View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15 Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A felszíni földtani képződmények talajképződési szempontból történő értékelése gyakorlati célú közelítés, amely a területen legvalószínűbben előforduló talajképző kőzet leírását szolgálja. A talajtani felvételezések hazai adatbázisokban elérhető, talajképző kőzet adatai a sík- és dombvidéki mezőgazdasági területeken sűrűsödnek, azonban tematikusan nem részletesek és kevés osztályt jelenítenek meg. A Magyar Állami Földtani Intézet 1:100.000-es méretarányú földtani térképének (FDT100) adatai jól hasznosíthatók a talajképző kőzet (talajképző üledék) jellemzésére, ha az arra utaló tartalmi elemeit a FAO-rendszer nevezéktanának alkalmazásával egységesen kezeljük. A földtani térképen jelölt képződmények litológia és fácies szerinti leírása, több-kevesebb egyszerűsítéssel lehetővé teszi a talajképző kőzetekre alkalmazott FAO-féle hierarchikus rendszerbe illesztést. A korreláltatott FDT100 képződményeket középtájanként áttekintve megállapítható, hogy azok elterjedése az eddigi ismereteinknek nem mond ellent, sőt esetenként a tájegységek specifikumait jobban kiemelő részleteket hangsúlyoznak. A tematikai felbontás növelése lehetőséget ad a talajképző kőzetnek az AGROTOPO Adatbázisban foglaltnál részletesebb leírására.Az AGROTOPO térkép poligonjai geometriailag sok helyen erősebben generalizáltak, mint a FDT100-ban feltüntetett képződményhatárok. Ennek viszonylag könnyű és gyors feloldását jelentheti a nagyobb poligonok felbontása (lásd Pásztor et al., 2013), de leginkább a megfeleltetett talajképző kőzet tematikát is magába foglaló, digitális térképezési alapokon megújított „agrotopográfiai” jellegű térkép létrehozása mutat a megoldás felé. A jelenleg is tőzegesként számon tartott, de valójában már átalakult területeken új térképi adatforrások bevonása is szükséges.

 • Agrotopo Adatbázis, 1994. Spatial Soil Information System. RISSAC HAS. Budapest. http://www.mta-taki.hu/en/departments/gis-lab/databases

  '', in Spatial Soil Information System. RISSAC HAS. Budapest , (1994 ) -.

 • Balogh K., 1991. Szedimentológia. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Balogh K. , '', in Szedimentológia , (1991 ) -.

 • Baritz, R., Hudson, G. & Willer, J., 2012. GS SOIL-Assessment and Strategic Development of INSPIRE Compilant Geodata-Services for European Soil Data. D4.3 Data Harmonization Best Practice Guidelines. http://www.gssoilportal.eu/Best_Practice/GS_SOIL_D4_3_Final.pdf

  Willer J. , '', in GS SOIL-Assessment and Strategic Development of INSPIRE Compilant Geodata-Services for European Soil Data. D4.3 Data Harmonization Best Practice Guidelines , (2012 ) -.

 • Birkeland, P. W., 1984. Soils and Geomorphology. Oxford University Press. New York.

  Birkeland P. W. , '', in Soils and Geomorphology , (1984 ) -.

 • Dobos, E. et al., 2013. Soil parent material delineation using MODIS and SRTM data. Hungarian Geographical Bulletin. 62.(2) 133–156.

  Dobos E. , 'Soil parent material delineation using MODIS and SRTM data ' (2013 ) 62. Hungarian Geographical Bulletin : 133 -156.

  • Search Google Scholar
 • Dövényi Z. (szerk.), 2010. Magyarország kistájainak katasztere. Második, átdolgozott és bővített kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  '', in Magyarország kistájainak katasztere. Második, átdolgozott és bővített kiadás , (2010 ) -.

 • FAO, 2006. Guidelines for Soil Description. 4th edition. FAO. Rome.

  '', in Guidelines for Soil Description , (2006 ) -.

 • Gyalog L. & Síkhegyi F. (szerk.), 2000. Magyarország földtani térképe, M=1:100 000. Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa. Budapest.

  '', in Magyarország földtani térképe, M=1:100 000 , (2000 ) -.

 • ISRIC (International Soil Reference and Information Centre), 2005. Updated Global and National Soils and Terrain Digital Databases (SOTER). http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soter/index.htm

  '', in Updated Global and National Soils and Terrain Digital Databases (SOTER) , (2005 ) -.

 • Kerék, B. et al., 2008. Studying the role of soil parent rocks from an agricultural point of view. In: 33rd Internat. Geological Congress, Oslo, 6–14 August 2008. CD.

  Kerék B. , '', in 33rd Internat. Geological Congress, Oslo, 6–14 August 2008. CD , (2008 ) -.

 • Kuti L. (szerk.), 2009. Agrogeológia. Dura Stúdió. Budapest.

  '', in Agrogeológia , (2009 ) -.

 • Kuti L. et al., 2007. Talajképző kőzet és talajtermékenység. In: „Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért” című országos konferencia kiadványa. 91–96.

  Kuti L. , '', in „Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért” című országos konferencia kiadványa , (2007 ) -.

 • Láng, V. et al., 2013. Soil taxonomic distance, a tool for correlation: As exemplified by the Hungarian brown forest soils and related WRB Reference Soil Groups. Geoderma. 192. 269–276.

  Láng V. , 'Soil taxonomic distance, a tool for correlation: As exemplified by the Hungarian brown forest soils and related WRB Reference Soil Groups ' (2013 ) 192 Geoderma : 269 -276.

  • Search Google Scholar
 • Michéli, E. et al., 2006. Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB). Agrokémia és Talajtan. 55. 19–28.

  Michéli E. , 'Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB) ' (2006 ) 55 Agrokémia és Talajtan : 19 -28.

  • Search Google Scholar
 • Pásztor, L. et al., 2013. Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Geocarto International. 28.(1) 13–27.

  Pásztor L. , 'Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences ' (2013 ) 28. Geocarto International : 13 -27.

  • Search Google Scholar
 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 2005. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy. , '', in Talajtan , (2005 ) -.

 • Várallyay Gy. et al., 1979. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe I. Agrokémia és Talajtan. 28. 363–384.

  Várallyay Gy. , 'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe I ' (1979 ) 28 Agrokémia és Talajtan : 363 -384.

  • Search Google Scholar

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 7 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 7 0 0
Oct 2021 2 1 1
Nov 2021 0 0 0