View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Cross Mark

 • Ángyán J. & Menyhért Z., 1997. Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.

  Menyhért Z , '', in Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás , (1997 ) -.

 • Árendás T., 2006. Növénytáplálás új szemlélettel. Gyakorlati Agrofórum. 17. 12/M. 8–10.

  Árendás T , 'Növénytáplálás új szemlélettel ' (2006 ) 17 Gyakorlati Agrofórum : 8 -10.

  • Search Google Scholar
 • Árendás T. & Sarkadi J., 1995. P-hatások és -utóhatások erdőmaradványos csernozjomon. Növénytermelés. 44. 271–281.

  Sarkadi J , 'P-hatások és -utóhatások erdőmaradványos csernozjomon ' (1995 ) 44 Növénytermelés : 271 -281.

  • Search Google Scholar
 • Balla A.-Né, 1980. Istállótrágyázási és műtrágyázási kísérletek Martonvásáron 1958–1978-ban. Növénytermelés. 29. 347–356.

  Balla A-N , 'Istállótrágyázási és műtrágyázási kísérletek Martonvásáron 1958–1978-ban ' (1980 ) 29 Növénytermelés : 347 -356.

  • Search Google Scholar
 • Batten, G. D., Wardlaw, I. F. & Aston, M. J., 1986. Growth and the distribution of phosphorus in wheat developed under various phosphorus and temperature regimes. Aust. J. Agric. Res. 37. 459–469.

  Aston M J , 'Growth and the distribution of phosphorus in wheat developed under various phosphorus and temperature regimes ' (1986 ) 37 Aust. J. Agric. Res. : 459 -469.

  • Search Google Scholar
 • Belay, A., Claassens, A. S. & Wehner, F. S., 2002. Effects of direct N and K and residual phosphorus fertilizers on soil chemical properties, microbiological components and maize yield under long-term crop rotation. Biol. Fertil. Soils. 35. 420–427.

  Wehner F S , 'Effects of direct N and K and residual phosphorus fertilizers on soil chemical properties, microbiological components and maize yield under long-term crop rotation ' (2002 ) 35 Biol. Fertil. Soils. : 420 -427.

  • Search Google Scholar
 • Berecz K. et al., 2002. A foszfortrágyázás hatása és utóhatása tartamkísérletben Ramann-féle barna erdőtalajon. In: Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia, Debrecen 2002. június 6-8. I. kötet. 124–129.

  Berecz K , '', in Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés , (2002 ) -.

 • Berzsenyi Z., 2009. Az ötvenéves martonvásári tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. In: Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. Jubileumi tudományos konferencia, Martonvásár, 2009. október 15. 37–49.

  Berzsenyi Z , '', in Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. Jubileumi tudományos konferencia, Martonvásár, 2009. október 15 , (2009 ) -.

 • Berzsenyi Z. & Győrffy B., 1995. Különböző növénytermesztési tényezők hatása a kukorica termésére és termésstabilitására. Növénytermelés. 44. 507–517.

  Győrffy B , 'Különböző növénytermesztési tényezők hatása a kukorica termésére és termésstabilitására ' (1995 ) 44 Növénytermelés : 507 -517.

  • Search Google Scholar
 • Blake, L. et al., 2000. Phosphorus content in soil, uptake by plants and balance in three European long-term field experiments. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 56. 263–275.

  Blake L , 'Phosphorus content in soil, uptake by plants and balance in three European long-term field experiments ' (2000 ) 56 Nutr. Cycl. Agroecosyst. : 263 -275.

  • Search Google Scholar
 • Bocz E., 1976. Trágyázási útmutató. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Bocz E , '', in Trágyázási útmutató , (1976 ) -.

 • Bocz E., 2002. A szántóföldi tartamkísérletek feladata és újabb értékelési módszerek kidolgozásának szükségessége. In: Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia, Debrecen, 2002. június 6–8. I. kötet. 106–111.

  Bocz E , '', in Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia, Debrecen, 2002. június 6–8 , (2002 ) -.

 • Böttcher, H., Garz, J. & Weipert, D., 2000. Auswirkungen unterschiedlicher Dungung auf Ertrag und Verarbeitungsqualität des Roggens bei langjährigem Anbau in Selbstfolge und Fruchtwechsel - Ergebnisse des Dauerversuches „Ewiger Roggenbau“. Pflanzenbau-wissenschaften. 4. (1) 1–8.

