View More View Less
 • 1 Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Debreceni Egyetem AGTC MÉKK Élelmiszertudományi 4032 Debrecen Böszörményi út 138 Hungary
 • | 2 Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem GTK Regionális Gazdaságtani Gödöllő Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A gabonafélék táplálkozásunkban fontos szerepet töltenek be, ezáltal hozzájárulnak többek között napi ásványianyag- és fehérjefelvételünkhöz. Jelen dolgozat egyik célja volt annak vizsgálata, hogy hogyan változik az ásványianyag- és fehérjetartalom a búza termésében az eltérő termőhelyek hatására. Ennek során megfigyeltük a K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Sr és a fehérje mennyiségi alakulását az egységes Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) öt kísérleti helyéről (Karcag, Kompolt, Iregszemcse, Nagyhörcsök és Putnok) származó búzaszem- és lisztmintákban, majd összehasonlítottuk a kapott eredményeket. Ezek a termőhelyek eltérő klimatikus viszonyokkal, és különböző talajtípusokkal rendelkeznek. A mintavétel 2005-ben történt, amely csapadékos év volt. A minták elemtartalmának meghatározása induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel történt. A méréseket a minták oldatba vitele előzte meg HNO3-H2O2-os nedves roncsolás formájában. A fehérjetartalmat Khjeldal módszerrel határoztuk meg. A kezelések hatásának szignifikanciáját SPSS for Windows 13.0 segítségével, egytényezős varianciaanalízissel (One-Way ANOVA) állapítottuk meg, a post hoc analízis során Duncantesztet alkalmaztunk. A statisztikai analízis eredménye szerint az eltérő termőhelyekről származó teljes szemminták K-, P-, S-, Mg-, Ca-, Fe-, Mn-, Zn-, Cu-, Sr- és fehérjetartalmuk tekintetében egymástól szignifikánsan elkülönültek (P<0,05), viszont a belőlük készült lisztek S-, Fe- és Sr-koncentrációja között nem találtunk szignifikáns különbséget. Az ásványi alkotók mennyisége a teljes szemben minden elem esetében többszöröse volt a lisztekének, így a mag 2,5-szer annyi (252%) káliumot, háromszor annyi foszfort és kalciumot (299%), közel 1,5-szer annyi (141%) ként, körülbelül ötszörös mennyiségű magnéziumot (492%), vasat (504%) és mangánt (486%), több mint négyszer annyi cinket (435%), 2,5-szer több (247%) rezet és 5,5-szer annyi (546%) stronciumot tartalmazott, mint a lisztek, továbbá a teljes szemben a fehérjetartalom közel 1,5-szerese (144%) volt a lisztekének.A munkát a KTIA_AIK_12-1-2012-0012 számú projekt is támogatta.

 • Anjum, F. M. et al., 2002. Phytate and mineral content in different milling fractions of some Pakistani spring wheats. Intern. J. Food Sci. Techn.. 37. 13–17.

  Anjum F M , 'Phytate and mineral content in different milling fractions of some Pakistani spring wheats ' (2002 ) 37 Intern. J. Food Sci. Techn. : 13 -17.

  • Search Google Scholar
 • Aubert, H. & Pinta, M., 1977. Trace Elements in Soils. Developments in Soil Science 7. Elsevier Scienific Publ. Co. Amsterdam-Oxford-New York.

  Pinta M , '', in Developments in Soil Science 7 , (1977 ) -.

 • Dániel P. et al., 1998. A sertések ásványianyag-ellátottságával összefüggő vizsgálatok. 1. Sertéstakarmányok ásványianyag-tartalma. Állattenyésztés és Takarmányozás. 47. 277–286.

  Dániel P , 'A sertések ásványianyag-ellátottságával összefüggő vizsgálatok. 1. Sertéstakarmányok ásványianyag-tartalma ' (1998 ) 47 Állattenyésztés és Takarmányozás : 277 -286.

  • Search Google Scholar
 • Destain, J. P. et al., 1991. The contribution of 15N balances in the study of nitrogen fertilization of cereals and its environmental impact. Revue de l’Agriculture. 44. 89–101.

  Destain J P , 'The contribution of 15N balances in the study of nitrogen fertilization of cereals and its environmental impact ' (1991 ) 44 Revue de l’Agriculture. : 89 -101.

  • Search Google Scholar
 • Galand, P. et al., 1997. Dietary magnesium intake in a French adult population. Magnesium Res. 10. 321–328.

  Galand P , 'Dietary magnesium intake in a French adult population ' (1997 ) 10 Magnesium Res. : 321 -328.

  • Search Google Scholar
 • Graham, R. D. et al., 2007. Nutritious subsistence food systems. Advances in Agronomy. 92. 1–74.

