View More View Less
 • 1 KTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A rendelkezésre álló szakirodalmi hivatkozások a bioszén széleskörű felhaszná-lási lehetőségeit jelzik a talaj-növény-mikroba kölcsönhatás alakulására. A bioszén kedvezően befolyásolhatja a talajok fizikai-kémiai tulajdonságait, pl. vízháztartását, agyag- és szervesanyag-tartalmát, a kémhatását, a N- és P-tartalmát, a mezo- és mikroelemek mennyiségét és porózus szerkezete miatt annak levegőzöttségét, az oxigéntartalmát vagy az oxigén relatív mennyiségét a pórustérben.

A növénytáplálásra kifejtett kedvező hatások közvetlenül és közvetve is meg-nyilvánulhatnak. A mikroorganizmusok intenzívebb szaporodása a bioszénnel kezelt területeken az irodalmi adatok alapján jól megalapozottnak tekinthető. A bioszén kiszáradástól való felületi védelmet, oxigéndúsabb környezetet, és adszor-beált szerves anyagokat is jelent a mikroorganizmusoknak; gombáknak és baktéri-umoknak egyaránt. A jobb mikrobiális ellátottság eléréséhez a talaj a fizikai-kémiai tulajdonságok mellett kedvező hőmérséklet és a kémhatás is hozzájárul.

A bioszén növénytermesztési technológiákba történő integrálásának eredményei így leginkább rövidtávon, de termésnövekedésről adnak számot. A növénytermesztés szempontjából hasznos mikroszimbionta nitrogénkötő baktériumok valamint a foszformobilizáló mikorrhiza gombák mennyisége és aktivitása ugyanakkor erősen dózis és termékfüggő. A növény-mikroba szimbiózis hatékonysága a leginkább szükséges és kritikus környezeti stressz-körülmények között rosszabbodhat. Aggó-dásra ad okot a helytelenül használt nagy bioszén-dózisok tápanyag- és/vagy vízle-kötő tulajdonsága és nem utolsó sorban a talajeredetű patogén mikroorganizmusok fokozott felszaporodási lehetősége is.

A bioszén tehát olyan értékes eszköz lehet a kezünkben, aminek előnyeit csak a megfelelő talajfizikai, -kémiai és -biológiai vizsgálatokra alapozottan, odafigyelés-sel és kellő szakmai ismeretekkel együtt használhatunk ki jól és biztonságosan.

