Authors:
Tamás Németh Egyéni vállalkozó, 8143 Sárszentmihály, Dózsa György. u. 17, Hungary

Search for other papers by Tamás Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Horváth Cheminova FMC Magyarország, Budapest, Hungary

Search for other papers by József Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Sándor Kucsera NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Velencei Talajvédelmi Laboratórium, Velence, Hungary

Search for other papers by Sándor Kucsera in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A hajtatás során a túlzott műtrágya-használat problémákat okozhat. Célul tűz-tük ki az Amalgerol talaj- és növénykondicionáló preparátum hatásának feltárását nagy sótartalmú talajon paprikahajtatásban. A preparátumot in vivo (termesztési), valamint in vitro (laboratóriumi) körülmények között vizsgáltuk három éven keresz-tül (2011–2013). Laboratóriumi körülmények között a talaj kémhatását, továbbá, a tápanyag, humusz-, kalcium-karbonát-, só-, valamint nátriumtartalmát vizsgáltuk. Termesztési körülmények között a növényekre gyakorolt hatást értékeltük mono-kultúrában. A kisparcellás kísérlethez két kezelést (kezelt, ill. kezeletlen kontroll) állítottunk be.

A preparátumos kezelések hatására szignifikánsan növekedett a talaj foszfortar-talma, azonban a készítmény nem növelte a talaj kálium-, magnézium-, kén- és kalciumtartalmát. A termék használata feltételezhetően növeli a talaj mikroelem valamint humusztartalmát. Feltételezéseink szerint a preparátum pozitív hatást gya-korol a talaj mikroflórájára, ennek köszönhetően pedig kedvező folyamatok (pl. foszfor feltáródás, humusztartalom növekedés) alakulnak ki a talajban. Úgy véljük, hogy szervestrágyázással kombinálva a preparátum hatékonysága növelhető. A készítmény kedvezően befolyásolta a termések mennyiségét és minőségét, külö-nösen az értékesíthető termések tömegét növelte jelentősen. A preparátum a termé-sek darabosságára is kedvező hatású volt azáltal, hogy növekedett a minőségi extra valamint az I. osztályú termések átlagtömege. A preparátumos kezelések hatására javult a növényi kondíció és az általános ellenálló képesség.

Feltevésünk szerint a termék szinergista módon indukálja a gyökér-gomba ún. arbuszkuláris mikorrhiza (AMF) gomba kapcsolatokat. A mikorrhizáció eredmé-nyeként pedig a növény nagyobb tápanyag- és vízfelvétele képes, ezáltal növekszik a növények termésprodukciója, valamint javul a stressztűrő-képessége. Tapasztala-taink alapján úgy látjuk, hogy a preparátum hatékonyan használható a mezőgazda-sági termelésben.

Köszönettel tartozunk a Cheminova FMC magyarországi vállalatának, amely kísér-letünk lefolytatásához anyagi támogatást és szaktanácsadást nyújtott.

 • BAUM, C., EL-TOHAMY, W., & GRUDA, N., 2015. Increasing the productivity and product quality of vegetable crops using arbuscular mycorrhizal fungi: A review. Scientia Horticulturae. 187. 131141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOTEVA, H. , 2014. Optimizing of systems for nutrition in biological pepper production. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. 1. (2) 16651670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CACIKOVA, J. , 1997. Vliv pripravku AMALGEROL na pudni mikroorganismy, Diplomová práce (145/48/97) Agronomická fakulta Mendelovy zemedelské a lesnické university v Brne. Brno.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CORDIER, C., POZO, M. J., BAREA, J. M., GIANINAZZI, S., & GIANINAZZI-PEARSON, V., 1998. Cell defense responses associated with localized and systemic resistance to Phytophthora parasiticainduced in tomato by an arbuscular mycorrhizal fungus. Molecular Plant-Microbe Interactions. 11. (10) 10171028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DAVIES, F. T., POTTER, J. R. & LINDERMAN, R. G., 1992. Mycorrhiza and repeated drought exposure affect drought resistance and extraradical hypha development of pepper plants independent of plant size and nutrient content. Plant Physiology. 139. (3) 289294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DELCHEV, G. & STOYANOVA, A., 2013. Changes at the sowing properties of the durum wheat sowing-seeds by use of foliar fertilizers, stimulators and antitranspirants. Science & Technologies. 3. (6) 213218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DERKOWSKA, L., PASZT, S., HARBUZOV, A. & SUMOROK, B., 2015. Root Growth, Mycorrhizal Frequency and Soil Microorganisms in Strawberry as Affected by Biopreparations. Advances in Microbiology. 5. (1) 6573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DOBOS A. , VÍG R., MOLNÁR K. & NAGY J., 2011. Természetes alapanyagú lombtrágyák hatékonysága szabadföldi kísérletekben: II. Burgonya (Solanum tuberosum L.). Növénytermelés. 60. (1) 2742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELENA, J., & VYTAUTAS, L., 2013. Effect of the biological preparations Azofit and Amalgerol on sugar beet seeding. Proceedings of the International Scientific Conference. 6. (2) 106110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORA, C. G., STANCIU, S., MOATAR, M., BANU, C. & STEFAN, C., 2015. The influence of bio-effectors on oil seed rape, winter wheat, sun-flower and maize crop production. Agricultural Science. 47. (2) 5661.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜZY, A., BIRÓ, B., TÓTH, T., HILDEBRANDT, J. & BOTHE, H., 2008. Drought, but not salinity determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Plant Physiology. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HALLER G. , 2015. Növényvédo szerek termésnövelo anyagok II. Agrinex Kiadó. Buda-pest.

