View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15, Hungary
 • | 2 ELTE TTK Általános Földtani Tanszék, Budapest, Hungary
Restricted access

A kovával átitatott, alig mállott riolittufát feltáró fúrásban élénk vízmozgás volt megfigyelhető a fizikai aprózódás során felnyílt kőzetrepedéseknek köszönhetően, a mérések alapján számolt hidraulikus vezetőképessége a vályog–homokos vályog fizikai talajféleségű szintekéhez hasonló.

A megjelenése alapján „vulkáni homok”-ként aposztrofált, mállott riolittufa víz-vezető képessége az előzetesen vártnál kisebb volt, nagyságrendekkel maradt el a „tényleges” homok vezetőképességétől, megjelenése jelentősen lelassította a szel-vényekben tapasztalt vízmozgást; számolt hidraulikus vezetőképessége nagyság-rendileg az agyagos vályogéhoz áll közel. A tapasztalt jelenség oka egyrészt az, hogy a mállás során a kőzetrepedések eltömődtek, eltűntek, másrészt pedig az, hogy a mállott agyagos rész a durvább szemcséjű „mállási maradék” pórusterébe üleped-ve a nedvességmozgás számára rendelkezésre álló pórusteret jelentősen lecsökken-tette.

Az eredmények azt jelzik, hogy a szőlőterületek termőhelyi adottságait meghatá-rozó tényezők értékelésénél nemcsak a felszínközelben található kőzet típusát, de annak mállottsági fokát is figyelembe kell venni.

Munkánkat a Tokaj Kereskedőház Zrt. támogatta.

 • AGROTOPO Adatbázis, 1994. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. http://www.mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo

 • BARNA GY. , SZABÓ J., BAKACSI ZS., KOÓS S., LÁSZLÓ P., HAUK G., RAJKAI K. & MAKÓ A., 2015. Effect of particle size limit values on predicted soil hydraulic conductivity. In: Proceedings of Peer reviewed contributions. 22nd International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Bratislava. Slovakia. 12th Novem-ber 2015. 95103. (ISBN 978-80-89139-36-1).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COPPOLA, A., COMEGNA, A., DRAGONETTI, G., DYCK, M., BASILE, A., LAMADDALENA, N., KASSAB, M. & COMEGNA, V., 2011. Solute transport scales in an unsaturated stony soil. Advances in Water Resources. 34. 747759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COPPOLA, A., DRAGONETTI, G., COMEGNA, A., LAMADDALENA, N., CAUSHI, B., HAIKAL, M. A. & BASILE, A., 2013. Measuring and modeling water content in stony soils. Soil and Tillage Research. 128. 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COUSIN, I., NICOULLAUD, B., COUTADEUR, C., 2003. Influence of rock fragments on the water retention and water percolation in a calcareous soil. Catena. 53. 97114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FIÉS, J. C., DE LOUVIGNY, N., CHANZY, A., 2002. The role of stones in soil water retention. European Journal of Soil Science. 53. 95404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HENDRICKX, J. M. H., KHAN, A. S., BANNINK, M. H., BIRCH, D., KIDD, C., 1991. Numerical analysis of groundwater recharge through stony soils using limited data. Journal of Hydrology. 127. 173192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LUKÁCSY, GY., TOMBOR, A., GORECZKY, G., NAGY, L., SZABÓ, J., LÁSZLÓ, P., BURAI, P., BEKO, L., JUNG, A., KRISTÓF, D., BISZTRAY, GY. D. & BÁLÓ, B., 2014. Evaluation of state of vineyards and characterization of vineyard sites of the integrated area of Tokaj Kereskedoház. "Tokaj Region Terroir" Konferencia, 2014. július 7–9. 2014. július 10. Tokaj–Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOVÁK, V., KNAVA, K. & ŠIMUNEK, J., 2011. Determining the influence of stones on hydraulic conductivity of saturated soils using numerical method. Geoderma. 161. 177181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁSZTOR, L., LUKÁCSY, GY., SZABÓ, J., LÁSZLÓ, P., BURAI, P., BAKACSI, ZS., KOÓS, S., LABORCZI, A., TAKÁCS, K. & BEKO, L., 2015. Digital terroir mapping in the Tokaj Historical Wine Region. Geophysical Research Abstracts. 17. EGU2015-12660, EGU General Assembly. 12–17. April 2015. Vienna. Ausztria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SMYTH, R. C. & SHARP, J. M., 2006. The hydrology of tuffs, in: Heiken, G., ed., Tuffs- Their properties, uses, hydrology and resources. Geological Society of America. Special Paper. 408. 91111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TAKÁCS, K., LABORCZI, A., LUKÁCSY, GY. & PÁSZTOR, L., 2015. Improving the perfor-mance of digital soil maps by the application of remotely sensed data used in terroir mapping –case study of the Tokaj wine region. Geophysical Research Abstracts. 17. EGU2015-825, EGU General Assembly. 12–17. April 2015. Vienna. Ausztria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TETEGAN, M., NICOULLAUD, B., BAIZE, D., BOUTHIER, A. & COUSIN, I., 2011. The contribution of rock fragments to the available water content of stony soils: Proposition of new pedotransfer functions. Geoderma. 165. 4049.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • THYLL SZ. , 1983. A talaj szivárgási tényezojének meghatározása és gyakorlati alkalma-zása, a talajcsövezés és vízrendezés, különös tekintettel a szennyvíz és hígtrágya elhelyezés talajtani megalapozásához. Mezogazdasági és Élelmezésügyi Miniszté-rium, Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. , 2005. Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan. 54. 524.

 • VÁRALLYAY GY. , SZUCS L., RAJKAI K., ZILAHY P. & MURÁNYI A., 1979. Magyarország termohelyi adottságait meghatározó talajtani tényezok 1:100 000 méretarányú tér-képe. I. Agrokémia és Talajtan. 28. 363384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. , SZUCS L., RAJKAI K., ZILAHY P. & MURÁNYI A., 1980a. Magyaror-szág termohelyi adottságait meghatározó talajtani tényezok 1:100 000 méretarányú térképe. II. Agrokémia és Talajtan. 29. 3576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. SZUCS L. , RAJKAI K., ZILAHY P. & MURÁNYI A., 1980b. Magyaror-szági talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategória rendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia és Talajtan. 29. 77112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 3 0 0
Mar 2022 4 0 0
Apr 2022 3 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 1 0 0
Jul 2022 1 0 0
Aug 2022 0 0 0