Authors:
Szilvia Várallyay DE-MÉK Élelmiszertudományi Intézet, Debrecen

Search for other papers by Szilvia Várallyay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Balláné Kovács DE-MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet, Hungary

Search for other papers by Andrea Balláné Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Áron Soós DE-MÉK Élelmiszertudományi Intézet, Debrecen

Search for other papers by Áron Soós in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Béla Kovács DE-MÉK Élelmiszertudományi Intézet, Debrecen

Search for other papers by Béla Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az arzénnal szennyezett termőterület a világ valamennyi részére kiterjedő globális problémát jelent. Az arzén a növények számára nem esszenciális mikroelem, mely a szennyezett talajon történő növénytermesztés által a növények számára felvehetővé válik. Az arzén felvételének következtében olyan növényfiziológia folyamatok sérülhetnek, melyek súlyos anomáliák kialakulásához vezetnek.

Kutatómunkánk célja növekvő koncentrációjú (0, 3, 10, 30, 90 és 270 mg kg−1) arzénkezelésben részesített talajon termesztett zöldborsó szárazanyag-produktumában bekövetkező változások nyomon követése mellett, az egyes növényi szervek (gyökér, szár, levél, hüvely, szem) arzén-akkumulációs képességének megállapítsa volt. Vizsgáltuk továbbá a talaj arzén-terhelésének hatását a kísérleti növény egyes szerveinek P-tartalmára vonatkozóan is. Munkánk tárgyát képezte továbbá a növekvő koncentrációban arzénnal kezelt talaj „összes“, illetve „oldható“ arzéntartalmának megállapítása.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a talaj növekvő koncentrációjú arzénterhelésének hatására valamennyi növényi szerv arzéntartalma nőtt. Az egyes növényi szervek arzén-akkumulációs képességének sorrendje a következő: gyökér > szár > levél > hüvely > szem. Habár valamennyi kezelésnél az arzén döntően a gyökérben akkumulálódott, a 270 mg kg−1-os kezelés esetén a gyökér már nem volt képes az arzén visszatartására, így a transzlokációja jelentősen fokozódott a talajfelszín feletti szervek irányába is.

A gyökérben akkumulálódott jelentős mennyiségű arzén a gyökér szárazanyag-produktumára nézve gátló hatást fejtett ki. A hüvely és szem esetén a legnagyobb (270 mg kg−1), míg a szár és levél esetén a legnagyobb kezelés mellett a 90 mg kg−1- os kezelés is szignifikánsan csökkentette az említett szervek szárazanyag-tartalmát. Ugyanakkor a 10 mg kg−1-os kezelés fokozta a levél és szár, míg a 3 és 10 mg kg−1- os kezelés növelte a generatív részek szárazanyag-tartalmát.

Az egyes szervek foszfortartalmának meghatározására irányuló vizsgálataink eredményei alapján megállapítható, hogy a szem, hüvely, levél, valamint szár esetén a 270 mg kg−1-os, míg a gyökérnél már a 90 mg kg−1-os kezelés hatására is nőtt, a kisebb koncentrációjú kezelések hatására azonban szignifikánsan nem változott az említett növényi szervek P-tartalma. A P-As arány tekintetében a kezelések hatására azonban drasztikus csökkenés volt megfigyelhető valamennyi növényi szerv esetén.

A talajvizsgálati eredmények alapján azt a konklúziót vontuk le, hogy a talaj „összes“ arzéntartalmának — a különböző adszorpciós folyamatoknak, illetve a talaj puffer kapacitásának köszönhetően — csak 38,6–56,9% van a növények számára is hozzáférhető formában jelen.

 • Ahmed, S. F. R., Killham, K., Alexander, I., 2006. Influences of arbuscular fungus Glomus mosseae on growth and nutrition of lentil irrigated with arsenic contaminated water. Plant and Soil. 258. 3341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antal, J., Buzás, I., Debreczeni, B., Fekete, A., Nagy, M., Sipos, S., Sváb, J., 1979. A mutrágyázás irányelvei és üzemi számítási módszer. I. rész. N, P, K mutrágyázási irányelvek. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Mezogazdasági Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carbonell-Barrachina, A. A., Burló, F., Burgos-Hernández, A., López, E., Mataix J., 1997. The influence of arsenite concentration on arsenic accumulation in tomato and bean plants. Scientia Horticulturae. 71. 167176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carbonell-Barrachina, A. A., Aarabi, M. A., Delaune, R. D., Gambrell, R. P., Patrick Jr., W. H., 1998a. Bioavailability and uptake of arsenic by wetland vegetation: effects on plant growth and nutrition. Journal of Environmental Science and Health. 33. 4566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carbonell-Barrachina, A. A., Burló, F., López, E., Mataix, J., 1998b. Tomato plant as affected by arsenite concentration. Journal of Plant Nutrition. 21. 235244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Castillo-Michel, H., Parsons, J.G., Peralta-Videa, J. R., Martinezmartinez, A., Dokken, K. M., Gardea-Torresdey, J. L., 2007. Use of x-ray absorption spectroscopy and biochemical techniques to characterize arsenic uptake and reduction in pea (Pisum sativum) plants. Plant Physiology and Biochemistry. 45. 457463

