View More View Less
 • 1 SZIE MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő
 • 2 Földrajz-Geoinfomatikai Intézet, Miskolc
 • 3 Növény- és Talaj-védelmi Igazgatóság, Velence
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A jelenlegi, 1960 években kidolgozott genetikus alapokon nyugvó magyar talaj-osztályozási rendszerünk modernizálására az elmúlt évtizedek hazai tapasztalatai, dokumentált adathalmazai, valamint a nemzetközi standardok és elvárások alapján teszünk javaslatot. Munkánk kiindulási alapja az elődeink által definiált 29 talaj-képző folyamat, 39 talajtípus, és az azokhoz kapcsolódó tartalmi leírás és vizsgálati adatokból nyert információ. Módszereink az egyszerű elemzések és statisztikai számítások mellet a pedometria módszerére, a taxonómiai távolságszámításra és klaszteranalízisre támaszkodtak.

Eredményeink alapján a jelenlegi hazai talajtípusok egy része jól elkülöníthető, mások pontosabb definícióra szorulnak, vagy egyes esetekben összevonásra kerül-hetnek. A nemzetközi gyakorlatban meglévő és hazánkban is jellegzetes típusokat pedig, bevezetésre javaslunk.

A szigorúbb és mind a mélységi, morfológiai és összetételbeli tulajdonságok te-kintetében számszerűbb meghatározásokon alapuló javasolt struktúra központi egy-sége az ismertetett 15 talajtípus.

Ezeket a típusokat jól definiált diagnosztikus szintek, talajtulajdonságok és anyagok jelenléte vagy kizárása alapján, hierarchikus és számítógépes osztályozó kulccsal sorolhatók be. Az osztályozás alacsonyabb szintjei, az altípus és a változati tulajdonságok pedig, többszörös választási lehetőségek alapján pontosíthatók. A további talajtípusokat és altípusaik valamint változataikat későbbi közleményekben mutatjuk be.

 • FUCHS M. , WALTNER I., SZEGI T., LÁNG V. & MICHÉLI E., 2011. A hazai talajtípusok taxonómiai távolsága a képződésüket meghatározó folyamattársulások alapján. Agrokémia és Talajtan. 60. 3344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources. 2nd ed. World Soil Resources Reports No. 103. FAO. Rome.

 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources. 3rd ed. World Soil Resources Reports No. 106. FAO. Rome.

 • JASSÓ F. (szerk.), 1987. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció — öntözés és tápanyaggazdálkodás.’87 melléklet, Agroinform, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JASSÓ F. (szerk.), 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció — öntözés és talajvédelem.’88 melléklet, Agroinform, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNG V. , 2013. A hazai talajvédelmet és a nemzetközi megfeleltetést szolgáló adatrendszer fejlesztése. PhD értekezés. Szent István Egyetem. Gödöllő, Hungary.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNG, V., FUCHS, M., WALTNER, I. & MICHÉLI, E., 2010. Taxonomic distance measurements applied for soil correlation. Agrokémia és Talajtan. 59. 5764.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNG, V., FUCHS, M., WALTNER, I. & MICHÉLI, E., 2013. Soil taxonomic distance, a tool for correlation: As exemplified by the Hungarian Brown Forest Soils and related WRB Reference Soil Groups. Geoderma. 192. 269276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÁTÉ F. , 1960. Javaslat a hazai réti talajok osztályozására. Agrokémia és Talajtan. 9. 121131.

 • MICHÉLI, E., FUCHS, M., HEGYMEGI, P. & STEFANOVITS, P., 2006. Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB). Agrokémia és Talajtan. 55. 1928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI E. et al., 2015. Vitaanyagok a hazai talajosztályozás megújítására. www.talaj.hu/Javaslat-talajosztályozási-rendszerünk-megújítására

  • Export Citation
 • MICHÉLI E. , 2011. A talajképző folyamatok megjelenése a diagnosztikai szemléletű talajosztályozásban. Agrokémia és Talajtan. 60. 1732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MINASNY, B., MCBRATNEY, A. B. & HARTEMINK, A. E., 2009. Global pedodiversity, taxonomic distance, and the World Reference Base. Geoderma. 155. 132139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOIL SURVEY STAFF, 1999. Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. Agricultural Handbook No. 436. 2nd ed. Natural Resources Conservation Service, USDA. Washington, D. C.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS P. , 1963. Magyarország talajai 2. Bővített, átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Export Citation
 • STEFANOVITS P. , 1972. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Export Citation
 • STEFANOVITS P. , 1999. A talajok osztályozása. In: Talajtan. (STEFANOVITS P., FILEP GY. & FÜLEKY GY.) 239320. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZABOLCS I. (Ed.) 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI Genetikus Talajtérképek. Ser. 1. No. 9. OMMI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TIM (Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer), 1995. Módszertan. Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrárkörnyezetgazdálkodási Főosztály, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY, GY. et al., 2010. Soil conditions in Hungary based on the data from the Soil Conservation Information and Monitoring System (SIMS). Ministry of Agriculture and Rural Development. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WALTNER I. , FUCHS M., LÁNG V. & MICHÉLI E., 2012. Hazai archív talajadatok beillesztésének lehetőségei nemzetközi adatbázisokba. Agrokémia és Talajtan. 61. (2) 263276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 11 1
Jul 2020 8 3 0
Aug 2020 12 1 1
Sep 2020 11 0 0
Oct 2020 14 1 2
Nov 2020 8 3 1
Dec 2020 0 0 0