 • ACIEGO, J. C. & BROOKES, P. C., 2008. Relationships between soil pH and microbial properties in UK arable soil. Soil Biol. Biochem. 40. 18561861.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANGELINI, J., CASTRO, S. & FABRA, A., 2003. Alterations in root colonization and nodC gene induction in the peanut-rhizobia interaction under acidic conditions. Plant Physiol. Biochem. 41. 289294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AZCÓN, R., MEDINA, A., ROLDÁN, A., BIRÓ, B. & VIVAS, A., 2009. Significance of treated agrowaste residue and autochthonous inoculates (arbuscular mycorrhizal fungi and Bacillus cereus) on bacterial community and phytoextraction to remediate soils contaminated with heavy metals. Chemosphere. 75. 327334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BECZNER J. , BIRÓ B., KORBÁSZ M. & JANKÓ SZ., 2004. A talaj mint a növényi eredetű élelmiszerek mikrobás szennyezettségének a forrása. Konzervújság. 3. 8184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRK, J. J., STEINER, C., TEIXEIRA, W. C., ZECH, W. & GLASER, B., 2009. Microbial response to charcoal amendments and fertilization of a highly weathered tropical soil. In: Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek’s Vision. (Eds.: WOODS, W.I., TEIXEIRA, W.G., LEHMANN, J., STEINER, C., WINKLERPRINS, A.M.G.A., REBELLATO, L.) 309324. Springer. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ B. , 2002. Talaj és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és környezetminőség szolgálatában. Acta Agronom. Hung. 50. 7785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ B. , VILLÁNYI I., FÜZY A. & NAÁR Z., 2005. Baktériumok és gombák kolonizációja génmódosított (Bt-) és izogénes és kontroll kukorica rhizoszférájában. Agrokémia, Talajtan 54. 189203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, I., NÉMETH, T. & TAKÁCS, T., 2009. Changes of parameters of infectivity and efficiency of different Glomus mosseae AM fungi strains in Cadmium-loaded soils. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 40. 227239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, B., DOMONKOS, M. & KISS, E., 2012. Cathabolic FDA microbiological activity as site-dependent monitoring tool in soils of an industrial town. Internat. Rev. Appl. Sci. Engeneer. 3. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, B., HORVÁTH, N., MATICS, H., DOMONKOS, M. & MALOV, X., 2013. Enhanced degradation of deicing fluids in soils and soil-plant systems by improving soil nutrient status and quality. In: Proc. of 12th Alps-Adria Sci. Workshop Opatija, Doberdò, Venezia (Croatia, Italy), Növénytermelés. 62. 393396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLACKWELL, P., RIETHMULLER, G. & COLLINS, M., 2009. Biochar application to soil. In: Biochar for environmental management: science and technology. (Eds.: LEHMANN, J. & JOSEPH, S.) 207226. Earthscan. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLACKWELL, P., KRULL, E., BUTLER, G., HERBERT, A. & SOLAIMAN, Z., 2010. Effect of banded biochar on dryland wheat production and fertilizer use in SW Australia: an agronomic and economic perspective. Austral. J. Soil Res. 48. 531545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHAN, K. Y. & XU, Z., 2009. Biochar: nutrient properties and their enhancement. In: Biochar for Environmental Management: Science and Technology (Eds.: LEHMANN, J. & JOSEPH, S.) 6784. Earthscan. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHENG, C. H., LEHMANN, J., THIES, J. E., BURTON, S. D. & ENGELHARD, M. H., 2006. Oxidation of black carbon by biotic and abiotic processes. Org. Geochem. 37. 14771488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CLOUGH, T. J., BERTRAM, J. E., RAY, J. L., CONDRON, L. M., O’CALLAGHAN, M., SHERLOCK, R. R. & WELLS, N. S., 2010. Unweathered wood biochar impact on nitrous oxide emissions from a bovine-urine-amended pasture soil. Soil Sci. Soc. America J. 74. 852860.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COVACEVICH, F., MARINO, M. A, ECHEVERRIA, H. E., 2006. The phosphorus source determines the arbuscular mycorrhizal potential and native mycorrhizal colonization of tall fescue and wheatgrass. Eur. J. Soil Biol. 42.127138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CORBIN, J. D., AVIS, P. G. & WILBUR, R. B., 2003. The role of phosphorus availability in the response of soil nitrogen cycling, understory vegetation and arbuscular mycorrhizal inoculum potential to elevated nitrogen inputs. Water, Air, Soil Pollut. 147. 141161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DEMIRBAS, A., 2006. Production and characterization of bio-chars from biomass via pyrolysis. Energy Sources, Part A. 28. 413422.

