Authors:
Imre Kádár MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15 Magyarország

Search for other papers by Imre Kádár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Péter Ragályi MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15 Magyarország

Search for other papers by Péter Ragályi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az MTA ATK TAKI Őrbottyáni Kísérleti Telepén karbonátos homoktalajon beállított NPK műtrágyázási tartamkísérlet 36–43. évében, 2006 és 2013 között vizsgáltuk a műtrágyázás hatását a tritikále fejlődésére, termésére és elemfelvételére. A termőhely talaja a főbb tápelemekben (N, P, K) gyengén ellátott, a szántott réteg 1% körüli CaCO3-ot és 1% humuszt tartalmaz. Az altalaj erősen karbonátos, az agyagos rész 5–10%. A talajvíz 8–10 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. Évente a P- (0, 60, 120 kg P2O5·ha−1) és K-műtrágyákat (0, 100, 200, 300, 400 kg K2O·ha−1) ősszel szántás előtt, valamint a N (0, 80, 160 kg N·ha−1) felét ősszel, a másik felét tavasszal szórtuk ki 25%-os pétisó, 18%-os szuperfoszfát és 50%-os kálisó formájában. A kísérletből levonható főbb tanulságok:

 1. Talajgazdagító PK-műtrágyázás eredményeképpen a kontrolltalaj igen gyenge PK-ellátottsága a kielégítő 150–200 mg·kg−1 NH4-acetát+EDTA-oldható tartományba emelkedett a kísérlet 41. évében (2011-ben). A szuperfoszfáttal végzett trágyázás eredményeképpen igazolhatóan nőtt a feltalaj oldható S- és Sr-tartalma, mely az alkalmazott hazai Kóla-alapú/nyersanyagú eredetre vezethető vissza. A hazai szuperfoszfátok 18–22% körüli elemi Ca-, 13% S-, 7–8% P-, 1–2% Srkészlettel rendelkeztek.
 2. Nemcsak a homoktalaj rendkívül heterogén, hanem a rajta fejlődő termés mennyisége is extrém szórásokat mutatott. Az évek és kezelések között egy nagyságrendet elérő különbségek adódtak. Az évek átlagait tekintve ötszörös eltéréseket tapasztaltunk. Az „évhatások” kifejezettek voltak. Termésdepresszió léphet fel egyaránt az aszály/vízhiány és a túlbő csapadék fennállása esetén.
 3. A P-kínálattal nőtt a növényi részek P-, Mn- és Sr-készlete, míg a beépült Znmennyiség visszaesett. Fellépett a P-Mn szinergizmus, illetve a P-Zn antagonizmus. A Mo-koncentráció a növekvő NPK-műtrágyázással a szalmában 1/3-ára, a szemtermésben a felére zuhant.
 4. A vizsgált nyolc év alapján még nem ítélhető meg, hogy a tritikále mennyire alkalmas a monokultúrás termesztésre, de összevetve a telepen 52 éves ún. „örökrozs” kísérletünkkel, ez lehetővé válhat a jövőben.

 • Buzás I. et al. (szerk.) 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. MÉM NAK. Budapest.

  '', in Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer , (1979 ) -.

 • Kádár I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I. , '', in A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI , (1992 ) -.

 • Kádár I., 2004. A tritikále elemfelvétele műtrágyázási kísérletben. Növénytermelés. 53. 273–284.

  Kádár I. , 'A tritikále elemfelvétele műtrágyázási kísérletben ' (2004 ) 53 Növénytermelés : 273 -284 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2008. Műtrágyázás hatása a tritikáléra karbonátos homoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 57. 57–68.

  Kádár I. , 'Műtrágyázás hatása a tritikáléra karbonátos homoktalajon ' (2008 ) 57 Agrokémia és Talajtan : 57 -68 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2013. A gyepek műtrágyázásáról. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I. , '', in A gyepek műtrágyázásáról , (2013 ) -.

 • Kádár I. & Bujtás K., 2004. Műtrágyázás hatása a tritikále termésére és cukortartalmára csernozjom talajon. Növénytermelés. 53. 107–117.

  Bujtás K. , 'Műtrágyázás hatása a tritikále termésére és cukortartalmára csernozjom talajon ' (2004 ) 53 Növénytermelés : 107 -117 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Márton L. & Láng I., 2012. Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Láng I. , '', in Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai , (2012 ) -.

 • Kádár I. & Szemes I., 1994. A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve. MTA TAKI. Bpest.

  Szemes I. , '', in A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve , (1994 ) -.

 • Kádár I. et al., 2011. A nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérlet 50 éve. MTA TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I. , '', in A nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérlet 50 éve , (2011 ) -.

 • Kiss J., 2005. Tritikále. In: A növénytermesztés alapjai. (Szerk.: Antal J.) 238–242. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Kiss J. , '', in A növénytermesztés alapjai , (2005 ) -.

 • Kjeldahl, J., 1891. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 22. 366–382.

  Kjeldahl J. , 'Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern ' (1891 ) 22 Zeitschr. f. analyt. Chemie : 366 -382 .

  • Search Google Scholar
 • Kozák M., 1977. A kálium műtrágyázás hatása a búza, kukorica és takarmányborsó termésére és tápanyagtartalmára. Agrokémia és Talajtan. 26. 363–378.

  Kozák M. , 'A kálium műtrágyázás hatása a búza, kukorica és takarmányborsó termésére és tápanyagtartalmára ' (1977 ) 26 Agrokémia és Talajtan : 363 -378 .

  • Search Google Scholar
 • Kozák M. & Szemes I., 1984. Összefüggések a lucerna tápanyag-ellátottsága, szénahozama és a karbonátos homoktalajok tulajdonságai között. Agrokémia és Talajtan. 33. 245–252.

  Szemes I. , 'Összefüggések a lucerna tápanyag-ellátottsága, szénahozama és a karbonátos homoktalajok tulajdonságai között ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 245 -252 .

  • Search Google Scholar
 • Lakanen, B. & Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available nutrients in soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223–242.

  Erviö R. , 'A comparison of eight extractants for the determination of plant available nutrients in soils ' (1971 ) 123 Acta Agr. Fenn : 223 -242 .

  • Search Google Scholar
 • Lásztity B., 1986. Néhány elem koncentrációjának változása az őszi rozsban és tritikáléban a tenyészidő folyamán. Agrokémia és Talajtan. 35. 85–94.

  Lásztity B. , 'Néhány elem koncentrációjának változása az őszi rozsban és tritikáléban a tenyészidő folyamán ' (1986 ) 35 Agrokémia és Talajtan : 85 -94 .

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002. A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a tritikále termésére tartamkísérletben. Növénytermelés. 51. 687–701.

  Márton L. , 'A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a tritikále termésére tartamkísérletben ' (2002 ) 51 Növénytermelés : 687 -701 .

  • Search Google Scholar
 • Németh T., 1998. Nitrogéntrágyázási tartamkísérlet homoktalajon. In: Homoktalajok hasznosítása. (Szerk.: Cserni I.) 98–105. KÉE Főiskolai Kara. Kecskemét.

  Németh T. , '', in Homoktalajok hasznosítása , (1998 ) -.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (Agronomy and Crop Science)
SNIP 0.105
Scimago  
SJR index 0.151
SJR Q rank Q4

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 172 EUR / 198 USD (Online only)
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 95 43 0
Mar 2024 23 1 0
Apr 2024 43 0 0
May 2024 37 0 0
Jun 2024 98 0 0
Jul 2024 10 0 0
Aug 2024 0 0 0