View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15 Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Az MTA ATK TAKI Őrbottyáni Kísérleti Telepén karbonátos homoktalajon beállított NPK műtrágyázási tartamkísérlet 36–43. évében, 2006 és 2013 között vizsgáltuk a műtrágyázás hatását a tritikále fejlődésére, termésére és elemfelvételére. A termőhely talaja a főbb tápelemekben (N, P, K) gyengén ellátott, a szántott réteg 1% körüli CaCO3-ot és 1% humuszt tartalmaz. Az altalaj erősen karbonátos, az agyagos rész 5–10%. A talajvíz 8–10 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. Évente a P- (0, 60, 120 kg P2O5·ha−1) és K-műtrágyákat (0, 100, 200, 300, 400 kg K2O·ha−1) ősszel szántás előtt, valamint a N (0, 80, 160 kg N·ha−1) felét ősszel, a másik felét tavasszal szórtuk ki 25%-os pétisó, 18%-os szuperfoszfát és 50%-os kálisó formájában. A kísérletből levonható főbb tanulságok:

 1. Talajgazdagító PK-műtrágyázás eredményeképpen a kontrolltalaj igen gyenge PK-ellátottsága a kielégítő 150–200 mg·kg−1 NH4-acetát+EDTA-oldható tartományba emelkedett a kísérlet 41. évében (2011-ben). A szuperfoszfáttal végzett trágyázás eredményeképpen igazolhatóan nőtt a feltalaj oldható S- és Sr-tartalma, mely az alkalmazott hazai Kóla-alapú/nyersanyagú eredetre vezethető vissza. A hazai szuperfoszfátok 18–22% körüli elemi Ca-, 13% S-, 7–8% P-, 1–2% Srkészlettel rendelkeztek.
 2. Nemcsak a homoktalaj rendkívül heterogén, hanem a rajta fejlődő termés mennyisége is extrém szórásokat mutatott. Az évek és kezelések között egy nagyságrendet elérő különbségek adódtak. Az évek átlagait tekintve ötszörös eltéréseket tapasztaltunk. Az „évhatások” kifejezettek voltak. Termésdepresszió léphet fel egyaránt az aszály/vízhiány és a túlbő csapadék fennállása esetén.
 3. A P-kínálattal nőtt a növényi részek P-, Mn- és Sr-készlete, míg a beépült Znmennyiség visszaesett. Fellépett a P-Mn szinergizmus, illetve a P-Zn antagonizmus. A Mo-koncentráció a növekvő NPK-műtrágyázással a szalmában 1/3-ára, a szemtermésben a felére zuhant.
 4. A vizsgált nyolc év alapján még nem ítélhető meg, hogy a tritikále mennyire alkalmas a monokultúrás termesztésre, de összevetve a telepen 52 éves ún. „örökrozs” kísérletünkkel, ez lehetővé válhat a jövőben.

 • Buzás I. et al. (szerk.) 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. MÉM NAK. Budapest.

  '', in Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer , (1979 ) -.

 • Kádár I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I. , '', in A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI , (1992 ) -.

 • Kádár I., 2004. A tritikále elemfelvétele műtrágyázási kísérletben. Növénytermelés. 53. 273–284.

  Kádár I. , 'A tritikále elemfelvétele műtrágyázási kísérletben ' (2004 ) 53 Növénytermelés : 273 -284.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2008. Műtrágyázás hatása a tritikáléra karbonátos homoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 57. 57–68.

  Kádár I. , 'Műtrágyázás hatása a tritikáléra karbonátos homoktalajon ' (2008 ) 57 Agrokémia és Talajtan : 57 -68.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2013. A gyepek műtrágyázásáról. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I. , '', in A gyepek műtrágyázásáról , (2013 ) -.

 • Kádár I. & Bujtás K., 2004. Műtrágyázás hatása a tritikále termésére és cukortartalmára csernozjom talajon. Növénytermelés. 53. 107–117.

  Bujtás K. , 'Műtrágyázás hatása a tritikále termésére és cukortartalmára csernozjom talajon ' (2004 ) 53 Növénytermelés : 107 -117.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Márton L. & Láng I., 2012. Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Láng I. , '', in Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai , (2012 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Szemes I., 1994. A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve. MTA TAKI. Bpest.

  Szemes I. , '', in A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve , (1994 ) -.

 • Kádár I. et al., 2011. A nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérlet 50 éve. MTA TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I. , '', in A nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérlet 50 éve , (2011 ) -.

 • Kiss J., 2005. Tritikále. In: A növénytermesztés alapjai. (Szerk.: Antal J.) 238–242. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Kiss J. , '', in A növénytermesztés alapjai , (2005 ) -.

 • Kjeldahl, J., 1891. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 22. 366–382.

  Kjeldahl J. , 'Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern ' (1891 ) 22 Zeitschr. f. analyt. Chemie : 366 -382.

  • Search Google Scholar
 • Kozák M., 1977. A kálium műtrágyázás hatása a búza, kukorica és takarmányborsó termésére és tápanyagtartalmára. Agrokémia és Talajtan. 26. 363–378.

  Kozák M. , 'A kálium műtrágyázás hatása a búza, kukorica és takarmányborsó termésére és tápanyagtartalmára ' (1977 ) 26 Agrokémia és Talajtan : 363 -378.

  • Search Google Scholar
 • Kozák M. & Szemes I., 1984. Összefüggések a lucerna tápanyag-ellátottsága, szénahozama és a karbonátos homoktalajok tulajdonságai között. Agrokémia és Talajtan. 33. 245–252.

  Szemes I. , 'Összefüggések a lucerna tápanyag-ellátottsága, szénahozama és a karbonátos homoktalajok tulajdonságai között ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 245 -252.

  • Search Google Scholar
 • Lakanen, B. & Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available nutrients in soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223–242.

  Erviö R. , 'A comparison of eight extractants for the determination of plant available nutrients in soils ' (1971 ) 123 Acta Agr. Fenn : 223 -242.

  • Search Google Scholar
 • Lásztity B., 1986. Néhány elem koncentrációjának változása az őszi rozsban és tritikáléban a tenyészidő folyamán. Agrokémia és Talajtan. 35. 85–94.

  Lásztity B. , 'Néhány elem koncentrációjának változása az őszi rozsban és tritikáléban a tenyészidő folyamán ' (1986 ) 35 Agrokémia és Talajtan : 85 -94.

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002. A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a tritikále termésére tartamkísérletben. Növénytermelés. 51. 687–701.

  Márton L. , 'A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a tritikále termésére tartamkísérletben ' (2002 ) 51 Növénytermelés : 687 -701.

  • Search Google Scholar
 • Németh T., 1998. Nitrogéntrágyázási tartamkísérlet homoktalajon. In: Homoktalajok hasznosítása. (Szerk.: Cserni I.) 98–105. KÉE Főiskolai Kara. Kecskemét.

  Németh T. , '', in Homoktalajok hasznosítása , (1998 ) -.