Author: Zoltán Győri1
View More View Less
 • 1 Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Napjainkban mind gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy az intenzív agrotechnika és az ilyen körülmények között termesztett fajták genetikai adottságai következtében megváltozik-e a takarmányozási/táplálkozás-élettani minőség. A válasz megadását több tényező is nehezíti, hiszen nehéz évtizedekig archiválni a mintákat és azután egy időpontban ugyanazzal a műszerrel, módszerrel a mérést elvégezni. A szerzőnek, lehetősége volt arra, hogy a rendelkezésére álló, 1974–2006 között atomabszorpciós spektrofotométerrel, majd 1988-tól ICP-OES-sel, később ICP-MS-el mért minták adatait ilyen szempontok szerint is feldolgozza. Ehhez még sikerült néhány mintát elemeztetnie az 1839 és 1950 közötti évekből, a hazánkban fellelhető mintagyűjteményekből. A mért ásványielem-tartalmakat (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) a hazai irodalmi adatokkal hasonlította össze.

Az 1974–2006 között kapott nagyszámú adatot összevetve az 1839–1936 közötti eredményekkel megállapította, hogy a Cu, a Zn, a Mn és a Mg esetében figyelhető meg csökkenés. Ez a csökkenés az elemeként változott, hiszen a mangánnál és a réznél több mint 25%-os, míg a cinknél és a magnéziumnál pedig 15%-os. Ezzel szemben a Ca-tartalom mintegy 150 mg·kg-1-mal magasabb, míg a P-tartalom nem változott. A P- és K-tartalomban a korábban BARDÓCZ és PUSZTAI (2013) által kö-zölt nagymértékű csökkenés nem figyelhető meg.

 • BÁLINT, A. F., KOVÁCS, G., ERDEI, L. & SUTKA, J., 2001. Comparison of the Cu, Zn, Fe, Ca and Mg contents of the grains of wild, ancient and cultivated wheat species. Cereal Research Communications. 29. (34) 375382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARDÓCZ ZS . & PUSZTAIÁ ., 2013. Eltérő gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszer fogyasztásának következményei. A vegyszeres, nagyüzemi mezőgazdaság. Biokultúra. 24. (1) 3134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEZNÁK A. , 1941. A kukoricás kenyér tápértéke. Orvosi Hetilap. 85. (9) 97102.

 • BOCZ E. & GYŐRI Z., 1978. Az öntözés és trágyázás hatásának vizsgálata a különböző növények minőségére. OMFB Tanulmány. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BURJÁN Z. & GYŐRI Z., 2013. A termőhelyek hatása a búzaszem és a liszt ásványianyag és fehérjetartalmára. Agrokémia és Talajtan. 62. (2) 387400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUDUK V. , 1973. Takarmánykémia IV. A takarmányok kémiai vizsgálatának módszerei. KATE MGK. Keszthely.

 • DWORAK L. , 1942. A talajból felvett táplálóanyagok mennyisége a fontosabb gazdasági növényekben. In: KÖZTELEK Zsebnaptár (Ed.: SZILASSY Z. & BUDAI B.) 389. OMGE. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAN, M. S., ZHAO, F. J., FAIRWEATHER-TAIT, S. J., POULTON, P. R., DUNHAM, S. J. & MCGRATH, S. P., 2008. Evidence of decreasing mineral density in wheat grain over the last 160 years. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 22. (4) 31524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI Z. , 1999. A termesztési tényezők hatása egyes gabonafélék és maghüvelyesek minőségére. MTA Doktori értekezés. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI, Z., RUZSÁNYI, L., JÁSZBERÉNYI, I., VÁGÓ I. & LOCH, J., 1996. The Effect of N and P application on the Mn, Cu, and Zn content of the winter wheat. In: Fertilizers and Environment. Development in Plant and Soil Sciences (Ed.: RODRIGUEZ-BARRUECO, C.) 66. 499502. Kluwer Academic Publishers. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HUSSAIN, A., LARSSON, H., KUKTAITE, R. & JOHANSSON, E., 2010. Mineral composition of organically grown wheat genotypes: Contribution to daily minerals intake. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 7. (9) 34423456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR I. 1997. Mikroelemterhelés hatása a búzára 1997-ben. In: A főbb szennyező mikroelemek környezeti hatása. (Ed.: KÁDÁR I.) 359. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KENT, N. L. 1983. Technology of cereals. Pergamon Press. Oxford.

