View More View Less
 • 1 KTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A rendelkezésre álló szakirodalmi hivatkozások a bioszén széleskörű felhaszná-lási lehetőségeit jelzik a talaj-növény-mikroba kölcsönhatás alakulására. A bioszén kedvezően befolyásolhatja a talajok fizikai-kémiai tulajdonságait, pl. vízháztartását, agyag- és szervesanyag-tartalmát, a kémhatását, a N- és P-tartalmát, a mezo- és mikroelemek mennyiségét és porózus szerkezete miatt annak levegőzöttségét, az oxigéntartalmát vagy az oxigén relatív mennyiségét a pórustérben.

A növénytáplálásra kifejtett kedvező hatások közvetlenül és közvetve is meg-nyilvánulhatnak. A mikroorganizmusok intenzívebb szaporodása a bioszénnel kezelt területeken az irodalmi adatok alapján jól megalapozottnak tekinthető. A bioszén kiszáradástól való felületi védelmet, oxigéndúsabb környezetet, és adszor-beált szerves anyagokat is jelent a mikroorganizmusoknak; gombáknak és baktéri-umoknak egyaránt. A jobb mikrobiális ellátottság eléréséhez a talaj a fizikai-kémiai tulajdonságok mellett kedvező hőmérséklet és a kémhatás is hozzájárul.

A bioszén növénytermesztési technológiákba történő integrálásának eredményei így leginkább rövidtávon, de termésnövekedésről adnak számot. A növénytermesztés szempontjából hasznos mikroszimbionta nitrogénkötő baktériumok valamint a foszformobilizáló mikorrhiza gombák mennyisége és aktivitása ugyanakkor erősen dózis és termékfüggő. A növény-mikroba szimbiózis hatékonysága a leginkább szükséges és kritikus környezeti stressz-körülmények között rosszabbodhat. Aggó-dásra ad okot a helytelenül használt nagy bioszén-dózisok tápanyag- és/vagy vízle-kötő tulajdonsága és nem utolsó sorban a talajeredetű patogén mikroorganizmusok fokozott felszaporodási lehetősége is.

A bioszén tehát olyan értékes eszköz lehet a kezünkben, aminek előnyeit csak a megfelelő talajfizikai, -kémiai és -biológiai vizsgálatokra alapozottan, odafigyelés-sel és kellő szakmai ismeretekkel együtt használhatunk ki jól és biztonságosan.