  Weipert D , 'Auswirkungen unterschiedlicher Dungung auf Ertrag und Verarbeitungsqualität des Roggens bei langjährigem Anbau in Selbstfolge und Fruchtwechsel - Ergebnisse des Dauerversuches „Ewiger Roggenbau“ ' (2000 ) 4 Pflanzenbau-wissenschaften : 1 -8.

  • Search Google Scholar
 • Buzás I., 2002. Tartamkísérletek értékelésének elvi problematikája. In: Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia, Debrecen, 2002. június 6–8. I. kötet. 112–117.

  Buzás I , '', in Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia, Debrecen, 2002. június 6–8 , (2002 ) -.

 • Buzás I. et al. (szerk.) 1979a. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. I. rész. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

  Buzás I , '', in Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. I. rész , (1979 ) -.

 • Buzás I. et al., 1979b. Ca, Mg és mikroelem műtrágyázási irányelvek. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. II. rész. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

  Buzás I , '', in Ca, Mg és mikroelem műtrágyázási irányelvek. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. II. rész , (1979 ) -.

 • Clarke, C. A. et al., 1990. Nitrogen and phosphorus uptake, translocation, and utilisation efficiency of wheat in relation to environment and cultivar yield and protein levels. Can. J. Plant Sci. 70. 965–977.

  Clarke C A , 'Nitrogen and phosphorus uptake, translocation, and utilisation efficiency of wheat in relation to environment and cultivar yield and protein levels ' (1990 ) 70 Can. J. Plant Sci. : 965 -977.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 1989. A foszforellátottság hatása az őszi búza termésingadozására monokultúrában. In: Búzanemesítési és -termesztési Ifj. Tud. Konferencia, Martonvásár. 16–18.

  Csathó P , '', in Búzanemesítési és -termesztési Ifj , (1989 ) -.

 • Csathó P., 1992. K és P hatások kukoricában meszes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 41. 241–261.

  Csathó P , 'K és P hatások kukoricában meszes csernozjom talajon ' (1992 ) 41 Agrokémia és Talajtan : 241 -261.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 2002. Az AL-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza P kísérletek adatbázisán, 1960–2000. Agrokémia és Talajtan. 51. 351–380.

  Csathó P , 'Az AL-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza P kísérletek adatbázisán, 1960–2000 ' (2002 ) 51 Agrokémia és Talajtan : 351 -380.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P. & Kádár I., 2003. Foszfor utóhatás vizsgálatok mészlepedékes csernozjom talajon. In: XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás. (Szerk: Elek Gy. & Vécsy B.) 232–241. MTESz. Siófok.

  Kádár I , '', in XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás , (2003 ) -.

 • Csathó P. & Kádár I., 2013. A foszfortrágyázás 22 éves utóhatása mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 62. 99–114.

  Kádár I , 'A foszfortrágyázás 22 éves utóhatása mészlepedékes csernozjom talajon ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 99 -114.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., Lásztity B. & Sarkadi J., 1991. Az „évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-műtrágyázási tartamkísérletben. Növénytermelés. 40. 339–351.

  Sarkadi J , 'Az „évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-műtrágyázási tartamkísérletben ' (1991 ) 40 Növénytermelés : 339 -351.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P. & Radimszky L., 2007. A nitrát-direktíva első 15 éve: eredmények, kudarcok és sürgető feladatok az Európai Unióban a környezet agrár eredetű NP-terhelésének csökkentésében. Növénytermelés. 56. 83–110.

  Radimszky L , 'A nitrát-direktíva első 15 éve: eredmények, kudarcok és sürgető feladatok az Európai Unióban a környezet agrár eredetű NP-terhelésének csökkentésében ' (2007 ) 56 Növénytermelés : 83 -110.

  • Search Google Scholar
 • Cserni I., 1983. Lepelhomoktalajok P-ellátottsága és a P műtrágyázás hatékonysága kukorica és rozs monokultúrában. Növénytermelés. 32. 329–338.