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chilvers, D. C., Peterson P. J., 1987. Global Cycling of Arsenic. [In: Hutchinson T. C., Meema K. M. (eds.). Lead, Mercury, Cadmium and Arsenic in the Environment.]. Scope, Chichester.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chrispeels, M. J., Crawford, N. M., Schroeder, J. I., 1999. Proteins for transport of water and mineral nutrients across the membranes of plant cells. The Plant Cell. 11. 661676.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cullen, W. R., Reimer, K. J., 1989. Arsenic speciation in the environment. Chemical Reviews. 89. 713764.

 • Czipa, N., Andrási, D., Kovács, B., 2015. Determination of essential and toxic elements in Hungarian honeys. Food Chemistry. 175. 536542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonzaga, M. I. S., Santos, J. A. G., Ma, L. Q., 2006. Arsenic phytoextraction and hyperaccumulation by fern species. Scientia Agricola. 63. 90101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulz, P. A., Gupta, S. K., 2000. Arsenaufnahme von Kulturpflanzen. Agrarforschung Schweiz. 7. 360365.

 • Jacobs, L. W., Keeney, D. R., Walsh, L. M., 1970. Arsenic residue toxicity to vegetable crops grown on plainfield sand. Agronomy Journal. 62. 588591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabata-Pendias, A. , 2010. Trace Elements in Soils and Plants (4th edition). CRC Press. Boca Raton, FL.

 • Kádár, I. , 1991a. A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata. KTM, MTA TAKI, Budapest.

 • Kádár, I. , 1991b. Környezet-és természetvédelmi kutatások. A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata. KTM, MTA TAKI, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. , 1995. A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyezodése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM, MTA TAKI, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koch, I., Wang, L., Ollson, C. A., Cullen, W. R., Reimer, K. J., 2000. The predominance of inorganic arsenic species in plants from Yellowknife, Northwest territories, Canada. Environmental Science and Technology. 34. 2226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, B., Gyori, Z., Prokisch, J., Loch, J., Dániel, P., 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectrometry parameters. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 27. 11771198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, B., Prokisch, J., Györi, Z., Balla Kovács, A., Palencsár, A. J., 2000. Analytical methods and quality assurance. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 31. 1114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumar, D., Singh, V. P., Tripathi, D. K., Prasad, S. M., Chauhan, D. K., 2015. Effect of arsenic on growth, arsenic uptake, distribution of nutrient elements and thiols in seedlings of Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. International Journal of Phytoremediation. 23. 128134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakanen, E., Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for determination of plant available micronutrients in soil. Acta Agronomica Fennica. 123. 23232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liao, X. Y., Chen, T. B., Lei, M., Huang, Z. C., Xiao, X. Y., An, Z. Z., 2004. Root distributions and elemental accumulations of Chinese brake (Pteris vittata L.) from As-contaminated soils. Plant and Soil. 261. 109116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, C., Muchhal, U. S., Uthappa, M., Kononowicz, A. K., Raghothama, K. G., 1998. Tomato phosphate transporter genes are differentially regulated in plant tissues by phosphorus. Plant Physiology. 116. 9199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, Q., Hu, C., Tan, Q., Sun, X., Su, J., Liang, Y., 2008. Effects of As on As uptake, speciation, and nutrient uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) under hydroponic conditions. Journal of Environmental Sciences. 20. 326331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mallick, S., Sinam, G., Sinha, S., 2011. Study on arsenate tolerant and sensitive cultivars of Zea mays L.: Differential detoxification mechanism and effect on nutrients status. Ecotoxicology and Environmental Safety. 74. 13161324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mandal, B., K., Suzuki, K. T., 2002. Arsenic round the world: A review. Talanta. 58. 201235.

