View More View Less
 • 1 Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék és
 • 2 Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék, Keszthely
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajokban élő cianobaktériumok és eukarióta algák edafonban betöltött szerepe kulcsfontosságú. Eddig megismert kölcsönhatásaik a talaj más szervezeteivel és a magasabb rendű növényekkel, valamint hozzájárulásuk a talajok mikroszerkezetének kialakulásához és a nitrogénellátáshoz a legismertebbek.

A talajalgák mennyiségi és minőségi kimutatására meglehetősen kevés közvetlen és közvetett sejtszámolási módszer és adat áll rendelkezésre.

Jelen munkánkban Ramannféle barna erdőtalajon őszi búza, bíborhere, kukori-ca és szója parcellákból gyűjtött talajminták cianobaktérium és eukarióta mikroalga sejtszám vizsgálatát végeztük el egy — ezen a téren még újnak számító — nagysebes-ségű, automatizált sejtanalitikai módszer, az áramlási citometria alkalmazásával.

A négy növénykultúrából 2013 júliusában, Keszthelyen, a felszíni öt centiméte-res talajrétegből hat ismétlésben vett talajmintákból vizes szuszpenziót készítettünk, majd mértük azok aktív algasejt-tartalmát. A cianobaktériumokat és az eukarióta algákat klorofill-a és fikoeritrin autofluoreszcencia alapján különböztettük meg a szuszpenzió egyéb elemeitől. A mérésekhez Beckman Coulter FC–500 áramlási citométert használtunk, mintánként öt perc futtatási idővel. A műszer által rögzített eseményszámból következtettünk az algasejtszám-értékekre.

A citométeres ábrákon — megfelelő beállítások után — jól elkülönülő alga sejtpopulációk jelentek meg. Valamennyi mintában a cianobaktériumok domináltak, legalább 60%-os aránnyal. A kukorica talajában mutattuk ki a legnagyobb alga jelenlétet (2,4·105 sejt·g−1 száraz talaj), míg a búzáéban a legkevesebbet, alig 50%-ot (1,1·105 sejt·g−1 száraz talaj). A cianobaktériumok becsült sejtszámát tekintve a kukorica és a szója talajában jelentősen nagyobb abundancia mutatkozott a bíborhere és őszi búza talajához viszonyítva. Szignifikáns különbséget találtunk a becsült eukarióta alga sejtszámban a kukorica- és szója talaja között, a kukorica javára.

Eredményeink igazolták, hogy az áramlási citometria megfelelő és hiánypótló módszer lehet a talajok kvantitatív mikrobiológiai vizsgálatai során, különös tekin-tettel a fotoszintetizáló szervezetekre.

 • BIRÓ, B., 2006. Bacterial numbers. Root dilution analysis. In: Understanding and Modelling Plant-Soil Interactions in the Rhizosphere Environment. Handbook of Methods used in Rhizosphere Research. Chapter 4.1. Microbial growth and visualization of bacteria and fungi (Eds: SCHWEIGER, P. & FINLAY, R.) 378379. Swiss Federal Research Institute WSL. Birmensdorf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHISHOLM, S. W., OLSON, R. J., ZETTLER, E. R. & WATERBURY, J., 1988. A novel free-living prochlorophyte occurs at high cell concentrations in the oceanic euphotic zone. Nature. 334. 340343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FEHÉR, D., 1936. Über die Algenflora des Waldbodens. Silva. 24. (13) 101108.

 • FEHÉR, D. & FRANK, M., 1936. Untersuchungen über die Lichtökologie der Bodenalgen. Arch. Mikrobiol. 7. 131.

 • GIVAN, A. L., 2001. Flow Cytometry: First Principles. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. New York, USA.

 • HUNT, M. E., FLOYD, G. L. & STOUT, B. B., 1979. Soil algae in field and forest environments. Ecology. 60. (2) 362375.

 • KISS I. , 1968. Vízfeltöréses („forrásos”) talajfelületek vizsgálata Dél-Alföld szikes területein, különös tekintettel a mikrovegetáció tömegprodukciós kialakulására. Szegedi Tanárképző Főiskola Tud. Közl. 338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOMÁROMY, ZS. P., 1976. Soil algal growth types as edaphic adaptation in Hungarian forest and grass steppe ecosystems. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22. 373379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOMÁROMY, ZS. P., 1983. A comparative study on the algal synusia of Hungarian grasslands and deciduous forests. Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 75. 4753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOMÁROMY, ZS. P., 1985. The role of algal synusia of grasslands in successional processes in Hungary. Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 77. 97102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LENTENDU, G., HUBSCHMANN, T., MULLER, S., DUNKER, S., BUSCOT, F. & WILHELM, C., 2013. Recovery of soil unicellular eukaryotes: An efficiency and activity analysis on the single cell level. J. Microbiol. Methods. 95. 463469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEPOSSA A. , 2002. A talajalgákra ható ökológiai tényezők (irodalmi áttekintés). Bot. Közlem. 89. (12) 187202.

 • LEPOSSA, A. & ÖRDÖG, V., 2006. Quantitative analyses of soil algae in the Balaton Upland National Park (Hungary). Agrokémia és Talajtan. 55. (1) 271278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OLSON, R. J., VAULOT, D. & CHISHOLM, S. W., 1985. Marine phytoplankton distributions measured using shipboard flow cytometry. Deep Sea Res. 32. 12731280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RESINA-PELFORT, O., GARCÍA-JUNCO, M., ORTEGA-CALVO, J. J., COMAS-RIU, J. & VIVES-REGO, J., 2003. Flow cytometry discrimination between bacteria and clay-humic acid particles during growth-linked biodegradation of phenanthrene by Pseudomonas aeruginosa 19SJ. FEMS Microbiol. Ecol. 43. (1) 5561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROBINSON, J. P., DARZYNKIEWICZ, Z., DEAN, P. N., ORFAO, A., RIBINOVITCH, P. S., STEWART, C. C., TANKE, H. J., WHEELESS, L. L. & DRESSLER, L. G. (Eds.), 1997. Current Protocols in Cytometry. Vol. 1. Wiley. New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHAPIRO, H. M., 1995. Applications in flow-cytometry. In: Practical Flow Cytometry. 3rd Ed (Ed.: SHAPIRO, H. M.) 388425. John Wiley & Son. New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHTINA, E. A., 1969. Über die Verbreitung und ökologische Bedeutung der Algen in Ackerböden. Pedobiologia. 9. 226242.

 • SUKALA, B. L. & DAVIS, J. S., 1994. Algae from nonfertilized soils and from soils treated with fertilizers and lime of northcentral Florida. Nova Hedwigia. 59. (12) 3346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TSUJIMURA, S., NAKAHARA, H. & ISHIDA, N., 2000. Estimation of soil algal biomass in salinized irrigation land: a comparison of culture dilution and chlorophyll-a extraction method. J. Appl. Phycol. 12. 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VEAL, D. A., DEERE, D., FERRARI, B., PIPER, J. & ATTFIELD, P. V., 2000. Fluorescence staining and flow cytometry for monitoring microbial cells. J. Immunol. Methods. 243. 191210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHITELEY, A. S., GRIFFITH, R. I. & BAILEY, M. J., 2003. Analysis of the microbial functional diversity within water-stressed soil communities by flow-cytometric analysis and CTC + cell sorting. J. Microbiol. Methods. 54. 257267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 0 2 3
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 1 0
Dec 2020 4 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0