Authors:
Mihály Kocsis Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék 8360 Keszthely Deák F. u. 16 Magyarország

Search for other papers by Mihály Kocsis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gergely Tóth Európai Bizottság Közös Kutatóközpont, Környezet és Fenntarthatóság Intézet Ispra Olaszország

Search for other papers by Gergely Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Makó MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Talajtani Osztály Budapest Magyarország

Search for other papers by András Makó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Tanulmányunk megírásával az volt a célunk, hogy bemutassuk miként fejlődött a hazai földminősítés tudománya a 19. század végének közgazdasági alapjaira épülő és földadóztatási célokat szolgáló hozadéki (aranykoronás) földértékeléstől napjainkig.Ismertettük, hogy a ’Sigmond Elek által megfogalmazott (a dokucsajevi talajgenetikát ismerő és felhasználó) földminősítési elvektől kezdődően, Kreybig Lajos és GéczyGábor, majd Máté Ferenc és munkatársai kutatásain keresztül, a legújabb, mért terméshozam adatsorok statisztikai elemzésén alapuló földminősítési rendszerig milyen hazai eredmények születtek a talajtermékenység vizsgálata és a földminősítés tárgykörében.A 2000-es évek elején megalkotott D-e-Meter intelligens környezeti földminősítő rendszert — a korábbi rendszerekhez hasonlóan — nemzetközi viszonylatban is az egyik legkorszerűbb értékelési módszernek lehet tekinteni. A D-e-Meter minősítés tartalmazza mindazt a koncepciót, amelyet elsőként világosan ’Sigmond fogalmazott meg, majd a talajtudósok későbbi nemzedékei többször is hangoztatottak, hogy a földminősítési eljárás kisléptékű — legalább 10.000 méretarányú — talajtérképi információkon és idősoros terméshozam adatok statisztikai elemzésén alapulva minősítse a földterületeket.

 • Ádám L., 1969. Dombsági kistájak természetföldrajzi értékelésének feladatai. Földrajzi Értesítő. XVIII.(1) 19–52.

  Ádám L. , 'Dombsági kistájak természetföldrajzi értékelésének feladatai ' (1969 ) XVIII. Földrajzi Értesítő : 19 -52 .

  • Search Google Scholar
 • Bacsa I., 1992. A földértékelési rendszerek kritikai elemzése. MTA Közgazdaságtudományi Intézete. Budapest. (Kézirat)

  Bacsa I. , '', in A földértékelési rendszerek kritikai elemzése , (1992 ) -.

 • Bacsó A., 1959. Adatok hazánk csernozjom és réti csernozjom talajairól, különös tekintettel a debreceni löszhátra. Kandidátusi értekezés.

  Bacsó A. , '', in Adatok hazánk csernozjom és réti csernozjom talajairól, különös tekintettel a debreceni löszhátra. Kandidátusi értekezés , (1959 ) -.

 • Ballenegger R., 1942. A feketeföld. Természettudományos Közlemények. 74. 65–70.

  Ballenegger R. , 'A feketeföld ' (1942 ) 74 Természettudományos Közlemények : 65 -70 .

  • Search Google Scholar
 • Bastian, O. & Schreiber, K. F., 1999. Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. 2. neubearbeitete Auflege. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg-Berlin.

  Schreiber K. F. , '', in Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft , (1999 ) -.

 • Beek, K. J. & Bennema, J., 1972. Land Evaluation for Agricutural Land Use Planning: An Ecological Methodology. Department of Soil and Geology, Agricutural University. Wageningen.

  Bennema J. , '', in Land Evaluation for Agricutural Land Use Planning: An Ecological Methodology. Department of Soil and Geology , (1972 ) -.

 • Bibby, J. S. & Mackney, D., 1966. Land Use Capability Classification. Soil Survey Technical Monograph No. 1. Harpenden. UK.

  Mackney D. , '', in Land Use Capability Classification , (1966 ) -.

 • Bibby, J. S. et al., 1991. Land Capability Classification for Agriculture. Macaulay Land Use Research Institute. Aberdeen.

  Bibby J. S. , '', in Land Capability Classification for Agriculture , (1991 ) -.

 • Boguslawski, E. von, 1965. Zur Entwicklung des begriffes Bodenfruchtbarkeit. Zeitschrift für Pflanzannährung, Düngung und Bodenkunde. 108.(2) 97–115.

  von Boguslawski E. , 'Zur Entwicklung des begriffes Bodenfruchtbarkeit ' (1965 ) 108. Zeitschrift für Pflanzannährung, Düngung und Bodenkunde : 97 -115 .

  • Search Google Scholar
 • Cserháti S. & Kosutány T., 1887. Trágyázás alapelvei. Országos Gazda Egyesület. Bpest.

  Kosutány T. , '', in Trágyázás alapelvei , (1887 ) -.

 • Davidson, A. D., 1992. The Evaluation of Land Resources. Longman Scientific & Technical. Essex, England.

