View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15, Hungary
 • | 2 ELTE TTK Általános Földtani Tanszék, Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A kovával átitatott, alig mállott riolittufát feltáró fúrásban élénk vízmozgás volt megfigyelhető a fizikai aprózódás során felnyílt kőzetrepedéseknek köszönhetően, a mérések alapján számolt hidraulikus vezetőképessége a vályog–homokos vályog fizikai talajféleségű szintekéhez hasonló.

A megjelenése alapján „vulkáni homok”-ként aposztrofált, mállott riolittufa víz-vezető képessége az előzetesen vártnál kisebb volt, nagyságrendekkel maradt el a „tényleges” homok vezetőképességétől, megjelenése jelentősen lelassította a szel-vényekben tapasztalt vízmozgást; számolt hidraulikus vezetőképessége nagyság-rendileg az agyagos vályogéhoz áll közel. A tapasztalt jelenség oka egyrészt az, hogy a mállás során a kőzetrepedések eltömődtek, eltűntek, másrészt pedig az, hogy a mállott agyagos rész a durvább szemcséjű „mállási maradék” pórusterébe üleped-ve a nedvességmozgás számára rendelkezésre álló pórusteret jelentősen lecsökken-tette.

Az eredmények azt jelzik, hogy a szőlőterületek termőhelyi adottságait meghatá-rozó tényezők értékelésénél nemcsak a felszínközelben található kőzet típusát, de annak mállottsági fokát is figyelembe kell venni.

Munkánkat a Tokaj Kereskedőház Zrt. támogatta.

 • AGROTOPO Adatbázis, 1994. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. http://www.mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo

 • BARNA GY. , SZABÓ J., BAKACSI ZS., KOÓS S., LÁSZLÓ P., HAUK G., RAJKAI K. & MAKÓ A., 2015. Effect of particle size limit values on predicted soil hydraulic conductivity. In: Proceedings of Peer reviewed contributions. 22nd International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Bratislava. Slovakia. 12th Novem-ber 2015. 95103. (ISBN 978-80-89139-36-1).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COPPOLA, A., COMEGNA, A., DRAGONETTI, G., DYCK, M., BASILE, A., LAMADDALENA, N., KASSAB, M. & COMEGNA, V., 2011. Solute transport scales in an unsaturated stony soil. Advances in Water Resources. 34. 747759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COPPOLA, A., DRAGONETTI, G., COMEGNA, A., LAMADDALENA, N., CAUSHI, B., HAIKAL, M. A. & BASILE, A., 2013. Measuring and modeling water content in stony soils. Soil and Tillage Research. 128. 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COUSIN, I., NICOULLAUD, B., COUTADEUR, C., 2003. Influence of rock fragments on the water retention and water percolation in a calcareous soil. Catena. 53. 97114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FIÉS, J. C., DE LOUVIGNY, N., CHANZY, A., 2002. The role of stones in soil water retention. European Journal of Soil Science. 53. 95404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HENDRICKX, J. M. H., KHAN, A. S., BANNINK, M. H., BIRCH, D., KIDD, C., 1991. Numerical analysis of groundwater recharge through stony soils using limited data. Journal of Hydrology. 127. 173192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LUKÁCSY, GY., TOMBOR, A., GORECZKY, G., NAGY, L., SZABÓ, J., LÁSZLÓ, P., BURAI, P., BEKO, L., JUNG, A., KRISTÓF, D., BISZTRAY, GY. D. & BÁLÓ, B., 2014. Evaluation of state of vineyards and characterization of vineyard sites of the integrated area of Tokaj Kereskedoház. "Tokaj Region Terroir" Konferencia, 2014. július 7–9. 2014. július 10. Tokaj–Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOVÁK, V., KNAVA, K. & ŠIMUNEK, J., 2011. Determining the influence of stones on hydraulic conductivity of saturated soils using numerical method. Geoderma. 161. 177181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁSZTOR, L., LUKÁCSY, GY., SZABÓ, J., LÁSZLÓ, P., BURAI, P., BAKACSI, ZS., KOÓS, S., LABORCZI, A., TAKÁCS, K. & BEKO, L., 2015. Digital terroir mapping in the Tokaj Historical Wine Region. Geophysical Research Abstracts. 17. EGU2015-12660, EGU General Assembly. 12–17. April 2015. Vienna. Ausztria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SMYTH, R. C. & SHARP, J. M., 2006. The hydrology of tuffs, in: Heiken, G., ed., Tuffs- Their properties, uses, hydrology and resources. Geological Society of America. Special Paper. 408. 91111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TAKÁCS, K., LABORCZI, A., LUKÁCSY, GY. & PÁSZTOR, L., 2015. Improving the perfor-mance of digital soil maps by the application of remotely sensed data used in terroir mapping –case study of the Tokaj wine region. Geophysical Research Abstracts. 17. EGU2015-825, EGU General Assembly. 12–17. April 2015. Vienna. Ausztria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TETEGAN, M., NICOULLAUD, B., BAIZE, D., BOUTHIER, A. & COUSIN, I., 2011. The contribution of rock fragments to the available water content of stony soils: Proposition of new pedotransfer functions. Geoderma. 165. 4049.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • THYLL SZ. , 1983. A talaj szivárgási tényezojének meghatározása és gyakorlati alkalma-zása, a talajcsövezés és vízrendezés, különös tekintettel a szennyvíz és hígtrágya elhelyezés talajtani megalapozásához. Mezogazdasági és Élelmezésügyi Miniszté-rium, Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. , 2005. Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan. 54. 524.

 • VÁRALLYAY GY. , SZUCS L., RAJKAI K., ZILAHY P. & MURÁNYI A., 1979. Magyarország termohelyi adottságait meghatározó talajtani tényezok 1:100 000 méretarányú tér-képe. I. Agrokémia és Talajtan. 28. 363384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. , SZUCS L., RAJKAI K., ZILAHY P. & MURÁNYI A., 1980a. Magyaror-szág termohelyi adottságait meghatározó talajtani tényezok 1:100 000 méretarányú térképe. II. Agrokémia és Talajtan. 29. 3576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. SZUCS L. , RAJKAI K., ZILAHY P. & MURÁNYI A., 1980b. Magyaror-szági talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategória rendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia és Talajtan. 29. 77112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 1 2
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0