 • ACIEGO, J. C. & BROOKES, P. C., 2008. Relationships between soil pH and microbial properties in UK arable soil. Soil Biol. Biochem. 40. 18561861.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANGELINI, J., CASTRO, S. & FABRA, A., 2003. Alterations in root colonization and nodC gene induction in the peanut-rhizobia interaction under acidic conditions. Plant Physiol. Biochem. 41. 289294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AZCÓN, R., MEDINA, A., ROLDÁN, A., BIRÓ, B. & VIVAS, A., 2009. Significance of treated agrowaste residue and autochthonous inoculates (arbuscular mycorrhizal fungi and Bacillus cereus) on bacterial community and phytoextraction to remediate soils contaminated with heavy metals. Chemosphere. 75. 327334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BECZNER J. , BIRÓ B., KORBÁSZ M. & JANKÓ SZ., 2004. A talaj mint a növényi eredetű élelmiszerek mikrobás szennyezettségének a forrása. Konzervújság. 3. 8184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRK, J. J., STEINER, C., TEIXEIRA, W. C., ZECH, W. & GLASER, B., 2009. Microbial response to charcoal amendments and fertilization of a highly weathered tropical soil. In: Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek’s Vision. (Eds.: WOODS, W.I., TEIXEIRA, W.G., LEHMANN, J., STEINER, C., WINKLERPRINS, A.M.G.A., REBELLATO, L.) 309324. Springer. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ B. , 2002. Talaj és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és környezetminőség szolgálatában. Acta Agronom. Hung. 50. 7785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ B. , VILLÁNYI I., FÜZY A. & NAÁR Z., 2005. Baktériumok és gombák kolonizációja génmódosított (Bt-) és izogénes és kontroll kukorica rhizoszférájában. Agrokémia, Talajtan 54. 189203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, I., NÉMETH, T. & TAKÁCS, T., 2009. Changes of parameters of infectivity and efficiency of different Glomus mosseae AM fungi strains in Cadmium-loaded soils. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 40. 227239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, B., DOMONKOS, M. & KISS, E., 2012. Cathabolic FDA microbiological activity as site-dependent monitoring tool in soils of an industrial town. Internat. Rev. Appl. Sci. Engeneer. 3. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, B., HORVÁTH, N., MATICS, H., DOMONKOS, M. & MALOV, X., 2013. Enhanced degradation of deicing fluids in soils and soil-plant systems by improving soil nutrient status and quality. In: Proc. of 12th Alps-Adria Sci. Workshop Opatija, Doberdò, Venezia (Croatia, Italy), Növénytermelés. 62. 393396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLACKWELL, P., RIETHMULLER, G. & COLLINS, M., 2009. Biochar application to soil. In: Biochar for environmental management: science and technology. (Eds.: LEHMANN, J. & JOSEPH, S.) 207226. Earthscan. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLACKWELL, P., KRULL, E., BUTLER, G., HERBERT, A. & SOLAIMAN, Z., 2010. Effect of banded biochar on dryland wheat production and fertilizer use in SW Australia: an agronomic and economic perspective. Austral. J. Soil Res. 48. 531545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHAN, K. Y. & XU, Z., 2009. Biochar: nutrient properties and their enhancement. In: Biochar for Environmental Management: Science and Technology (Eds.: LEHMANN, J. & JOSEPH, S.) 6784. Earthscan. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHENG, C. H., LEHMANN, J., THIES, J. E., BURTON, S. D. & ENGELHARD, M. H., 2006. Oxidation of black carbon by biotic and abiotic processes. Org. Geochem. 37. 14771488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CLOUGH, T. J., BERTRAM, J. E., RAY, J. L., CONDRON, L. M., O’CALLAGHAN, M., SHERLOCK, R. R. & WELLS, N. S., 2010. Unweathered wood biochar impact on nitrous oxide emissions from a bovine-urine-amended pasture soil. Soil Sci. Soc. America J. 74. 852860.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COVACEVICH, F., MARINO, M. A, ECHEVERRIA, H. E., 2006. The phosphorus source determines the arbuscular mycorrhizal potential and native mycorrhizal colonization of tall fescue and wheatgrass. Eur. J. Soil Biol. 42.127138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CORBIN, J. D., AVIS, P. G. & WILBUR, R. B., 2003. The role of phosphorus availability in the response of soil nitrogen cycling, understory vegetation and arbuscular mycorrhizal inoculum potential to elevated nitrogen inputs. Water, Air, Soil Pollut. 147. 141161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DEMIRBAS, A., 2006. Production and characterization of bio-chars from biomass via pyrolysis. Energy Sources, Part A. 28. 413422.

