View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15 Magyarország
 • 2 Pannon Egyetem (PE) Georgikon Kar (GK), Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék Keszthely Magyarország
 • 3 PE GK Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Vizsgálatsorozatunkban a vörösiszap-elöntés hosszabb távú talajtani hatásait vizsgáltuk a szennyezett terület mellől kontrollként vett talajmintákból készített talajoszlopokon. Két különböző szcenáriót modelleztünk. Az elsőben a vörösiszaptározóból közvetlenül kiömlő, nagy víztartalmú, erősen lúgos (∼ pH 13) vörösiszapszuszpenzió talajtani hatását tanulmányoztuk, míg a második esetben a „vörösiszapár” levonulása után a talajfelszínen kiülepedett vörösiszap-öntésanyag hosszabb távú talajfizikai, -kémiai és -biológiai hatásait vizsgáltuk (30, 60 és 120 napos vörösiszap-borítás mellett). Az oszlopkísérlethez használt talajminták egy vörösiszappal nem szennyezett szántóföldi területen feltárt humuszos öntéstalaj különböző genetikus szintjeiből származtak.Közleményünkben a vörösiszap-elöntés talajtani hatásait vizsgáló modell oszlopkísérleteink talajfizikai vonatkozású eredményeit foglaltuk össze. Megállapítottuk, hogy a lúgos kémhatású, nagy Na+-tartalmú iszapból a talajba szivárgó oldatok jelentősen átalakították a vizsgált talaj szerkezetét: a felső talajrétegekben szerkezetleromlást (aggregátumstabilitás-csökkenést) okoztak, míg az alsóbb szintekben (feltételezhetően a bemosódott vagy helyben keletkezett nátrium-szilikát ásványok ragasztó hatása miatt) ideiglenesen aggregátumstabilitás-növekedést tapasztaltunk.Vizsgálati eredményeink alapján megállapítható, hogy a vörösiszap-borítás hatására a talajok elemi szemcséinek méret szerinti megoszlásában mérhető arányeltolódások — a vörösiszap-szemcsék felszíni rétegekbe történő bemosódásán túl — a fenti talajszerkezet-változási folyamatokkal függhetnek össze.

 • Anton, A. et al., 2012. Modelling the potential effects of the Hungarian red mud disaster on soil properties. Water, Air & Soil Pollution. 223. 5175–5188.

  Anton A. , 'Modelling the potential effects of the Hungarian red mud disaster on soil properties ' (2012 ) 223 Water, Air & Soil Pollution : 5175 -5188.

  • Search Google Scholar
 • Bánvölgyi, G., 2012. The red mud pond dam failure at Ajka (Hungary) and subsequent developments. ICSOBA Newsletter. 7. 14–23.

  Bánvölgyi G. , 'The red mud pond dam failure at Ajka (Hungary) and subsequent developments ' (2012 ) 7 ICSOBA Newsletter : 14 -23.

  • Search Google Scholar
 • Bárdossy, Gy., 1982. Karst Bauxites. Bauxite Deposits on Carbonate Rocks. Developments in Economic Geology, 14. Elsevier. Amsterdam.

  Bárdossy Gy. , '', in Karst Bauxites. Bauxite Deposits on Carbonate Rocks , (1982 ) -.

 • Bárdossy, Gy. & Aleva, G. J. J., 1990. Lateritic Bauxites. Akadémiai Kiadó — Elsevier Science Publishers. Budapest-Amsterdam.

  Aleva G. J. J. , '', in Lateritic Bauxites , (1990 ) -.

 • Bárdossy, Gy. et al., 1977. Interrelations of bauxite texture, micromorphology, mineral individualism, and heteromorphism. Economic Geology. 72. 573–581.

  Bárdossy Gy. , 'Interrelations of bauxite texture, micromorphology, mineral individualism, and heteromorphism ' (1977 ) 72 Economic Geology : 573 -581.

