Authors:
Endre Dobos Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézet, Műszaki Földtudományi Kar 3515 Miskolc-Egyetemváros Magyarország

Search for other papers by Endre Dobos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Vadnai Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézet, Műszaki Földtudományi Kar 3515 Miskolc-Egyetemváros Magyarország

Search for other papers by Péter Vadnai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Réka Bertóti Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézet, Műszaki Földtudományi Kar 3515 Miskolc-Egyetemváros Magyarország

Search for other papers by Réka Bertóti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Károly Kovács Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézet, Műszaki Földtudományi Kar 3515 Miskolc-Egyetemváros Magyarország

Search for other papers by Károly Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Erika Michéli Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémia Tanszék Gödöllő Magyarország

Search for other papers by Erika Michéli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Szegi Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémia Tanszék Gödöllő Magyarország

Search for other papers by Tamás Szegi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emil Fullajtar Szlovák Talajtani és Talajvédelmi Kutató Intézet Bratislava Szlovákia

Search for other papers by Emil Fullajtar in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Vit Penizek Cseh Élettudományi Egyetem Prága Csehország

Search for other papers by Vit Penizek in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Marcin Switoniak Kopernikusz Tudomány Egyetem Torun Lengyelország

Search for other papers by Marcin Switoniak in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A pixel alapú kategorikus adatok, különösen a talajosztályozási kategóriák validálása több okból is nehéz. A pixelek szinte sohasem jellemeznek homogén területet, jelentős szintű heterogenitás rejlik mögöttük. Ennek a heterogenitásnak a jellemzésére, illetve az ilyen minőségi változókat, osztályokat tartalmazó adatbázisok jellemzésére nem állnak rendelkezésre validációs adatbázisok. Mennyiségre utaló kvantitatív adatok validálása talán könnyebb, mert ezek jelentős része már önmagában terület alapú adat. A mintákat gyakran nagyobb területről vett részminták összekeverésével gyűjtik, így az ezekből mért adatok már a mintavételi módszertanból adódóan is átlagminták. Talajtípusokra, osztályokra nem lehet „átlagmintázni”, itt minden részmintát külön kell osztályozni és feldolgozni, ezért az ilyen validációs célú adatbázis rendkívül ritka. A ValiDat.DSM erre a célra jött létre. Minden validálni kívánt pixel területére öt szelvény adatait adja meg, melyekből már megjelenési százalék, illetve az osztályok pixelen belüli dominancia viszonyai is meghatározhatók. Ezeket az információkat használtuk fel az osztályváltozókat tartalmazó talajtani adatbázisok validációs módszertanának továbbfejlesztésére.A módszer lényege az osztályváltozók közötti hasonlósági viszonyok számszerűsítése, és területarányú súlyozása. A hasonlóságot egy négy értéket felvevő hasonlósági faktorral jellemeztük. A területi részarányt a ValidDat.DSM-ből származtattuk 20 százalékos kerekítéssel. Ezek alapján számítottunk a validációs helyszínekre taxonómiai alapú becsült pontosság (TAP) értékeket, melyek az adott helyszín egy számértékkel kifejezett pontosság értékei. A hagyományos kategorikus osztályozási pontosság mérésnél csak 0 és 1 értékeket vehettek fel ezek a változók, aszerint, hogy a becsült és a valós osztály kategória megegyezett-e vagy nem. Az általunk javasolt módszer sokkal érzékenyebb, képes egy 0 és 1 közötti skálán bármely értéket felvevő pontosságértékkel jellemezni a becsült és a valós osztályok közötti hasonlóság mértékét.A ValiDat.DSM a validáción kívül számos kutatásnak képezheti kiinduló adatbázisát. Jól alkalmazható eltérő környezeti adottságú területeken belüli talajtani heterogenitás jellemzésére, melyre mintaként a magyarországi pontokat használtuk fel. Az eredmény azt bizonyítja, hogy a referencia csoportok tekintetében a pixelek közel 80%-a viszonylag homogén, ami már önmagában egy értékes és továbbgondolásra érdemes adat. További vizsgálatok lehetségesek az egyéb vizsgált jellemzők térbeli heterogenitására, illetve azok megjelenési összefüggéseinek vizsgálatára is. Az eredmények természetesen erősen függenek a talajképződési környezettől, így értékelésük csak egy komplex természetföldrajzi értelmezés mellett történhet meg.Jelen munkánkban elsősorban a ValiDat.DSM adatbázis és módszertan, valamint a potenciális felhasználási lehetőségek bemutatása volt a cél. A taxonómiai távolságokon alapuló validáció gyakorlatba történő átültetéséhez természetesen még számos részletet ki kell dolgozni. A hasonlósági tényezők önkényesen lettek meghatározva, egy jobban és részletesebben kidolgozott taxonómiai távolság számítási módszer segítségével lényegesen pontosabbá tehetjük a módszert. A helyi viszonyok és jellemzők alapján módosított taxonómiai távolság táblázat valószínűleg tovább javíthatja a módszer megbízhatóságát.A ValiDat.DSM adatbázis a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézetének honlapján érhető el ( http://www.uni-miskolc.hu/~soil/index.html ).