 • ELMER, W. H. & PIGNATELLO, J. J., 2011. Effect of biochar amendments on mycorrhizal associations and Fusarium crown and root rot of asparagus in replant soils. Plant Disease. 95. 960966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FEIGL, V., ANTON, A., UZINGER, N. & GRUIZ, K., 2012. Red mud as a chemical stabilizer for soil contaminated with toxic metals. Water Air, Soil Pollut. 23. 12371247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FEKETE, I., KOTROCZÓ, ZS., VARGA, CS., HARGITAI, R., TOWNSEND, K., CSÁNYI, G. & VÁRBIRÓ, G., 2012. Variability of organic matter inputs affects soil moisture and soil biological parameters in a European detritus manipulation experiment. Ecosystems. 15. 792803.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜZY, A., BIRÓ, B., TÓTH, T., HILDEBRANDT, J. & BOTHE, H. 2008. Drought, but not salinity determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. J. Plant Physiol. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GAUNT, J. L. & LEHMANN, J., 2008. Energy balance and emissions associated with biochar sequestration and pyrolysis bioenergy production. Environ. Sci. Technol. 42. 41524158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GAUR, A. & ADHOLEYA, A., 2000. Effects of the particle size of soil-less substrates upon AM fungus inoculum production. Mycorrhiza. 10. 4348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GLASER, B., HAUMAIER, L., GUGGENBERGER, G. & ZECH, W., 2001. The Terra Preta phenomenon: a model for sustainable agriculture in the humid tropics. Naturwissenschaften. 2001. 3741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRABER, E. R., HAREL, Y. M., KOLTON, M., CYTRYN, E., SILBER, A., DAVID, D. R., TSECHANSKY, L., BORENSHTEIN, M. & ELAD, Y., 2010. Biochar impact on development and productivity of pepper and tomato grown in fertigated soilless media. Plant Soil. 337. 481496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRYNDLER, M., LARSEN, J., HRSELOVA, C. H., REZACCOVA, C. V., GRYNDLEROVA, C. H. & KUBA, C. J., 2006. Organic and mineral fertilization, respectively, increase and decrease the development of external mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi in a longterm field experiment. Mycorrhiza. 16. 159166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GROSSMAN, J. M., O’NEILL B. E., TSAI, S. M., LIANG, B., NEVES, E., LEHMANN, J. & THIES, J. E., 2010. Amazonian anthrosols support similar microbial communities that differ distinctly from those extant in adjacent, unmodified soils of the same mineralogy. Microbial Ecol. 60. 192205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2006. Annual Report — IEA Bioenergy. Task 34 Pyrolysis of Biomass.

 • JIN, H., 2010. Characterization of microbial life colonizing biochar and biocharamended soils. PhD Dissertation. Cornell University. Ithaca, NY.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KILLHAM, K., 1985. Physiological determination of impact of environmental stress on the activity of microbial biomass. Environm. Pollut. Ser. A. 38. 283294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOCSIS T. , WASS-MATICS H., KOTROCZÓ ZS. & BIRÓ B., 2015. A bioszén kedvező hatása a talaj pszikrofil- és mezofil csíraszámára. In: Proc. of „A hulladék-gazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei” SZIE Zárókonferencia, (megjelenés alatt).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOLB, S. E., FERMANICH, K. J. & DORNBUSH, M. E., 2009. Effect of charcoal quantity on microbial biomass and activity in temperate soils. Soil Sci. Soc. America J. 73. 11731181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOTROCZÓ ZS. , KRAKOMPERGER ZS., VERES ZS., VASENSZKI T. L., HALÁSZ J., KONCZ G., PAPP M. & TÓTH J. A., 2009. Talajlégzés vizsgálatok tartamhatású avarmanipulációs modellkísérletben. Természetvédelmi közl. 15. 328337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOTROCZÓ, ZS., VERES, ZS., BIRÓ, B., TÓTH, J. A. & FEKETE, I., 2014. Influence of temperature and organic matter content on soil respiration in a deciduous oak forest. Eurasian J. Soil Science 3. 303310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUMAR, S., JAIN, M. C. & CHHONKAR, P. K., 1987. A note on the stimulation of biogas from cattle dung by addition of charcoal. Biol. Wastes. 20. 12091215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LAIRD, D. A., 2008. The charcoal vision: A win-win-win scenario for simultaneously producing bioenergy, permanently sequestering carbon, while improving soil and water quality. Agronomy J. 100. 178181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., 2007. A handful of Carbon. Nature. 447. 143144.

