View More View Less
 • 1 Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Keszthely
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Közismert, hogy a tápanyag-gazdálkodásban a foszfor problematikája kiemelt szerepet játszik, mivel a foszfor tápanyagellátás nem csupán a talaj növények szá-mára felvehető P-tartalmát növelheti, hanem egy kritikus koncentráció fölött környezeti kockázattal járhat. A hatékonyságot a környezetkímélő tápanyag-gazdálkodásban növelni kell, a műtrágya hatóanyag érvényesülés javításán és a környezet terhelését okozó veszteségek csökkentésén keresztül. A talajok foszfordinamikájának számszerűsítése ebben kulcsszerepet tölt be.

Kísérletsorozatunkban tenyészedény- és inkubációs kísérleteket végeztünk tartamkísérletek talajaival, tanulmányoztuk a különböző talajtípusok foszfordinamikájának mennyiségi viszonyait, az egyes talajtípusok foszfor retencióját és szolgáltató képességét. Célunk volt a műtrágyával kijuttatott foszfor utóhatásának, valamint az oldhatósági viszonyok megváltozásának tanulmányozása is. Dolgozatunkban kísér-letsorozatunk azon részének eredményeiről számolunk be, amelyet Keszthelyen, Ramannféle barna erdőtalajon (homokos vályog) és Szentgyörgyvölgyön, pszeudogleyes barna erdőtalajon (agyagos vályog) folytatott foszfortrágyázási tartamkísérletek talajaival végeztünk. A 10 évig (1963–73 között) intenzív, növekvő adagú feltöltő foszfortrágyázás eredményeként a talajokban három növekvő foszfor ellátottsági szint alakult ki. A talajmintavétel a 10 évig folytatott trágyázás beszüntetése után 30 év elteltével történt.

Megállapítottuk, hogy a foszfor utóhatása még 30 év elteltével is érvényesült, amely a vízoldható-, AL- és Olsen-P tartalomban is megmutatkozott. Inkubációs kísérleteink eredményei alapján kimutattuk, hogy a kedvező nedvességállapot a talajban alacsony hőmérsékleten elősegíti a kivonható P-tartalom rövid távú mobilizácóját, míg a magasabb hőmérséklet e formák immobilizációját fokozta.

 • BALÁZS J. & NÉMETH I., 2002. A hatvanas évek nagyadagú foszfor-műtrágyázásának hatása és utóhatása napjainkban. In: "Környezeti ártalmak és a légzőrendszer". Konferencia kiadvány. 717.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSATHÓ P. , OSZTOICS E., SÁRDI K., SISÁK I., MAGYAR M. & SZŰCS P., 2003. A mező-gazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő foszfor-terhelések I. Foszforforgalmi vizsgálatok értékelése. Agrokémia és Talajtan. 52. (24) 473486.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EGNER, H., RIEHM, H., & DOMINGO, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nahrstoffzustandes der Böden. II.K. Lantbr. Högsz. Ann. 26. 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLEKY GY. , 1976. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata II. Agrokémia és Talajtan. 25. 284295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLEKY GY . & SÁRDI K., 2014. Tápanyag-gazdálkodás mezőgazdasági mérnököknek. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Export Citation
 • JACKSON, M. L., 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall, Inc. Eng. Cliffs N. J.

  • Export Citation
 • MAGYAR, M., CSATHÓ, P., DEBRECZENI, K. & SÁRDI, K., 2002. Correlation Among Different P-Test Methods Studied in a Network of Hungarian Long-term Field Trials. Hungarian Contributors to the 17th International Congress of Soil Science. Agrokémia és Talajtan. 51. (12) 167176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MURPHY, J. & RILEY, J. P., 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Anal. Chim. Acta. 27. 3136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OECD Proceedings, 1999. Environ. Ind. Agriculture. Vol. 2. The York Workshop.

 • OLSEN, S. R. & SOMMERS, L. E., 1982. Phosphorus. In: Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. (Ed.: PAGE, A. L.) 403430. American Society of Agronomy. Madison. Wi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OSZTOICS E. , CSATHÓ P., SÁRDI K., SISÁK I., MAGYAR M., OSZTOICS A. & SZŰCS P., 2004. A mezőgazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő foszfor-terhelések II. A talaj foszforveszteségei, környezetvédelmi célú talaj P-vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 53. (12) 165180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • QÉMENER, J., 1979. The Measurement of soil Potassium. IPI Research Topics No. 4. Bern. 548.

 • RAHMAN, B., 2012. Response of rice to an Integrated Nutrient Management treatment in soils collected from the long term fertility experiment. International Journal of Farm Sciences. 2. (1) 105110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI J. , NÉMETH T. & KÁDÁR I., 1986. A talaj könnyen oldható tápanyagtartalmának heterogenitása. Agrokémia és Talajtan. 35. (34) 295306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁRDI, K., 2001. A P-lekötődés és –szolgáltatás tanulmányozása tenyészedény kísérletben, tartamkísérletek talajain. Agrokémia és Talajtan. 50. (34) 226246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁRDI, K. & CSATHÓ, P., 2002. Studies on the Phosphorus Retention of Different Soil Types in a Pot Experiment with Perennial Ryegrass. Hungarian Contributors to the 17th International Congress of Soil Science. Agrokémia és Talajtan. 51. (12) 177184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁRDI, K. & CSATHÓ, P., 2010. Phosphorus turnover characteristics of soils: comparison of pot experiment results and modelling by stepwise regression analyses. Agrokémia és Talajtan. 59. (1) 8592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁRDI, K., CSATHÓ, P., SISÁK, I., OSZTOICS E. & BALÁZSY, Á., 2009. Effects of Freshly Applied and Residual Phosphorus on the P Status of Two Different Soils. Proceedings of the 14th World Fertilizer Congress (Eds.: EICHLER-LOBERMANN, B.S. et al.,) 635642. CIEC Editorial Board. Braunschweig.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁRDI, K., BALÁZSY, Á. & SALAMON, B., 2012. Interrlations in Phosphorus and Potassium Accumulation Characteristics of Plants Grown in Different Soil Types. Communications in Soil Sci. and Plant Analyis. 43. 324333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 7 2
Jul 2020 5 2 0
Aug 2020 5 0 0
Sep 2020 5 0 0
Oct 2020 5 0 0
Nov 2020 4 0 0
Dec 2020 2 0 0