 • A-Xing Zhua et al., 2010 Construction of membership functions for predictive soil mapping under fuzzy logic. Geoderma. 155.(3–4) 164–174.

  A-Xing Z. , 'Construction of membership functions for predictive soil mapping under fuzzy logic ' (2010 ) 155. Geoderma : 164 -174 .

  • Search Google Scholar
 • Brus, D. J., Kempen, B. & Heuvelink, G. B. M., 2011. Sampling for validation of digital soil mapping. European Journal of Soil Science. 62. 394–407.

  Heuvelink G. B. M. , 'Sampling for validation of digital soil mapping ' (2011 ) 62 European Journal of Soil Science : 394 -407 .

  • Search Google Scholar
 • Congalton, R. G., 1991. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. Remote Sensing of Enviroment. 37. 35–46.

  Congalton R. G. , 'A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data ' (1991 ) 37 Remote Sensing of Enviroment : 35 -46 .

  • Search Google Scholar
 • de Gruijter, J. J. & McBratney, A. B., 1988. A modified fuzzy k-means method for predictive classification. In: Classification and Related Methods of Data Analysis. (Ed.: Bock, H. H.) 97–104. Elsevier. Amsterdam.

  McBratney A. B. , '', in Classification and Related Methods of Data Analysis , (1988 ) -.

 • Dobos E., Seres A. & Vadnai P., 2012. Az e-SOTER digitális talajtérképezés módszertana. In: Geográfia a kultúra fővárosában. (Szerk.: Lóczy D.) V. Magyar Földrajzi Konferencia természetföldrajzi közleményei. Geographia Pannonica Nova. 13. Pécs. 11–26.

  Vadnai P. , '', in Geográfia a kultúra fővárosában , (2012 ) -.

 • Dobos E. et al., 2011. Új generációs nemzetközi talajtérképek készítése, az e-SOTER módszertan. In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában II. (Szerk.: Lóki J.) 53–60. Debrecen.

  Dobos E. , '', in Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában II , (2011 ) -.

 • Dobos, E. et al., 2012. A novel approach for soil mapping of WRB units. Eurosoil 2012, Bari, Olaszország, 2012. július 2–6. S04-02-P-9.

  Dobos E. , '', in Eurosoil 2012, Bari, Olaszország, 2012. július 2–6. S04-02-P-9 , (2012 ) -.

 • Dobos, E. et al., 2013. Soil parent material delineation using MODIS and SRTM data. Hungarian Geographical Bulletin. 62.(2) 133–156.

  Dobos E. , 'Soil parent material delineation using MODIS and SRTM data ' (2013 ) 62. Hungarian Geographical Bulletin : 133 -156 .

  • Search Google Scholar
 • FAO, 2006. Guidelines for Soil Description. FAO. Rome.

  '', in Guidelines for Soil Description , (2006 ) -.

 • Illés, G., Kovács, G. & Heil, B., 2011a. Comparing and evaluating digital soil mapping methods in a Hungarian forest reserve. Canadian Journal of Soil Science. 91.(4) 615–626.

  Heil B. , 'Comparing and evaluating digital soil mapping methods in a Hungarian forest reserve ' (2011 ) 91. Canadian Journal of Soil Science : 615 -626 .

  • Search Google Scholar
 • Illés G., Kovács G. & Heil B., 2011b. Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt Erdőrezervátumban. Erdészeti Közlemények. 1.(1) 29–43.