 • LEHMANN, J. & RONDON, M., 2006. Biochar soil management on highly weathered soils in the humid tropics. In: Biological Approaches to Sustainable Soil Systems. (Ed.: UPHOFF, N.) 517530. CRC Press. Boca Raton, FL.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., SILVA, J. J. P., STEINER, C., NEHLS, T., ZECH, W. & GLASER, B., 2003. Nutrient availability in archaeological anthrosol and ferralsol of Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments. Pl. Soil. 249. 343357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., CZIMCZIK, C., LAIRD, D., & SOHI, S. 2009. Stability of biochar in the soil. In: Biochar for Environmental Management: Science and Technology (Eds.: LEHMANN, J. & JOSEPH, S.) 185205. Earthscan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., RILLIG, M. C., THIES, J., MASIELLO, C. A., HOCKADAY, W. C. & CROWLEY, D., 2011. Biochar effects on soil biota. Soil Biol. Biochem. 43. 18121836.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIANG, B., LEHMANN, J., SOLOMON, D., KINYANGI, J., GROSSMAN, J., O’NEILL, B., SKJEMSTAD, J. O., THIES, J., LUIZÃO, F. J., PETERSEN, J., & NEVES, E. G., 2006. Black carbon increases cation exchange capacity in soils. Soil Sci. Soc. America J. 70. 17191730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIANG, B., LEHMANN, J., SOHI, S. P., THIES, J. E., O’NEILL, B., TRUJILLO, L., GAUNT, J., SOLOMON, D., GROSSMAN, J., NEVES, E. G. & LUIZÃO, F. J., 2010. Black carbon affects the cycling of non-black carbon in soil. Org. Geochem. 41. 206213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIBISCH, B., FRENCH, H. K., HARTNIK, T., ANTON, A. & BIRÓ, B., 2012. Laboratory scale evaluation of selected remediation techniques for propylene-glycol based aircraft deicing fluids. Environ. Technol. 33. 717724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAJOR, J., RONDON, M., MOLINA, D., SUSAN, J., LEHMANN, R. & LEHMANN, J., 2010. Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. Plant Soil. 333. 117128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAKOTO, K., TAMAI, Y., KIM Y. S. & KOIKE, T., 2010. Buried charcoal layer and ectomycorrhizae cooperatively promote the growth of Larix gmelinii seedlings. Plant and Soil. 327. 143152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’NEILL, B., GROSSMAN, J., TSA, M. T., GOMES, J. E., LEHMANN, J., PETERSON, J., NEVES, E. & THIES, J. E., 2009. Bacterial community composition in Brazilian Anthrosols and adjacent soils characterized using culturing and molecular identification. Microbial Ecol. 58. 2335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OGAWA, M. & OKIMORI, Y., 2010. Pioneering works in biochar research, Japan Australian J. Soil Res. 48. 489500.

