Author: Imre Kádár1
View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Interactions between the elements N, Cu and Mo were studied on rape in 2000 in a field experiment set up on chernozem loam soil with lime deposits. The ploughed layer of the soil contained 3% humus, around 5% CaCO3 and around 20% clay. Soil analysis showed that the area was well supplied with Ca, Mg, K and Mn, had satisfactory Cu content, but was only poorly or moderately supplied with P and Zn. The groundwater depth was 13–15 m and the area was prone to drought. The experiment was originally set up in a split-plot design with 4N × 3Cu = 12 treatments in three replications, giving a total of 36 plots. The N rates, applied as calcium ammonium nitrate, were 0, 100, 200 and 300 kg ha−1 and the Cu rates, in the form of CuSO4, were 0, 50 and 100 kg ha−1. In the 5th year of the experiment the 15 m long plots were halved and the two half-plots were separated by a 1 m path. The experiment thus became a strip-split-plot design, consisting of 4N×3Cu×2Mo = 24 treatments in three replications, giving a total of 72 plots. The 48 kg ha−1 Mo was applied in the form of (NH4)6Mo7O24·4H2O. The generative phases of flowering and ripening were characterized by drought and depression. The main results were as follows:

 • Baranyai F. , Fekete A. ésKovács I. 1987. A magyarországi talaj tápanyagvizsgálatok eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergmann, W. 1992. Nutritional disorders of plants. Gustav Fischer Verl. Jena

 • Buzás I. , Fekete A., Buzás Iné, Csengeri Pné ésKovács Ané : 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. MÉM NAK. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserháti S. 1901. Általános és különleges növénytermelés. Czéh Sándor-féle Könyvnyomda. Magyar-Óvár.

 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W. R. 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden. II. K-Lantbr. Högsk. Ann. 26:199-215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eőri T. 2001. A repce termesztése. Lucerna Bt. Fertőszéplak.

 • Horváth T. 2016. Az eredményes repcetermesztés sarokpontjai. Agrofórum. 8: 24-27.

 • ISO 11261. (1995): Soil Quality Determination of total nitrogen. Modified Kjeldahl method

 • Kádár I. , Csathó P. 2017. A főbb makro- és mikroelemek közötti kölcsönhatások kísérletes vizsgálata. MTA TAKI. Budapest. 292 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. , Németh T., Réti Á. & Radics L. 2001a. A repce (Brassica napus L.) műtrágyázása karbonátos vályog talajon. I. Növénytermelés. 50:559-573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. , Németh T. & Lukács Dné 2001b. A repce (Brassica napus L.) műtrágyázása karbonátos vályog talajon. II. Növénytermelés. 50:575-591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kjeldahl, J. 1891. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 22:366-382.

 • Lakanen, E. & Erviö, R. (1971): A comparison of eight extractants for the determination of plant available microelements in soils. Acta Agr. Fenn. 123:223-232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng G. 1976. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

 • Máté A. -Pepó P. 2005. Repce. In: Növénytermesztéstan. 2. Ed: Antal J. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 249-266 pp.

 • MÉM NAK. 1978. A TVG tápanyagvizsgáló laboratórium módszerfüzete. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

 • Prjanisnyikov, D.N. 1931. Csasztnoe zemledelije, Rasztenija polevoj kulturü. Szel’hozgiz. Moszkva-Leningrad.

 • Tyurin, I.V. 1937. Organicseszkoe vesesesztvo pocsvü. Szel’hozgiz. Moszkva

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 1 2
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0