  Davidson A. D. , '', in The Evaluation of Land Resources , (1992 ) -.

 • Debreczeni B.-Né et al., 2003. D-e-Meter földminősítési viszonyszámok elméleti háttere és információ tartalma. In: Földminősítés és földhasználati információ (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.). 23–36. Veszprémi Egyetem. Keszthely.

  Debreczeni B.-N. , '', in Földminősítés és földhasználati információ , (2003 ) -.

 • de la Rosa, D. et al., 1992. MicroLEIS: A microcomputer-based Mediterranean land evaluation information system. Soil Use and Management. 8.(2) 89–96.

  de la Rosa D. , 'MicroLEIS: A microcomputer-based Mediterranean land evaluation information system ' (1992 ) 8. Soil Use and Management : 89 -96 .

  • Search Google Scholar
 • Dér J., 1957. Kataszteri újraosztályozás talajtani alapon. Agrártudomány. 9.(4) 11–18.

  Dér J. , 'Kataszteri újraosztályozás talajtani alapon ' (1957 ) 9. Agrártudomány : 11 -18 .

  • Search Google Scholar
 • Doran, J. W. et al., 1999. Determinants of soil quality and health. In: Soil Quality and Erosion. (Ed.: Lal, R.) 17–36. Soil and Water Conservation Society. Ankey, IA.

  Doran J. W. , '', in Soil Quality and Erosion , (1999 ) -.

 • Dömsödi J., 2007. A fölértékelés, földminősítés módszertani elemzése (rendszerezése) és továbbfejlesztése. http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2007/03/4.pdf

  Dömsödi J. , '', in A fölértékelés, földminősítés módszertani elemzése (rendszerezése) és továbbfejlesztése , (2007 ) -.

 • Dumanski, J., Gamelda, S. & Pieri, C., 1998. Indicators of Land Quality and Sustainable Land Management. An Annotated Bibliography. A joint publication of the World Bank and Agriculture and Agri-Food Canada. Washington, D. C.

  Pieri C. , '', in Indicators of Land Quality and Sustainable Land Management. An Annotated Bibliography , (1998 ) -.

 • Egri A., 1974. Útijelentés a Német Szövetségi Köztársasági ösztöndíjas tanulmányútról Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium. Budapest. (Kézirat)

  Egri A. , '', in Útijelentés a Német Szövetségi Köztársasági ösztöndíjas tanulmányútról Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium. Budapest. (Kézirat) , (1974 ) -.

 • FAO, 1976. A Framework for Land Evaluation. FAO Soils Bulletin No. 32. FAO. Rome.

  '', in A Framework for Land Evaluation , (1976 ) -.

 • FAO, 1983. Guidelines: Land Evaluation for Rainfed Agriculture. FAO Soils Bulletin No. 52. FAO. Rome.

  '', in Guidelines: Land Evaluation for Rainfed Agriculture , (1983 ) -.

 • FAO, 1985. Guidelines: Land Evaluation for Irrigated Agriculture. FAO Soils Bulletin No. 55. FAO. Rome.

  '', in Guidelines: Land Evaluation for Irrigated Agriculture , (1985 ) -.

 • Fehér I., Kapuszta Á. & Vinogradov Sz., 2007. A földpiac változásai az EU-csatlakozás után. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. (Szerk.: Tóth T. et al.) 225–232. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet — Pannon Egyetem. Budapest-Keszthely.

  Vinogradov Sz. , '', in Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ , (2007 ) -.

 • Fekete Z., 1965. Direktívák a gyakorlati földértékeléshez. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Fekete Z. , '', in Direktívák a gyakorlati földértékeléshez , (1965 ) -.

 • Fórizs J.-Né, 1982. Magyarország földértékelési körzeteinek áttekintő térképe. Méretarány: 1:500 000. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest.

  Fórizs J.-N. , '', in Magyarország földértékelési körzeteinek áttekintő térképe. Méretarány: 1:500 000 , (1982 ) -.

 • Fórizs J.-Né, 1985. Fölértékelés — termőhelyi értékelés problémái, javaslat a termőhely korszerű értékelésére. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest.

  Fórizs J.-N. , '', in Fölértékelés — termőhelyi értékelés problémái, javaslat a termőhely korszerű értékelésére , (1985 ) -.

 • Fórizs J.-Né, Máté F. & Stefanovits P., 1971. Talajbonitáció — földértékelés. Agrártudományi Közlemények. 30. 359–378.

  Stefanovits P. , 'Talajbonitáció — földértékelés ' (1971 ) 30 Agrártudományi Közlemények : 359 -378 .

  • Search Google Scholar
 • Fórizs J.-Né., Máté F. & Stefanovits P., 1972. A talajminősítés módszere. Agrártudományi Egyetem. Gödöllő.

  Stefanovits P. , '', in A talajminősítés módszere , (1972 ) -.

 • Fu, B. & Gulinck, H., 1994. Land evaluation in an area of severe erosion: the loess plateau of China. Land Degradation & Rehabilitation. 5. 33–40.