  • Search Google Scholar
 • Bertocchi, A. F. et al., 2006. Red mud and fly ash for remediation of mine sites contaminated with As, Cd, Cu, Pb and Zn. Journal of Hazardous Materials. 134. 112–119.

  Bertocchi A. F. , 'Red mud and fly ash for remediation of mine sites contaminated with As, Cd, Cu, Pb and Zn ' (2006 ) 134 Journal of Hazardous Materials : 112 -119.

  • Search Google Scholar
 • Bieganowski, A., Ryzak, M. & Witkowska-Walczak, B., 2010. Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction. Clay Minerals. 45. 23–34.

  Witkowska-Walczak B. , 'Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction ' (2010 ) 45 Clay Minerals : 23 -34.

  • Search Google Scholar
 • Brunori, C. et al., 2005. Reuse of a treated red mud bauxite waste: Studies on environmental compatibility. Journal of Hazardous Materials. 117. 55–63.

  Brunori C. , 'Reuse of a treated red mud bauxite waste: Studies on environmental compatibility ' (2005 ) 117 Journal of Hazardous Materials : 55 -63.

  • Search Google Scholar
 • Courtney, R. G. & Timpson, J. P., 2005. Reclamation of fine fraction bauxite processing residue (red mud) amended with coarse fraction residue and gypsum. Water, Air & Soil Pollution. 164. 91–102.

  Timpson J. P. , 'Reclamation of fine fraction bauxite processing residue (red mud) amended with coarse fraction residue and gypsum ' (2005 ) 164 Water, Air & Soil Pollution : 91 -102.

  • Search Google Scholar
 • D’Argenio, B. & Mindszenty, A., 1992. Tectonic and climatic control on paleokarst and bauxites. Giornale di Geologia. 54. 207–218.

  Mindszenty A. , 'Tectonic and climatic control on paleokarst and bauxites ' (1992 ) 54 Giornale di Geologia : 207 -218.

  • Search Google Scholar
 • Dixon, J. B. & Schulze, D. G., 2002. Soil Mineralogy with Environmental Applications. No. 7 in Soil Science Society of America Book Series. Soil Sci. Soc. Am. Madison, WI, USA.

  Schulze D. G. , '', in Soil Mineralogy with Environmental Applications. No. 7 in Soil Science Society of America Book Series , (2002 ) -.

 • Dixon, J. B. & Weed, S. B., 1989. Minerals in Soil Environments. No. 1 in Soil Science Society of America Book Series. Soil Sci. Soc. Am. Madison, WI, USA.

  Weed S. B. , '', in Minerals in Soil Environments. No. 1 in Soil Science Society of America Book Series , (1989 ) -.

 • Fuller, R. D., Nelson, E. D. P. & Richardson, C. J., 1982. Reclamation of red mud (bauxite residues) using alkaline-tolerant grasses with organic amendments. Journal of Environmental Quality. 11. 533–539.

  Richardson C. J. , 'Reclamation of red mud (bauxite residues) using alkaline-tolerant grasses with organic amendments ' (1982 ) 11 Journal of Environmental Quality : 533 -539.

  • Search Google Scholar
 • Garau, G. et al., 2011. Long-term influence of red mud on As mobility and soil physico-chemical and microbial parameters in a polluted sub-acidic soil. Journal of Hazardous Materials. 185. 1241–1248.

  Garau G. , 'Long-term influence of red mud on As mobility and soil physico-chemical and microbial parameters in a polluted sub-acidic soil ' (2011 ) 185 Journal of Hazardous Materials : 1241 -1248.

  • Search Google Scholar
 • Gelencsér, A. et al., 2011. The red mud accident in Ajka (Hungary): characterization and potential health effects of fugitive dust. Environmental Science & Technology. 45. 1608–1615.

  Gelencsér A. , 'The red mud accident in Ajka (Hungary): characterization and potential health effects of fugitive dust ' (2011 ) 45 Environmental Science & Technology : 1608 -1615.

