View More View Less
 • 1 MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A vizsgálat célja különböző bioszeneknek a talaj nitrifikációs folyamataira gyakorolt hatásának tanulmányozása volt. Kísérleteink során eltérő mennyiségű és típusú bioszénnel kevert talajt különböző hőmérsékleten vizsgáltunk. Az eredményeink alapján a legnagyobb különbségeket a nitrifikációs potenciálban a hőmérséklet eredményezte. Az alacsony hőmérséklet gátolta vagy nagymértékben lelassította a nitrifikációs folyamatokat. 20 °C valamint 30 °C hőmérsékleten a nitrát képződés hasonlóan alakult, kiemelve a nyári időszakban történő minimális bioszén hatást a nitrifikáló mikroorganizmusokra. így elmondható, hogy tavaszi időszakban a bioszén hatása a nitrifikáló baktériumokra a legkiemelkedőbb, 10 és 20 °C között. Magas hőmérséklet (30 °C) esetében a nettó nitrifikációs potenciál akár háromszorosára is megnőtt a 20 °C-os hőmérséklethez képest. Ugyanakkor elmondható, hogy a magas hőmérséklet negatívan befolyásolta a talajban lévő mikrobiális közösséget, kiemelkedően a CT bioszén esetében. A különbségeket a nitrifikációs értékekben a különböző bioszén típusoknál és mennyiségeknél egyaránt megfigyeltük. 2% bioszén talajhoz adásával szignifikáns különbségeket találtunk a kontroll kezeléshez képest, viszont a nagyobb mennyiségű bioszén hozzáadás hatása már nem volt szignifikáns egymáshoz viszonyítva. A bioszén típusok közül a PY típusú bioszén eltérő mennyiségei mutatták a legkisebb változást a nitrát képződésben.

Munkánkat az OTKA PD-116157 kutatási projekt támogatta a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj mellett. Külön köszönet Mózes Mariann, Bányász Ágnes és Dencső Márton részére az anyag előkészítésében és laboratóriumi vizsgálatokban nyújtott segítségükért.

 • Alexander, M., 1965. Nitrification. In: Soil nitrogen (Eds. Bartholomew, W. V. & Clark, F. E.). Agronomy Monograph. 10. 307343. ASA, Madison, WI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, O. E., Boswell, F. C. & Harrison, R. M., 1971. Variations in low temperature adaptability of nitrifiers in acid soils. Soil Science Society of America, Proceedings. 35. 6871.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antoniou, P., Hamilton, J., Koopman, B., Jain, R., Holloway, B., Lyberatos, G. & Svoronos, S. A., 1990. Effect of temperature and pH on the effective maximum specific growth rate of nitrifying bacteria. Water Research. 24. (1) 97101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barnard, J. L., 1975. Nutrient removal in biological system. Journal Inst. Water Pollution Control. 74. (2) 143154.

 • Bidstrup, S. M. & Grady, C. P. L., 1988. SSSP-Simulation of single sludge processes. Journal of the Water Pollution Control Federation. 60. 351361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chan, K. Y. & Xu, Z., 2009. Biochar: Nutrient properties and their enrichment. In: Biochar for environmental management: Science and technology. (Eds. Lehmann, J. & Joseph, S.) 6784. Earthscan, London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chandra, P., 1962. Note on the effect of shifting temperatures on nitrification in a loam soil. Canadian Journal of Soil Science. 42. 314315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cho, K. H., Kim, J., Kang, S., Park, H., Kim, S. & Kim, Y., 2014. Achieving enhanced nitrification in communities of nitrifying bacteria in full-scale wastewater treatment plants via optimal temperature and pH. Separation and Purification Technology. 20. 697703.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Centeri, Cs. , Pataki, R. & Barczi, A., 2001. Soil erosion, soil loss tolerance and sustainability in Hungary. 3rd International Conference on Land Degradation and Meeting of the IUSS Subcomission C –Soil and water Conservation. September 17-21, Rio de Janeiro, Brazil.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Centeri, Cs. , Akác, A. & Jakab, G., 2012. Land use change and soil degradation in a nature protected area of East-Central Europe. In: Land Use: Planning, Regulations, and Environment. (Eds. Aubrecht, C., Freire, S. & Steinnocher, K.) 211242. Nova Science Publishers Inc. New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clough, T. J., Cameron, K. C., Sherlock, R. R., Metherell, A. K., Clark, H. & Rys, G., 2007. Accounting for the utilization of a N2O mitigation tool in the IPCC inventory methodology for agricultural soils Nutrient Cycling and Agroecosystems. 78. 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clough, T. J., Condron, L. M., Kammann, C. & Müller, M., 2013. A review of biochar and soil nitrogen dynamics. Agronomy. 3. (2) 275293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Conrad, R., 1996. Soil microorganisms as controllers of atmospheric trace gases (H2, CO, CH4, OCS, N2O, and NO). Microbial Reviews. 60. (4) 609640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dancer, W. S., Peterson L. A. & Chesters, G., 1973. Ammonification and nitrification of N as influenced by soil pH and previous N treatments. Soil Science Society of America, Proceedings. 37. 6769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi Z. (Szerk.), 2010. Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

