View More View Less
 • 1 Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A drasztikus népességnövekedés, a mezőgazdaság intenzívvé válása és kemiká-liák használata, az ipari létesítmények és városi területek terjeszkedése, az infrastruktúra és a bányaművelés fejlesztése nagy területen eredményezi a talajtakaró alapos változását, így mára nélkülözhetetlenné vált az emberi hatásokra megválto-zott vagy átalakult (antropogén) talajok természetes talajoktól való elkülönítése, osztályozása.

A jelenleg érvényben lévő hazai, genetikus és talajföldrajzi alapokon nyugvó ta-lajosztályozási rendszerünk megújítására, korszerűsítésére és a nemzetközi irányel-vekkel való harmonizálására irányuló törekvések kapcsán felmerült az antropogén talajok osztályozásának igénye és az új hazai talajosztályozási rendszerbe illeszté sének szükségessége. A tervek szerint tehát azon talajok elkülönítésére, melyekben az emberi tevékenységek hatása erőteljesen érvényesül, egy külön osztályozási alapegységben, az „antropogén talajok” csoportjában nyílik majd lehetőség. E talaj-típuson belüli altípusok, valamint változati tulajdonságok kidolgozására azonban ez idáig még nem került sor.

Munkánk során több hazai antropogén talajszelvény feltárását és vizsgálatát végeztük el, mely talajszelvényeket a nemzetközi korrelációs talajosztályozási rendszerbe (WRB) is besoroltunk. Jelen tanulmányban néhány általunk kiválasztott talajszelvény példáján keresztül mutatjuk be az antropogén talajok osztályozásával kapcsolatos nehézségeket és problémákat. A sokféle antropogén talajszelvény vizsgálata lehetővé tette számunkra az „Antropogén talajok” típusának definiálását: „Más talajok, amelyekben a felszíntől számított 100 cm-en belül:

 1. 1. legalább 20 térfogat % (súlyozott átlag) ember által létrehozott anyag található (ún. mutermékes változat), vagy
 2. 2. vizet nem, vagy csak nagyon lassan átereszto, bármilyen vastagságú összefüggo mesterséges anyag (pl. beton, aszfalt, fólia stb.) található (ún. vízzáró változat), vagy
 3. 3. új, emberi tevékenységbol származó talajszint található (ún. átalakított változat), vagy
 4. 4. az eredeti talajszintek sorrendje, emberi tevékenység által megváltozott (ún. bolygatott változat).”

E talajok esetében gyakorlatilag bármelyik más talajtípusnál használatos válto-zati tulajdonság elofordulhat, azonban mindenképpen szükségesnek tartjuk például az erosen humuszos, eltemetett, többrétegu, valamint a toxikus (v. szennyezett) vál-tozati tulajdonság „antropogén talajok” típusába illesztését. Egyéb iránt szükséges-nek tartjuk az antropogén talajbélyegek (pl. a mutermék-tartalomra, leromlott szer-kezetre, porosodottságra, tömörödésre utaló jelzok) más természetes talajtípusokhoz történo beillesztését is. Tekintettel arra, hogy a települési környezet — ahol egyes antropogén talajok nagyszámban elofordulhatnak — talajtani szempontból extrém heterogénnek tekintheto, speciális talajvizsgálati és térképezési módszertan kidolgozása is szükséges. A legfontosabb ezek közül is talán a talajtípus térbeli érvényességének megadása a helyszíni felmérés alapján.

 • BAIZE, D., GIRARD, M. C. (Eds.), 2008. Référentiel pédologique. Quae, Versailles, France.

 • BERTÓTI R. D. , DOBOS E., 2012: Lejtőhordalék talajok hazai osztályozásának nehézségei Alacska talajainak példáján. In: Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajvédelem különszám. (Szerk.: DOBOS E., BERTÓTI R. D. & SZABÓNÉ KELE G.) 6778. Talajvédelmi Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLUME, H. P., 1989. Classification of soils in urban agglomerations. Catena. 16. 269275.

 • DUDAL, R., NACHTERGAELE, F. O. & PURNELL, M. F., 2002. The human factor of soil formation. Symposium 18. Vol. II., paper 93. Transactions 17th World Congress of Soil Science, Bankok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAO/ISRIC/ISSS, 1998. World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Report No. 84. FAO. Rome.

 • FARSANG A. & PUSKÁS I., 2009. A talajok sajátosságai a városi ökoszisztémában — Szeged talajainak átfogó elemzése. Földrajzi Közlemények. 133. 397409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FARSANG A. , SZOLNOKI ZS., BARTA K. & PUSKÁS I., 2014. Antropogén talajok osztályozási lehetőségei a hazai, megújuló osztályozási rendszer keretei között. In: A talajok térbeli változatossága — elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Ván-dorgyűlés. (Szerk.: SISÁK I., HOMOR A. & HERNÁDI H.) 4849. Pannon Egyetem, Magyar Talajtani Társaság, Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOLLIS, J. M., 1991. The classification of soils in urban areas. In: Soils in the Urban Environment. (Eds.: BULLOCK, P. & GREGORY, P. J.) 527. Blackwell. Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ISBELL, R. F., 2002. The Australian Soil Classification. (Revised ed.), CSIRO Publishing. Collingwood.