  Gulinck H. , 'Land evaluation in an area of severe erosion: the loess plateau of China ' (1994 ) 5 Land Degradation & Rehabilitation : 33 -40 .

  • Search Google Scholar
 • Füleky Gy., 1999. Az angol földértékelés rendszere. In: A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 43–69. Agroinform Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy. , '', in A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége , (1999 ) -.

 • Gaál Z. et al., 2003. D-e-Meter az intelligens környezeti fölminősítő rendszer. In: Földminősítés és földhasználati információ (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.). 3–21. Veszprémi Egyetem. Keszthely.

  Gaál Z. , '', in Földminősítés és földhasználati információ , (2003 ) -.

 • Géczy G., 1960. Újabb mezőgazdasági talajhasznosítási rendszer. Agrokémia és Talajtan. 9. 405–413.

  Géczy G. , 'Újabb mezőgazdasági talajhasznosítási rendszer ' (1960 ) 9 Agrokémia és Talajtan : 405 -413 .

  • Search Google Scholar
 • Géczy G., 1968. Magyarország mezőgazdasági területe. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Géczy G. , '', in Magyarország mezőgazdasági területe , (1968 ) -.

 • Góczán L., 1980. Magyarországi területek agroökogeográfiai kutatása és értékelése. Földrajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Góczán L. , '', in Magyarországi területek agroökogeográfiai kutatása és értékelése. Földrajzi tanulmányok , (1980 ) -.

 • Grábner E., 1958. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Grábner E. , '', in Szántóföldi növénytermesztés , (1958 ) -.

 • Győri D., 1984. A talaj termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Győri D. , '', in A talaj termékenysége , (1984 ) -.

 • Hermann T. & Kismányoky T., 2007. A föld minőségére alapozott földhasználat. Agro Napló (február). 44–45.

  Kismányoky T. , '', in Agro Napló , (2007 ) -.

 • Hermann T., Kismányoky T. & Tóth G., 2014a. A foszfor-ellátottság hatása a kukorica (Zea mays L.) termőképességére mezőségi és barna erdőtalajú termőhelyeken, különböző évjáratokban. Növénytermelés. 63.(1) 1–18.

  Tóth G. , 'A foszfor-ellátottság hatása a kukorica (Zea mays L.) termőképességére mezőségi és barna erdőtalajú termőhelyeken, különböző évjáratokban ' (2014 ) 63. Növénytermelés : 1 -18 .

  • Search Google Scholar
 • Hermann T., Kismányoky T. & Tóth G., 2014b. A humuszellátottság hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére csernozjom és barna erdőtalajú termőhelyeken, különböző évjáratokban. Növénytermelés. 63.(2) 1–22.

  Tóth G. , 'A humuszellátottság hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére csernozjom és barna erdőtalajú termőhelyeken, különböző évjáratokban ' (2014 ) 63. Növénytermelés : 1 -22 .

  • Search Google Scholar
 • Hermann T. et al., 2005. Talajaink termékenységi csoportosítása a legfontosabb szántóföldi növények szempontjából. In: Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2005. augusztus 23–24. 777–782.

  Hermann T. , '', in Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2005. augusztus 23–24 , (2005 ) -.

 • Hermann T. et al., 2007. A D-e-Meter földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ (Szerk.: Tóth T. et al.). 31–38. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet-Pannon Egyetem. Budapest-Keszthely.

  Hermann T. , '', in Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ , (2007 ) -.

 • Horváth B., 1982. Tájékoztató a földértékelés 1982. évi tervének végrehajtásáról. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉMOFTH)/1982. sz. ügyirata. Budapest.

  Horváth B. , '', in Tájékoztató a földértékelés 1982. évi tervének végrehajtásáról. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉMOFTH)/1982. sz. ügyirata. Budapest , (1982 ) -.

 • Hu, Y., Dai, J. & Wang, R., 1999. GIS-based Red Soil Resources Classification and Evaluation. Pedosphere. 9.(2). 131–138.

  Wang R. , 'GIS-based Red Soil Resources Classification and Evaluation ' (1999 ) 9. Pedosphere : 131 -138 .

  • Search Google Scholar
 • Ihring K., 1968. A földár és földjáradék a kapitalizmusban. MTA Közgazdasági Intézetének Kiadványai. Újsorozat. 2. 9–69. Budapest.

  Ihring K. , 'A földár és földjáradék a kapitalizmusban ' (1968 ) 2 MTA Közgazdasági Intézetének Kiadványai. Újsorozat. : 9 -69 .

  • Search Google Scholar
 • Izsó I. (szerk.), 1986. Táblázatok a termőföld értékeléséhez. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉM-OFTH), Földvédelmi és Földértékelési Főosztály, Budapest.

  '', in Táblázatok a termőföld értékeléséhez. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉM-OFTH) , (1986 ) -.

 • Jassó F. et al., 1989. ’88 útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Agroinform Kiadó. Budapest.