 • Eagle, D. J., 1961. Determination of the nitrogen status of soils in the West Midlands. The Journal of the Science of Food and Agriculture. 12. 712717.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Cs. , Gelybó, Gy., Bakacsi, Zs., Horel, A., Hagyó, A., Dobor, L., Kása, I. & Tóth, E., 2014. Impact of expected climate change on soil water regime under different vegetation conditions. Biologia. 69. 15101519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fenn, M. E. & Poth, M. A., 2004. Monitoring nitrogen deposition in throughfall using ion exchange resin columns: a field test in the San Bernardino Mountains. Journal of Environmental Quality. 33. 20072014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Focht, D. D. & Chang, A. C., 1975. Nitrification and denitrification processes related to wastewater treatment. Advances in Applied Microbiology. 19. 153186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Focht, D. D. & Verstraete W., 1977. Biochemical ecology of nitrification and denitrification. Advences in Microbial Ecology. 1. 135214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frederick, L. R., 1956. The formation of nitrate from ammonium nitrogen in soils: I. Effect of temperature. Soil Science Society of America, Proceedings. 20. 496500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galloway, J. N., Townsend, A. R., Erisman, J. W., Bekunda, M., Cai, Z., Freney, J. R., Martinelli, L. A., Seitzinger, S. P. & Sutton, M. A., 2008. Transformation of the nitrogen cycle: Recent trends, questions, and potential solutions. Science. 320. 889892.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gilliam, F. S., Galloway, J. E. & Sarmiento, J. S., 2015. Variation with slope aspect in effects of temperature on nitrogen mineralization and nitrification in mineral soil of mixed hardwood forests. Canadian Journal of Forest Research. 45. 958962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, H., Madonald, C. A., Trivedi, P., Anderson, I. C., Zeng, Y., Holmes, B., Bodrossz, L., Wane, J., He, J. & Singh, B. K., 2016. Effects of climate warming and elevated CO2 on autotrophic nitrification and nitrifiers in dryland ecosystems. Soil Biology and Biochemistry. 92. 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Bernard, R. & Mortazavi, B., 2014. Impact of crude oil exposure on nitrogen cycling in a previously impacted Juncus roemerianus salt marsh in the northern Gulf of Mexico. Environmental Science and Pollution Research. 21. 69826993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Lichner, L., Kodesova, R. & Stekauerova, V., 2015a. Effects of land use and irrigation intensity on the transport of iodide in structured clay loam soil. Agrokémia & Talajtan. 64. 391402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Tóth, E., Gelybó, Gy., Kása, I., Bakacsi, Zs. & Farkas, Cs., 2015b. Effects of land use and management on soil hydraulic properties. Open Geosciences. 1. 742754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huang, S. & Pant, H. K., 2009. Nitrogen transformation in wetlands and marshes. Journal of Food Agricultural Environment. 7. 946954.

 • Hultman, B., 1971. Kinetics of biological nitrogen removal. Institute Vattenforsorjmingsoh Avloppsteknik samt Vattenkemi, KTH, 71. 5, Stockholm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Isnansetyo, A., Getsu, S., Seguchi, M. & Korizama, M., 2014. Independent effects of temperature, salinity, ammonium concentration and pH on nitrification rate of the Ariake Seawater above mud sediment. Hayati Journal of Biosciences. 21. (1) 2130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, D., Lee, D. & Keller, J., 2006. Effect of temperature and free ammonia on nitrification and nitrite accumulation in landfill leachate and analysis of its nitrifying bacterial community by FISH. Bioresource Technology. 97. (3) 459468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissel, D. E., Sander, D. H. & Ellis, R. Jr., 1985. Fertilizer-plant interactions in alkaline soils. In: Fertilizer technology and use. (Ed. Engelstad, O. P.) 3rd ed. 153196. SSSA, Madison, WI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis, T. & Biró, B., 2015. Bioszén hatása a talaj-növény-mikróba rendszerre: elonyök és aggályok. Agrokémia & Talajtan. 64. (1) 257272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kyveryga, P. M., Blackmer, A. M., Ellsworth, J. W. & Isla, R., 2004. Soil pH effects on nitrification of fall-applied anhydrous ammonia. Soil Science Society of America Journal. 68. 545551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehmann, J., 2007. Bio-energy in the black. Frontiers in Ecology and the Environment. 5. 381387.