  Heil B. , 'Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt Erdőrezervátumban ' (2011 ) 1. Erdészeti Közlemények : 29 -43 .

  • Search Google Scholar
 • Iuss Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources. 2nd ed. World Soil Resources Reports 103. FAO. Rome.

  '', in World Reference Base for Soil Resources , (2007 ) -.

 • Lagacherie, P., Mcbratney, A. B. & Voltz, M. (Eds.), 2006. Digital Soil Mapping: An Introductory Perspective. Elsevier. Amsterdam.

  '', in Digital Soil Mapping: An Introductory Perspective , (2006 ) -.

 • McBratney, A. B., de Gruijter, J. J. & Brus, D. J., 1992. Spatial prediction and mapping of continuous soil classes. Geoderma. 54. 39–64.

  Brus D. J. , 'Spatial prediction and mapping of continuous soil classes ' (1992 ) 54 Geoderma : 39 -64 .

  • Search Google Scholar
 • McBratney, A. B., Mendonça Santos, M. L. & Minasny, B., 2003. On digital soil mapping. Geoderma. 117. 3–52.

  Minasny B. , 'On digital soil mapping ' (2003 ) 117 Geoderma : 3 -52 .

 • McBratney, A. B. & Odeh. I. O. A., 1997. Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions. Geoderma. 77. 85–113.

  Odeh I. O. A. , 'Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions ' (1997 ) 77 Geoderma : 85 -113 .

  • Search Google Scholar
 • McBratney, A. B. et al., 2000. An overview of pedometric techniques for use in soil survey. Geoderma. 97. 293–327.

  McBratney A. B. , 'An overview of pedometric techniques for use in soil survey ' (2000 ) 97 Geoderma : 293 -327 .

  • Search Google Scholar
 • Minasny, B. & McBratney, A. B., 2007. Incorporating taxonomic distance into spatial prediction and digital mapping of soil classes. Geoderma. 142. 285–293.

  McBratney A. B. , 'Incorporating taxonomic distance into spatial prediction and digital mapping of soil classes ' (2007 ) 142 Geoderma : 285 -293 .

  • Search Google Scholar
 • Pásztor, L., Szabó, J. & Bakacsi, Zs., 2010. Application of the Digital Kreybig Soil Information System for the delineation of naturally handicapped areas in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 59. 47–56.

  Bakacsi Zs. , 'Application of the Digital Kreybig Soil Information System for the delineation of naturally handicapped areas in Hungary ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan : 47 -56 .

  • Search Google Scholar
 • Pásztor, L. et al., 2012. Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the Digital Kreybig Soil Information System. Journal of Maps. 8.(3) 215–219.

  Pásztor L. , 'Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the Digital Kreybig Soil Information System ' (2012 ) 8. Journal of Maps : 215 -219 .

  • Search Google Scholar
 • Pásztor, L. et al., 2013. Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Geocarto International. 28.(1) 13–27.

  Pásztor L. , 'Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences ' (2013 ) 28. Geocarto International : 13 -27 .

  • Search Google Scholar
 • Phillips, J. D., 2013. Evaluating taxonomic adjacency as a source of soil map uncertainty. European Journal of Soil Science. 64. 391–400.

  Phillips J. D. , 'Evaluating taxonomic adjacency as a source of soil map uncertainty ' (2013 ) 64 European Journal of Soil Science : 391 -400 .

  • Search Google Scholar
 • Soil Survey Division Staff, 1993. Soil Survey Manual. U.S. Department of Agriculture Handbook No. 18. Soil Conservation Service. Washington, D. C.

  '', in Soil Survey Manual , (1993 ) -.

 • Szabolcs I. (szerk.), 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI. Budapest.

  '', in A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve , (1966 ) -.

 • Szatmári G. & Barta K., 2013. Csernozjom talajok szervesanyag-tartalmának digitális térképezése erózióval veszélyeztetett mezőföldi területen. Agrokémia és Talajtan. 62. 47–60.

  Barta K. , 'Csernozjom talajok szervesanyag-tartalmának digitális térképezése erózióval veszélyeztetett mezőföldi területen ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 47 -60 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 126 26 1
Jan 2024 66 214 1
Feb 2024 87 32 0
Mar 2024 69 1 0
Apr 2024 37 0 0
May 2024 31 0 0
Jun 2024 0 0 0