 • KIRCHMANN, H., MATTSON, L. & ERIKSSON, J., 2009. Trace element concentration in wheat grain: Results from the Swedish long-term soil fertility experiments and na-tional monitoring program. Eviron. Geochem. Health. 21. (5) 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCS, B., GYŐRI, Z., PROKISCH, J., LOCH, J. & DÁNIEL, P., 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry parameters. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 27. (58) 11771198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRÁMER M. , 1967. A műtrágyák és az istállótrágya hatásának illetve kölcsönhatásának vizsgálata a Martonvásári tartamkísérletekben In: Trágyázási Kísérletek 1955–1964. (Ed.: SARKADI J.) 131144. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRÁMER M. , 1971. Az NPK műtrágyázás hatása a Bezosztája 1 őszi búza szemtermésére és tápanyagfelvételére tartamkísérletekben. In: Búzatermesztési Kisérletek 1960–1970. (Ed.: SARKADI J.) 179186. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUTHY S. , 1961. Az őszi búza és az őszi árpa permetező trágyázásának problémái és eddigi eredményei. OMMI évkönyve. 5. 131154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNG I. , 1961. Adatok néhány gazdasági növény ásványi táplálkozásáról réteges ho-mokjavítás esetén. Kandidátusi értekezés. MTA. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZTITY B. , 2004. A nem esszenciális elemek forgalma a hazai gabonafélékben. MTA ATK TAKI. Budapest.

 • LÁSZTITY B. , 2006. Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

 • LELLEY J. & MÁNDY GY., 1963. A búza (Triticum aestivum L.). Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • LOCKHART, H. B. & NESHEIM, R. O., 1978. Nutritional qualities of cereal grains. In: Ceraals ’78 Better Nutrition for Worlds Millions (Ed.: POMERANZ, Y.) 201221. American Association of Cereal Chemists. St. Paul, MN.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MYERS, S. S., ZANOBETTI, A., KLOOG, I., HUYBERS, P., LEAKEY, A.D.B., BLOOM, A. J., CARLISLE, E., DIETTERICH, L. H., FITZGERALD, G., HASEGAWA, T., HOLBROOK, N. M., NELSON, R. L., OTTMAN, M. J., RABOY, V., SAKAI, H., SARTOR, K. A., SCHWARTZ, J., SENEWEERA, S., TAUSZ, M. & USUI, Y., 2014. Increasing CO2 threatens human nutrition. Nature. 511. 139142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PIIRONEN, et al. 2009. cit.: WRIGLY, C. W., 2010. Wheat characteristics and quality requirements. In: Cereal Grains Assessing and Managing Quality. (Ed.: WRIGLY, C. W. & BATEY, I. L.) 59103. Woodhead Publishing. Oxford, Cambridge, New Delhi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RODLER I. , 2006. Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest.

 • SARKADI J. , 1960. Kísérletek különféle foszfát műtrágyákkal. Növénytermelés 9. (2) 159170.

 • SARKADI J. , 1975. A műtrágyaigény becslésének módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • SÓS J. , 1940. Néptáplálkozási vizsgálat kalóriát adó anyagokra, vitaminokra és ásványi elemekre nézve, IV. Vizsgálatok ásványi anyagcserére nézve. Népegészségügy. 6. 373386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÓS J. & TAKÁCS I., 1949. Búzafajták biológiai értékének vizsgálata. Orvosi Hetilap. 16. 488490.

 • SZIRA, F., MONOSTORI, I., GALIBA, G., RAKSZEGI, M. & BÁLINT, A. F., 2014. Micronutrient contents and nutritional values of commercial wheat fluors and fluors of field — grown wheat varieties — A survey in Hungary. Cereal Research Communications. 42. (2) 293302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VARJU M. , 1972. Növényi anyagok hamvasztásának néhány módszertani kérdése Agrokémiai és Talajtan 21. (12) 139153.

 • ZHAO, F. J., SU, Y. H., DUNHAM, S. J., RAKSZEGI, M., BEDO, Z., MCGRATH, S. P. & SHEWRY, P. R., 2009. Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. Journal of Cereal Science. 49. (2) 290295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 1 2
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 1 1 2
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0