  • Search Google Scholar
 • Gräfe, M. & Klauber, C., 2011. Bauxite residue issues: IV. Old obstacles and new pathways for in situ residue bioremediation. Hydrometallurgy. 108. 46–59.

  Klauber C. , 'Bauxite residue issues: IV. Old obstacles and new pathways for in situ residue bioremediation ' (2011 ) 108 Hydrometallurgy : 46 -59.

  • Search Google Scholar
 • Gräfe, M., Power, G. & Klauber, C., 2009. Review of bauxite residue alkalinity and associated chemistry. CSIRO document DMR-3610. Project ATF-06-3: „Management of bauxite residues”, Department of Resources, Energy and Tourism (DRET). Karawara (Australia).

  Klauber C. , '', in Project ATF-06-3: „Management of bauxite residues”, Department of Resources, Energy and Tourism (DRET). Karawara (Australia) , (2009 ) -.

 • Gray, C. W. et al., 2006. Field evaluation of in situ remediation of a heavy metal contaminated soil using lime and red-mud. Environmental Pollution. 142. 530–539.

  Gray C. W. , 'Field evaluation of in situ remediation of a heavy metal contaminated soil using lime and red-mud ' (2006 ) 142 Environmental Pollution : 530 -539.

  • Search Google Scholar
 • Gruiz, K. et al., 2012. Environmental risk assessment of red mud contaminated land in Hungary. Proceedings CD of Geo-Congress 2012, Oakland, March 25–29. 4156–4165. http://soilutil.hu/en/node/144

  Gruiz K. , '', in Proceedings CD of Geo-Congress 2012, Oakland, March 25–29 , (2012 ) -.

 • Hernádi H. et al., 2012. Talajminták különböző szabványok szerint előkészített szemcseösszetételének meghatározása ülepítéses és optikai eljárással. Talajvédelem. Különszám. 227–236.

  Hernádi H. , '', in Talajvédelem. Különszám. , (2012 ) -.

 • Hind, A. R., Bhargava, S. K. & Grocott, S. C., 1999. The surface chemistry of Bayer process solids: a review. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 146. 359–374.

  Grocott S. C. , 'The surface chemistry of Bayer process solids: a review ' (1999 ) 146 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects : 359 -374.

  • Search Google Scholar
 • Hudson, L. K., 1987. Aluminium. In: Production of Aluminium and Alumina. (Ed.: Burkin, A. R.). Society of Chemical Industry and J. Wiley & Sons. Chichester.

  Hudson L. K. , '', in Production of Aluminium and Alumina , (1987 ) -.

 • Jászberényi, I., Loch, J. & Sarkadi, J., 1994. Experiences with 0.01 M CaCl2 as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 1771–1777.

  Sarkadi J. , 'Experiences with 0.01 M CaCl2 as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary ' (1994 ) 25 Commun. Soil Sci. Plant Anal : 1771 -1777.

  • Search Google Scholar
 • Liu, C. et al., 2007. Adsorption removal of phosphate from aqueous solution by active red mud. Journal of Environmental Science. 19. 1166–1170.

  Liu C. , 'Adsorption removal of phosphate from aqueous solution by active red mud ' (2007 ) 19 Journal of Environmental Science : 1166 -1170.

  • Search Google Scholar
 • Luo, L. et al., 2011. New insights into the sorption mechanism of cadmium on red mud. Environmental Pollution. 159. 1108–1113.

  Luo L. , 'New insights into the sorption mechanism of cadmium on red mud ' (2011 ) 159 Environmental Pollution : 1108 -1113.

  • Search Google Scholar
 • Makó A., 2010. A vörösiszap-katasztrófához kapcsolódó talajtani vizsgálatok a Georgikon Karon. Máté Ferenc professzor 80. születésnapja tiszteletére a Talaj Világnapja alkalmából rendezett tudományos ülés. Keszthely, 2010. december 6.

