Authors:
Erika Michéli Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő

Search for other papers by Erika Michéli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márta Fuchs Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő

Search for other papers by Márta Fuchs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Attila Tóth Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő

Search for other papers by József Attila Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ádám Csorba Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő

Search for other papers by Ádám Csorba in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tamás Szegi Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő

Search for other papers by Tamás Szegi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A szerves talajok összetétele, képződési körülményei, és földrajzi, ill. domborzati elterjedése jelentősen eltér az ásványi talajokétól. A tömegükben megőrzött hatalmas mennyiségű szerves szén és környezetük biológiai sokfélesége (biodiverzitása) kapcsán a klímaváltozás által leginkább érintett talajok, ezért megkülönböztetett figyelem irányul e talajokra. Kiterjedésükre, lebomlottsági fokukra, szerves szénkészletükre igen eltérő irodalmi és térképi adatok állnak rendelkezésre. Ugyanakkor éppen a klímaváltozás vonatkozásában óriási a globális és helyi megbízható adatigény az említett kérdésekben. Hazai láptalajaink osztályozási, felvételezési és mintavételi módszereinek megújítására teszünk javaslatot a nemzetközi standardok figyelembe vételével. A megújított Láptalaj meghatározásban a legfontosabb követelmények a 20% szerves széntartalomra, a 40 cm vastagságra és az alacsony térfogattömegre vonatkoznak. Az altípus és változati tulajdonságok a lebomlottság fokát, a mélységi, kémhatás viszonyokat, ill. sók jelenlétét adják meg. A szervesanyag meghatározásra az izzítási veszteség módszerét, a térfogattömeg meghatározás mintavételezésére a rostosság függvényében a lápfúró alkalmazását vagy feltárt szelvényből nagytérfogatú bolygatatlan mintákat javasolunk.

 • Agus, F., Hairiah, K., Mulyani A. 2011. Measuring carbon stock in peat soils: practical guidelines. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, Indonesian Centre for Agricultural Land Resources Research and Development. 60p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Batjes, N. H. 1996. Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European journal of soilscience, 47.2: 151163.

 • Boelter, D.H. 1969. Physical properties of peats as related to degree of decomposition. Soil Science Society of America Proceedings. 33. 606609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brasher, B. R., Franzmeier, D. P., Valassis, V. T., Davidson, S. E. 1966. Use of Saranres into coat natural soil clods for bulk density and water-retention measurements. Soil Sci. 101:108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás, I. , (szerk.) 1988. Talaj-és Agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mg-i Kiadó, Budapest. p.15215

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chambers, F.M., Beilman, D.W., Yu, Z. 2011. Methods for determining peat humification and for quantifying peat bulk density, organic matter and carbon content for palaeostudies of climate and peatland carbondynamics. Mires and Peat, Volume 7 (2010/11), Article 07, 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba, Á., Láng, V., Fenyvesi, L., Michéli, E. 2012. Reflektancia spektroszkópia alkalmazása talajok szervesszén- és CaCO3-tartalmának becslésében. Agrokémia és Talajtan, 61 (2), 277290 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dobos, E., Micheli, E., Montanarella, L. 2006. The population of a 500-m resolution soil organic matter spatial information system for Hungary. Developments in Soil Science, 31 487628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömsödi, J. 1970. Előzetes Országos Tőzegkataszter. I. Szöveges rész. II. Táblázatok. III. Térképek (Műszaki, gazdasági, tervezési segédlet). Helyi ipari Kutató Intézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömsödi, J. 1971. Magyarország tőzeg- és lápföldkészletének előzetes felmérése. Agrokémia és Talajtan 20. (3) pp. 411418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömsödi, J. 1974. A lecsapolások hatása a Hanság medence tőzeg- és lápföldkészletére. Agrokémia és Talajtan, 23. (3-4), 445460 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömsödi J. 1977. Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 123 p.

 • Dömsödi J. , 1977b. A hazai tőzegnyersanyagok fizikai és kémiai (technológiai) tulajdonságai. Agrokémia és Talajtan 26. (1-2) pp. 163170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömsödi J. 1979. A lápképződés, lápmegsemmisülés és a talajképződés kölcsönhatásai. Agrokémia és Talajtan 28. (3-4) pp. 511526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömsödi J. 1980. A hazai tőzeglápok (tőzegek) osztályozása. Földrajzi Értesítő 29. (4) pp. 485495.

 • Dömsödi, J. 1981. Országos Tőzegkataszter. Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eswaran, H., Van Den Berg, E., Reich, P. 1993. Organic carbon in soils of the world. Soil science society of America journal, 57. (1) 192194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eswaran, H., Reich, F.P., Kimble, J.M., Beinroth, F.H., Padamnabhan, E., Moncharoen, P. 2000. Global carbonstocks. In: Lal, R., Kimble, J.M., Eswaran, H., Stewart, B.A. (Eds.), Global climate change and pedogenic carbonates. CRC/Lewis, Boca Raton, FL

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iuss Working Group Wrb 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jassó F. (szerk.) 1987. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció – öntözés és tápanyaggazdálkodás.’87 melléklet. Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jassó F. (szerk.) 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció – öntözés és talajvédelem.’88 melléklet. Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jeney, I., Jassó, F. 1983. Magyarország genetikus talajtérképe (méretarány: 1:200.000). Kartográfiai Vállalat, Budapest.