 • ELMER, W. H. & PIGNATELLO, J. J., 2011. Effect of biochar amendments on mycorrhizal associations and Fusarium crown and root rot of asparagus in replant soils. Plant Disease. 95. 960966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FEIGL, V., ANTON, A., UZINGER, N. & GRUIZ, K., 2012. Red mud as a chemical stabilizer for soil contaminated with toxic metals. Water Air, Soil Pollut. 23. 12371247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FEKETE, I., KOTROCZÓ, ZS., VARGA, CS., HARGITAI, R., TOWNSEND, K., CSÁNYI, G. & VÁRBIRÓ, G., 2012. Variability of organic matter inputs affects soil moisture and soil biological parameters in a European detritus manipulation experiment. Ecosystems. 15. 792803.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜZY, A., BIRÓ, B., TÓTH, T., HILDEBRANDT, J. & BOTHE, H. 2008. Drought, but not salinity determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. J. Plant Physiol. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GAUNT, J. L. & LEHMANN, J., 2008. Energy balance and emissions associated with biochar sequestration and pyrolysis bioenergy production. Environ. Sci. Technol. 42. 41524158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GAUR, A. & ADHOLEYA, A., 2000. Effects of the particle size of soil-less substrates upon AM fungus inoculum production. Mycorrhiza. 10. 4348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GLASER, B., HAUMAIER, L., GUGGENBERGER, G. & ZECH, W., 2001. The Terra Preta phenomenon: a model for sustainable agriculture in the humid tropics. Naturwissenschaften. 2001. 3741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRABER, E. R., HAREL, Y. M., KOLTON, M., CYTRYN, E., SILBER, A., DAVID, D. R., TSECHANSKY, L., BORENSHTEIN, M. & ELAD, Y., 2010. Biochar impact on development and productivity of pepper and tomato grown in fertigated soilless media. Plant Soil. 337. 481496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRYNDLER, M., LARSEN, J., HRSELOVA, C. H., REZACCOVA, C. V., GRYNDLEROVA, C. H. & KUBA, C. J., 2006. Organic and mineral fertilization, respectively, increase and decrease the development of external mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi in a longterm field experiment. Mycorrhiza. 16. 159166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GROSSMAN, J. M., O’NEILL B. E., TSAI, S. M., LIANG, B., NEVES, E., LEHMANN, J. & THIES, J. E., 2010. Amazonian anthrosols support similar microbial communities that differ distinctly from those extant in adjacent, unmodified soils of the same mineralogy. Microbial Ecol. 60. 192205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2006. Annual Report — IEA Bioenergy. Task 34 Pyrolysis of Biomass.

 • JIN, H., 2010. Characterization of microbial life colonizing biochar and biocharamended soils. PhD Dissertation. Cornell University. Ithaca, NY.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KILLHAM, K., 1985. Physiological determination of impact of environmental stress on the activity of microbial biomass. Environm. Pollut. Ser. A. 38. 283294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOCSIS T. , WASS-MATICS H., KOTROCZÓ ZS. & BIRÓ B., 2015. A bioszén kedvező hatása a talaj pszikrofil- és mezofil csíraszámára. In: Proc. of „A hulladék-gazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei” SZIE Zárókonferencia, (megjelenés alatt).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOLB, S. E., FERMANICH, K. J. & DORNBUSH, M. E., 2009. Effect of charcoal quantity on microbial biomass and activity in temperate soils. Soil Sci. Soc. America J. 73. 11731181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOTROCZÓ ZS. , KRAKOMPERGER ZS., VERES ZS., VASENSZKI T. L., HALÁSZ J., KONCZ G., PAPP M. & TÓTH J. A., 2009. Talajlégzés vizsgálatok tartamhatású avarmanipulációs modellkísérletben. Természetvédelmi közl. 15. 328337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOTROCZÓ, ZS., VERES, ZS., BIRÓ, B., TÓTH, J. A. & FEKETE, I., 2014. Influence of temperature and organic matter content on soil respiration in a deciduous oak forest. Eurasian J. Soil Science 3. 303310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUMAR, S., JAIN, M. C. & CHHONKAR, P. K., 1987. A note on the stimulation of biogas from cattle dung by addition of charcoal. Biol. Wastes. 20. 12091215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LAIRD, D. A., 2008. The charcoal vision: A win-win-win scenario for simultaneously producing bioenergy, permanently sequestering carbon, while improving soil and water quality. Agronomy J. 100. 178181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., 2007. A handful of Carbon. Nature. 447. 143144.