  Makó A. , '', in Máté Ferenc professzor 80. születésnapja tiszteletére a Talaj Világnapja alkalmából rendezett tudományos ülés. Keszthely, 2010 , (2010 ) -.

 • Makó, A. et al., 2014. Comparison of different settings and pre-treatments in soil particle-size distribution measurement by laser-diffraction method. Agrokémia és Talajtan. 63. 19–28.

  Makó A. , 'Comparison of different settings and pre-treatments in soil particle-size distribution measurement by laser-diffraction method ' (2014 ) 63 Agrokémia és Talajtan : 19 -28.

  • Search Google Scholar
 • McBride, M. B., 1994. Environmental Chemistry of Soils. 1st ed. Oxford University Press. New York.

  McBride M. B. , '', in Environmental Chemistry of Soils , (1994 ) -.

 • McPharlin, I. R. et al., 1994. Phosphorus, nitrogen and radionuclide retention and leaching from a Joel Sand amended with red mud/gypsum. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 2925–2944.

  McPharlin I. R. , 'Phosphorus, nitrogen and radionuclide retention and leaching from a Joel Sand amended with red mud/gypsum ' (1994 ) 25 Commun. Soil Sci. Plant Anal : 2925 -2944.

  • Search Google Scholar
 • MTA TAKI, 2010. Talajmintavételezés (2010. október 8.) és laboratóriumi vizsgálatok Kolontár és Devecser településeken. MTA TAKI kutatócsoportjának eredményei. http://mta.hu/mta_hirei/tajekoztato-a-kolontari-vorosiszap-tarozo-kornyezetebenvegzett-vizsgalatokrol-125761

  '', in Talajmintavételezés (2010. október 8.) és laboratóriumi vizsgálatok Kolontár és Devecser településeken. MTA TAKI kutatócsoportjának eredményei , (2010 ) -.

 • Murer, E. J. et al., 1993. An improved sieving machine for estimation of soil aggregate stability (SAS). Geoderma. 56. 539–547.

  Murer E. J. , 'An improved sieving machine for estimation of soil aggregate stability (SAS) ' (1993 ) 56 Geoderma : 539 -547.

  • Search Google Scholar
 • Newson, T. et al., 2006. Effect of structure on the geotechnical properties of bauxite residue. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 132. 143–151.

  Newson T. , 'Effect of structure on the geotechnical properties of bauxite residue ' (2006 ) 132 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering : 143 -151.

  • Search Google Scholar
 • Pradhan, J. et al., 1996. Characterisation of Indian red muds and recovery of their metal values. In: Light Metals (Ed.: Hale, W.). 87–92. TMS-AIME. Warrendale, PA.

  Pradhan J. , '', in Light Metals , (1996 ) -.

 • Rékási, M. et al., 2013. Effects of leaching from alkaline red mud on soil biota: modeling the conditions after the Hungarian red mud disaster. Chemistry and Ecology. 29. 709–723.

  Rékási M. , 'Effects of leaching from alkaline red mud on soil biota: modeling the conditions after the Hungarian red mud disaster ' (2013 ) 29 Chemistry and Ecology : 709 -723.

  • Search Google Scholar
 • Roach, G. I. D. et al., 2001. Effect of particle characteristics on the solids density of Bayer mud slurries. In: Essential Readings in Light Metals: Alumina and Bauxite. Vol. 1 (Eds.: Donaldson, D. & Raahauge, B. E.) 417–424. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA.

  Roach G. I. D. , '', in Essential Readings in Light Metals: Alumina and Bauxite , (2001 ) -.

 • Ruyters, S. et al., 2011. The red mud accident in Ajka (Hungary): Plant toxicity and trace metal bioavailability in red mud contaminated soil. Environmental Science & Technology. 45. 1616–1622.

