Author: Zoltán Győri1
View More View Less
 • 1 Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Napjainkban mind gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy az intenzív agrotechnika és az ilyen körülmények között termesztett fajták genetikai adottságai következtében megváltozik-e a takarmányozási/táplálkozás-élettani minőség. A válasz megadását több tényező is nehezíti, hiszen nehéz évtizedekig archiválni a mintákat és azután egy időpontban ugyanazzal a műszerrel, módszerrel a mérést elvégezni. A szerzőnek, lehetősége volt arra, hogy a rendelkezésére álló, 1974–2006 között atomabszorpciós spektrofotométerrel, majd 1988-tól ICP-OES-sel, később ICP-MS-el mért minták adatait ilyen szempontok szerint is feldolgozza. Ehhez még sikerült néhány mintát elemeztetnie az 1839 és 1950 közötti évekből, a hazánkban fellelhető mintagyűjteményekből. A mért ásványielem-tartalmakat (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) a hazai irodalmi adatokkal hasonlította össze.

Az 1974–2006 között kapott nagyszámú adatot összevetve az 1839–1936 közötti eredményekkel megállapította, hogy a Cu, a Zn, a Mn és a Mg esetében figyelhető meg csökkenés. Ez a csökkenés az elemeként változott, hiszen a mangánnál és a réznél több mint 25%-os, míg a cinknél és a magnéziumnál pedig 15%-os. Ezzel szemben a Ca-tartalom mintegy 150 mg·kg-1-mal magasabb, míg a P-tartalom nem változott. A P- és K-tartalomban a korábban BARDÓCZ és PUSZTAI (2013) által kö-zölt nagymértékű csökkenés nem figyelhető meg.

 • BÁLINT, A. F., KOVÁCS, G., ERDEI, L. & SUTKA, J., 2001. Comparison of the Cu, Zn, Fe, Ca and Mg contents of the grains of wild, ancient and cultivated wheat species. Cereal Research Communications. 29. (34) 375382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARDÓCZ ZS . & PUSZTAIÁ ., 2013. Eltérő gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszer fogyasztásának következményei. A vegyszeres, nagyüzemi mezőgazdaság. Biokultúra. 24. (1) 3134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEZNÁK A. , 1941. A kukoricás kenyér tápértéke. Orvosi Hetilap. 85. (9) 97102.

 • BOCZ E. & GYŐRI Z., 1978. Az öntözés és trágyázás hatásának vizsgálata a különböző növények minőségére. OMFB Tanulmány. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BURJÁN Z. & GYŐRI Z., 2013. A termőhelyek hatása a búzaszem és a liszt ásványianyag és fehérjetartalmára. Agrokémia és Talajtan. 62. (2) 387400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUDUK V. , 1973. Takarmánykémia IV. A takarmányok kémiai vizsgálatának módszerei. KATE MGK. Keszthely.

 • DWORAK L. , 1942. A talajból felvett táplálóanyagok mennyisége a fontosabb gazdasági növényekben. In: KÖZTELEK Zsebnaptár (Ed.: SZILASSY Z. & BUDAI B.) 389. OMGE. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAN, M. S., ZHAO, F. J., FAIRWEATHER-TAIT, S. J., POULTON, P. R., DUNHAM, S. J. & MCGRATH, S. P., 2008. Evidence of decreasing mineral density in wheat grain over the last 160 years. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 22. (4) 31524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI Z. , 1999. A termesztési tényezők hatása egyes gabonafélék és maghüvelyesek minőségére. MTA Doktori értekezés. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI, Z., RUZSÁNYI, L., JÁSZBERÉNYI, I., VÁGÓ I. & LOCH, J., 1996. The Effect of N and P application on the Mn, Cu, and Zn content of the winter wheat. In: Fertilizers and Environment. Development in Plant and Soil Sciences (Ed.: RODRIGUEZ-BARRUECO, C.) 66. 499502. Kluwer Academic Publishers. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HUSSAIN, A., LARSSON, H., KUKTAITE, R. & JOHANSSON, E., 2010. Mineral composition of organically grown wheat genotypes: Contribution to daily minerals intake. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 7. (9) 34423456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR I. 1997. Mikroelemterhelés hatása a búzára 1997-ben. In: A főbb szennyező mikroelemek környezeti hatása. (Ed.: KÁDÁR I.) 359. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KENT, N. L. 1983. Technology of cereals. Pergamon Press. Oxford.