  Jassó F. , '', in ’88 útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához , (1989 ) -.

 • Juhos K., 2014. A mezőgazdasági földminősítés és földhasználati tervezés nemzetközi és hazai módszerei. Földrajzi Közlemények. 132. 122–133.

  Juhos K. , 'A mezőgazdasági földminősítés és földhasználati tervezés nemzetközi és hazai módszerei ' (2014 ) 132 Földrajzi Közlemények : 122 -133 .

  • Search Google Scholar
 • Kállai K., 1970. A föld természetes termőképességének értékelési rendszere. Pénzügyi Szemle. XIV. évfolyam. (8) 686–699.

  Kállai K. , '', in Pénzügyi Szemle. XIV. évfolyam. (8) , (1970 ) -.

 • Karlen, D. L. et al., 1997. Soil quality: A concept, definition, and framework for evaluation. Soil Sci. Soc. Am. J. 61. 4–10.

  Karlen D. L. , 'Soil quality: A concept, definition, and framework for evaluation ' (1997 ) 61 Soil Sci. Soc. Am. J. : 4 -10 .

  • Search Google Scholar
 • Király L., 1993. Az aranykoronás földminősítő rendszer és annak hibája. Talajvédelem. III. évfolyam. (3–4) 10–16.

  Király L. , '', in Talajvédelem. III. évfolyam. (3–4) , (1993 ) -.

 • Kocsis M. & Farsang A., 2007. Német talajbecslő eljárás alkalmazása Csongrád megyei mintaterületen. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ (Szerk.: Tóth T. et al.). 111–118. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet-Pannon Egyetem. Budapest-Keszthely.

  Farsang A. , '', in Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ , (2007 ) -.

 • Kocsis, M., Farsang, A. & Makó, A., 2008. Comparison of different land evaluation methods and soil productivity investigating a study area in County Csongrád (Hungary). In: 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Slovakia, Bratislava, 13 November 2008. (CD-ROM).

  Makó A. , '', in 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Slovakia, Bratislava, 13 November 2008 , (2008 ) -.

 • Kocsis M., Farsang A. & Makó A., 2011a. Talajváltozatok termékenység-becslése talajtérképeken alapuló mintaterületi adatbázisok alapján. In: Talajvédelem. Különszám (Szerk.: Farsang A. & Ladányi ZS.). 25–33. Talajvédelmi Alapítvány. Gödöllő.

  Makó A. , '', in Talajvédelem. Különszám , (2011 ) -.

 • Kocsis, M. et al., 2011b. Country-scale and variation level estimation of the Hungarian soils fertility. In: Land Quality and Land Use Information — in the European Union (Keszthely, Hungary, 26–27 May 2011) Supplement (Eds.: Tóth, G. & Németh, T.), CD-ROM. Hungarian Academy of Sciences-University of Pannonia-European Commission (Joint Research Centre, DG Environment, Eurostat). Keszthely.

  Kocsis M. , '', in Land Quality and Land Use Information — in the European Union (Keszthely, Hungary, 26–27 May 2011) Supplement , (2011 ) -.

 • Kocsis, M. et al., 2013. The fertility of chernozem soils depending on water and nutrient supply. Növénytermelés. 62.Suppl. 347–350.

  Kocsis M. , 'The fertility of chernozem soils depending on water and nutrient supply ' (2013 ) 62. Növénytermelés : 347 -350 .

  • Search Google Scholar
 • Kocsis M. et al., 2014. Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajtani adatainak bemutatása és térbeli reprezentativitás-vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 63. 223–248.

  Kocsis M. , 'Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajtani adatainak bemutatása és térbeli reprezentativitás-vizsgálata ' (2014 ) 63 Agrokémia és Talajtan : 223 -248 .

  • Search Google Scholar
 • Koreleski, K., 1988. Adaptations of the Storie Index for land evaluation in Poland. Soil Survey and Land Evaluation. 8. 23–29.

  Koreleski K. , 'Adaptations of the Storie Index for land evaluation in Poland ' (1988 ) 8 Soil Survey and Land Evaluation : 23 -29 .

  • Search Google Scholar
 • Kotzman L., 1938. A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Vegyészmérnöki Szakosztályának javaslata a talajtani kutatómunka fejlesztésére és gyakorlati eredményeinek hasznosítására célzó országos szervezet kiépítése tárgyában. A Magyar Mérnök- és Építészegylet Évkönyve. Budapest.

  Kotzman L. , '', in A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Vegyészmérnöki Szakosztályának javaslata a talajtani kutatómunka fejlesztésére és gyakorlati eredményeinek hasznosítására célzó országos szervezet kiépítése tárgyában , (1938 ) -.

 • Krauß G. A., 1939. Zur forstlichen Standortsbeschreibung. Forstarchiv. 15. 85–93.

  Krauß G. A. , 'Zur forstlichen Standortsbeschreibung ' (1939 ) 15 Forstarchiv : 85 -93 .