 • OGUNTUNDE, P. G., FOSU, M., AJAYI, A. E. & VAN DE GIESEN, N., 2004. Effects of char-coal production on maize yield, chemical properties and texture of soil. Biol. Fertil. Soils. 39. 295299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PIETIKÄINEN, J., KIIKKILÄ, O. & FRITZE, H., 2000. Charcoal as habitat for microbes and its effects on microbial community of underlying humus. Oikos, 89. 231242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÉKÁSI M. & UZINGER N., 2015. Bioszén felhasználásának lehetőségei a talaj tápanyagutánpótlásában. Agrokémia és Talajtan. 64. (1) (megjelenés alatt)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RILLIG, M. C., WAGNER, M., SALEM, M., ANTUNES, P. M., GEORGE, C., RAMKE, H. G., TITIRICI, M. M. & ANTONIETTI, M., 2010. Material derived from hydrothermal carbonization: effects on plant growth and AMF. Appl. Soil Ecol. 45. 238242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROUSK, J., BROOKES, P. C. & BÅÅTH, E., 2009. Contrasting soil pH effects on fungal and bacterial growth suggest functional redundancy in carbon mineralization. Appl. Environm. Microbiol. 75. 15891596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROUSK, J., BÅÅTH, E., BROOKES, P. C., LAUBER, C. L., LOZUPONE, C., CAPORASO, J. G., KNIGHT, R. & FIERER, N., 2010. Soil bacterial and fungal communities across a pH gradient in an arable soil. The ISME. 4. 134151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHMIDT, B., DOMONKOS, M., ŞUMALAN, R. & BIRÓ, B., 2010. Suppression of arbuscular mycorrhiza’s development by high concentrations of phosphorous at Tagetes patula L. Res. J. Agricult. Sci. 44. 156162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SINGH, B. P., HATTON, B. J., SINGH, B., COWIE, A. L. & KATHURIA, A., 2010. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils. J. Environ. Quality. 39. 12241235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOHI, S., LOPEZ-CAPEL, E., KRULL, E., & BOL, R., 2009. Biochar, climate change and soil: a review to guide future research. CSIRO Land and Water Sci. Report.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOLAIMAN, Z. M., BLACKWELL, P., ABBOTT, L. K. & STORER, P., 2010. Direct and residual effect of biochar application on mycorrhizal colonization, growth and nutrition of wheat. Austral. J. Soil Res. 48. 546554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOLOMON, D., LEHMANN, J., THIES, J., SCHÄFER, T., LIANG, B., KINYANGI, J., NEVES, E., PETERSEN, J., LUIZO, F., & SKJEMSTAD, J., 2007. Molecular signature and sources of biochemical recalcitrance of organic C in Amazonian Dark Earths. Geochim. Cosmochim. Acta. 71. 22852298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPOKAS, K. A. & REICOSKY, D. C., 2009. Impacts of sixteen different biochars on soil greenhouse gas production. Annals Environ. Sci. 3. 179193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEINER, C., TEIXEIRA, W. G., LEHMANN, J. & ZECH, W., 2004. Microbial response to charcoal amendments of highly weathered soils and Amazonian Dark Earths in Central Amazonia e preliminary results. In: Amazonian Dark Earths: Explorations in Time and Space. (Eds.: GLASER, B. & WOODS, W. I.) 195212. Springer. Berlin, Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEINER, C., GARCIA, M. & ZECH, W., 2009. Effects of charcoal as slow release nutrient carrier on NPK dynamics and soil microbial population: pot experiments with ferralsol substrate. In: Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek’s Vision. (Eds.: WOODS W. I., et al.) 325338. Springer. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZILI-KOVÁCS T. , KÁTAI J. & TAKÁCS T., 2011a. Mikrobiológiai indikátorok alkalmazása a talajminőség értékelésében. 1. Agrokémia és Talajtan. 60. 273286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZILI-KOVÁCS, T., SZABÓ, R., HALASSY, M. & TÖRÖK, K., 2011b. Restoration of a sandy grassland by the application of various carbon sources promoting the immobilization of soil nitrogen. Agrokémia és Talajtan. 60. 255266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH., J. A. , NAGY, P. T., KRAKOMPERGER, ZS., VERES, ZS., KOTROCZÓ, ZS., KINCSES, S., FEKETE, I., PAPP, M., MÉSZÁROS, I., VIKTOR, O., 2013. The effects of climate change on element content and soil pH (Síkfőkút DIRT project, Northern Hungary). In: The Carpathians: Integrating nature and society towards sustainability. Environm. (Eds.: KOZAK, J., OSTAPOWICZ K.., BYTNEROWICZ A., WYZGA B.,) 7788. Sci. Engineer. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TRESEDER, K. K. & ALLEN, M. F., 2002. Direct nitrogen and phosphorus limitation of arbuscular mycorrhizal fungi: a model and field test. New Phytol. 155. 507515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VERHEIJEN, F. G. A., JONES, R. J. A., RICKSON, R. J. & SMITH, C. J., 2009. Tolerable versus actual soil erosion rates in Europe. Earth-Sci. Reviews. 94. 2338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WARDLE, D. A., NILSSON, M. C. & ZACKRISSON, O., 2008. Fire-derived charcoal causes loss of forest humus. Science. 320. 629629.

 • WARNOCK, D. D., LEHMANN, J., KUYPER, T. W., & RILLIG, M. C., 2007. Mycorrhizal responses to biochar in soil: concepts and mechanisms. Plant Soil. 300. 920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WARNOCK, D. D., MUMMEY, D. L., MCBRIDE, B., MAJOR, J., LEHMANN, J. & RILLIG, M. C., 2010. Influences of non-herbaceous biochar on arbuscular mycorrhizal fungal abundances in roots and soils: results from growth-chamber and field experiments. Appl. Soil Ecol. 46. 450456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZACKRISSON, O., NILSSON, M. C. & WARDLE, D. A., 1996. Key ecological function of charcoal from wildfire in the boreal forest. Oikos. 77. 1019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIMMERMAN, A. R., GAO, B. & MI-YOUN, A., 2011. Positive and negative carbon min-eralization priming effects among a variety of biochar-amended soils. Soil Biol. Biochem. 43. 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 10 0 0
Dec 2021 6 0 0
Jan 2022 3 0 0
Feb 2022 0 0 0