  Cserni I , 'Lepelhomoktalajok P-ellátottsága és a P műtrágyázás hatékonysága kukorica és rozs monokultúrában ' (1983 ) 32 Növénytermelés : 329 -338.

  • Search Google Scholar
 • Cserni I., 1984. Duna-Tisza közi lepelhomoktalajok P-tápanyaggazdálkodása. Agrokémia és Talajtan. 33. 240–244.

  Cserni I , 'Duna-Tisza közi lepelhomoktalajok P-tápanyaggazdálkodása ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 240 -244.

  • Search Google Scholar
 • Cserni I., 2009. Értékőrző földhasználat lehetőségei a Duna-Tisza közi homokhátságon korábban és a XXI. század elején. In: LI. Georgikon Napok, Keszthely, 2009. október 1-2. 154–161.

  Cserni I , '', in LI. Georgikon Napok, Keszthely, 2009 , (2009 ) -.

 • Debreczeni B. & Dvoracsek M., 1989. A foszfor hatása a talajra és az őszi búza termésére. Agrokémia és Talajtan. 38. 337–346.

  Dvoracsek M , 'A foszfor hatása a talajra és az őszi búza termésére ' (1989 ) 38 Agrokémia és Talajtan. : 337 -346.

  • Search Google Scholar
 • Edmeades, C. D., 2003. The long-term effects of manures and fertilisers on soil productivity and quality: a review. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 66. 165–180.

  Edmeades C D , 'The long-term effects of manures and fertilisers on soil productivity and quality: a review ' (2003 ) 66 Nutrient Cycling in Agroecosystems. : 165 -180.

  • Search Google Scholar
 • Eghball, B., Binford, G. D. & Baltensperger, D. D., 1996. Phosphorus movement and adsorption in a soil receiving long-term manure and fertilizer application. J. Environ. Qual. 25. 1339–1343.

  Baltensperger D D , 'Phosphorus movement and adsorption in a soil receiving long-term manure and fertilizer application ' (1996 ) 25 J. Environ. Qual. : 1339 -1343.

  • Search Google Scholar
 • Elek É. & Kádár I., 1975. A foszforműtrágyázás hatása a makro-és mikrotápanyagok felvételére. In: A mezőgazdaság kemizálása VI. Ankét. Keszthely. 89–93. NEVIKI. Veszprém.

  Kádár I , '', in A mezőgazdaság kemizálása VI. Ankét. Keszthely , (1975 ) -.

 • Elsokkary, I. H., El-Attar, H. A. & Amer, M. A., 1981. Influence of phosphorus and zinc fertilizers on the uptake of P and Zn by corn plants grown in highly calcareous soils. Plant and Soil. 59. 227–236.

  Amer M A , 'Influence of phosphorus and zinc fertilizers on the uptake of P and Zn by corn plants grown in highly calcareous soils ' (1981 ) 59 Plant and Soil. : 227 -236.

  • Search Google Scholar
 • Füleky Gy., 1999. Növényi tápanyagok a talajban. In: Talajtan. (Szerk.: Stefanovits P.) 191–223. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy , '', in Talajtan , (1999 ) -.

 • Füleky Gy. & Debreczeni B., 1991. Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában. Agrokémia és Talajtan. 40. 119–130.

  Debreczeni B , 'Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában ' (1991 ) 40 Agrokémia és Talajtan : 119 -130.

  • Search Google Scholar
 • Goulding, K. W. T. et al., 2000. Nitrate leaching from the Broadbalk Wheat Experiment, Rothamsted, UK, as influenced by fertilizer and manure inputs and the weather. Soil Use & Management. 16. 244–250.

  Goulding K W T , 'Nitrate leaching from the Broadbalk Wheat Experiment, Rothamsted, UK, as influenced by fertilizer and manure inputs and the weather ' (2000 ) 16 Soil Use & Management : 244 -250.

  • Search Google Scholar
 • Grant, C. A. et al., 2001. The importance of early season phosphorus nutrition. Can. J. Plant Sci. 81. (2) 211–224.