  • Search Google Scholar
 • Kreybig L., 1935. Richtlinien der Bodenbonitierung und die Bodenkartierung im Dienste der praktishen Landwirchaft. Trans. III. Congress Soil Scientific. III. Oxford. England.

  Kreybig L. , '', in Congress Soil Scientific , (1935 ) -.

 • Kreybig L., 1937. Általános magyarázó a tiszaroffi, kunmadarasi talajismereti térképlapokhoz. Útmutatás a térképek hasznosításához. Magyar Királyi Földtani Intézet. Budapest.

  Kreybig L. , '', in Általános magyarázó a tiszaroffi, kunmadarasi talajismereti térképlapokhoz. Útmutatás a térképek hasznosításához , (1937 ) -.

 • Kreybig L., 1938. Tiszántúl. Magyar Királyi Földtani Intézet. Budapest.

  Kreybig L. , '', in Tiszántúl , (1938 ) -.

 • Kreybig L., 1952. Az agrotechnika tényezői és irányelvei. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Kreybig L. , '', in Az agrotechnika tényezői és irányelvei , (1952 ) -.

 • Kuntze, H., Roescman, G. & Schwerdtfeger, G., 1998. Bodenkunde. 5. neubearbeitete und erwieterte Auflage. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.

  Schwerdtfeger G. , '', in Bodenkunde , (1998 ) -.

 • Láng I., Csete L. & Harnos Zs. (szerk.), 1983. A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  '', in A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón , (1983 ) -.

 • Lóczy D., 1989. Tájértékelés, földértékelés vagy mezőgazdasági célú környezetminősítés?. Földrajzi Értesítő. 38. 3–4.

  Lóczy D. , 'Tájértékelés, földértékelés vagy mezőgazdasági célú környezetminősítés? ' (1989 ) 38 Földrajzi Értesítő : 3 -4 .

  • Search Google Scholar
 • Lóczy D., 2002. Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs.

  Lóczy D. , '', in Tájértékelés, földértékelés , (2002 ) -.

 • Machin, J. & Navas, A., 1995. Land evaluation and conservation of semiarid agroecosystems in Zaragoza (NE Spain) using an expert evaluation system and GIS. Land Degradation and Rehabilitation. 6. 203–214.

  Navas A. , 'Land evaluation and conservation of semiarid agroecosystems in Zaragoza (NE Spain) using an expert evaluation system and GIS ' (1995 ) 6 Land Degradation and Rehabilitation : 203 -214 .

  • Search Google Scholar
 • Macrea, S. G. & Burnham, C. P., 1981. Land Evaluation. Monographs on Soil Survey No. 7. Clarendon Press. Oxford.

  Burnham C. P. , '', in Land Evaluation , (1981 ) -.

 • MAFF, 1988. Agricultural Land Classification of England and Wales. Technical Report No. 11. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London.

  '', in Agricultural Land Classification of England and Wales , (1988 ) -.

 • Makhdoum, M. F., 1993. First application of automated land evaluation in Iran. Environmental Management. 17.(3) 409–419.

  Makhdoum M. F. , 'First application of automated land evaluation in Iran ' (1993 ) 17. Environmental Management : 409 -419 .

  • Search Google Scholar
 • Makó A. et al., 2007. A talajtermékenység számítása a változati talajtulajdonságok alapján. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ (Szerk.: Tóth T. et al.) 39–44. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet-Pannon Egyetem. Budapest-Keszthely.

  Makó A. , '', in Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ , (2007 ) -.

 • Mauchbach, J. M. & Tugel, A., 1997. Soil quality — A multitude of approaches. In: California Soil Quality: From Critical Research to Sustainable Management. Kearney Foundation Symposium. Berkeley, California, March 25. Keynote address.

  Tugel A. , '', in California Soil Quality: From Critical Research to Sustainable Management. Kearney Foundation Symposium. Berkeley, California, March 25. Keynote address , (1997 ) -.

 • Máté F., 1957. A Nagykunság talajviszonyai. Kandidátusi értekezés.

  Máté F. , '', in A Nagykunság talajviszonyai. Kandidátusi értekezés , (1957 ) -.

 • Máté F., 1960. Megjegyzések a talajok termékenységük szerinti osztályozásához. Agrokémia és Talajtan. 9. 419–426.

  Máté F. , 'Megjegyzések a talajok termékenységük szerinti osztályozásához ' (1960 ) 9 Agrokémia és Talajtan : 419 -426 .

  • Search Google Scholar
 • Máté, F., 1961. Polozsenyije gyela bonitirovki pocsv v Vengrii. Roczniki Gleboznowcze. X. 241–246.

  Máté F. , 'Polozsenyije gyela bonitirovki pocsv v Vengrii ' (1961 ) X Roczniki Gleboznowcze : 241 -246 .

  • Search Google Scholar
 • Máté F., 1962. Talajtérképezési kérdések a Nagykunságban. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) Kiadványa. Budapest.

