View More View Less
 • 1 Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Debreceni Egyetem AGTC MÉKK Élelmiszertudományi 4032 Debrecen Böszörményi út 138 Hungary
 • 2 Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem GTK Regionális Gazdaságtani Gödöllő Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A gabonafélék táplálkozásunkban fontos szerepet töltenek be, ezáltal hozzájárulnak többek között napi ásványianyag- és fehérjefelvételünkhöz. Jelen dolgozat egyik célja volt annak vizsgálata, hogy hogyan változik az ásványianyag- és fehérjetartalom a búza termésében az eltérő termőhelyek hatására. Ennek során megfigyeltük a K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Sr és a fehérje mennyiségi alakulását az egységes Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) öt kísérleti helyéről (Karcag, Kompolt, Iregszemcse, Nagyhörcsök és Putnok) származó búzaszem- és lisztmintákban, majd összehasonlítottuk a kapott eredményeket. Ezek a termőhelyek eltérő klimatikus viszonyokkal, és különböző talajtípusokkal rendelkeznek. A mintavétel 2005-ben történt, amely csapadékos év volt. A minták elemtartalmának meghatározása induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel történt. A méréseket a minták oldatba vitele előzte meg HNO3-H2O2-os nedves roncsolás formájában. A fehérjetartalmat Khjeldal módszerrel határoztuk meg. A kezelések hatásának szignifikanciáját SPSS for Windows 13.0 segítségével, egytényezős varianciaanalízissel (One-Way ANOVA) állapítottuk meg, a post hoc analízis során Duncantesztet alkalmaztunk. A statisztikai analízis eredménye szerint az eltérő termőhelyekről származó teljes szemminták K-, P-, S-, Mg-, Ca-, Fe-, Mn-, Zn-, Cu-, Sr- és fehérjetartalmuk tekintetében egymástól szignifikánsan elkülönültek (P<0,05), viszont a belőlük készült lisztek S-, Fe- és Sr-koncentrációja között nem találtunk szignifikáns különbséget. Az ásványi alkotók mennyisége a teljes szemben minden elem esetében többszöröse volt a lisztekének, így a mag 2,5-szer annyi (252%) káliumot, háromszor annyi foszfort és kalciumot (299%), közel 1,5-szer annyi (141%) ként, körülbelül ötszörös mennyiségű magnéziumot (492%), vasat (504%) és mangánt (486%), több mint négyszer annyi cinket (435%), 2,5-szer több (247%) rezet és 5,5-szer annyi (546%) stronciumot tartalmazott, mint a lisztek, továbbá a teljes szemben a fehérjetartalom közel 1,5-szerese (144%) volt a lisztekének.A munkát a KTIA_AIK_12-1-2012-0012 számú projekt is támogatta.

 • Anjum, F. M. et al., 2002. Phytate and mineral content in different milling fractions of some Pakistani spring wheats. Intern. J. Food Sci. Techn.. 37. 13–17.

  Anjum F M , 'Phytate and mineral content in different milling fractions of some Pakistani spring wheats ' (2002 ) 37 Intern. J. Food Sci. Techn. : 13 -17.

  • Search Google Scholar
 • Aubert, H. & Pinta, M., 1977. Trace Elements in Soils. Developments in Soil Science 7. Elsevier Scienific Publ. Co. Amsterdam-Oxford-New York.

  Pinta M , '', in Developments in Soil Science 7 , (1977 ) -.

 • Dániel P. et al., 1998. A sertések ásványianyag-ellátottságával összefüggő vizsgálatok. 1. Sertéstakarmányok ásványianyag-tartalma. Állattenyésztés és Takarmányozás. 47. 277–286.

  Dániel P , 'A sertések ásványianyag-ellátottságával összefüggő vizsgálatok. 1. Sertéstakarmányok ásványianyag-tartalma ' (1998 ) 47 Állattenyésztés és Takarmányozás : 277 -286.

  • Search Google Scholar
 • Destain, J. P. et al., 1991. The contribution of 15N balances in the study of nitrogen fertilization of cereals and its environmental impact. Revue de l’Agriculture. 44. 89–101.

  Destain J P , 'The contribution of 15N balances in the study of nitrogen fertilization of cereals and its environmental impact ' (1991 ) 44 Revue de l’Agriculture. : 89 -101.

  • Search Google Scholar
 • Galand, P. et al., 1997. Dietary magnesium intake in a French adult population. Magnesium Res. 10. 321–328.

  Galand P , 'Dietary magnesium intake in a French adult population ' (1997 ) 10 Magnesium Res. : 321 -328.

  • Search Google Scholar
 • Graham, R. D. et al., 2007. Nutritious subsistence food systems. Advances in Agronomy. 92. 1–74.