 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources 2006. 2nd edition. World Soil Resources Reports No. 103. FAO. Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and certain legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO. Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, A., 2004. Proposals for the consideration of urban soils within the WRB (World Reference Base for Soil Resources). In: Soil Classification (Ed.: KRASNILIKOV, P. V.) Petrozavodsk. Russia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, A. & STAHR, K., 2007. Nature and significance of anthropogenic urban soils. Sournal of Soils and Sediments. 7. 247260.

 • MGSZH KÖZPONT ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG, 2010. Erdőrendezési útmutató. Termőhely felvétel kódjegyzéke és mellékletei. Kivonat. 5. változat. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI E. , 2011. A talajképző folyamatok megjelenése a diagnosztikai szemléletű talajosztályozásban. Agrokémia és Talajtan. 60. 1732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI E. , FUCHS M., LÁNG V. & SZABÓNÉ K. G., 2013. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítése. Vitaanyag a Magyar Talajtani Társaság 2013 június 20-i ülésére. (http://www.talaj.hu, utolsóletöltés: 2013.07.06.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI E. , FUCHS M., LÁNG V., SZEGI T. & SZABÓNÉ K. G., 2014. Hazai talajosztályo-zási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése. In: A talajok térbeli változatossága — elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés. (Szerk.: SISÁK I., HOMOR A. & HERNÁDI H.) 7071. Pannon Egyetem, Magyar Talajtani Társaság. Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAETH, M. A., ARCHIBALD, H. A., NEMIRSKY, C. L., LESKIW, L. A., BRIERLEY, J. A., BOCK, M. D., VANDENBYGAART, A. J. & CHANASKY, D. S., 2012. Proposed classi-fication for human modified soils in Canada: Anthroposolic order. Canadian Journal of Soil Science. 92. 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NACHTERGAELE, F., 2005. The “soils” to be classified in the Word Reference Base for Soil Resources. Eurasian Soil Science. 38. 1319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PROKOFYEVA, T. V., MARTYNENKO, I. A. & IVANNIKOV, F. A., 2011. Classification of Moscow soils and parent materials and its possible inclusion in the classification system of Russian soils. Eurasian Soil Science. 44. 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PUSKÁS I. & FARSANG A., 2007. A városi talajok osztályozása, az antropogén hatás indikátorainak elkülönítése Szeged talajtípusainak példáján. Tájökológai Lapok. 5. 371379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PUSKÁS I. & FARSANG A., 2008. Városaink talajai: szegedi talajok besorolása a WRB (2006) rendszerébe. Földrajzi Közlemények. 132. 7182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PUSKÁS, I. & FARSANG, A., 2009. Diagnostic indicators for characterising urban soil of Szeged, Hungary. Geoderma. 148. 267281.

 • PUSKÁS I. & FARSANG A., 2011. Technosolok jellemzése, tipizálása néhány szegedi szelvény példáján. In: Talajaink a változó természeti és társadalmi hatások között: Talajvédelem különszám. (Szerk.: FARSANG, A. & LADÁNYI, Zs.) 6777. Talajvédelmi Alapítvány. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PUSKÁS I. , PRAZSÁK I., FARSANG A. & MARÓY P., 2008. Antropogén hatásra módosult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok értékelése Szeged és környéke talajaiban. Agrokémia és Talajtan. 57. 261280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROSSITER, D. G., 2007. Classification of urban and undustrial soils in the World Reference Base for Soil Resources. Journal of Soils and Sediments. 7. 96100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁNDOR, G. & SZABÓ, GY., 2014. Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary. Soil Science Annual. 65. 29.

 • SÁNDOR, G., SZABÓ, GY., CHARZYŃSKI, P., SZYNKOWSKA, E., NOVÁK, T.J. & ŚWITONIAK, M., 2013. Technogenic soils in Debrecen. In: Technogenic Soils Atlas. (Eds: CHARZYŃSKI, P., MARKIEWICZ, M. & ŚWITONIAK, M.) 3574. Polish Society of Soil Science. Toruń.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOIL SURVEY STAFF, 1999. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. (2nd edition). USDA-NRCS. Agriculture Handbook No. 436., U.S. Government Printing Office. Washington, DC.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEGI T. , FUCHS M., LÁNG V., HORVÁTH M. & KALOCSAI R., 2014. Budapest parkjainak talajainak osztályozási problémái. In: A talajok térbeli változatossága — elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés. (Szerk.: SISÁK I., HOMOR A. & HERNÁDI H.) 151152. Pannon Egyetem, Magyar Talajtani Társaság. Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZOLNOKI ZS. , FARSANG A. & PUSKÁS I., 2011. Szeged külvárosi, kerti talajainak osztályozása. In: Talajaink a változó természeti és társadalmi hatások között: Talajvéde-lem különszám. (Szerk.: FARSANG A. & LADÁNYI Zs.) 93103. Talajvédelmi Alapítvány. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZOLNOKI, ZS., FARSANG, A. & PUSKÁS, I., 2013. Cumulative impacts of human activities on urban garden soils: Origin and accumulation of metals. Environmental Pollution. 177. 106115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WILDING, L. P. & AHRENS, R. J., 2002. Soil Taxonomy: Provisions for Anthropogenically Impacted Soils. In: Soil Classification 2001. (Eds.: MICHELI, E. et al.) 3556. European Soil Bureau Research Report No. 7. (EUR 20398 EN.). Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 0 2 0
Dec 2020 3 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0