 • Jones, A., Montanarella, L., Jones, R. (EDS.) 2005. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network European Commission, 2005,128 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, A., Stolbovoy, C., Tarnocai, G., Broll, O., Spaargaren, O., Montanarella, L. (EDS.) 2010. Soilatlas of the Northern Circum polar Region. European Commission, Publ. Office of the European Union, Luxembourg, 144 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabar, Z. & Szabolcs, I. 1961. Hozzászólás Stefanovits Pál és Máté Ferenc: Javaslat a hazai láptalajok osztályozásához című dolgozatához. Agrokémia és Talajtan, 10. (2), 293296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köchy, M., Hiederer, R., Freibauer, A. 2015. Global distribution of soil organic carbon – Part 1: Masses and frequency distributions of SOC stocks fort het ropics, permafrost regions, wetlands, and the world. Soil, 1, 351365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lal, R. 2004. Soil carbon sequestration to mitigate climate change. Geoderma, 123. (1) 122.

 • László, G. & Emszt, K. 1915. A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon. Földtani Intézet kiadványa, Budapest.

 • Michéli, E., Fuchs, M., Hegymegi, P., Stefanovits, P. 2006. Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB). Agrokémia és Talajtan. 55 (1) 1928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli, E., Fuchs, M., Láng, V., Szegi, T., Dobos, E., Szabóné Kele, G. 2015. Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek. Agrokémia és Talajtan 64. (1) 285297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-08-0205:1978. A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Magyar Szabványügyi Testület, 39. p.

 • MSZ-08-0012-6:1987. Tőzeg és tőzegkészítmények fizikai, biológiai és kémiai vizsgálata. A szervesanyagtartalom és a szerves széntartalom meghatározása. Magyar Szabványügyi Testület, 4. p.

 • MSZ-08-0452:1980. A talaj szerves széntartalmának mennyiségi meghatározása Contiflo műszersoron. Magyar Szabványügyi Testület, 7. p.

 • Pásztor L. , Szabó J., Bakacsi ZS., Laborczi, A. 2012. Elaboration and applications of Spatial Soil Information Systems and Digital Soil Mapping at RISSAC HAS. Geocarto International. 27. (3), 15. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pokorny, L. 1863. Magyarország tőzeg képletei. Matematikai es Természettudományi Közlemények II. Pest.

 • SOIL SURVEY STAFF 1999. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. 2nd edition. Natural Resources Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook 436.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, M. 1894. A tőzeg elterjedése Magyarországon. Földtani Közlöny 24), 275369.

 • Stefanovits, P. & Máté, F. 1960. Javaslat a hazai láptalajok osztályozására. Agrokémia és Talajtan. 9. (2) 277283.

 • Stefanovits, P. & Máté, F. 1961. Válasz Kabar Zoltán és Szabolcs István hozzászólására. Agrokémia és Talajtan. 10. (2) 296298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P. 1963. Magyarország talajai 2. Bővített, átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Stefanovits, P. 1972. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Stefanovits, P. 1999. A talajok osztályozása. In: Stefanovits, P., Filep, GY. & Füleky, GY.. Talajtan. 239320. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabolcs, I. (Ed.) 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI Genetikus Talajtérképek. Ser. 1. No. 9. OMMI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarnocai, C., Canadell, J. G., Schuur, E. A. G., Kuhry, P., Mazhitova, G., Zimov, S. 2009. Soil organic carbon pools in the northern circumpolar permafrost region. Global biogeochemical cycles, 23, GB2023

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TIM (TALAJVÉDELMI INFORMÁCIÓS és MONITORING RENDSZER). 1995. Módszertan. Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrárkörnyezetgazdálkodási Főosztály, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, G., SZŰCS L, MURÁNYI A, RAJKAI K, ZILAHY P. 1979. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe I. Agrokémia és Talajtan, 28. (3–4), pp.363384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, G. , SZŰCS L, MURÁNYI A, RAJKAI K, ZILAHY P. 1980. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan, 29 (1–2), pp.3576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Viscarra Rossel, R.A., Adamchuk, V.I., Sudduth, K.A., McKenzie, N.J., Lobsey, C. 2011. Proximal soil sensing: an effective approach for soil measurements in space and time. Adv. Agron., 113, 243291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • http 1:https://en.eijkelkamp.com/products/augering-soil-sampling-equipment/peatsampler.html (2017.02.15)

 • http 2: http://cms.talaj.hu/wp-content/uploads/2015/02/DiagKat_2015.pdf (2017.02.15)

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 81 7 0
Feb 2024 97 7 6
Mar 2024 9 0 0
Apr 2024 65 0 0
May 2024 57 0 0
Jun 2024 108 0 0
Jul 2024 0 0 0