View More View Less
 • 1 SZIE GAEK Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet, 5540 Szarvas, Szabadság út 1–3, Hungary
 • 2 KWS Magyarország Kft. Nemesítő Állomás, Murony, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Kísérleti munkánk célja volt, hogy műtrágyázási tartamkísérletben vizsgáljuk a N-, P- és K-ellátottság hatását a silócirok szárazanyag-felhalmozására és tápelem-felvételére, a silócirok trágyázási szaktanácsadásának fejlesztéséhez. A műtrágyázá-si tartamkísérletet 1989-ben állítottuk be mélyben karbonátos csernozjom réti tala-jon, 4-4 N-, P- és K-ellátottsági szinten, teljes kezelés-kombinációban, 64 kezelés-sel. A tápelem-felvételi vizsgálatokra kilenc kezelést választottunk ki. Jelen dolgo-zatban a 2002 és 2004 között végzett kísérletek eredményei szerepelnek, melyek alábbiakban foglalhatók össze:

A silócirok 7–8 leveles fejlettségében, a kelés utáni 30. napig (GS3) az összes zöldtömegnek 29%-a, míg a szárazanyagtömegnek 8%-a halmozódik fel. Az ezt követő intenzív növekedési periódusban a bugahányásig (GS5-6) a zöldtömegnek 74%-a, a szárazanyagtömegnek csak 38%-a alakul ki. Viaszérettségben (GS9) a zöldtömeg eléri maximumát. A szárazanyag-felhalmozás mintegy 60%-a a genera-tív fázisra esik.

A 2,8–3,2% humusztartalmú talajon az önmagában alkalmazott 80 kg·ha-1 adagú N-trágyázás a cirok N-tartalmát szignifikánsan nem növelte a trágyázás nélküli kezeléshez képest, de a P-kiegészítés jelentősebb nitrogénkoncentráció-növekedést eredményezett. A talaj 195–222 mg·kg-1 AL-P2O5 ellátottságánál a 80 kg·ha-1-nál nagyobb N-adag további szignifikáns nitrogéntartalom-növekedést nem váltott ki. A túlzott P- és K-ellátottság, 340 mg·kg-1 AL-P2O5 és 450 mg·kg-1 AL-K2O felett, a cirok N-tartalmát jelentősen nem módosítja.

A P-trágyázás nélküli kezeléshez képest, ahol a talaj AL-P2O5 –tartalma 120–139 mg·kg-1 volt, csak a túlzott P-ellátottság (340–360 mg·kg-1 AL-P2O5) okozott a bugahányos kezdetén és virágzáskor jelentősebb foszfortartalom-növekedést.

A jó K-ellátottságú talajon csak a cirok 7–8 leveles fejlettségében és csak a túl-zott K-ellátottság (450 mg·kg-1 AL-K2O felett) eredményezett szignifikáns kálium-koncentráció-növekedést.

A legnagyobb termést (56–58 t·ha-1 zöld) adó kezelésekben a virágzás fázisára (GS6–7) a N-nek 65–70%-át veszi fel a cirok és a szemképződésre esik az összes N-felvétel közel 1/3-a. A P-felvétel dinamikája mérsékeltebb ütemű, mint a N-felvétel. Legintenzívebb a P-felvétel a virágzás és szemképződés fázisában, amikor az összes P-nak 57%-a épült be. A cirok K-felvétele a tenyészidő első felében lé-nyegesen intenzívebb ütemű, mint a N- és P-felvétel. Virágzásban a K-felhalmozás már meghaladja az összes K-felvétel 90%-át. A vegetatív fázisban, a bugahányás kezdetéig az összes Ca-nak és Mg-nak 52%-a, míg a Fe-nak, a Mn-nak, a Zn-nek és a Cu-nek 54–58%-a halmozódik fel.

A legnagyobb zöld- (56–58 t·ha-1) és szárazanyagtermés (19–21 t·ha-1) fajlagos N-felvétele 57 kg, P-felvétele 12 kg (28 kg P2O5) és K-felvétele 55 kg (66 kg K2O) 10 t zöldtermésre számítva. A trágyázási kezelések átlagában 10 t zöldtermés elem-felvétele Na-ból 2,6 kg, Ca-ból 9,5 kg (13 kg CaO), Mg-ból 9,3 kg (15 kg MgO), Fe-ból 388 g, Mn-ból 185 g, Zn-ból 67 g és Cu-ból 21 g.

 • ANTAL J. , 2000. Növénytermesztok zsebkönyve. Mezogazda Kiadó. Budapest.

 • BARABÁS Z. & BÁNYAI L., 1985. A cirok és a szudánifu, Sorghum bicolor (L.) Moench, S. sudanense (Piper) Stapf. Magyarország Kultúrflórája. IX. kötet, Pázsitfufélék II., 10–11. füzet.

 • BUZÁS I. , 1983. A növénytáplálás zsebkönyve. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • ESPINOZA, L. & KELLEY, J., 1998. Grain sorghum production handbook. Universty of Arkansas Division of Agriculture. Marion. USA

 • FAGERIA, N. K., BALIGAR, V. C. & JONES, C. A., 1997. Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. 2nd ed. Marcel Dekker Inc. New York. NY.

 • JACQUES, G. L., VANREDLIP, R. L. & WHITNEY, D. A., 1975a. Growth and nutrient accumulation and distribution in grain sorghum. I. Dry matter production and Ca and Mg uptake and distribution. Agronomy Journal. 67. 607611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JACQUES, G. L., VANREDLIP, R. L. & ROSCOE ELLIS, JR., 1975b. Growth and nutrient accumulation and distribution in grain sorghum. II. Zn, Cu, Fe and Mn uptake and distribution. Agronomy Journal. 67. 612616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR I. & RADICS L., 2005. A mutrágyázás hatása a szemescirok (Sorghum vulgare Pers.) fejlodésére és termésére. Növénytermelés. 54. 7787.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR I. , 2013. A mezoföldi mutrágyázási tartamkísérlet tanulságai 1984–2000. Ma-gyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézete. Budapest.

 • LÁSZTITY B. , 1995. A szemes cirok fejlodése és a makro elemtartalmak változása a tenyészido folyamán N, P, K kísérletben. Növénytermelés. 44. 293298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZTITY B. , 2006. Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben. Muegyetemi Kiadó. Budapest.

 • MÉM NAK , 1979. Mutrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. Budapest.

 • PAL, W. R., UPADHAY, U. C., SINGH, S. P. & UMRANI, N. K., 1982. Mineral nutrion and fertilization response on grain sorghum in India. A review over the last 25 years. Fertilizer Research. 3. 141159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAO, S. S., ELANGOVAN, M., UMAKANTH, A.V. & SEETHARAMA, N. S., 2008. Characterizing phenology and growth stages of sorghum hybrids. In: Sorghum improvement in the new millenium. (Eds.: REDDY BELUM, V. S., RAMESH, S., ASHOK KUMAR, A. & GOWDA, G. L. L.) 16–22. Patancheru. India.

 • ROY, R. N. & WRIGHT, B. C., 1974. Sorghum growth and nutrient uptake in relation to soil fertility. II. N, P and K uptake pattern by various plant parts. AgronomyJournal. 66. 510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SVÁB J. , 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • VANDERLIP, R. L., 1972. How a sorghum plant develops. Cooperativ Extension Service, Kansas State University. Manhattan. USA.

 • VANDERLIP, R. L. & REEVES, H. E., 1972. Growth stages of sorghum. AgronomyJournal. 64. 1316.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 1 2
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 3 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 1 2
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0