  Ruyters S. , 'The red mud accident in Ajka (Hungary): Plant toxicity and trace metal bioavailability in red mud contaminated soil ' (2011 ) 45 Environmental Science & Technology : 1616 -1622.

  • Search Google Scholar
 • Schnitzer, M. & Khan, S. U., 1972. Humic Substances in the Environment. Marcel Dekker Inc. New York, NY.

  Khan S. U. , '', in Humic Substances in the Environment , (1972 ) -.

 • Sheldon, N. D. & Tabor, N. J., 2009. Quantitative paleoenvironmental and paleoclimatic reconstruction using paleosols. Earth-Science Reviews. 95. 1–52.

  Tabor N. J. , 'Quantitative paleoenvironmental and paleoclimatic reconstruction using paleosols ' (2009 ) 95 Earth-Science Reviews : 1 -52.

  • Search Google Scholar
 • Snars, K. & Gilkes, R. J., 2009. Evaluation of bauxite residues (red muds) of different origins for environmental applications. Applied Clay Science. 46. 13–20.

  Gilkes R. J. , 'Evaluation of bauxite residues (red muds) of different origins for environmental applications ' (2009 ) 46 Applied Clay Science : 13 -20.

  • Search Google Scholar
 • Summers, R. N., Guise, N. R. & Smirk, D. D., 1993. Bauxite residue (red mud) increases phosphorus retention in sandy soil catchments in Western Australia. Fertilizer Research. 34. 85–94.

  Smirk D. D. , 'Bauxite residue (red mud) increases phosphorus retention in sandy soil catchments in Western Australia ' (1993 ) 34 Fertilizer Research : 85 -94.

  • Search Google Scholar
 • Szépvölgyi J. & Kótai L., 2011. Az ajkai vörösiszap-ömlés. Első rész. A vörösiszap képződése, tulajdonságai és tárolása. Magyar Kémikusok Lapja. LXVI. 2–8.

  Kótai L. , 'Az ajkai vörösiszap-ömlés. Első rész. A vörösiszap képződése, tulajdonságai és tárolása ' (2011 ) LXVI Magyar Kémikusok Lapja : 2 -8.

  • Search Google Scholar
 • Török T. et al., 2003. A Bayer eljárás egyes részfolyamatainak és termékeinek korszerűsítése. A MeAKKK Első Tudományos Szemináriuma, Miskolc, 2003. június 11. Mechatronika, Anyagtudomány, a Miskolci Egyetem kiadványa. Különszám. 1. 57–69.

  Török T. , 'A Bayer eljárás egyes részfolyamatainak és termékeinek korszerűsítése. A MeAKKK Első Tudományos Szemináriuma, Miskolc, 2003. június 11. Mechatronika, Anyagtudomány, a Miskolci Egyetem kiadványa ' (2003 ) 1 Különszám : 57 -69.

  • Search Google Scholar
 • Treitz P., 1924. A sós és szikes talajok természetrajza. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság. Budapest.

  Treitz P. , '', in A sós és szikes talajok természetrajza , (1924 ) -.

 • Vadász E., 1956. Bauxit és terra rossa. Földtani Közlemények. 86. 115–119.

  Vadász E. , 'Bauxit és terra rossa ' (1956 ) 86 Földtani Közlemények : 115 -119.

 • Valeton, I., 1972. Bauxites. Development in Soil Science 1. Elsevier Publishing Co. Amsterdam.

  Valeton I. , '', in Bauxites , (1972 ) -.

 • Whittington, B., Fletcher, B. & Talbot, C., 1998. The effect of reaction conditions on the composition of desilication product (DSP) formed under simulated Bayer conditions. Hydrometallurgy. 49. 1–22.

  Talbot C. , 'The effect of reaction conditions on the composition of desilication product (DSP) formed under simulated Bayer conditions ' (1998 ) 49 Hydrometallurgy : 1 -22.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 4 1 1
Dec 2020 8 1 2
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 0 0 0