 • Lehmann, J. & Joseph, S., 2009. Biochar for environmental management: An Introduction. In: Biochar for environmental management: Science and technology. (Eds. Lehmann, J. & Joseph, S.) 112. Earthscan, London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mahendrappa, M. K., Smith, R. L. & Christiansen, A. T., 1966. Nitrifying organisms affected by climatic region in western United States. Soil Science Society of America, Proceedings. 30. 6062.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, E., Szili-Kovács, T., Villányi, I., Knáb, M., Bálint, Á., Kristóf, K. & Heltai, Gy., 2016. CO2 efflux and microbial activities in undisturbed soil columns in different nitrogen management. Plant, Soil and Environment. 62. (9) 402407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morrill, L. G. & Dawson, J. E., 1967. Patterns observed for the oxidation of ammonium to nitrate by soil organisms. Soil Science Society of America, Proceedings. 31. 757760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-08-0205:1978, A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata

 • MSZ-08-0206-2:1978, A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok. (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (yˇ1^-érték) és kicserélodési aciditás (yˇ2^-érték))

 • MSZ-08-0210:1977, A talaj szerves szén tartalmának meghatározása

 • MSZ 20135:1999, A talaj oldható tápelemtartalmának meghatározása

 • Németh, T. & Buzás, I., 1991. Nitrogéntrágyázási tartamkisérlet humuszos homok-és mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia & Talajtan. 40. 399408.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norton, J. M. & Stark, J. M., 2011. Regulation and measurement of nitrification in terrestrial systems. In: Methods in Enzymology. 486. (Ed. Klotz, M. G.) 343368. Academic Press. Burlington.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novak, J. M., Busscher, W. J., Laird, D. L., Ahmedna, M., Watts, D. W. & Niandou, M. A. S., 2009. Impact of biochar amendment on fertility of a southeastern coastal plain soil. Soil Science. 174. 105112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Odell, L. H., Kirmeyer, G. J., Wilczak, A., Jacangelo, J. G., Marcinko, J. & Wolfe, R. L., 1996. Controlling nitrification in chloraminated systems. Journal AWWA. 88. (7) 8698.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Painter, H. A., 1970. A review of literature on inorganic nitrogen metabolism in microorganisms. Water Research. 4. 393450.

 • Parker, D. T. & Larson, W. E., 1962. Nitrification as affected by temperature and moisture content of mulched soils. Soil Science Society of America, Proceedings. 26. 238242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Persson, T. & Wiren, A., 1995. Nitrogen mineralization and potential nitrification at different depths in acid forest soil. Plant and Soil. 168-169. 5565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rékási, M. & Uzinger, N., 2015. A bioszén felhasználásának lehetoségei a talaj tápanyag-utánpótlásában. Agrokémia & Talajtan. 64. (1) 239256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robertson, G., 1982. Factors regulating nitrification in primary and secondary succession. Ecology. 63. 15611573.

 • Saby, B. R., 1969. Influence of moisture tension on nitrate accumulation in soils. Soil Science Society of America, Proceedings. 33. 263266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sahrawat, K. L., 1982. Nitrification in some tropical soils. Plant and Soil. 65. 281286.

 • Sierra, J., 1997. Temperature and soil moisture dependence of N mineralization in intact soil cores. Soil Biology and Biochemistry. 29. (9–10) 15571563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmidt, E. L., 1982. Nitrification in soil. In: Nitrogen in agricultural soils (Ed. Stevenson, F. J.) Agronomy 22. 253288. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seifert, J., 1962. The influence of the soil structure and moisture content on the number of bacteria and the degree of nitrification. Folia Microbiologia. 7. 234238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skadsen, J. & Sanford, L., 1996. The effectiveness of high pH for control of nitrification and the impact of ozone on nitrification control. In Proc. 1996 AWWA Water Quality Technology Conference, Boston

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skinner, F. A. & Walker, N., 1961. Growth of Nitrosomonas in batch and continuous culture. Archives of Microbiology. 38. 339349.

 • Strauss, E. A. & Dodds, W. K., 1997. Influence of protozoa and nutrient availability on nitrification rates in subsurface sediments. Microbial Ecology. 34. 155165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sujetoviene, G., 2010. Nitrification potential of soils under pollution of a fertilizer plant. Environmental Research, Engineering and Management. 3. 1316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tlustos, P. & Blackmer, A. M., 1992. Release of nitrogen from ureaform fractions as influenced by soil pH. Soil Science Society of America Journal. 56. 18071810.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ulyett, J., Sakrabani, R., Kibblewhite, M. & Hann, M., 2014. Impact of biochar addition on water retention, nitrification and carbon dioxide evolution from two sandy loam soils. European Journal of Soil Science. 66. (1) 96104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, G., 1985. Magyarország talajainak vízháztartási és anyagforgalmi típusai. Agrokémia & Talajtan. 34. (3–4) 267299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 5 0 0
Nov 2021 4 0 0
Dec 2021 0 0 0