View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A 2010-es Ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak csökkentésére több tudományos vizsgálat indult, beleértve azokat is, amelyekben különféle adalékanyagokkal próbálták megszüntetni a szennyezett talaj előnytelen, sőt, káros tulajdonságait. Laboratóriumi modellkísérletet állítottunk be annak tesztelésére, hogy a DUDARIT® márkanevű talajjavító anyag, mely a barnaszénből kioldódó huminsavak által éri el jótékony hatását, milyen mértékben optimalizálja a talaj pH-ját, valamint, hogy mennyiben növeli meg a talajok eredeti sav-bázis pufferoló képességét.

Semleges kémhatású, kis CaCO3-tartalmú, homok–homokos vályog fizikai féleségű, közepes humusztartalmú, humuszos öntéstalaj három iszap-szennyezési szintjén (2, 5 és 10 cm-es borítottság) alkalmaztunk 5, 10 és 50 t·ha−1 DUDARIT®-ot, majd mértük a talaj pH-ját és sav-bázis pufferkapacitását. A talaj egyensúlyi pH-ja kis mértékben, tendenciaszerűen, statisztikailag nem igazolt módon csökkent a növekvő DUDARIT® adagokkal mindhárom iszap-szennyezési szinten. Az iszap-kontroll talajok kémhatása (pH (H2O)) 7,14-ről 6,89-re, a maximális, 10 cm iszap-pal szennyezett talajon 9,49-ről 9,33-ra, míg az iszap-kezelések átlagában 8,36-ról 8,14-es értékre csökkent. A talajok sav-bázis pufferoló képessége a DUDARIT®-kezelések hatására nem változott szignifikánsan; bár minden iszap-kezelésben nőtt a talajok pufferoló képessége a DUDARIT® adagokkal, csak a maximális adag (50 t·ha−1) okozott jól észlelhető növekedést.

A DUDARIT® és vele együtt az igen lúgos kémhatást okozó fahamu, illetve a kioldódó huminsavak alapvetően nem változtatták meg a lúgos kémhatású talajminták kémhatásviszonyait. Ennek alapvető oka az, hogy a huminsavak gyenge savkarakterű funkciós csoportjai részben vagy teljes egészében disszociált állapotban vannak ezen a talaj és a DUDARIT® pH-n. Azokon a pH-értékeken ugyanis, amelyek megközelítőleg azonosak vagy nagyobbak, mint a gyenge sav csoport pKa értéke (pKa ≈ pH vagy pKa < pH) nem várható érdemi pH-korrekció. Bár azonnali hatás nem mutatható ki, nem jelenthetjük ki, hogy a DUDARIT®-kezelések nem fogják módosítani a talaj kémhatásviszonyait hosszabb inkubációs periódusban. A szerves anyag mineralizációja (CO2 képződés, nitrifikáció, ammonifikáció, denitrifikáció) olyan lényeges hatású H+ és OH forrás a talajban, amely mindenképp a kémhatás módosulásának irányába hat. A DUDARIT® alkalmazása tehát nagy valószínűséggel hosszú távon fejt ki kedvező hatásokat a talaj kémhatására és más tulajdonságaira.

 • ANTON, A., RÉKÁSI, M., UZINGER, N., SZÉPLÁBI, G. & ANDRÁS, M., 2012. Modelling the potential effects of the Hungarian red mud disaster on soil properties. Water, Air & Soil Pollution. 223. 51755188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOLAN, N. S., HEDLEY, M. J. & WHITE, R. E., 1991. Processes of soil acidification during nitrogen cycling with emphasis on legume based pastures. Plant and Soil. 134. 5363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CAMPITELLI, P. A., VELASCO, M. I. & CEPPI, S. B., 2006. Chemical and physicochemical characteristics of humic acids extracted from compost, soil and amended soil. Talanta. 69. 12341239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHRISTENSEN, H. R. & JENSEN, S. T., 1926. On the quantitative determination of the lime requirement of the soil. Trans. Cornm. Int. Soc. Soil Sci. A. 94115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHRISTL, I. & KRETZSCHMAR, R., 2001. Relating ion binding by fulvic and humic acids to chemical composition and molecular size. 1. Proton binding. Environ. Sci. Technol. 35. 25052511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUSZÉN BÁNYÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KFT., 2012. DUDARIT NPK a XXI. század talajjavítója. Agro Napló. január. 47.