  Máté F. , '', in Talajtérképezési kérdések a Nagykunságban. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) Kiadványa. Budapest , (1962 ) -.

 • Máté F., 1999. A termőföld minősítése a főbb növények termesztésére való alkalmasság alapján. In: A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 100–109. Agroinform Kiadó. Budapest.

  Máté F. , '', in A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége , (1999 ) -.

 • Máté F. & Tóth G., 2001. A földminősítési irodalom terminológiájának áttekintése. Készült a 3/004/2001 számú NKFP kutatást megalapozó tanulmánysorozat részeként. Keszthely.

  Tóth G. , '', in A földminősítési irodalom terminológiájának áttekintése. Készült a 3/004/2001 számú NKFP kutatást megalapozó tanulmánysorozat részeként. Keszthely , (2001 ) -.

 • Máté F. & Tóth G., 2003. Az aranykoronától a D-e-Meter számokig. In: Földminősítés és földhasználati információ. (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.) 145–152. Veszprémi Egyetem. Keszthely.

  Tóth G. , '', in Földminősítés és földhasználati információ , (2003 ) -.

 • Máté F. & Tóth G., 2005. A földértékelés tendenciái. In: A talajok jelentősége a 21. században. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 331–343. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.

  Tóth G. , '', in A talajok jelentősége a 21. században , (2005 ) -.

 • Nagy L., 1981. A búzatermesztés területi elhelyezkedése Magyarországon, természeti tényezők alapján. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Nagy L. , '', in A búzatermesztés területi elhelyezkedése Magyarországon, természeti tényezők alapján , (1981 ) -.

 • MÉM, 1978. Külföldi földértékelési rendszerek áttekintése. (Kézirat) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. Budapest.

  '', in Külföldi földértékelési rendszerek áttekintése. (Kézirat) , (1978 ) -.

 • Pallós L., 1981. A földértékelés múltja és jelene Magyarországon I. Pénzügyi Szemle. XXV. évfolyam. (12)

  Pallós L. , '', in Pénzügyi Szemle. XXV. évfolyam. (12) , (1981 ) -.

 • Pallós L., 1982. A földértékelés múltja és jelene Magyarországon II. Pénzügyi Szemle. XXVI. évfolyam. (8–9)

  Pallós L. , '', in A földértékelés múltja és jelene Magyarországon II. Pénzügyi Szemle. XXVI. évfolyam. (8–9) , (1982 ) -.

 • Rust, I., 2006. Aktualisierung der Bodenschätzung unter Berücksichtigung klimatischer Bedingungen. Doktorgrades Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen. http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2006/rust/rust.pdf , 2006.03.08

  Rust I. , '', in Aktualisierung der Bodenschätzung unter Berücksichtigung klimatischer Bedingungen , (2006 ) -.

 • Schmauch, S., 2006. Diese Seite befasst sich mit der Bodenschätzung. http://mitglied.lycos.de/schmauchs , 2006.03.17

  Schmauch S. , '', in Diese Seite befasst sich mit der Bodenschätzung , (2006 ) -.

 • Schulteisz K. & Balassa L., 1941. Az állami egyenesadók jogszabály gyűjteménye. Földadó. Magyar Királyi Állami Nyomda. Budapest.

  Balassa L. , '', in Az állami egyenesadók jogszabály gyűjteménye. Földadó , (1941 ) -.

 • Shao, X. N., 1984. Land evaluation in China. Soil Survey and Land Evaluation. 4.(1) 39–43.

  Shao X. N. , 'Land evaluation in China ' (1984 ) 4. Soil Survey and Land Evaluation : 39 -43 .

  • Search Google Scholar
 • ’Sigmond E., 1931. A talajkataszter szüksége és jelentősége. Köztelek. 41. 101–104.

  ’Sigmond E. , 'A talajkataszter szüksége és jelentősége ' (1931 ) 41 Köztelek : 101 -104 .

  • Search Google Scholar
 • ’Sigmond E., 1935. A birtokpolitikai tervek és a talaj belső értékének meghatározása. Köztelek. 44. 1003–1007.

  ’Sigmond E. , 'A birtokpolitikai tervek és a talaj belső értékének meghatározása ' (1935 ) 44 Köztelek : 1003 -1007 .

  • Search Google Scholar
 • ’Sigmond E., 1936. A tagosítás és a talajban rejlő természeti erők céltudatos értékesítése. Geodéziai Közlöny. XII. 1–4.

  ’Sigmond E. , 'A tagosítás és a talajban rejlő természeti erők céltudatos értékesítése ' (1936 ) XII Geodéziai Közlöny : 1 -4 .

  • Search Google Scholar
 • ’Sigmond E., 1937. A talajtípusok és gazdasági jelentőségük. Köztelek. 47.

  ’Sigmond E. , '', in Köztelek , (1937 ) -.

 • Sík K., 1958. A helyi talajváltozatok országos minősítése a részletes talajtérképen. OMMI Évkönyv IV. 1956–57. 59–78.