  Grant C A , 'The importance of early season phosphorus nutrition ' (2001 ) 81 Can. J. Plant Sci. : 211 -224.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy B., 1979. Istálló- és műtrágya hatásának értékelése kukorica monokultúrában a hatóanyag- azonosság elve alapján. Martonvásár 1959–1974. In: Kukoricatermesztési kísérletek 1968–1974. (Szerk.: Bajai J.) 279–289. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Győrffy B , '', in Kukoricatermesztési kísérletek 1968–1974 , (1979 ) -.

 • Heckrath, G. et al., 1995. Phosphorus leaching from soils containing different phosphorus concentrations in the Broadbalk experiment. Journal of Environmental Quality. 24. 904–910.

  Heckrath G , 'Phosphorus leaching from soils containing different phosphorus concentrations in the Broadbalk experiment ' (1995 ) 24 Journal of Environmental Quality : 904 -910.

  • Search Google Scholar
 • Hejcman, M. & Kunzová, E., 2010. Sustainability of winter wheat production on sandy-loamy Cambisol in the Czech Republic: Results from a long-term fertilizer and crop rotation experiment. Field Crops Research. 115. 191–199.

  Kunzová E , 'Sustainability of winter wheat production on sandy-loamy Cambisol in the Czech Republic: Results from a long-term fertilizer and crop rotation experiment ' (2010 ) 115 Field Crops Research : 191 -199.

  • Search Google Scholar
 • Hejcman, M., Kunzová, E. & Šrek, P., 2012. Sustainability of winter wheat production over 50 years of crop rotation and N, P and K fertilizer application on illimerized luvisol in the Czech Republic. Field Crops Research. 139. 30–38.

  Šrek P , 'Sustainability of winter wheat production over 50 years of crop rotation and N, P and K fertilizer application on illimerized luvisol in the Czech Republic ' (2012 ) 139 Field Crops Research : 30 -38.

  • Search Google Scholar
 • Hickisch, B. & Müller, G., 1990. Effect of fertilization on microorganisms in a long-term field experiment. Agrokémia és Talajtan. 39. 415–418.

  Müller G , 'Effect of fertilization on microorganisms in a long-term field experiment ' (1990 ) 39 Agrokémia és Talajtan. : 415 -418.

  • Search Google Scholar
 • Holló S., Csathó P. · Sarkadi J., 1991. A foszfor műtrágyázás hatékonysága kukorica-tavaszi árpa-őszi búza vetésváltásban egy csernozjom barna erdőtalajon. Növénytermelés. 40. 51–66.

  Sarkadi J , 'A foszfor műtrágyázás hatékonysága kukorica-tavaszi árpa-őszi búza vetésváltásban egy csernozjom barna erdőtalajon ' (1991 ) 40 Növénytermelés : 51 -66.

  • Search Google Scholar
 • Holló S., Pethes J. & Ambrus A., 2009. A talaj könnyen oldható foszfortartalmának változása tartamkísérletekben, Kompolton. In: Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. Jubileumi tudományos konferencia, Martonvásár, 2009. október 15. 241–247.

  Ambrus A , '', in Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében , (2009 ) -.

 • Izsáki, Z., 2007. N and P impact on the yield of maize in a long-term trial. Cereal Res. Commun. 35. (4) 1701–1711.

  Izsáki Z , 'N and P impact on the yield of maize in a long-term trial ' (2007 ) 35 Cereal Res. Commun. : 1701 -1711.

  • Search Google Scholar
 • Izsáki Z., 2008. Hatások és kölcsönhatások vizsgálata NPK műtrágyázási tartamkísérletben kukorica (Zea mays L.) jelzőnövénnyel. Növénytermelés. 57. 275–289.

  Izsáki Z , 'Hatások és kölcsönhatások vizsgálata NPK műtrágyázási tartamkísérletben kukorica (Zea mays L.) jelzőnövénnyel ' (2008 ) 57 Növénytermelés : 275 -289.

  • Search Google Scholar
 • Izsáki, Z., 2009. Phosphorus turnover of chernozem meadow soil in a long-term mineral fertilisation field experiment. Cereal Res. Commun. 37. Suppl. 49–52.

  Izsáki Z , 'Phosphorus turnover of chernozem meadow soil in a long-term mineral fertilisation field experiment ' (2009 ) 37 Cereal Res. Commun. : 49 -52.