  Graham R D , 'Nutritious subsistence food systems ' (2007 ) 92 Advances in Agronomy : 1 -74.

 • Győri Z., 1983. Mezőgazdasági termékek tárolása és feldolgozása. Egyetemi jegyzet. Debreceni Agrártudományi Egyetem. Debrecen.

  Győri Z , '', in Mezőgazdasági termékek tárolása és feldolgozása. Egyetemi jegyzet , (1983 ) -.

 • Győri Z., 2002. Tápanyaggazdálkodás és minőség. In: Az agrokémia időszerű kérdései. (Szerk.: Győri Z. & Jávor A.) 79–89. DE ATC Mezőgazdaság-tudományi Kar. MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága. Debrecen.

  Győri Z , '', in Az agrokémia időszerű kérdései , (2002 ) -.

 • Győri Z. & Győriné M. I., 1998. A búza minősége és minősítése. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.

  Győriné M I , '', in A búza minősége és minősítése , (1998 ) -.

 • Kádár I. & Elek É., 1988. Összefüggésvizsgálatok néhány talajtulajdonság, valamint a búza és kukorica jellemzői között. Agrokémia és Talajtan. 36–37. 253–270.

  Elek , 'Összefüggésvizsgálatok néhány talajtulajdonság, valamint a búza és kukorica jellemzői között ' (1988 ) 36–37 Agrokémia és Talajtan : 253 -270.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Lásztity B., 1981. Az őszi búza tápelemarányainak változása a tenyészidő folyamán. Agrokémia és Talajtan. 30. 291–306.

  Lásztity B , 'Az őszi búza tápelemarányainak változása a tenyészidő folyamán ' (1981 ) 30 Agrokémia és Talajtan : 291 -306.

  • Search Google Scholar
 • Kincses S.-Né, 2002. Az NPK-trágyázás hatása az őszi búza és kukorica szemtermésének mennyiségére és ásványianyag tartalmára. In: Az agrokémia időszerű kérdései. (Szerk.: Győri Z. & Jávor A.) 163–171. DE ATC Mezőgazdaság-tudományi Kar. MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága. Debrecen.

  Kincses S-N , '', in Az agrokémia időszerű kérdései , (2002 ) -.

 • Kovács, B. et al., 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectrometry parameters. Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 27. 1177–1198.

  Kovács B , 'A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectrometry parameters ' (1996 ) 27 Commun. Soil Sci. and Plant Anal. : 1177 -1198.

  • Search Google Scholar
 • Kutman, U. B., Yildiz, B. & Cakmak, I., 2011. Improved nitrogen status enhances zinc and iron concentrations both in the whole grain and the endosperm fraction of wheat. Journal of Cereal Science. 53. 118–125.

  Cakmak I , 'Improved nitrogen status enhances zinc and iron concentrations both in the whole grain and the endosperm fraction of wheat ' (2011 ) 53 Journal of Cereal Science : 118 -125.

  • Search Google Scholar
 • Lásztity R., 1981. Gabonafehérjék. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Lásztity R , '', in Gabonafehérjék , (1981 ) -.

 • Lewandowski, I. & Kauter, D., 2003. The influence of nitrogen fertilizer on the yield and combustion quality of whole grain crops for solid fuel use. Industrial Crops and Products. 17. 103–117.

  Kauter D , 'The influence of nitrogen fertilizer on the yield and combustion quality of whole grain crops for solid fuel use ' (2003 ) 17 Industrial Crops and Products : 103 -117.

  • Search Google Scholar
 • Loch J., 1999. Agrokémia. Egyetemi jegyzet. DE ATC Mezőgazdaságtudományi Kar. MSz6830–4:1981. Takarmányok táplálóértékének megállapítása. Nitrogéntartalom meghatározása makro-Kjeldahl-módszerrel a nyersfehérje-tartalom számításához. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

  Loch J , '', in Takarmányok táplálóértékének megállapítása. Nitrogéntartalom meghatározása makro-Kjeldahl-módszerrel a nyersfehérje-tartalom számításához , (1999 ) -.

 • Mars É., 2009. A kéntrágyázás hatása az őszi búza minőségi és mennyiségi paramétereinek alakulására. PhD értekezés. DE Mezőgazdaságtudományi Kar. Debrecen

  Mars , '', in A kéntrágyázás hatása az őszi búza minőségi és mennyiségi paramétereinek alakulására , (2009 ) -.

 • Ortiz-Monasterio, I. et al., 2007. Enhancing the mineral and vitamin content of wheat and maize through plant breeding. J. Cereal Sci. 46. 293–307.

  Ortiz-Monasterio I , 'Enhancing the mineral and vitamin content of wheat and maize through plant breeding ' (2007 ) 46 J. Cereal Sci. : 293 -307.