 • Mattusch, J., Wennrich, R., Schmidt, A. C., Reisser W., 2000. Determination of arsenic species in water, soils and plants. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. 366. 200203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melo, E. E. C., Costa, E. T. S., Guilherme, L. R. G., Faquin, V., Nascimento, C. W. A., 2009. Accumulation of arsenic and nutrients by castor bean plants grown on an As-enriched nutrient solution. Journal of Hazardous Materials. 168. 479483.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mokgalaka-Matlala, N. S., Flores-Tavizon, E., Castillo-Michel, H., Peralta-Videa, J. R., Gardea-Torresdey, J. L., 2008. Toxicity of arsenic (III) and (V) on plant growth, element uptake, and total amylolytic activity of mesquite (Prosopis juliflora x P. velutina). International Journal of Phytoremediation. 10. 4760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moreno-Jiménez, E., Esteban, E., Peñalosa, J. M., 2012. The Fate of Arsenic in Soil-Plant Systems. [In: Whitacre D. M. (ed.). Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, Reviews of Environmental Contamination and Toxicology.]. Springer Science+Business Media LLC. New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mukherjee, A. B., Bhattacharya, P., 2001. Arsenic in the groundwater in the Bengal Delta Plain: slow poisoning in Bangladesh. Environmental Research. 9. 189220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paivöke, A. E. A., Simola, L. K., 2001. Arsenate toxicity to Pisum sativum: mineral nutrients, chlorophyll content, and phytase activity. Ecotoxicology and Environmental Safety. 49. 111121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petho, M. , 1993. Mezogazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Pigna, M., Cozzolino, V., Giandonato Caporale, A., Mora, M. L., Di Meo, V., Jara, A.A., Violante, A., 2010. Effects of phosphorus fertilization on arsenic uptake by wheat grown in polluted soils. Journal of Soil Science and Plant Nutrient. 10. 428442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quaghebeur, M., Rengel, Z., 2003. The distribution of arsenate and arsenite in shoots and roots of Holcus lanatus is influenced by arsenic tolerance and arsenate and phosphate supply. Plant Physiology. 132. 16001609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raab, A., Ferreira, K., Meharg, A. A., Feldmann, J., 2007. Can arsenicphytochelatin complex formation be used as an indicator for toxicity in Helianthus annuus? Journal of Experimental Botany. 58. 13331338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rowland, H. A. L., Omoregie, E. O., Millot, R., Jimenez, C., Mertens, J., Baciu, C., Hug, S. J., Berg, M., 2011. Geochemistry and arsenic behaviour in groundwater resources of the Pannonian Basin (Hungary and Romania). Applied Geochemistry. 26. 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmöger, M. E. V., Oven, M., Grill, E., 2000. Detoxification of arsenic by phytochelatins in plants. Plant Physiology. 122. 793801.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shaibur, M. R., Kitajima, N., Sugewara, R., Kondo, T., Alam, S., Imamul Huq, S. M., Kawai, S., 2008. Critical toxicity of arsenic and elemental composition of arsenic-induced chlorosis in hydroponic sorghum. Water Air Soil Pollution. 191. 279292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smedley, P. L., Kinniburgh, D. G., 2002. A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. Applied Geochemistry. 17. 517568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, S. E., Christophersen, H. M., Pope, S., Smith, F. A., 2010. Arsenic uptake and toxicity in plants: integrating mycorrhizal influences. Plant and Soil. 327. 121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Srivastava, S., Srivastava, A. K., Suprasanna, P., D’Souza, S. F., 2009. Comparitive biochemical and transcriptional profiling of two contrasting varities of Brassica juncea L. in response to arsenic exposure reveals mechanisms of stress perception and tolerance. Journal of Experimental Botany. 181. 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedi, L., Bélteki, I., Fodorné Fehér, E., 2013. A talaj és növények arzén tartalmának összefüggés vizsgálata nehézfém terheléses tartamkísérletben. Acta Carolicus Roberticus. 3. 135144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tu, C., Ma, L. Q., 2005. Effect of arsenic concentration and distribution of nutrients in the fronds of the arsenic hyperaccumulator Pteris vittata L. Environmental Pollution. 135. 333340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ullrich-Eberius, C. I., Sanz, A., Novacky, A. J., 1989. Evaluation of arsenateand vanadate-associated changes of electrical membrane potential and phosphate transport in Lemna gibba G1. Journal of Experimental Botany. 40. 119128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wells, B. R., Gilmor, J. T., 1977. Sterility in rice cultivars as influenced by MSMA rate and water management. Agronomy Journal. 69. 451454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, P. N., Price, A. R., Raab, A., Hossain, S. A., Feldmann, J., Meharg, A. A., 2005. Variation in arsenic speciation and concentration in paddy rice related to dietary exposure. Environmental Science and Technology. 39. 55315540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woolson, E. A., Axley, J. H., Kearney, P. C., 1971. Correlation between available soil arsenic, estimated by six methods, and response of corn (Zea mays L.). Soil Science Society of America Journal. 35. 101105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu, J., Thornton I., 1985. Arsenic in garden soils and vegetable crops in Cornwall, England: implications for human health. Environmental Geochemistry and Health. 7. 131133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 10 0 0
Oct 2023 10 145 1
Nov 2023 0 24 1
Dec 2023 81 10 0
Jan 2024 48 17 0
Feb 2024 124 0 0
Mar 2024 0 0 0