 • HECKMAN, J. R. , 1993. Effect of an organic biostimulant on cabbage yield. Journal of Home & Consumer Horticulture. 1. (1) 111113.

 • KOSTADINOVA, S., KALINOVA, ST., HRISTOSKOV, A., & SAMODOVA, A., 2015. Efficiency of Some Foliar fertilizers in Winter Wheat. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 21. (4) 742746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MARSCHNER, H. & DELL, B., 1994. Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis. Plant and Soil. 159. (1) 89102.

 • MILEV, G. & TODOROVA, R., 2014. Effect of the complex suspension foliar fertilizers Lactofol and Amalgerol premium on grain yield from soybean (Glycine max (L.) Merr.) under the conditions of Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology. 6. (4) 445450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NARDI, S., CARLETTI, P., PIZZEGHELLO, D. & MUSCOLO, A., 2009. Biological activities of humic substances. In: Biophysico-chemical processes involving natural nonliving organic matter in environmental systems 2. (Eds.: SENESI, N. XING, B. & HUANG, P. M.) 305340. Wiley. ISBN: 978-0-470-41300-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PARÁDI I. , FEKETÉNÉ PALKOVICS Á. & BOZSÓ M., 2014. Az Amalgerol és a mikorrhiza hatása a fotoszintézisre és növekedésre. In: Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXI.). (Szerk: GÁL, P., NOVÁK, R., PÁNCZÉL, M. & RIPKA, G.) 59-65. Magyar Növényvédelmi Társaság. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • POZO, M. J. & AZCÓN-AGUILAR, C., 2007. Unravelling mycorrhiza-induced resistance. Current Opinion in Plant Biology. 10. (4) 393398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PULK, M. , 2015. Influence of biostimulants on the yield and quality of onion. Thesis. Estonian University of Life Sciences Agricultural and Environmental Sciences. Tartu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RICHTER R. , TESAROVÁ M., HRIVNA L. & HLUSEK J., 2002. Az Amalgerol hatása a talaj termékenységére és néhány szántóföldi kultúra termésére. Agrofórum. 13. (12) 2225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RICHTER, R., HLUŠEK, J. & TESAROVÁ, M., 2005. Pomocné látky ovlivnující biologickou slotku pudy. In Úroda, sv. c. 53., c. 3., s. 5657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHANNON, M. C. & GRIEVE, C. M., 1998. Tolerance of vegetable crops to salinity. Scientia Horticulturae. 78. (1–4) 538.

 • ŠIMUNIC, R., ŠUBIC, M., BATAS, D., KRNJAIC, S., JUKIC, R. & ROB, K., 2011a. Use of biostimulator amalgerol premium for better qality and higher yield of crops. 7. Naucno-strucni skup sa medunarodnim ucešcem ”KVALITET 2011”. Neum. B&H. 707712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ŠIMUNIC, R., KRNJAIC, S., BATAS, D., JUKIC, R., & ZOVKIC, P., 2011b. Effect of biostimulator Amalgerol Premium in soybean (Glicine max L.) and sunflower (Helianthus annuus L.). 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture. Zagreb. (http://sa.agr.hr/pdf/2011/sa2011_a0505.pdf.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SMITH, S. E. & READ, D. J., 1997. Mycorrhizal Symbiosis, 2nd ed. Academic Press. London.

 • TAKÁCS, T., BIRÓ, B. & VÖRÖS I., 2006. Response of arbuscular mycorrhizal fungi infectiveness to soil nitrogen supply. Cereal Res. Commun. 34. 319322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHIPPS, J. M. , 2004. Prospects and limitations for mycorrhizas in biocontrol of root pathogens. Canadian Journal of Botany. 82. (8) 11981227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZAIDI, A., AHMAD, E., KHAN, M. S., SAIF, S. & RIZVI, A., 2015. Role of plant growth promoting rhizobacteria in sustainable production of vegetables. Current perspective. Scientia Horticulturae. 193. 231239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 85 199 2
Feb 2024 127 32 1
Mar 2024 8 2 1
Apr 2024 123 0 0
May 2024 70 0 0
Jun 2024 121 0 0
Jul 2024 0 0 0