  Sík K. , '', in A helyi talajváltozatok országos minősítése a részletes talajtérképen. OMMI Évkönyv IV. 1956–57 , (1958 ) -.

 • Sisov, L. L. et al., 1991. Teoreticseszkije osznovü i prakticseszkije szredsztva izmenenija plodorogia pocsvü. Agropromizdat. Vaszhnil. Moszkva.

  Sisov L. L. , '', in Teoreticseszkije osznovü i prakticseszkije szredsztva izmenenija plodorogia pocsvü. Agropromizdat , (1991 ) -.

 • Stefanovits P., 1963. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Stefanovits P. , '', in Magyarország talajai , (1963 ) -.

 • Stefanovits P., 1981. Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Stefanovits P. , '', in Talajtan , (1981 ) -.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Füleky Gy. , '', in Talajtan , (1999 ) -.

 • Stefanovits P. & Szűcs L., 1961. Magyarország genetikus talajtérképe. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) kiadványa. Budapest.

  Szűcs L. , '', in Magyarország genetikus talajtérképe , (1961 ) -.

 • Stefanovits P. & Szűcs L., 1973. 1:500 000 méretarányú Magyarország genetikus talajtérképe. Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet. Budapest.

  Szűcs L. , '', in 1:500 000 méretarányú Magyarország genetikus talajtérképe , (1973 ) -.

 • Storie, R. E., 1976. Storie Index Soil Rating. Special Publication Division of Agricultural Science, University of California. Berkley, CA.

  Storie R. E. , '', in Storie Index Soil Rating. Special Publication Division of Agricultural Science , (1976 ) -.

 • Sys, C., 1985. Land Evaluation. State University of Ghent. Ghent.

  Sys C. , '', in Land Evaluation , (1985 ) -.

 • Sys, C. & Frankart, R., 1971. Land capability classification in the humid tropics. African Soils. 16.(3) 153–175.

  Frankart R. , 'Land capability classification in the humid tropics ' (1971 ) 16. African Soils : 153 -175 .

  • Search Google Scholar
 • Sys, C., van Ranst, E. & Debaveye, J., 1991. Land Evaluation. Part II. Methods in Land Evaluation. Agricultural Publications No. 7. ITC, University of Ghent, General Administration for Development Cooperation. Brussels.

  Debaveye J. , '', in Land Evaluation. Part II. Methods in Land Evaluation , (1991 ) -.

 • Szabolcs I., 1954. Hortobágy talajai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Szabolcs I. , '', in Hortobágy talajai , (1954 ) -.

 • Szabolcs I., 1961. A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Szabolcs I. , '', in A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra , (1961 ) -.

 • Szabolcs I. (szerk.) 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI). Budapest.

  '', in A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve , (1966 ) -.

 • Szabó G., 1985. A mezőgazdasági termőföld gazdasági értékelése. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Szabó G. , '', in A mezőgazdasági termőföld gazdasági értékelése , (1985 ) -.

 • Szabóné Kele G., 1999. A termőhelyi értékszám meghatározásának helyzete és a talajtérképes módszer országos befejezésének feltételei. In: A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 81–99. Agroinform Kiadó. Budapest.

  Szabóné Kele G. , '', in A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége , (1999 ) -.

 • Szabóné Kele G., 2007. Tanulmány a D-e-Meter-földértékelési program bevezethetőségéről. (Kézirat) Velence.

  Szabóné Kele G. , '', in Tanulmány a D-e-Meter-földértékelési program bevezethetőségéről. (Kézirat) Velence , (2007 ) -.

 • Szász G., 2002. Magyarország agroökológiai fajspecifikus paraméterei. (Kézirat) Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum. Debrecen.

  Szász G. , '', in Magyarország agroökológiai fajspecifikus paraméterei , (2002 ) -.

 • Szűcs I., 1999. A termőföld gazdasági értéke és ára. In: A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 125–146. Agroinform Kiadó. Budapest.

  Szűcs I. , '', in A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége , (1999 ) -.

 • Szűcs I., 2003. A termőföld közgazdasági értékelése. In: Földminősítés és földhasználati információ. (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.) 261–272. Veszprémi Egyetem. Keszthely.

  Szűcs I. , '', in Földminősítés és földhasználati információ , (2003 ) -.

 • Szűcs L., 1961. A Dél-tiszántúli löszhát csernozjom talajai. Kandidátusi értékezés.

  Szűcs L. , '', in A Dél-tiszántúli löszhát csernozjom talajai. Kandidátusi értékezés , (1961 ) -.

 • Tóth G., 1996. Különböző külföldi talajbonitációs rendszerek struktúrájának áttekintése. PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar II. Ifjúsági Tudományos Fóruma. Keszthely

  Tóth G. , '', in Különböző külföldi talajbonitációs rendszerek struktúrájának áttekintése. PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar II. Ifjúsági Tudományos Fóruma. Keszthely , (1996 ) -.