  • Search Google Scholar
 • Izsáki Z., 2011. A kukorica P-tápláltsága és a foszfor-cink kölcsönhatása műtrágyázási tartamkísérletben csernozjom réti talajon. Agrokémia és Talajtan. 60. 147–160.

  Izsáki Z , 'A kukorica P-tápláltsága és a foszfor-cink kölcsönhatása műtrágyázási tartamkísérletben csernozjom réti talajon ' (2011 ) 60 Agrokémia és Talajtan. : 147 -160.

  • Search Google Scholar
 • Izsáki Z. & Iványi I., 2002. Csernozjom réti talaj AL-oldható foszfor- és káliumtartalmának változása műtrágyázási tartamkísérletben. Növénytermelés. 51. 703–712.

  Iványi I , 'Csernozjom réti talaj AL-oldható foszfor- és káliumtartalmának változása műtrágyázási tartamkísérletben ' (2002 ) 51 Növénytermelés. : 703 -712.

  • Search Google Scholar
 • Jenkinson, D. S., 1991. The Rothamsted Long-term Experiments: are they still of use? Agronomy Journal. 83. 2–10.

  Jenkinson D S , 'The Rothamsted Long-term Experiments: are they still of use? ' (1991 ) 83 Agronomy Journal : 2 -10.

  • Search Google Scholar
 • Johnston, A. E. et al., 1986. Effect of soil and fertilizer P on yields of potatoes, sugarbeet, barley and winter wheat on a sandy clay loam soil at Saxmundham, Suffolk. J. Agric. Sci. 106. 155–167.

  Johnston A E , 'Effect of soil and fertilizer P on yields of potatoes, sugarbeet, barley and winter wheat on a sandy clay loam soil at Saxmundham, Suffolk ' (1986 ) 106 J. Agric. Sci. : 155 -167.

  • Search Google Scholar
 • Kadlicskó B., Krisztián J. & Holló S., 1988. Kálium műtrágyázási kísérletek eredményei barna erdőtalajokon. Növénytermelés. 37. 43–52.

  Holló S , 'Kálium műtrágyázási kísérletek eredményei barna erdőtalajokon ' (1988 ) 37 Növénytermelés : 43 -52.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1975. A melioratív foszforműtrágyázás lehetőségei. In: A mezőgazdaság kemizálása. Ankét. 85–88. NEVIKI. KAE. Keszthely.

  Kádár I , '', in A mezőgazdaság kemizálása. Ankét , (1975 ) -.

 • Kádár I., 1991. A tartamtrágyázási kísérletek történetéről és jelentőségéről. Agrokémia és Talajtan. 40. 285–296.

  Kádár I , 'A tartamtrágyázási kísérletek történetéről és jelentőségéről ' (1991 ) 40 Agrokémia és Talajtan : 285 -296.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. Budapest.

  Kádár I , '', in A növénytáplálás alapelvei és módszerei , (1992 ) -.

 • Kádár I., 2008. A mikroelemhatások eredményeiről, különös tekintettel a Cu és Zn elemekre. Acta Agron. Óvár. 50. 9–14.

  Kádár I , 'A mikroelemhatások eredményeiről, különös tekintettel a Cu és Zn elemekre ' (2008 ) 50 Acta Agron. Óvár. : 9 -14.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2000. A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) elemfelvételére meszes csernozjom talajon. Növénytermelés. 49. 127–140.

  Kádár I , 'A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) elemfelvételére meszes csernozjom talajon ' (2000 ) 49 Növénytermelés. : 127 -140.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2012. A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet első évtizedének tanulságai. MTA ATK TAKI. Budapest.

  Kádár I , '', in A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet első évtizedének tanulságai , (2012 ) -.

 • Kádár I. & Csathó P., 1985. A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. II. Fajlagos hatékonyság, tápelemtartalom és -felvétel, a P-elöregedés vizsgálata, fenológiai megfigyelések. Agrokémia és Talajtan. 34. 97–129.

  Csathó P , 'A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. II. Fajlagos hatékonyság, tápelemtartalom és -felvétel, a P-elöregedés vizsgálata, fenológiai megfigyelések ' (1985 ) 34 Agrokémia és Talajtan. : 97 -129.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Csathó P. & Sarkadi J., 1984. A szuperfoszfát-tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. I. Talajvizsgálati és szemterméseredmények. Agrokémia és Talajtan. 33. 375–390.