 • FARKAS J. , 2010. Növelt hatóanyag tartalmú humusztrágya kifejlesztése, a készítmény-nyel végzett laboratóriumi és növénytermesztési kísérletek bemutatása. LII. Geor-gikon Napok, 2010. szeptember 30-október 1, Keszthely. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-963-9639-39-3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FILEP GY. , 1988. Talajkémia. Akadémia Kiadó. Budapest.

  • Export Citation
 • GONDAR, R. LOPEZ, R., FIOL, S., ANTELO, J. M. & ARCE, F., 2005. Characterization and acid–base properties of fulvic and humic acids isolated from two horizons of an ombrotrophic peat bog. Geoderma. 126. 367374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRUIZ, K., FEIGL, V., KLEBERCZ, O., ANTON, A. & VASZITA, E., 2012. Environmental risk assessment of red mud contaminated land in Hungary. Proceedings CD of Geo-Congress 2012, Oakland, March 25–29. 41564165. (http://www.soilutil.hu/en/node/144)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GUYONNET, D., GAUCHER, E., GABORIAU, H., PONS, C.H., CLINARD, C., NORROTE, V. & DIDIER, G., 2005. Geosynthetic clay liner interaction with leachate: correlation between permeability, microstructure, and surface chemistry. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE. 131. 740749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HELYAR, K. R., 1976. Nitrogen cycling and soil acidification. J. Aust. Inst. Agrie. Sci. 42. 217221.

 • JENSEN, S. T., 1924. Über die Bestimmung der Pufferwirkung des Bodens. Intern. Mitt. Bodenkunde. 14. 112.

 • MAGDOFF, F. R. & BARTLETT, R. J., 1985. Soil pH Buffering Revisited. Soil Sci. Soc. Am. J. 49. 145148.

 • MAKÓ A. , ANTON A., CSITÁRI G., RÉKÁSI M., UZINGER N., BARNA GY, SZÉPLÁBI G. & HERNÁDI H., 2014. Vörösiszappal szennyezett talaj fizikai tulajdonságainak vizs-gálata modell oszlopkísérletben. Agrokémia és Talajtan, 63. 203222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MGSZH, 2009. HUMINIT–DUDARIT talajkondicionáló készítmény forgalomba hoza-tali és felhasználási engedélye. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. 02.5/182/3/2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PACE, C. N., GRIMSLEY, G. R. & SCHOLTZ, J. M., 2009. Protein Ionizable Groups: pK Values and Their Contribution to Protein Stability and Solubility. J. Biol. Chem. 284. 1328513289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PLAZA, C., HERNÁNDEZ, D., FERNÁNDEZ, J. M., & POLO, A., 2006. Long-term effects of amendment with liquid swine manure on proton binding behavior of soil humic substances. Chemosphere. 65. 13211329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÉKÁSI, M & FILEP, T., 2006. Effect of microelement loads on the element fractions of soil and plant uptake. Agrokémia és Talajtan. 55. 213222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÉKÁSI, M., FEIGL, V., UZINGER, N., GRUIZ, K., MAKÓ, A., & ANTON, A., 2013. Effects of leaching from alkaline red mud on soil biota: modelling the conditions after the Hungarian red mud disaster. Chemistry and Ecology. 29. 709723.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RITCHIE, G. S. P. & DOLLING, P. J., 1985. The Role of Organic Matter in Soil Acidifica-tion. Australian Journal of Soil Research. 23. 569576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPOSITO, G., 2008. The Chemistry of Soils. Oxford University Press. New York.

  • Export Citation
 • STEVENSON, E., 1994. Humus Chemistry, Genesis, Composition, Reactions. Wiley. New York.

  • Export Citation
 • TOMBÁCZ, E. & RICE, J. A., 1999. Changes of colloidal state in aqueous systems of humic acids. In: Understanding Humic Substances. Advanced Methods, Properties and Applications. (Eds.: GHABBOUR E. & DAVIES A. G.) 6978. The Royal Society of Chemistry. Cambridge.

  • Export Citation
 • TOURNASSAT, C., BIZI, M., BRAIBANT, G. & CROUZET, C., 2011. Influence of montmorillonite tactoid size on Na–Ca cation exchange reactions. Journal of Colloid and Interface Science. 364. 443454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VAN BREEMEN, N., MULDER, J. & DRISCOLL, C. T., 1983. Acidification and alkalinization of soils. Plant and Soil. 75. 283308.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 2 0
Jul 2020 1 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0