View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest
 • | 2 ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A szikes talajok szélsőséges vízháztartásuk, nagy sótartalmuk és alkalikus kémhatásuk miatt az élőlények alkalmazkodását alaposan próbára teszik. A talaj mikrobiális közösség katabolikus aktivitás mintázatát hasonlítottuk össze három szikes tó, a Böddi-szék, a Kelemen-szék és a Zab-szék (Felső-Kiskunsági szikes tavak) partközeli vegetációjának rizoszférájában az iszaptól a zsiókáson és a mézpázsiton keresztül a homoki legelőig. Feltételeztük, hogy a szikes jellegben és a növényzetben meglévő különbségek a mikrobiális közösségre is hatást gyakorolnak. Kezdeti eredményeink azt mutatták, hogy a szubsztrát hasznosítási mintázat alapján az egyes minták jól elkülönültek egymástól. Az alaprespiráció elsősorban a talaj humusztartalmával mutatott szoros összefüggést. A katabolikus aktivitás mintázatokat 5 szubsztrát alapján a gázkromatográfiás SIR méréssel a pH és EC, míg 15 szubsztrát alapján mikrorespirációval a pH és humusztartalom szignifikánsan befolyásolta, a növényzet közvetlen hatása kevésbé volt igazolható.

A szélsőséges talajtulajdonságokkal jellemezhető élőhelyeken, mint amilyenek a szikesek, a növények túlélésében az arbuszkuláris mikorhiza (AM) gombák fontos szerepet játszanak. Az AM gombák kolonizációjában jelentős különbség adódott két domináns növényfaj, a sziki őszirózsa és a sziki mézpázsit között, az előbbi jóval erőteljesebb kolonizációt mutatott. Ugyanazon növényfaj AM kolonizációja a három területen eltérő volt, ami nem magyarázható a talaj tulajdonságokkal.

A kutatást az OTKA (K 108572) támogatta.

 • Anderson, J. P. E. & Domsch, K. H. 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10. 215221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Azcon, R. & Ocampo, J.A. 1981. Factors affecting the vesicular arbuscular infection and mycorrhizal dependency of thirteen wheat cultivars. New Phytol 87. 677685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárány, Á., Szili-Kovács, T., Krett, G., Füzy, A., Márialigeti, K. & Borsodi, A.K. 2014. Metabolic activity and genetic diversity of microbial communities inhabiting the rhizosphere of halophyton plants. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 61. 347361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsodi, A.K., Vladár, P., Rusznyák, A., Szabó, G., Sipos, R. & Márialigeti, K. 2005. Tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független molekuláris biológiai vizsgálatok a Kiskunsági NP szikes tavainak baktériumközösségein. Hidrol Közl 85. 2325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsodi, A.K., Bárány, Á., Krett, G., Márialigeti, K. & Szili-Kovács, T. 2015. Diversity and ecological tolerance of bacteria isolated from the rhizosphere of halophyton plants living nearby kiskunság soda ponds, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62. 183197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bölöni, J., Molnár, ZS. & Kun, A. 2011. Magyarország élőhelyei; Vegetációtípusok leírása és határozója – ÁNÉR 2011, MTA ÖBKI, Vácrátót.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brundrett, M. C. 2009. Mycorrhizal associations and other means of nutrition of vascular plants: understanding the global diversity of host plants by resolving conflicting information and developing reliable means of diagnosis. Plant and Soil 320. 3777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. (szerk.) (1988 ): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazdasági kiadó. Budapest

 • Buzás I. (szerk.) (1993 ): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. INDA 4231. Budapest

 • Carvalho, L. M., Correia, P. M., Caador, I. & Martins-Loucao, M. A. 2003. Effects of salinity and flooding on the infectivity of salt marsh arbuscular mycorrhizal fungi in Aster tripolium L. Biol Fertil Soils 38. 137143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell, C.D., Chapman, S.J., Cameron, C.M., Davidson, M.S. & Potts, J.M. 2003. A rapid microtiter plate method to measure carbon dioxide evolved from carbon substrate amendments so as to determine the physiological profiles of soil microbial communities by using whole soil. Appl Environ Microbiol 69. 35933599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degens, B. P. & Harris, J. A. 1997. Development of physiological approach to measuring the catabolic diversity of soil microbial communities. Soil Biol. Biochem. 29. 13091320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzy, A., Biró, B., Tóth, T., Hildebrandt, U. & Bothe, H. 2008. Drought, but not salinity, determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of plant physiology, 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzy, A., Biró, I., Kovács, R. & Takács, T. 2015: Estimation of AM fungal colonization – comparability and realiability of classical methods. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62. 435452.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garland, J. L. & Mills, A. L. 1991. Classification and characterization of heterotrophic microbial communities on the basis of patterns of community-level sole-carbon source utilization. Appl. Environ. Microbiol. 57. 23512359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hattori, R., Matsumura, A., Yamawaki, K., Tarui, A. & Daimon, H. 2013. Effects of flooding on arbuscular mycorrhizal colonization and root-nodule formation in different roots of soybeans. Agricultural Sciences 4. 673677