 • KIRCHMANN, H., MATTSON, L. & ERIKSSON, J., 2009. Trace element concentration in wheat grain: Results from the Swedish long-term soil fertility experiments and na-tional monitoring program. Eviron. Geochem. Health. 21. (5) 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCS, B., GYŐRI, Z., PROKISCH, J., LOCH, J. & DÁNIEL, P., 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry parameters. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 27. (58) 11771198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRÁMER M. , 1967. A műtrágyák és az istállótrágya hatásának illetve kölcsönhatásának vizsgálata a Martonvásári tartamkísérletekben In: Trágyázási Kísérletek 1955–1964. (Ed.: SARKADI J.) 131144. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRÁMER M. , 1971. Az NPK műtrágyázás hatása a Bezosztája 1 őszi búza szemtermésére és tápanyagfelvételére tartamkísérletekben. In: Búzatermesztési Kisérletek 1960–1970. (Ed.: SARKADI J.) 179186. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUTHY S. , 1961. Az őszi búza és az őszi árpa permetező trágyázásának problémái és eddigi eredményei. OMMI évkönyve. 5. 131154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNG I. , 1961. Adatok néhány gazdasági növény ásványi táplálkozásáról réteges ho-mokjavítás esetén. Kandidátusi értekezés. MTA. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZTITY B. , 2004. A nem esszenciális elemek forgalma a hazai gabonafélékben. MTA ATK TAKI. Budapest.

 • LÁSZTITY B. , 2006. Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

 • LELLEY J. & MÁNDY GY., 1963. A búza (Triticum aestivum L.). Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • LOCKHART, H. B. & NESHEIM, R. O., 1978. Nutritional qualities of cereal grains. In: Ceraals ’78 Better Nutrition for Worlds Millions (Ed.: POMERANZ, Y.) 201221. American Association of Cereal Chemists. St. Paul, MN.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MYERS, S. S., ZANOBETTI, A., KLOOG, I., HUYBERS, P., LEAKEY, A.D.B., BLOOM, A. J., CARLISLE, E., DIETTERICH, L. H., FITZGERALD, G., HASEGAWA, T., HOLBROOK, N. M., NELSON, R. L., OTTMAN, M. J., RABOY, V., SAKAI, H., SARTOR, K. A., SCHWARTZ, J., SENEWEERA, S., TAUSZ, M. & USUI, Y., 2014. Increasing CO2 threatens human nutrition. Nature. 511. 139142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PIIRONEN, et al. 2009. cit.: WRIGLY, C. W., 2010. Wheat characteristics and quality requirements. In: Cereal Grains Assessing and Managing Quality. (Ed.: WRIGLY, C. W. & BATEY, I. L.) 59103. Woodhead Publishing. Oxford, Cambridge, New Delhi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RODLER I. , 2006. Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest.

 • SARKADI J. , 1960. Kísérletek különféle foszfát műtrágyákkal. Növénytermelés 9. (2) 159170.

 • SARKADI J. , 1975. A műtrágyaigény becslésének módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • SÓS J. , 1940. Néptáplálkozási vizsgálat kalóriát adó anyagokra, vitaminokra és ásványi elemekre nézve, IV. Vizsgálatok ásványi anyagcserére nézve. Népegészségügy. 6. 373386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÓS J. & TAKÁCS I., 1949. Búzafajták biológiai értékének vizsgálata. Orvosi Hetilap. 16. 488490.

 • SZIRA, F., MONOSTORI, I., GALIBA, G., RAKSZEGI, M. & BÁLINT, A. F., 2014. Micronutrient contents and nutritional values of commercial wheat fluors and fluors of field — grown wheat varieties — A survey in Hungary. Cereal Research Communications. 42. (2) 293302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VARJU M. , 1972. Növényi anyagok hamvasztásának néhány módszertani kérdése Agrokémiai és Talajtan 21. (12) 139153.

 • ZHAO, F. J., SU, Y. H., DUNHAM, S. J., RAKSZEGI, M., BEDO, Z., MCGRATH, S. P. & SHEWRY, P. R., 2009. Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. Journal of Cereal Science. 49. (2) 290295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 4 1 1
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0