  Sarkadi J , 'A szuperfoszfát-tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. I. Talajvizsgálati és szemterméseredmények ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan. : 375 -390.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Elek É., 1977. Műtrágyázás hatása a kukorica makro- és mikroelem felvételére. In: A mezőgazdaság kemizálása. Ankét. 71–81. NEVIKI-KAE. Veszprém.

  Elek , '', in A mezőgazdaság kemizálása. Ankét , (1977 ) -.

 • Kádár I. & Lásztity B., 1979. A feltöltő foszfor- és kálium műtrágyázás lehetőségeinek vizsgálata néhány magyarországi talajon. Agrokémia és Talajtan. 28. 123–143.

  Lásztity B , 'A feltöltő foszfor- és kálium műtrágyázás lehetőségeinek vizsgálata néhány magyarországi talajon ' (1979 ) 28 Agrokémia és Talajtan : 123 -143.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Turán T., 2002. A P-Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon kukorica monokultúrában. Agrokémia és Talajtan. 51. 381–394.

  Turán T , 'A P-Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon kukorica monokultúrában ' (2002 ) 51 Agrokémia és Talajtan. : 381 -394.

  • Search Google Scholar
 • Kismányoki T. & Jolánkai M., 2009. A magyarországi trágyázási tartamkísérletek. In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kísérleti eredményei (1967–2001). (Szerk.: Debreczeni B.-Né & Németh T.) 25–33. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Jolánkai M , '', in Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kísérleti eredményei (1967–2001) , (2009 ) -.

 • Komljenović, I. et al., 2010. Response of maize to phosphorus fertilization on hydromorphic soil of Bosnian Posavina area. Poljoprivreda. 16. (2) 9–13.

  Komljenović I , 'Response of maize to phosphorus fertilization on hydromorphic soil of Bosnian Posavina area ' (2010 ) 16 Poljoprivreda : 9 -13.

  • Search Google Scholar
 • Körschens, M., 2006. The importance of long-term experiments for soil science and environmental research — a review. Plant Soil Envirom. 52. (Special Issue) 1–8.

  Körschens M , 'The importance of long-term experiments for soil science and environmental research — a review ' (2006 ) 52 Plant Soil Envirom. : 1 -8.

  • Search Google Scholar
 • Krey, T. et al., 2013. Effects of long-term phosphorus application and plant-growth promoting rhizobacteria on maize phosphorus nutrition under field conditions. European Journal of Soil Biology. 55. 124–130.

  Krey T , 'Effects of long-term phosphorus application and plant-growth promoting rhizobacteria on maize phosphorus nutrition under field conditions ' (2013 ) 55 European Journal of Soil Biology : 124 -130.

  • Search Google Scholar
 • Láng G., 1979. Ammóniumlaktát oldható foszfát mennyiség változása rendszeres műtrágyázás hatására különböző talajokon. Agrokémia és Talajtan. 28. 417–430.

  Láng G , 'Ammóniumlaktát oldható foszfát mennyiség változása rendszeres műtrágyázás hatására különböző talajokon ' (1979 ) 28 Agrokémia és Talajtan. : 417 -430.

  • Search Google Scholar
 • Láng I. & Csete L., 1992. Az alkalmazkodó mezőgazdaság. Agricola. Budapest.

  Csete L , '', in Az alkalmazkodó mezőgazdaság , (1992 ) -.

 • Lásztity B. & Csathó P., 1995. NPK-műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben mezőföldi csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 44. 47–60.

  Csathó P , 'NPK-műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben mezőföldi csernozjom talajon ' (1995 ) 44 Agrokémia és Talajtan. : 47 -60.

  • Search Google Scholar
 • Lásztity B. et al., 1985. A műtrágyázás hatása a kukorica fejlődésére és tápanyagforgalmára I. Szárazanyag-felhalmozás, tápelemtartalom és tápelemarányok. Agrokémia és Talajtan. 34. 137–152.

  Lásztity B , 'A műtrágyázás hatása a kukorica fejlődésére és tápanyagforgalmára I. Szárazanyag-felhalmozás, tápelemtartalom és tápelemarányok ' (1985 ) 34 Agrokémia és Talajtan. : 137 -152.