  Graham R D , 'Nutritious subsistence food systems ' (2007 ) 92 Advances in Agronomy : 1 -74.

 • Győri Z., 1983. Mezőgazdasági termékek tárolása és feldolgozása. Egyetemi jegyzet. Debreceni Agrártudományi Egyetem. Debrecen.

  Győri Z , '', in Mezőgazdasági termékek tárolása és feldolgozása. Egyetemi jegyzet , (1983 ) -.

 • Győri Z., 2002. Tápanyaggazdálkodás és minőség. In: Az agrokémia időszerű kérdései. (Szerk.: Győri Z. & Jávor A.) 79–89. DE ATC Mezőgazdaság-tudományi Kar. MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága. Debrecen.

  Győri Z , '', in Az agrokémia időszerű kérdései , (2002 ) -.

 • Győri Z. & Győriné M. I., 1998. A búza minősége és minősítése. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.

  Győriné M I , '', in A búza minősége és minősítése , (1998 ) -.

 • Kádár I. & Elek É., 1988. Összefüggésvizsgálatok néhány talajtulajdonság, valamint a búza és kukorica jellemzői között. Agrokémia és Talajtan. 36–37. 253–270.

  Elek , 'Összefüggésvizsgálatok néhány talajtulajdonság, valamint a búza és kukorica jellemzői között ' (1988 ) 36–37 Agrokémia és Talajtan : 253 -270.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Lásztity B., 1981. Az őszi búza tápelemarányainak változása a tenyészidő folyamán. Agrokémia és Talajtan. 30. 291–306.

  Lásztity B , 'Az őszi búza tápelemarányainak változása a tenyészidő folyamán ' (1981 ) 30 Agrokémia és Talajtan : 291 -306.

  • Search Google Scholar
 • Kincses S.-Né, 2002. Az NPK-trágyázás hatása az őszi búza és kukorica szemtermésének mennyiségére és ásványianyag tartalmára. In: Az agrokémia időszerű kérdései. (Szerk.: Győri Z. & Jávor A.) 163–171. DE ATC Mezőgazdaság-tudományi Kar. MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága. Debrecen.

  Kincses S-N , '', in Az agrokémia időszerű kérdései , (2002 ) -.

 • Kovács, B. et al., 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectrometry parameters. Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 27. 1177–1198.

  Kovács B , 'A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectrometry parameters ' (1996 ) 27 Commun. Soil Sci. and Plant Anal. : 1177 -1198.

  • Search Google Scholar
 • Kutman, U. B., Yildiz, B. & Cakmak, I., 2011. Improved nitrogen status enhances zinc and iron concentrations both in the whole grain and the endosperm fraction of wheat. Journal of Cereal Science. 53. 118–125.

  Cakmak I , 'Improved nitrogen status enhances zinc and iron concentrations both in the whole grain and the endosperm fraction of wheat ' (2011 ) 53 Journal of Cereal Science : 118 -125.

  • Search Google Scholar
 • Lásztity R., 1981. Gabonafehérjék. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Lásztity R , '', in Gabonafehérjék , (1981 ) -.

 • Lewandowski, I. & Kauter, D., 2003. The influence of nitrogen fertilizer on the yield and combustion quality of whole grain crops for solid fuel use. Industrial Crops and Products. 17. 103–117.

  Kauter D , 'The influence of nitrogen fertilizer on the yield and combustion quality of whole grain crops for solid fuel use ' (2003 ) 17 Industrial Crops and Products : 103 -117.

  • Search Google Scholar
 • Loch J., 1999. Agrokémia. Egyetemi jegyzet. DE ATC Mezőgazdaságtudományi Kar. MSz6830–4:1981. Takarmányok táplálóértékének megállapítása. Nitrogéntartalom meghatározása makro-Kjeldahl-módszerrel a nyersfehérje-tartalom számításához. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

  Loch J , '', in Takarmányok táplálóértékének megállapítása. Nitrogéntartalom meghatározása makro-Kjeldahl-módszerrel a nyersfehérje-tartalom számításához , (1999 ) -.

 • Mars É., 2009. A kéntrágyázás hatása az őszi búza minőségi és mennyiségi paramétereinek alakulására. PhD értekezés. DE Mezőgazdaságtudományi Kar. Debrecen

  Mars , '', in A kéntrágyázás hatása az őszi búza minőségi és mennyiségi paramétereinek alakulására , (2009 ) -.

 • Ortiz-Monasterio, I. et al., 2007. Enhancing the mineral and vitamin content of wheat and maize through plant breeding. J. Cereal Sci. 46. 293–307.

  Ortiz-Monasterio I , 'Enhancing the mineral and vitamin content of wheat and maize through plant breeding ' (2007 ) 46 J. Cereal Sci. : 293 -307.

