View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajképző tényezők és folyamatok együttes hatása alatt kialakult genetikai talajszintek, ill. geológiai-, vagy katasztrófa események hatására képződött talajrétegek jellemzése és azonos értelmezésű, a nemzetközi normákkal is harmonizált leírása nélkülözhetetlen információkat szolgáltat a talajtannal, talajadatokkal foglalkozó szakemberek számára.

A talajszelvények leírása többek között alapul szolgál a talajképződés folyamatának megértéséhez, a mintavételi mélységek meghatározáshoz és a talajok genetikai és diagnosztikai szemléleten alapuló osztályozásához.

Dolgozatunkban javaslatot teszünk a hazai genetikai talajszintek helyszíni leírá-sának a nemzetközi ajánlásokhoz alkalmazkodó, de szükség szerint a hazai körülményekre adaptált, ill. kiegészített megújítására, amely hozzájárul megújítás alatt álló hazai talajosztályozási rendszerünk fejlesztéséhez és lehetővé teszi a kor igényeinek megfelelő harmonizált talajadatbázisok építését.

A javaslat kidolgozásakor a FAO (2006) nemzetközileg elfogadott nevezéktant vettük alapul.

Munkánk során áttekintettük a jelenleg hivatalos hazai nevezéktant (Szabolcs, 1966; Jassó, 1987, 1989) alkalmazása során fellépő problémákat és a jelenlegi, valamint a javasolt módszertan párhuzamos bemutatásával ismertettük a konverzió lehetőségeit.

Eredményeink alapján az új, javasolt módszertan alkalmazásával lehetővé válik a hazai talajtípusok szelvényfelépítésének részletesebb, a meghatározó talajképző folyamatokra és talajtulajdonságokra vonatkozó információt is tartalmazó és a nem-zetközi normákkal harmonizált leírása, ill. a hazai talajadatbázisoknak a kor igényeinek megfelelő modernizálása.

Mivel a jelenlegi hivatalos útmutatók hozzáférhetősége csekély, a tankönyvek pedig csak átfogóan említik a talajszinteket, ezért „átállási” nehézségeket nem várunk.

 • European Union, 2007. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). Official Journal of the European Union, L 108, 25 April 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAO, 2006. Guidelines for soil description. 4th edition. FAO, Rome.

  • Export Citation
 • HIEDERER, R., MICHÉLI, E. & DURRANT T., 2011. Evaluation of BioSoil Demonstration Project — Soil Data Analysis. EUR 24729 EN. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. (ISBN:978-92-79-19320-0)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INSPIRE THEMATIC WORKING GROUP SOIL, 2011. D2.8. III.3 INSPIRE Data Specification on SOIL — Draft Guidelines. Brussels.

  • Export Citation
 • JASSÓ F. (szerk.), 1987. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció — öntözés és tápanyaggazdálkodás.’87 melléklet. Agroinform. Budapest.

  • Export Citation
 • JASSÓ F. (szerk.), 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehaj-tásához. Melioráció — öntözés és talajvédelem.’88 melléklet. Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNG, V., 2013. A hazai talajvédelmet és a nemzetközi megfeleltetést szolgáló adatrendszer fejlesztése. Ph.D értekezés. Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI, E., BÜTTNER, S., STEFANOVITS, P., SZABÓNÉ KELE, G., SZEGI, T. A., & TÓTH, G., 2009. A hazai talajosztályozás korszerűsítése és nemzetközi megfeleltetése c. OTKA-46513 pályázat zárójelentés. (http://real.mtak.hu/1468/1/46513_ZJ1.pdf)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHOENEBERGER, P.J., WYSOCKI, D.A., BENHAM, E.C. & SOIL SURVEY STAFF, 2012. Field book for describing and sampling soils, Version 3.0. Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center. Lincoln, NE.

  • Export Citation
 • SOIL SURVEY DIVISION STAFF, 1993. Soil survey manual. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook 18.

 • STEFANOVITS P. ,1972. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Export Citation
 • SZABOLCS I. (szerk.), 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI. Budapest.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 2 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 1 2 1
Dec 2020 0 0 0