  • Search Google Scholar
 • Oury, F.-X. et al., 2006. Genetic variability and stability of grain magnesium, zinc and iron concentrations in bread wheat. European Journal of Agronomy. 25. 177–185.

  Oury F-X , 'Genetic variability and stability of grain magnesium, zinc and iron concentrations in bread wheat ' (2006 ) 25 European Journal of Agronomy : 177 -185.

  • Search Google Scholar
 • Pais I., 1980. A mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

  Pais I , '', in A mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban , (1980 ) -.

 • Pepo, P., 2007. The role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production. Cereal Res. Commun. 35. () 917–921.

  Pepo P , 'The role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production ' (2007 ) 35 Cereal Res. Commun. : 917 -921.

  • Search Google Scholar
 • Pethő M., 1993. Mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Pethő M , '', in Mezőgazdasági növények élettana , (1993 ) -.

 • Shellenberger, J. A., 1978. Production and utilization of wheat. In: Wheat Chemistry and Technology. (Ed.: Pomeranz, Y.) Am. Assoc. Cereal Chemists Inc. St. Paul.

  Shellenberger J A , '', in Wheat Chemistry and Technology , (1978 ) -.

 • Shewry, P. R., 2009. Wheat. Journal of Experimental Botany. 60. (6) 537–1553.

  Shewry P R , 'Wheat ' (2009 ) 60 Journal of Experimental Botany : 537 -1553.

 • Shi, R. et al., 2010. Influence of long-term nitrogen fertilization on micronutrient density in grain of winter wheat (Triticum aestivum L.). J. Cereal Sci. 1. 165–170.

  Shi R , 'Influence of long-term nitrogen fertilization on micronutrient density in grain of winter wheat (Triticum aestivum L.) ' (2010 ) 1 J. Cereal Sci. : 165 -170.

  • Search Google Scholar
 • Shtangeeva, I., Steinnes, E. & Lierhagen, S., 2011. Macronutrients and trace elements in rye and wheat: Similarities and differences in uptake and relationships between elements. Environmental and Exp. Botany. 70. 259–265.

  Lierhagen S , 'Macronutrients and trace elements in rye and wheat: Similarities and differences in uptake and relationships between elements ' (2011 ) 70 Environmental and Exp. Botany. : 259 -265.

  • Search Google Scholar
 • Sipos P., 2009. Az őszi búza minőségére ható tényezők számszerűsítése. Doktori (PhD) értekezés. DE Mezőgazdaságtudományi Kar. Debrecen

  Sipos P , '', in Az őszi búza minőségére ható tényezők számszerűsítése , (2009 ) -.

 • Škrbić, B. & Onjia, A., 2007. Multivariate analyses of microelement contents in wheat cultivated in Serbia. Food Control. 18. 338–345.

  Onjia A , 'Multivariate analyses of microelement contents in wheat cultivated in Serbia ' (2007 ) 18 Food Control. : 338 -345.

  • Search Google Scholar
 • Szabó S. A. et al., 1987. Mikroelemek a mezőgazdaságban I. Esszenciális mikroelemek. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

  Szabó S A , '', in Mikroelemek a mezőgazdaságban I. Esszenciális mikroelemek , (1987 ) -.

 • Tang, J. et al., 2008. Mineral element distributions in milling fractions of Chinese wheats. J. Cereal Sci. 48. 821–828.

  Tang J , 'Mineral element distributions in milling fractions of Chinese wheats ' (2008 ) 48 J. Cereal Sci. : 821 -828.

  • Search Google Scholar
 • Tolner L., 1999. 1.2. fejezet. Termelési tényezők. In.: Tápanyag-gazdálkodás. (Szerk.: Füleky Gy.) 18–21. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Tolner L , '', in Tápanyag-gazdálkodás , (1999 ) -.

 • Várallyay Gy., Makó A. & Hermann T., 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) helyeinek talajtani jellemzése. In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001). (Szerk.: Debreczeni B.-Né & Németh T.) 35–97. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Hermann T , '', in Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001) , (2009 ) -.

 • Whelch, R. M. & Graham, R. D., 2002. Breeding crops for enhanced micronutrient content. Plant and Soil. 245. 205–214.

  Graham R D , 'Breeding crops for enhanced micronutrient content ' (2002 ) 245 Plant and Soil : 205 -214.

  • Search Google Scholar
 • Zhao, F. J. et al., 2009. Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. J. Cereal Sci. 49. 290–295. http://www.met.hu /eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/ (2013-08-27)

  Zhao F J , 'Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin ' (2009 ) 49 J. Cereal Sci. : 290 -295.

  • Search Google Scholar

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 1
Sep 2021 4 2 3
Oct 2021 3 1 1
Nov 2021 4 0 0
Dec 2021 3 0 0
Jan 2022 7 2 2
Feb 2022 0 0 0