  • Search Google Scholar
 • Debreczeni B. & Debreczeni B.-Né (szerk.), 1994. Trágyázási kutatások 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Debreczeni B-N szerk , '', in Trágyázási kutatások 1960–1990 , (1994 ) -.

 • Debreczeni B.-Né & Németh T. (szerk.), 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Németh T szerk , '', in Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei , (2009 ) -.

 • Houba, V. J. G. et al., 1990. Applicability of 0.01 M CaCl2 as a single extraction solution for the assessment of the nutrient status of soils and other diagnostic purposes. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 1. 2281–2290.

  Houba V J G , 'Applicability of 0.01 M CaCl2 as a single extraction solution for the assessment of the nutrient status of soils and other diagnostic purposes ' (1990 ) 1 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 2281 -2290.

  • Search Google Scholar
 • Jászberényi, I. & Loch, J., 2001. Preliminary critical P-limit values of 0.01 M CaCl2 soil test procedure. Journal of Agricultural Sciences (Debrecen). 18–21.

  Loch J , '', in Journal of Agricultural Sciences (Debrecen) , (2001 ) -.

 • Jászberényi, I., Loch, J. & Sarkadi, J., 1994. Experiences with 0,01 M calcium chloride as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. (9–10) 1771–1777.

  Sarkadi J , 'Experiences with 0,01 M calcium chloride as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary ' (1994 ) 25 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 1771 -1777.

  • Search Google Scholar
 • Lazányi, J., Loch, J. & Jászberényi, I., 2002. Analysis of 0.01 M CaCl2 soluble organic nitrogen in the treatments of Westsik‘s crop rotation experiment. Agrokémia és Talajtan. 51. 79–88.

  Jászberényi I , 'Analysis of 0.01 M CaCl2 soluble organic nitrogen in the treatments of Westsik‘s crop rotation experiment ' (2002 ) 51 Agrokémia és Talajtan. : 79 -88.

  • Search Google Scholar
 • Loch J., 2006. Tápanyag-vizsgálati módszerek értékelése. In: A tápanyag-gazdálkodást segítő talajvizsgálati módszerek alkalmazása a Nyírség homoktalajain. (Szerk.: Loch J. & Lazányi J.) 51–77. Westsik V. Nyírségi Tájfejlesztési Alapítvány. Nyíregyháza.

  Loch J , '', in A tápanyag-gazdálkodást segítő talajvizsgálati módszerek alkalmazása a Nyírség homoktalajain , (2006 ) -.

 • Loch, J. & Jászberényi, I., 1995. Untersuchung der Phosphatadsorption und Desorption in Dauerdüngungsversuchen. Agribiological Research. 48. (1) 53–62.

  Jászberényi I , 'Untersuchung der Phosphatadsorption und Desorption in Dauerdüngungsversuchen ' (1995 ) 48 Agribiological Research. : 53 -62.

  • Search Google Scholar
 • Loch, J. et al., 1995. Beziehungen unter-schiedlicher P-Extraktionsverfahren zur P-Bilanz. VDLUFA-Schriftenreihe. 40. 209–212.

  Loch J , 'Beziehungen unter-schiedlicher P-Extraktionsverfahren zur P-Bilanz ' (1995 ) 40 VDLUFA-Schriftenreihe : 209 -212.

  • Search Google Scholar
 • Loch, J. et al., 1997. Der Nährstoffzustand des Thyrower Versuchsbodens aufgrund von Boden- und Pflanzenanalysen. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. 84. 445–448.

  Loch J , 'Der Nährstoffzustand des Thyrower Versuchsbodens aufgrund von Boden- und Pflanzenanalysen ' (1997 ) 84 Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. : 445 -448.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 15 15 2
Full Text Views 10 8 0
PDF Downloads 4 3 0