Authors:
Nikolett MazsuTalajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Nikolett Mazsu in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mariann KamutiTalajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Mariann Kamuti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Renáta SándorTalajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Renáta Sándor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dóra SzentesNövény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest

Search for other papers by Dóra Szentes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Éva LehoczkyTalajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Éva Lehoczky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

A nagy területeken elterjedt gyomfajok erős alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, így - különösen a kukorica korai fejlődési időszakában - a tápanyagokért és vízért folyó versenyben intenzív növekedésükkel a kultúrnövény fölé kerekedhetnek. A gyomflóra diverzitásának és gyomnövény-gyomnövény kapcsolatrendszernek a tápanyag-ellátottsággal összefüggésben történő vizsgálata kukorica állományban segítséget nyújthat a gyombiomassza produkció, a gyomflóra dominancia viszonyainak és a versengés várható hatásainak meghatározásában.

Kutatómunkánkat az MTA ATK TAKI nagyhörcsöki kísérleti telepén, mészlepedékes csernozjom talajon 2003-ban beállított trágyázási tartamkísérletben végeztük 2014-ben, öt kezelésben (kontroll, PK, NK, NP, NPK), hat ismétlésben a kukorica korai fejlődési szakaszaiban (BBCH 12-14 és BBCH 16-18). Öt és hét héttel a vetést követően vizsgáltuk a gyomflóra faji összetételét, a gyomnövények egyedsűrűségét, dominancia viszonyait, továbbá mértük a gyomok földfeletti biomassza tömegét.

A mintaterületeken összesen 22 gyomfaj fordult elő. A gyomflóra diverzitásában a tápanyagkezelések szerint szignifikáns eltérések mutatkoztak. A kontroll (Ø), PK és NK kezelésekben az Ambrosia artemisiifolia L. és a Sorghum halepense (L.) Pers., az NP és NPK kezelésekben a Chenopodium album L., Chenopodium hybridum L. és Datura stramonium L. voltak a domináns fajok.

Az egyes gyomfajok egyedszáma és száraz biomassza tömege szignifikánsan változott a kezelések hatására. Az összes gyom egyedsűrűség az első mintavételkor 71 db·m−2 (NK) és 126 db·m−2 (NPK) között volt. Két hét alatt átlagosan 14%-kal nőtt meg: 80 (NK) és 142 db·m−2 (NPK) között volt az egy négyzetméterre eső egyedek száma. A kezelések egyedsűrűség szerinti sorrendje nem módosult, mindkét vizsgálati időpontban a következőképpen alakult: NK<NP<PK<Ø<NPK.

A gyomok összes száraz biomassza tömege mindkét vizsgált időpontban az NK kezelésben volt a legkisebb (5 és 40 g·m−2), a PK kezelésben pedig a legnagyobb (21 és 125 g·m−2). A száraz biomasszatömeg szerint az NK, NP és kontroll kezelések között nem volt szignifikáns különbség, valamint a PK és NPK kezelés között sem. A két időpont átlaga alapján a kezelések sorrendje a következő volt: NK<Ø<NP<NPK<PK. Az egyes tápanyag kezelések hatását a gyomflóra egyedsűrűségében és biomassza tömegében is kimutattuk.

Korai fenológiai fázisban a gyomok növekedését, ill. biomassza képzését az eltérő tápanyagellátás, a műtrágyázás hatására kialakuló eltérő fajösszetételű gyomnövényzet és a különböző összetételű gyomflóra kukoricával való kompetíciójának együttes hatása befolyásolta a legnagyobb mértékben.

 • Antal J. 1987. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 • Berzsenyi, Z., Berényi, GY., Árendás, T. & Bónis, P. 1993. Growth analysis of maize (Zea mays L.) in competition for different periods with barnyard grass [Echinochloa crus-galli (L.) BEAUV.] and redrot pigweed (Amaranthus retroflexus L.). Braunschweig. 8th EWRS Symposium. 107115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bischoff, A. & Mahn, E. G. 2000. The effects of nitrogen and diaspore availability on the regeneration of weed communities following extensification. Agriculture, Ecosystems and Environment. 77. 237246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. (szerk.) 1979. A műtrágyázás irányelvei és üzemi számítási módszer. MÉM NAK, Budapest.

 • Debreczeni B. 1979. Kis agrokémiai útmutató. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

 • Dobszai-Tóth V. & Lehoczky É. 2010. A fenyércirok (Sorghum halepense /L./ Pers.) jelentősége, biológiája, kártétele és a védekezés lehetőségei. Gyomnövények, gyomirtás: A Gyommentes Környezetért Alapítvány Kiadványa. 11. (1) 126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyadi K. (szerk.) 1988. Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 • Kádár I. , Kismányoky T., Németh T., Pálmai O. & SArkadi J. 1999. Tápanyag-gazdálkodásunk az ezredfordulón. Agrokémia és Talajtan. 48. (1-2) 193202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kamuti, M., Mazsu, N., Csathó, P. & Lehoczky, É. 2015. Effects of nutrient supply on the weed flora composition in early growth stage of maize. Növénytermelés. 64. (Suppl.) 7578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kang, Y., Khan, S. & Ma, X. 2009. Climate change impacts on crop yield, crop water productivity and food security — A review. Progress in Natural Science. 19. 16651674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khan, M. A., Kakar, S., Marwat, K. B. & Khan, I. A. 2013. Differential response of Zea mays L.in relation to weed control and different macronutrient combinations. Sains Malaysiana. 42. (10) 13951401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KSH 2016. Statisztikai tükör — A fontosabb növények vetésterülete 2016. június 1. 2016. szeptember 27.

