Author: Imre Kádár1
View More View Less
 • 1 Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Interactions between the elements N, Cu and Mo were studied on alfalfa in 1996-1999 in a field experiment set up on chernozem loam soil with lime deposits. The ploughed layer of the soil contained 3% humus, around 5% CaCO3 and around 20% clay. Soil analysis showed that the area was well supplied with Ca, Mg, K and Mn had satisfactory Cu content, but was only poorly or moderately supplied with P and Zn. The groundwater depth was 13–15 m and the area was prone to drought. The experiment was originally set up in a split-plot design with 4N × 3Cu = 12 treatments in three replications, giving a total of 36 plots. The N rates, applied as calcium ammonium nitrate, were 0, 100, 200 and 300 kg·ha−1 and the Cu rates, in the form of CuSO4, were 0, 50 and 100 kg·ha−1. In the 5th year of the experiment the 15 m long plots were halved and the two half-plots were separated by a 1 m path. The experiment thus became a strip-split-plot design, consisting of 4N×3Cu×2Mo = 24 treatments in three replications, giving a total of 72 plots. The 48 kg·ha−1 Mo was applied in the form of (NH4)6Mo7O24·4H2O. The main results were as follows:

 • Antal J. 2005.Növénytermesztéstan 1-2. Mezőgazda Kiadó. Budapest

 • Baranyai F. Fekete A. & Kovács I. 1987. A magyarországi talaj tápanyagvizsgálatok eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Bergmann, W. 1992. Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer Verlag. Jena-Stuttgart-New York.

 • Bowen, H.J.M. 1979. Environmental chemistry of the elements. Academic Press. New York.

 • Buzás I. , Fekete A. Buzás Iné, Csengeri Pné & Kovács Ané: 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. MÉM NAK. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chaney, R.L. 1982. 9. Fate of toxic substances in sludge applies to cropland. In: Proc. Int. Symp. “Land Application of Sewage Sludge”. 259-324. Tokyo, Japan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egnér, H., Riehm, H. - Domingo, W.R. 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden. II. K-Lantbr. Högsk. Ann. 26:199-215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri D. 1984. A talaj termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • ISO 11261. 1995. Soil Quality Determination of total nitrogen. Modified Kjeldahl method. I.V.

 • Kádár I. 1995. A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM-MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. 2013. A gyepek műtrágyázásáról. MTA TAKI. Akaprint. Budapest. 357 p.

 • Kádár I. Csathó P. 2017. A főbb makro- és mikroelemek közötti kölcsönhatások kísérletes vizsgálata. MTA TAKI. Budapest. 292 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. Shalaby, M.H. 1985. N és Cu trágyázás hatása a talaj és a növény tápelemtartalmára. Növénytermelés. 34(2): 119-126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kjeldahl, J. 1891. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 22:366-382.

 • Kloke et al. 1988. Das Drei-Bereiche-System für die Beurteilung von Böden mit Schadstoffbelastung. VDLUFA Schriftenreihe 28/2. Kongressband 11171127. VDLUFA-Verlag. Darmstadt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakanen, E. & Erviö, R. 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available microelements in soils. Acta Agr. Fenn. 123:223-232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÉM NAK. (1978): A TVG tápanyagvizsgáló laboratórium módszerfüzete. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

 • Sauerbeck, D. 1985. Funktionen, Güte und Belastbarkeit des Bodens aus agriculturchemischer Sicht. Materialien zur Umweltforschung. Kohlhammer Verlag. Stuttgart.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sillanpää M. : 1982. Micronutrients and the nutrient status of soils: a global study. FAO Soils Bulletin N. 48. Rome

 • Tölgyesi Gy. 1965. A keszthelyi lápon termett szálastakarmányok réz és molibdén tartalmának takarmányozási vonatkozásai. Magyar Állatorvosok Lapja. 20: 502-506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tyurin, I.V. 1937. Organicseszkoe vesesesztvo pocsvü. Szel’hozgiz. Moszkva.

 • Voisin, A. 1965. Fertilizer application. Soil, plant, animal. Crosby Lockwood. London.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 30 30 0
Full Text Views 24 12 0
PDF Downloads 9 4 0