 • LEHMANN, J. & RONDON, M., 2006. Biochar soil management on highly weathered soils in the humid tropics. In: Biological Approaches to Sustainable Soil Systems. (Ed.: UPHOFF, N.) 517530. CRC Press. Boca Raton, FL.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., SILVA, J. J. P., STEINER, C., NEHLS, T., ZECH, W. & GLASER, B., 2003. Nutrient availability in archaeological anthrosol and ferralsol of Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments. Pl. Soil. 249. 343357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., CZIMCZIK, C., LAIRD, D., & SOHI, S. 2009. Stability of biochar in the soil. In: Biochar for Environmental Management: Science and Technology (Eds.: LEHMANN, J. & JOSEPH, S.) 185205. Earthscan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, J., RILLIG, M. C., THIES, J., MASIELLO, C. A., HOCKADAY, W. C. & CROWLEY, D., 2011. Biochar effects on soil biota. Soil Biol. Biochem. 43. 18121836.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIANG, B., LEHMANN, J., SOLOMON, D., KINYANGI, J., GROSSMAN, J., O’NEILL, B., SKJEMSTAD, J. O., THIES, J., LUIZÃO, F. J., PETERSEN, J., & NEVES, E. G., 2006. Black carbon increases cation exchange capacity in soils. Soil Sci. Soc. America J. 70. 17191730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIANG, B., LEHMANN, J., SOHI, S. P., THIES, J. E., O’NEILL, B., TRUJILLO, L., GAUNT, J., SOLOMON, D., GROSSMAN, J., NEVES, E. G. & LUIZÃO, F. J., 2010. Black carbon affects the cycling of non-black carbon in soil. Org. Geochem. 41. 206213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIBISCH, B., FRENCH, H. K., HARTNIK, T., ANTON, A. & BIRÓ, B., 2012. Laboratory scale evaluation of selected remediation techniques for propylene-glycol based aircraft deicing fluids. Environ. Technol. 33. 717724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAJOR, J., RONDON, M., MOLINA, D., SUSAN, J., LEHMANN, R. & LEHMANN, J., 2010. Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. Plant Soil. 333. 117128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAKOTO, K., TAMAI, Y., KIM Y. S. & KOIKE, T., 2010. Buried charcoal layer and ectomycorrhizae cooperatively promote the growth of Larix gmelinii seedlings. Plant and Soil. 327. 143152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’NEILL, B., GROSSMAN, J., TSA, M. T., GOMES, J. E., LEHMANN, J., PETERSON, J., NEVES, E. & THIES, J. E., 2009. Bacterial community composition in Brazilian Anthrosols and adjacent soils characterized using culturing and molecular identification. Microbial Ecol. 58. 2335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OGAWA, M. & OKIMORI, Y., 2010. Pioneering works in biochar research, Japan Australian J. Soil Res. 48. 489500.

