View More View Less
 • 1 Egyéni vállalkozó, 8143 Sárszentmihály, Dózsa György. u. 17, Hungary
 • | 2 Cheminova FMC Magyarország, Budapest, Hungary
 • | 3 NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Velencei Talajvédelmi Laboratórium, Velence, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A hajtatás során a túlzott műtrágya-használat problémákat okozhat. Célul tűz-tük ki az Amalgerol talaj- és növénykondicionáló preparátum hatásának feltárását nagy sótartalmú talajon paprikahajtatásban. A preparátumot in vivo (termesztési), valamint in vitro (laboratóriumi) körülmények között vizsgáltuk három éven keresz-tül (2011–2013). Laboratóriumi körülmények között a talaj kémhatását, továbbá, a tápanyag, humusz-, kalcium-karbonát-, só-, valamint nátriumtartalmát vizsgáltuk. Termesztési körülmények között a növényekre gyakorolt hatást értékeltük mono-kultúrában. A kisparcellás kísérlethez két kezelést (kezelt, ill. kezeletlen kontroll) állítottunk be.

A preparátumos kezelések hatására szignifikánsan növekedett a talaj foszfortar-talma, azonban a készítmény nem növelte a talaj kálium-, magnézium-, kén- és kalciumtartalmát. A termék használata feltételezhetően növeli a talaj mikroelem valamint humusztartalmát. Feltételezéseink szerint a preparátum pozitív hatást gya-korol a talaj mikroflórájára, ennek köszönhetően pedig kedvező folyamatok (pl. foszfor feltáródás, humusztartalom növekedés) alakulnak ki a talajban. Úgy véljük, hogy szervestrágyázással kombinálva a preparátum hatékonysága növelhető. A készítmény kedvezően befolyásolta a termések mennyiségét és minőségét, külö-nösen az értékesíthető termések tömegét növelte jelentősen. A preparátum a termé-sek darabosságára is kedvező hatású volt azáltal, hogy növekedett a minőségi extra valamint az I. osztályú termések átlagtömege. A preparátumos kezelések hatására javult a növényi kondíció és az általános ellenálló képesség.

Feltevésünk szerint a termék szinergista módon indukálja a gyökér-gomba ún. arbuszkuláris mikorrhiza (AMF) gomba kapcsolatokat. A mikorrhizáció eredmé-nyeként pedig a növény nagyobb tápanyag- és vízfelvétele képes, ezáltal növekszik a növények termésprodukciója, valamint javul a stressztűrő-képessége. Tapasztala-taink alapján úgy látjuk, hogy a preparátum hatékonyan használható a mezőgazda-sági termelésben.

Köszönettel tartozunk a Cheminova FMC magyarországi vállalatának, amely kísér-letünk lefolytatásához anyagi támogatást és szaktanácsadást nyújtott.

 • BAUM, C., EL-TOHAMY, W., & GRUDA, N., 2015. Increasing the productivity and product quality of vegetable crops using arbuscular mycorrhizal fungi: A review. Scientia Horticulturae. 187. 131141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOTEVA, H., 2014. Optimizing of systems for nutrition in biological pepper production. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. 1. (2) 16651670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CACIKOVA, J., 1997. Vliv pripravku AMALGEROL na pudni mikroorganismy, Diplomová práce (145/48/97) Agronomická fakulta Mendelovy zemedelské a lesnické university v Brne. Brno.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CORDIER, C., POZO, M. J., BAREA, J. M., GIANINAZZI, S., & GIANINAZZI-PEARSON, V., 1998. Cell defense responses associated with localized and systemic resistance to Phytophthora parasiticainduced in tomato by an arbuscular mycorrhizal fungus. Molecular Plant-Microbe Interactions. 11. (10) 10171028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DAVIES, F. T., POTTER, J. R. & LINDERMAN, R. G., 1992. Mycorrhiza and repeated drought exposure affect drought resistance and extraradical hypha development of pepper plants independent of plant size and nutrient content. Plant Physiology. 139. (3) 289294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DELCHEV, G. & STOYANOVA, A., 2013. Changes at the sowing properties of the durum wheat sowing-seeds by use of foliar fertilizers, stimulators and antitranspirants. Science & Technologies. 3. (6) 213218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DERKOWSKA, L., PASZT, S., HARBUZOV, A. & SUMOROK, B., 2015. Root Growth, Mycorrhizal Frequency and Soil Microorganisms in Strawberry as Affected by Biopreparations. Advances in Microbiology. 5. (1) 6573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DOBOS A. , VÍG R., MOLNÁR K. & NAGY J., 2011. Természetes alapanyagú lombtrágyák hatékonysága szabadföldi kísérletekben: II. Burgonya (Solanum tuberosum L.). Növénytermelés. 60. (1) 2742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELENA, J., & VYTAUTAS, L., 2013. Effect of the biological preparations Azofit and Amalgerol on sugar beet seeding. Proceedings of the International Scientific Conference. 6. (2) 106110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORA, C. G., STANCIU, S., MOATAR, M., BANU, C. & STEFAN, C., 2015. The influence of bio-effectors on oil seed rape, winter wheat, sun-flower and maize crop production. Agricultural Science. 47. (2) 5661.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜZY, A., BIRÓ, B., TÓTH, T., HILDEBRANDT, J. & BOTHE, H., 2008. Drought, but not salinity determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Plant Physiology. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HALLER G. , 2015. Növényvédo szerek termésnövelo anyagok II. Agrinex Kiadó. Buda-pest.