  • Search Google Scholar
 • Oury, F.-X. et al., 2006. Genetic variability and stability of grain magnesium, zinc and iron concentrations in bread wheat. European Journal of Agronomy. 25. 177–185.

  Oury F-X , 'Genetic variability and stability of grain magnesium, zinc and iron concentrations in bread wheat ' (2006 ) 25 European Journal of Agronomy : 177 -185.

  • Search Google Scholar
 • Pais I., 1980. A mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

  Pais I , '', in A mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban , (1980 ) -.

 • Pepo, P., 2007. The role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production. Cereal Res. Commun. 35. () 917–921.

  Pepo P , 'The role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production ' (2007 ) 35 Cereal Res. Commun. : 917 -921.

  • Search Google Scholar
 • Pethő M., 1993. Mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Pethő M , '', in Mezőgazdasági növények élettana , (1993 ) -.

 • Shellenberger, J. A., 1978. Production and utilization of wheat. In: Wheat Chemistry and Technology. (Ed.: Pomeranz, Y.) Am. Assoc. Cereal Chemists Inc. St. Paul.

  Shellenberger J A , '', in Wheat Chemistry and Technology , (1978 ) -.

 • Shewry, P. R., 2009. Wheat. Journal of Experimental Botany. 60. (6) 537–1553.

  Shewry P R , 'Wheat ' (2009 ) 60 Journal of Experimental Botany : 537 -1553.

 • Shi, R. et al., 2010. Influence of long-term nitrogen fertilization on micronutrient density in grain of winter wheat (Triticum aestivum L.). J. Cereal Sci. 1. 165–170.

  Shi R , 'Influence of long-term nitrogen fertilization on micronutrient density in grain of winter wheat (Triticum aestivum L.) ' (2010 ) 1 J. Cereal Sci. : 165 -170.

  • Search Google Scholar
 • Shtangeeva, I., Steinnes, E. & Lierhagen, S., 2011. Macronutrients and trace elements in rye and wheat: Similarities and differences in uptake and relationships between elements. Environmental and Exp. Botany. 70. 259–265.

  Lierhagen S , 'Macronutrients and trace elements in rye and wheat: Similarities and differences in uptake and relationships between elements ' (2011 ) 70 Environmental and Exp. Botany. : 259 -265.

  • Search Google Scholar
 • Sipos P., 2009. Az őszi búza minőségére ható tényezők számszerűsítése. Doktori (PhD) értekezés. DE Mezőgazdaságtudományi Kar. Debrecen

  Sipos P , '', in Az őszi búza minőségére ható tényezők számszerűsítése , (2009 ) -.

 • Škrbić, B. & Onjia, A., 2007. Multivariate analyses of microelement contents in wheat cultivated in Serbia. Food Control. 18. 338–345.

  Onjia A , 'Multivariate analyses of microelement contents in wheat cultivated in Serbia ' (2007 ) 18 Food Control. : 338 -345.

  • Search Google Scholar
 • Szabó S. A. et al., 1987. Mikroelemek a mezőgazdaságban I. Esszenciális mikroelemek. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

  Szabó S A , '', in Mikroelemek a mezőgazdaságban I. Esszenciális mikroelemek , (1987 ) -.

 • Tang, J. et al., 2008. Mineral element distributions in milling fractions of Chinese wheats. J. Cereal Sci. 48. 821–828.

  Tang J , 'Mineral element distributions in milling fractions of Chinese wheats ' (2008 ) 48 J. Cereal Sci. : 821 -828.

  • Search Google Scholar
 • Tolner L., 1999. 1.2. fejezet. Termelési tényezők. In.: Tápanyag-gazdálkodás. (Szerk.: Füleky Gy.) 18–21. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Tolner L , '', in Tápanyag-gazdálkodás , (1999 ) -.

 • Várallyay Gy., Makó A. & Hermann T., 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) helyeinek talajtani jellemzése. In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001). (Szerk.: Debreczeni B.-Né & Németh T.) 35–97. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Hermann T , '', in Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001) , (2009 ) -.

 • Whelch, R. M. & Graham, R. D., 2002. Breeding crops for enhanced micronutrient content. Plant and Soil. 245. 205–214.

  Graham R D , 'Breeding crops for enhanced micronutrient content ' (2002 ) 245 Plant and Soil : 205 -214.

  • Search Google Scholar
 • Zhao, F. J. et al., 2009. Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. J. Cereal Sci. 49. 290–295. http://www.met.hu /eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/ (2013-08-27)

  Zhao F J , 'Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin ' (2009 ) 49 J. Cereal Sci. : 290 -295.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 2 2
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0