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hildebrandt, U., Janetta, K., Ouziad, F., Renne, B., Nawrath, K. & Bothe, H. 2001. Arbuscular mycorrhizal colonization of halophytes in Central European salt marshes. Mycorrhiza 10. 175183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lalor, B.M., Cookson W.R. & Murphy, D.W. 2007. Comparison of two methods that assess soil community level physiological profiles in a forest ecosystem. Soil Biol. Biochem. 39. 454462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landwehr, M., Hildebrandt, U., Wilde, P., Nawrath, K., Tóth, T., Biró, B. & Hermann, B. 2002. The arbuscular mycorrhizal fungus Glomus geosporum in European saline, sodic and gypsum soils. Mycorrhiza 12. 199211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oksanen, J., Blanchet, F.G., Roeland, K., Legendre, P., Minchin, P.R., O’Hara, R.B., Simpson, G.L., Solymos, P., Stevens, M.H.H. & Wagner, H. 2014. vegan: Community ecology package. R package version 2.2-0. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips, J.M. & Hayman, D. S. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Brit. Mycol. Soc. 55. 157160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rusznyák, A., Vladár, P., Szabó, G., Márialigeti, K. & Borsodi, A.K. 2008. Phylogenetic and metabolic bacterial diversity of Phragmites australis periphyton communities in two Hungarian soda ponds. Extremophiles 12. 763773.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, G., Borsodi, A., Vladár, P., Cech, G., Tóth, E., Boros, E. & Márialigeti, K. 2004. A Kiskunsági Nemzeti Park szikes tavainak bakteriológiai vizsgálata. Hidrol Közl 84. 147150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith S.E. & Smith, F.A. 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant nutrition and growth: New paradigms from cellular to ecosystem scales. Annual Review of Plant Biology 62. 227250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szili-Kovács, T. & Török, K. 2005. Szénforráskezelés hatása a talaj mikrobiális aktivitására és biomasszájára felhagyott homoki szántókon. Agrokémia és Talajtan 54. 149162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, T. & Szendrei, G. 2006: A hazai szikes talajok és a szikesedés, valamint a sófelhalmozódási folyamatok rövid jellemzése. Topographia Mineralogica Hung. 9. 720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trouvelot, A., Kough, J.L. & Gianinazzi-Pearson, V. 1986. Mesure du taux de mycorhization VA d’un système radiculaire. Recherches et methods d’estimation ayant une signification fonctionnelle. In: Gianinazzi-Pearson, V. & Gianinazzi, S. eds., Physiological and genetical aspects of mycorrhizae. INRA, Paris, 217221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Heijden, M.G.A., Klironomos, J.N., Ursic, M., Moutoglis, P., Streitwolfengel, R., Boller, T., Wiemken, A. & Sanders, I.R. 1998. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity. Nature 396. 6972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wakelin, S. A., Macdonald, L. M., Rogers, S. L., Gregg, A. L., Bolger, T. P. & Baldock, J. A. 2008. Habitat selective factors influencing the structural composition and functional capacity of microbial communities in agricultural soils. Soil Biol. Biochem. 40. 803813.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • West, A. W. & Sparling, G. P. 1986. Modifications to the substrate-induced respiration method to permit measurement of microbial biomass in soils of different water contents. J. Microbiol. Meth. 5. 177189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zak, J. C., Willig, M.R., Moorhead, D.L. & Wildman, H.G. 1994. Functional diversity of microbial communities: a quantitative approach. Soil Biol. Biochem. 26. 11011108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Rajkai, Kálmán

Technical Editor(s): Koós, Sándor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Szili-Kovács, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)

 

International Advisory Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)

 

           International Editorial Board

 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Ole Wendroth (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)

Rajkai Kálmán
ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 5 0 0
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0