 • Lásztity B. & Csathó P. 1994. A tartós NPK műtrágyázás hatások vizsgálata búza - kukorica dikultúrában. Növénytermelés 43. 157167

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky, É. 2003. Effect of nitrogen fertilization on the biomass production and nutrient uptake of weeds in wheat. Proceedings of the 2nd Alps-Adria Scientific Workshop. 209213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky É. , 2004a. A gyomnövények szerepe a talaj-növény rendszer tápanyagforgalmában. DSc Disszertáció. Keszthely.

 • Lehoczky É. , 2004b. A növekvő adagú nitrogén ellátás hatása a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) növekedésére. Magyar Gyomkutatás és technológia. 5. (1) 3241.

 • Lehoczky, É., Reisinger, P. & Kőmíves, T. 2005. Loss of nutrients caused by excessive weediness at the early stage of maize vegetation period. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 36. (4–6) 415422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky, É. & Tóth, V. 2005. Study on the biomass production of the C4 weed, Johnson grass (Sorghum halepense /L./ Pers.). Cereal Research Communications. 33. (1) 255258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky, É., Kismányoky, A. & Németh, T. 2007. Effect of the soil tillage and N-fertilization on the weediness of maize. Cereal Research Communications. 35. (2) 725728.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky, É., Kamuti, M., Mazsu, N., Tamás, J., Sáringer-Kenyeres, D. & Gólya, G. 2014. Influence of NPK fertilization on weed flora in maize field. Agrokémia és Talajtan. 63. (1) 139148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky, É., Kamuti, M., Mazsu, N. & Sándor, R. 2016. Changes to soil water content and biomass yield under combined maize and maize-weed vegetation with different fertilization treatments in loam soil. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 64. (2) 150159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leskovšek, R., Eler, K., Batič, F. & Simončič, A. 2012. The influence of nitrogen, water and competition on the vegetative and reproductive growth of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.). Plant Ecology. 213. (5), 769781.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

 • MSTAT 1988. User's Guide to MSTAT-C: A Software Program for the Design, Management and Analysis of Agronomic Research Experiments. Michigan State University, East Lansing

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, A. & Tamás, J. 2013. Non-invasive water stress assessment methods in orchards. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 44. 366376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák R. , Dancza I., Szentey L. & Karamán J. (szerk.) 2011. Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olesen, J. E., Trnka, M., Kersebaum, K. C., Skjelvåg, A. O., Seguin, B., Peltonen-Sainio, P., Rossi, F., Kozyra, J. & Micale, F. 2011. Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy. 34. 96112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálfai, I. & Herceg, Á. 2012. Palfai Drought Index (PaDI) – Expansion of applicability of Hungarian PAI for Southeast Europe (SEE) region. Lower- Tisza District Water Directorate, Szeged

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinke, GY., Karácsony, P., Czúcz, B. & Botta-Dukát, Z. 2011. Environmental and land-use variables determing the abundace of Ambrosia artemisiifolia in arable fields in Hungary. Preslia. 83. 219235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajcan, I. & Swanton, C. J. 2001. Understanding maize-weed competition: resource competition, light quality and the whole plant. Field Crops Research. 71. 139150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riczu, P., Nagy, A., Lehoczky, É. & Tamás J. 2015. Precision weed detection using terrestrial laser scanning techniques. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 46. (S1) 309316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sengar, S. R. & Sengar, K. 2015. Climate Change Effect on Crop Productivity. CRC Press. Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA

 • Tamás, J., Nagy, A. & Fehér, J. 2015. Agricultural biomass monitoring on watersheds based on remotely sensed data. Water Science & Technology. 72. (12) 221220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, V. & Lehoczky, É. 2006. Characteristics of development and nutrient uptake of Johnsohngrass (Sorghum halepense (L.) Pers) growing from seed during the first year. Journal of Plant Diseases and Protection. 20. 363368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ujvárosi M. 1973. Gyomnövények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 • Weaver, S. E. & Warwick, S. I. 1984. The biology of Canadian weeds.64.Datura stramonium L. Canadian Journal of Plant Science. 64. 979991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yeganehpoor, F., Salmasi, S. Z., Abedi, G., Samadiyan, F. & Beyginiya, V. 2015. Effects of cover crops and weed management on crop yield. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 14. 178181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yin, L., Cai, Z. & Zhong, W. 2006. Changes in weed community diversity of maize crops due to long-term fertilization. Crop Protection. 25. 910914.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 3 0 0
Jan 2023 9 0 0
Feb 2023 12 0 0
Mar 2023 9 0 0
Apr 2023 5 0 0
May 2023 1 0 0
Jun 2023 0 0 0