View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest
 • 2 ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajok hazai és nemzetközi kutatásában egyre nagyobb szerepet kap a talajok mikrobiótájának vizsgálata. Hazai viszonylatban szikes talajokon eddig kevés ilyen irányú kutatás történt. Kutatásunkban kiskunsági szikes talajok mikrobaközösségeinek katabolikus aktivitás mintázatát vizsgáltuk Apajpusztáról származó mintákon. A mintavételhez négy, a szikesedés különböző fázisaira jellemző növényzettel rendelkező területet választottunk ki (szoloncsák vaksziknövényzet, kiskunsági szikfoknövényzet, ürmös szikespuszta és füves szikespuszta), ezek területéről a talaj mikrobiológiai szempontból legaktívabbnak tekintett 0-10 cm-es rétegét mintáztuk.

A minták néhány fontosabb talajtani paraméterét meghatároztuk (szemcseösszetétel, pH, só-, humusz- és mésztartalom, valamint néhány fontosabb tápelem mennyisége). A négy eltérő növényzetű terület között a talajtani paramétereik alapján is jelentős különbségeket tapasztaltunk.

A minták mikrobiológiai aktivitását az itthon még kevéssé ismert mikrorespirációs (MicroRespTM) módszerrel vizsgáltuk. Ennek során a talajmintákhoz 23 különböző szerves szubsztrátot adtunk, és az általuk indukált légzési válaszon keresztül mértük, hogy az egyes talajminták mikrobaközösségei milyen mértékben képesek hasznosítani az egyes szubsztrátokat. Az így kapott, közösségre jellemző katabolikus aktivitás mintázatokat főkomponens elemzéssel és kanonikus korreszpondancia elemzéssel értékeltük.

Eredményeink alapján a mikrorespirációs módszer egyértelműen alkalmas az általunk vizsgált talajok mikrobiótájának elkülönítésére. Az egyes minták katabolikus aktivitás mintázatai közötti különbségek egybevágtak a minták közötti, talajfizikai és —kémiai tulajdonságban megfigyelt eltérésekkel.

A kutatást az OTKA (K 108572) támogatta.

 • Anderson, J. P. E. & Domsch, K. H. 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10. 215221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bais, H. P., Weir, T. L., Perry, L. G., Gilroy, S. & Vivanco, J. M. (2006). The role of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other organisms. Annu. Rev. Plant Biol., 57, 233266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárány, Á., Szili-Kovács, T., Krett, G., Füzy, A., Márialigeti, K. & Borsodi, A. 2014. Metabolic activity and genetic diversity of microbial communities inhabiting the rhizosphere of halophyton plants. Acta microbiologica et immunologica Hungarica. 61. 347361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bérard, A., Mazzia, C., Sappin-Didier, V., Capowiez, L. & Capowiez, Y. 2014. Use of the MicroResp™ method to assess pollution-induced community tolerance in the context of metal soil contamination. Ecological Indicators. 40. 2733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A. 2007. Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Borsodi, A. K., Micsinai, A., Rusznyák, A., Vladar, P., Kovacs, G., Toth, E. M. & Marialigeti, K. 2005. Diversity of alkaliphilic and alkalitolerant bacteria cultivated from decomposing reed rhizomes in a Hungarian soda lake. Microbial ecology. 50. 918.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsodi, A. K., Rusznyák, A., Molnár, P., Vladár, P., Reskóné, M. N., Tóth, E. M., Sipos R., Gedeon G., Márialigeti, K. (2007). Metabolic activity and phylogenetic diversity of reed (Phragmites australis) periphyton bacterial communities in a Hungarian shallow soda lake. Microbial ecology, 53(4), 612620.

 • Borsodi, A.K., Bárány, Á., Krett, G., Márialigeti, K. & Szili-Kovács, T. 2015. Diversity and ecological tolerance of bacteria isolated from the rhizosphere of halophyton plants living nearby kiskunság soda ponds, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62. 183197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell, C.D., Chapman, S.J., Cameron, C.M., Davidson, M.S. & Potts, J.M. 2003. A rapid microtiter plate method to measure carbon dioxide evolved from carbon amendments so as to determine the physiological profiles of soil microbial communities by using whole soil. Applied & Environmental Microbiology. 69. 35933599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chapman, S. J., Campbell, C. D. & Artz, R. R. 2007. Assessing CLPPs using MicroResp™. Journal of Soils and Sediments. 7. 406410.