  • Search Google Scholar
 • Loch J. & Nosticzius Á., 1983. Alkalmazott kémia. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Nosticzius , '', in Alkalmazott kémia , (1983 ) -.

 • Máthéné G. G. & Máthé P., 2012. Repce gyökérfelszíni foszfatáz aktivitásának és foszfortartalmának alakulása a talaj foszfáttartalom változásával. Agrokémia és Talajtan. 61. 183–194.

  Máthé P , 'Repce gyökérfelszíni foszfatáz aktivitásának és foszfortartalmának alakulása a talaj foszfáttartalom változásával ' (2012 ) 61 Agrokémia és Talajtan. : 183 -194.

  • Search Google Scholar
 • Motavalli, P. P. & MilES, R. J., 2002. Soil fractions after 111 years of animal manure and fertilizer application. Biology and Fertility of Soils. 36. 35–42.

  MilES R J , 'Soil fractions after 111 years of animal manure and fertilizer application ' (2002 ) 36 Biology and Fertility of Soils : 35 -42.

  • Search Google Scholar
 • Németh I., 1985. A Foszfor és a kálium hatása a búza termésére barna erdőtalajon. In: Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. (Szerk.: Bajai J. & Koltay Á.) 432–443. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Németh I , '', in Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980 , (1985 ) -.

 • Németh T. & Várallyay Gy., 1998. A trágyázás és tápanyag utánpótlás jelenlegi helyzete és lehetőségei. Agrofórum. 9. (13) 2–4.

  Várallyay Gy , 'A trágyázás és tápanyag utánpótlás jelenlegi helyzete és lehetőségei ' (1998 ) 9 Agrofórum. : 2 -4.

  • Search Google Scholar
 • Orabi A. A. et al., 1981. Zinc-phosphorus relationship in the nutrition of corn plants (Zea mays L.) grown on some calcareous soils. Plant and Soil. 59. 51–59.

  Orabi A A , 'Zinc-phosphorus relationship in the nutrition of corn plants (Zea mays L.) grown on some calcareous soils ' (1981 ) 59 Plant and Soil : 51 -59.

  • Search Google Scholar
 • Pepó, P., 2007. The Role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production. Cereal Res. Commun. 35. (2) 917–920.

  Pepó P , 'The Role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production ' (2007 ) 35 Cereal Res. Commun. : 917 -920.

  • Search Google Scholar
 • Pfau E., 2006. A Gabona-, búzatermesztés gazdasági elemzése. In: Az agrárinnovációtól a társadalmi asszimmetriákig. 299–305. DE ATC. Debrecen.

  Pfau E , '', in Az agrárinnovációtól a társadalmi asszimmetriákig , (2006 ) -.

 • Sárdi, K. & Csathó, P., 2002. Studies on the phosphorus retention of different soil types in a pot experiment with perennial ryegrass. Agrokémia és Talajtan. 51. 177–184.

  Csathó P , 'Studies on the phosphorus retention of different soil types in a pot experiment with perennial ryegrass ' (2002 ) 51 Agrokémia és Talajtan : 177 -184.

  • Search Google Scholar
 • Sarkadi, J. & Kádár, I., 1974. The interaction between phosphorus fertilizer residues and fresh phosphate dressings in a chernozem soil. Agrokémia és Talajtan. 23. Suppl. 93–100.

  Kádár I , 'The interaction between phosphorus fertilizer residues and fresh phosphate dressings in a chernozem soil ' (1974 ) 23 Agrokémia és Talajtan. : 93 -100.

  • Search Google Scholar
 • Sharpley, A., 1995. Identifying sites vulnerable to phosphorus loss in agricultural runoff. Journal of Environmental Quality. 24. 947–951.

  Sharpley A , 'Identifying sites vulnerable to phosphorus loss in agricultural runoff ' (1995 ) 24 Journal of Environmental Quality : 947 -951.

  • Search Google Scholar
 • Sharpley, A. N., 1999. Phosphorus availability. In: Handbook of Soil Science. (Ed.: Sumner, M. E.) D18–D38. CRC Press. Boca Raton, FL.