 • Tóth G., 2000a. A Balaton-felvidék talajainak bonitációja. Doktori (PhD) értekezés. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék. Keszthely.

  Tóth G. , '', in A Balaton-felvidék talajainak bonitációja , (2000 ) -.

 • Tóth G., 2000b. A nemzetközi földminősítési kutatások eredményeinek és a földminősítés külföldi rendszereinek áttekintése. Agrokémia és Talajtan. 49. 151–160.

  Tóth G. , 'A nemzetközi földminősítési kutatások eredményeinek és a földminősítés külföldi rendszereinek áttekintése ' (2000 ) 49 Agrokémia és Talajtan : 151 -160 .

  • Search Google Scholar
 • Tóth G., 2009. Hazai szántóink minősítése a D-e-Meter rendszerrel. Agrokémia és Talajtan. 58. 227–242.

  Tóth G. , 'Hazai szántóink minősítése a D-e-Meter rendszerrel ' (2009 ) 58 Agrokémia és Talajtan : 227 -242 .

  • Search Google Scholar
 • Tóth G. & Máté F., 2006. Megjegyzések egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítéséhez. Agrokémia és Talajtan. 55. 473–478.

  Máté F. , 'Megjegyzések egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítéséhez ' (2006 ) 55 Agrokémia és Talajtan : 473 -478 .

  • Search Google Scholar
 • Tóth, G. et al., 2002. Developing an internet-based decision support system for land management optimization of Hungarian croplands. In.: Reconsidering the Importance of Energy. 3rd Biennial International Workshop on Advances in Energy Studies. Porto Venere, Italy, September 24–28 2002. (Ed.: Ulgiati, S.) 251–257.

  Tóth G. , '', in Reconsidering the Importance of Energy. 3rd Biennial International Workshop on Advances in Energy Studies. Porto Venere, Italy, September 24–28 2002 , (2002 ) -.

 • Tóth G. et al., 2014. Magyarországi kistájak földminősége a D-e-Meter szántó minősítési eljárás szerint. Tájökológiai Lapok. 12.(1) 183–195.

  Tóth G. , 'Magyarországi kistájak földminősége a D-e-Meter szántó minősítési eljárás szerint ' (2014 ) 12. Tájökológiai Lapok : 183 -195 .

  • Search Google Scholar
 • Vass J. et al., 2003. A D-e-Meter az internet bázisú földminősítő rendszer információs technológiája. In: Földminősítés és földhasználati információ. (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.) 57–77. Veszprémi Egyetem. Keszthely.

  Vass J. , '', in Földminősítés és földhasználati információ , (2003 ) -.

 • van Diepen, C. A. et al., 1991. Land evaluation: from intuition to quantification. In: Advances in Soil Science. (Ed.: Stewart, B. A.) 139–204. Springer. New York.

  van Diepen C. A. , '', in Advances in Soil Science , (1991 ) -.

 • Vlad, V. et al., 1996. Expert system type implementation of the Romanian methodology for land evaluation. (ExET 2.2). In: Workshop on “Land Information Systems”, Hannover 20–22 November 1996.

  Vlad V. , '', in Workshop on “Land Information Systems”, Hannover 20–22 November 1996 , (1996 ) -.

 • Vági F., 1970. Az aranykorona-érték és a termőföld minősítése. Pénzügyi Szemle. 7. 559–573.

  Vági F. , 'Az aranykorona-érték és a termőföld minősítése ' (1970 ) 7 Pénzügyi Szemle : 559 -573 .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 2002. Új tudományos kihívások egy korszerű földminősítési rendszerrel szemben. Geodézia és Kartográfia. 54.(7) 3–11.

  Várallyay Gy. , 'Új tudományos kihívások egy korszerű földminősítési rendszerrel szemben ' (2002 ) 54. Geodézia és Kartográfia : 3 -11 .

  • Search Google Scholar
 • Viljamsz, V. R., 1950. A talajtan és földműveléstan alapjai. Budapest.

  Viljamsz V. R. , '', in A talajtan és földműveléstan alapjai. Budapest , (1950 ) -.

 • Villax Q., 1948. Növénytermesztés. Pátria Nyomda. Budapest.

  Villax Q. , '', in Növénytermesztés , (1948 ) -.

 • Vinogradov, Sz. & Kapuszta, Á., 2007. Analysis of the impact of transitional restrictions on the evolution of market values and rents of the agricutural land in Hungary. In: Conference CD, 6th International Symposium „Economy & Business”, Sunny Beach Resort, Bulgaria, 10–14 September 2007.

  Kapuszta , '', in Conference CD, 6th International Symposium „Economy & Business”, Sunny Beach Resort, Bulgaria, 10–14 September 2007 , (2007 ) -.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 5 30 0
Dec 2023 95 16 0
Jan 2024 44 65 2
Feb 2024 22 6 1
Mar 2024 18 0 0
Apr 2024 7 0 0
May 2024 0 0 0