 • OGUNTUNDE, P. G., FOSU, M., AJAYI, A. E. & VAN DE GIESEN, N., 2004. Effects of char-coal production on maize yield, chemical properties and texture of soil. Biol. Fertil. Soils. 39. 295299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PIETIKÄINEN, J., KIIKKILÄ, O. & FRITZE, H., 2000. Charcoal as habitat for microbes and its effects on microbial community of underlying humus. Oikos, 89. 231242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÉKÁSI M. & UZINGER N., 2015. Bioszén felhasználásának lehetőségei a talaj tápanyagutánpótlásában. Agrokémia és Talajtan. 64. (1) (megjelenés alatt)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RILLIG, M. C., WAGNER, M., SALEM, M., ANTUNES, P. M., GEORGE, C., RAMKE, H. G., TITIRICI, M. M. & ANTONIETTI, M., 2010. Material derived from hydrothermal carbonization: effects on plant growth and AMF. Appl. Soil Ecol. 45. 238242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROUSK, J., BROOKES, P. C. & BÅÅTH, E., 2009. Contrasting soil pH effects on fungal and bacterial growth suggest functional redundancy in carbon mineralization. Appl. Environm. Microbiol. 75. 15891596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROUSK, J., BÅÅTH, E., BROOKES, P. C., LAUBER, C. L., LOZUPONE, C., CAPORASO, J. G., KNIGHT, R. & FIERER, N., 2010. Soil bacterial and fungal communities across a pH gradient in an arable soil. The ISME. 4. 134151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHMIDT, B., DOMONKOS, M., ŞUMALAN, R. & BIRÓ, B., 2010. Suppression of arbuscular mycorrhiza’s development by high concentrations of phosphorous at Tagetes patula L. Res. J. Agricult. Sci. 44. 156162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SINGH, B. P., HATTON, B. J., SINGH, B., COWIE, A. L. & KATHURIA, A., 2010. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils. J. Environ. Quality. 39. 12241235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOHI, S., LOPEZ-CAPEL, E., KRULL, E., & BOL, R., 2009. Biochar, climate change and soil: a review to guide future research. CSIRO Land and Water Sci. Report.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOLAIMAN, Z. M., BLACKWELL, P., ABBOTT, L. K. & STORER, P., 2010. Direct and residual effect of biochar application on mycorrhizal colonization, growth and nutrition of wheat. Austral. J. Soil Res. 48. 546554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOLOMON, D., LEHMANN, J., THIES, J., SCHÄFER, T., LIANG, B., KINYANGI, J., NEVES, E., PETERSEN, J., LUIZO, F., & SKJEMSTAD, J., 2007. Molecular signature and sources of biochemical recalcitrance of organic C in Amazonian Dark Earths. Geochim. Cosmochim. Acta. 71. 22852298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPOKAS, K. A. & REICOSKY, D. C., 2009. Impacts of sixteen different biochars on soil greenhouse gas production. Annals Environ. Sci. 3. 179193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEINER, C., TEIXEIRA, W. G., LEHMANN, J. & ZECH, W., 2004. Microbial response to charcoal amendments of highly weathered soils and Amazonian Dark Earths in Central Amazonia e preliminary results. In: Amazonian Dark Earths: Explorations in Time and Space. (Eds.: GLASER, B. & WOODS, W. I.) 195212. Springer. Berlin, Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEINER, C., GARCIA, M. & ZECH, W., 2009. Effects of charcoal as slow release nutrient carrier on NPK dynamics and soil microbial population: pot experiments with ferralsol substrate. In: Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek’s Vision. (Eds.: WOODS W. I., et al. ) 325338. Springer. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZILI-KOVÁCS T. , KÁTAI J. & TAKÁCS T., 2011a. Mikrobiológiai indikátorok alkalmazása a talajminőség értékelésében. 1. Agrokémia és Talajtan. 60. 273286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZILI-KOVÁCS, T., SZABÓ, R., HALASSY, M. & TÖRÖK, K., 2011b. Restoration of a sandy grassland by the application of various carbon sources promoting the immobilization of soil nitrogen. Agrokémia és Talajtan. 60. 255266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH., J. A. , NAGY, P. T., KRAKOMPERGER, ZS., VERES, ZS., KOTROCZÓ, ZS., KINCSES, S., FEKETE, I., PAPP, M., MÉSZÁROS, I., VIKTOR, O., 2013. The effects of climate change on element content and soil pH (Síkfőkút DIRT project, Northern Hungary). In: The Carpathians: Integrating nature and society towards sustainability. Environm. (Eds.: KOZAK, J., OSTAPOWICZ K.., BYTNEROWICZ A., WYZGA B.,) 7788. Sci. Engineer. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TRESEDER, K. K. & ALLEN, M. F., 2002. Direct nitrogen and phosphorus limitation of arbuscular mycorrhizal fungi: a model and field test. New Phytol. 155. 507515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VERHEIJEN, F. G. A., JONES, R. J. A., RICKSON, R. J. & SMITH, C. J., 2009. Tolerable versus actual soil erosion rates in Europe. Earth-Sci. Reviews. 94. 2338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WARDLE, D. A., NILSSON, M. C. & ZACKRISSON, O., 2008. Fire-derived charcoal causes loss of forest humus. Science. 320. 629629.

 • WARNOCK, D. D., LEHMANN, J., KUYPER, T. W., & RILLIG, M. C., 2007. Mycorrhizal responses to biochar in soil: concepts and mechanisms. Plant Soil. 300. 920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WARNOCK, D. D., MUMMEY, D. L., MCBRIDE, B., MAJOR, J., LEHMANN, J. & RILLIG, M. C., 2010. Influences of non-herbaceous biochar on arbuscular mycorrhizal fungal abundances in roots and soils: results from growth-chamber and field experiments. Appl. Soil Ecol. 46. 450456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZACKRISSON, O., NILSSON, M. C. & WARDLE, D. A., 1996. Key ecological function of charcoal from wildfire in the boreal forest. Oikos. 77. 1019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIMMERMAN, A. R., GAO, B. & MI-YOUN, A., 2011. Positive and negative carbon min-eralization priming effects among a variety of biochar-amended soils. Soil Biol. Biochem. 43. 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 5 1 2
Feb 2021 6 1 2
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 4 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0