 • HECKMAN, J. R., 1993. Effect of an organic biostimulant on cabbage yield. Journal of Home & Consumer Horticulture. 1. (1) 111113.

 • KOSTADINOVA, S., KALINOVA, ST., HRISTOSKOV, A., & SAMODOVA, A., 2015. Efficiency of Some Foliar fertilizers in Winter Wheat. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 21. (4) 742746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MARSCHNER, H. & DELL, B., 1994. Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis. Plant and Soil. 159. (1) 89102.

 • MILEV, G. & TODOROVA, R., 2014. Effect of the complex suspension foliar fertilizers Lactofol and Amalgerol premium on grain yield from soybean (Glycine max (L.) Merr.) under the conditions of Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology. 6. (4) 445450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NARDI, S., CARLETTI, P., PIZZEGHELLO, D. & MUSCOLO, A., 2009. Biological activities of humic substances. In: Biophysico-chemical processes involving natural nonliving organic matter in environmental systems 2. (Eds.: SENESI, N. XING, B. & HUANG, P. M.) 305340. Wiley. ISBN: 978-0-470-41300-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PARÁDI I. , FEKETÉNÉ PALKOVICS Á. & BOZSÓ M., 2014. Az Amalgerol és a mikorrhiza hatása a fotoszintézisre és növekedésre. In: Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXI.). (Szerk: GÁL, P., NOVÁK, R., PÁNCZÉL, M. & RIPKA, G.) 59-65. Magyar Növényvédelmi Társaság. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • POZO, M. J. & AZCÓN-AGUILAR, C., 2007. Unravelling mycorrhiza-induced resistance. Current Opinion in Plant Biology. 10. (4) 393398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PULK, M., 2015. Influence of biostimulants on the yield and quality of onion. Thesis. Estonian University of Life Sciences Agricultural and Environmental Sciences. Tartu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RICHTER R. , TESAROVÁ M., HRIVNA L. & HLUSEK J., 2002. Az Amalgerol hatása a talaj termékenységére és néhány szántóföldi kultúra termésére. Agrofórum. 13. (12) 2225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RICHTER, R., HLUŠEK, J. & TESAROVÁ, M., 2005. Pomocné látky ovlivnující biologickou slotku pudy. In Úroda, sv. c. 53., c. 3., s. 5657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHANNON, M. C. & GRIEVE, C. M., 1998. Tolerance of vegetable crops to salinity. Scientia Horticulturae. 78. (1–4) 538.

 • ŠIMUNIC, R., ŠUBIC, M., BATAS, D., KRNJAIC, S., JUKIC, R. & ROB, K., 2011a. Use of biostimulator amalgerol premium for better qality and higher yield of crops. 7. Naucno-strucni skup sa medunarodnim ucešcem ”KVALITET 2011”. Neum. B&H. 707712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ŠIMUNIC, R., KRNJAIC, S., BATAS, D., JUKIC, R., & ZOVKIC, P., 2011b. Effect of biostimulator Amalgerol Premium in soybean (Glicine max L.) and sunflower (Helianthus annuus L.). 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture. Zagreb. (http://sa.agr.hr/pdf/2011/sa2011_a0505.pdf.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SMITH, S. E. & READ, D. J., 1997. Mycorrhizal Symbiosis, 2nd ed. Academic Press. London.

 • TAKÁCS, T., BIRÓ, B. & VÖRÖS I., 2006. Response of arbuscular mycorrhizal fungi infectiveness to soil nitrogen supply. Cereal Res. Commun. 34. 319322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHIPPS, J. M., 2004. Prospects and limitations for mycorrhizas in biocontrol of root pathogens. Canadian Journal of Botany. 82. (8) 11981227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZAIDI, A., AHMAD, E., KHAN, M. S., SAIF, S. & RIZVI, A., 2015. Role of plant growth promoting rhizobacteria in sustainable production of vegetables. Current perspective. Scientia Horticulturae. 193. 231239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 5 1 2
Mar 2021 6 1 2
Apr 2021 7 0 0
May 2021 5 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0