  Sharpley A N , '', in Handbook of Soil Science , (1999 ) -.

 • Sharpley, A. N. et al., 1994. Managing agricultural phosphorus for protection of surfacewaters: issues and options. J. Environ. Qual. 23. 437–451.

  Sharpley A N , 'Managing agricultural phosphorus for protection of surfacewaters: issues and options ' (1994 ) 23 J. Environ. Qual. : 437 -451.

  • Search Google Scholar
 • Széll E., Makhajda J. & Demeter E., 2004. A vetésváltás szükségessége, és hatása a kukoricatermesztés egyes technológiai elemeire. In: A nyolcadik évtizedben. (Szerk.: Sági F.) 274–279. Agroinform Kiadó. Budapest.

  Demeter E , '', in A nyolcadik évtizedben , (2004 ) -.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-Né, 2003. Művelt talajok könnyen oldható P- és K-tartalmának változásai. Agrokémia és Talajtan. 52. 53–66.

  Szűcs M-N , 'Művelt talajok könnyen oldható P- és K-tartalmának változásai ' (2003 ) 52 Agrokémia és Talajtan : 53 -66.

  • Search Google Scholar
 • Thamm F.-Né, 1996. A Műtrágyák P-utóhatására ható tényezők és a P talajbeli átalakulásának modellezése. Agrokémia és Talajtan. 45. 177–202.

  Thamm F-N , 'A Műtrágyák P-utóhatására ható tényezők és a P talajbeli átalakulásának modellezése ' (1996 ) 45 Agrokémia és Talajtan. : 177 -202.

  • Search Google Scholar
 • Thorne, W., 1957. Zinc deficiency and its control. Adv. Agron. 9. 31–65.

  Thorne W , 'Zinc deficiency and its control ' (1957 ) 9 Adv. Agron. : 31 -65.

 • Turán T. L., 2003. Foszfor-cink kölcsönhatás-vizsgálatok a trágyázási kutatásokban. Agrokémia és Talajtan. 52. 185–194.

  Turán T L , 'Foszfor-cink kölcsönhatás-vizsgálatok a trágyázási kutatásokban ' (2003 ) 52 Agrokémia és Talajtan. : 185 -194.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1950. A műtrágyázást irányító kísérletek és vizsgálatok. Agrokémia. 2. 287–302.

  Várallyay Gy , 'A műtrágyázást irányító kísérletek és vizsgálatok ' (1950 ) 2 Agrokémia : 287 -302.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 2009. A szabadföldi tartamkísérletek eredményeinek tér- és időbeni kiterjeszthetősége. In: Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. Jubileumi tudományos konferencia, Martonvásár, ate2009. október 15. 7–20.

  Várallyay Gy , '', in Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében , (2009 ) -.

 • Várallyay Gy., 2001. Szemléletváltozások a magyarországi talajjavítás történetében. Agrokémia és Talajtan. 50. 109–136.

  Várallyay Gy , 'Szemléletváltozások a magyarországi talajjavítás történetében ' (2001 ) 50 Agrokémia és Talajtan : 109 -136.

  • Search Google Scholar
 • Waldren, R. P. & Flowerday, A. D., 1979. Growth stages and distribution of dry matter, N, P, and K in winter wheat. Agron. J. 71. 391–397.

  Flowerday A D , 'Growth stages and distribution of dry matter, N, P, and K in winter wheat ' (1979 ) 71 Agron. J. : 391 -397.

  • Search Google Scholar
 • Xu Tang et al., 2008. Phosphorus efficiency in long-term (15 years) wheat-maize cropping systems with various soil and climate conditions. Field Crops Research. 108. (3) 231–237.

  Xu T , 'Phosphorus efficiency in long-term (15 years) wheat-maize cropping systems with various soil and climate conditions ' (2008 ) 108 Field Crops Research. : 231 -237.

  • Search Google Scholar
 • Zsigrai Gy. & Szabó S., 2008. Talajra gyakorolt műtrágyahatások vizsgálatának legújabb eredményei a karcagi OMTK kísérletekben. Talajvédelem. Különszám. (Szerk.: Simon L.) 561–566.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 24 24 8
Full Text Views 8 4 0
PDF Downloads 10 10 2