 • Creamer, R. E., Stone, D., Berry, P. & Kuiper, I. 2016. Measuring respiration profiles of soil microbial communities across Europe using MicroResp™ method. Applied Soil Ecology. 97. 3643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degens, B. P. & Harris, J. A. 1997. Development of a physiological approach to measuring the catabolic diversity of soil microbial communities. Soil Biol. Biochem. 29. 13091320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Felföldi, T., Somogyi, B., Marialigeti, K. & Vörös, L. 2009. Characterization of photoautotrophic picoplankton assemblages in turbid, alkaline lakes of the Carpathian Basin (Central Europe). Journal of Limnology, 68. 385395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzy, A., Biró, B., Tóth, T. 2003. Növény-mikróba kölcsönhatások és néhány talajtulajdonság közötti összefüggés hazai szikeseken. Természetvédelmi Közlemények. 10. 6369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzy, A., Biró, B., Tóth, T., Hildebrandt, U. & Bothe, H. 2008. Drought, but not salinity, determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Plant Physiology. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garland, J. L. & Mills, A. L. 1991. Classification and characterization of heterotrophic microbial communities on the basis of patterns of communitylevel sole-carbon-source utilization. Applied and Environmental Microbiology. 57. 23512359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ge, T., Chen, X., Yuan, H., Li, B., Zhu, H., Peng, P. & Wu, J. 2013. Microbial biomass, activity, and community structure in horticultural soils under conventional and organic management strategies. European Journal of Soil Biology. 58. 122128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haichar, FZ., Santaella, C., Heulin, T. & Achouak, W. (2014). Root exudates mediated interactions belowground. Soil Biology and Biochemistry, 77, 6980.

 • Hammer, Ø., Harper, D.A.T., RYAN P. D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica. 4. 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jiang, Y., Chen, C., Xu, Z. & Liu, Y. 2012. Effects of single and mixed species forest ecosystems on diversity and function of soil microbial community in subtropical China. Journal of Soils and Sediments. 12. 228240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, K.E. 2013. Microbiomes. Microbial Ecology. 65. 916919.

 • Somogyi, B., Felföldi, T., Vanyovszki, J., Ágyi, Á., Márialigeti, K. & Vörös, L. 2009. Winter bloom of picoeukaryotes in Hungarian shallow turbid soda pans and the role of light and temperature. Aquatic Ecology. 43. 735744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, G., Borsodi, A., Vladár, P., Cech, G., Tóth, E., Boros, E., Márialigeti, K. (2004): Kiskunsági Nemzeti Park szikes tavainak bakteriológiai vizsgálata. Hidrológiai Közlöny. 84. 147150.

 • Tiedje, J. M., Asuming-Brempong, S., Nüsslein, K., Marsh, T. L. & Flynn, S. J. 1999. Opening the black box of soil microbial diversity. Applied Soil Ecology. 13. 109122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, T. & Szendrei, G. 2006. A hazai szikes talajok és a szikesedés, valamint a sófelhalmozódási folyamatok rövid jellemzése. Topographia Mineralogica Hung. 9. 720

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Der Heijden, M. G., Bardgett, R. D. & Van Straalen, N. M. 2008. The unseen majority: soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. Ecology letters. 11. 296310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, L., V-Balogh, K., Boros, E. 2005. Pikoplankton dominancia szikes tavakban. Hidrológiai Közlöny. 85. 166168.

 • Wang, W. J., Dalal, R. C., Moody, P. W. & Smith, C. J. 2003. Relationships of soil respiration to microbial biomass, substrate availability and clay content. Soil Biol. Biochem. 35. 273284.7

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zak, J. C., Willig, M. R., Moorhead, D. L. & Wildman, H. G. (1994). Functional diversity of microbial communities: a quantitative approach. Soil Biology and Biochemistry, 26(9), 11011108.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 2 1 1
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 2 2 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 10 3 5
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 0 0 0