Authors:
Tibor József Novák Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Search for other papers by Tibor József Novák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
József Incze Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Search for other papers by József Incze in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A WRB diagnosztikai elemeit és a felszínborítási adatokat kombinálva a talajokat ért antropogén hatás mértéke szerint négy csoportot alkottunk: 1. nincs talaj, 2. antropogén eredetű talaj, 3. természetes talaj, de lényeges antropogén bélyegekkel, illetve 4. természetes talaj. A négy csoport valamelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető a felszínborítási osztályok mindegyike. Az általunk kidolgozott módszer segítségével értékeltük Magyarország talajtakarójának természetességét. Az ország területének 2%-án nem számolhatunk a FAO által definiált értelemben talaj létével, 6%-án antropogén talajok várhatók (Anthrosol, vagy Technosol), 66%-án a természetes talajok antropogén átalakítottsága eléri a WRB diagnosztikai határértékeit, és mindössze 26% azon talajok aránya, amelyekben antropogén hatások a diagnosztikában nem jelennek meg, azaz természetes vagy természetközeli állapotúként értékelhetők. Talajtípusok tekintetében legnagyobb mértékű emberi hatással a csernozjomok, réti és öntés talajok esetében számolhatunk, míg természetközeli állapotú talajok legnagyobb kiterjedésben a kőzethatású és váztalajokon maradtak fenn. A területi különbségek is jelentősek: míg legnagyobb arányban a Hajdúságon és a Körös-Maros közén találunk antropogén hatásokkal érintett talajokat, addig a természetközeli állapotú talajok aránya az Északi-középhegység egyes hegyvidéki területein a legnagyobb.

Módszerünk csak becslésre alkalmas, mégis jó áttekintést ad a hazai talajok antropogén átalakítottságának mértékéről, az emberi tevékenység, mint hatodik talajképző tényező jelentőségéről, intenzitásának térbeli eloszlásáról, amely a hazai talajtani adottságoknak egy eddig kevéssé vizsgált aspektusa.

 • Arnaez, J., Lasanta, T., Errea, M.P., Ortigosa, L. 2010. Land abandonment, landscape evolution, and soil erosion in a Spanish Mediterranean mountain region: The case of Camero Viejo, Land Degradation & Development. 22. (6) 537-550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baranyai F. (szerk.) 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció-öntözés és talajvédelem. Agroinform. Budapest pp. 51-55.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bidló A , Gálos B, Horváth A. 2014. The impact of climate change on carbon storage of urban soils Geophysical Research Abstracts. 16. Paper EGU2014-13493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cerzini, G., Scalenghe, R. 2011. Anthropogenic soils are the golden spikes for the Anthropocene. The Holocene.. 21. (8) 1269-1274.

 • CLC100 Copernicus Land Monitoring Services, Pan-European CORINE Land Cover Database (http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)

 • Czifra L. , Novák T.J. 2011. Spontán rekultiválódó meddohányók talajának és növényzetének fejlodési sajátosságai a Bán-patak völgyében. In: Wanek F. (ed.) 2011. XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia absztraktkötete, Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, pp. 292-293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dazzi, C., Lo Papa, G. 2015. Anthropogenic soils: general aspects and features. Ecocycles.. 1. (1) 3-8.

 • Dudal R. 2005. The sixth factor of soil formation. Eurasian Soil Science. 38. 60.

 • Dudal, R., Nachtergaele, F., Purnell, M.F. (2002) The human factor of soil formation. In:17th World Congress of Soil Science Paper No. 93. Bangkok, Thailand (CD-ROM) (IUSS).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farsang, A., Szolnoki, Zs., Barta, K., PuskÁS, I. 2015. Javaslat az antropogén talajok osztályozására a hazai, megújuló osztályozási rendszer keretei között. Agrokémia és Talajtan.. 64. (1) 299-316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FOOD & AGRICULTURE ORG. OF THE UNITED NATIONS 2006. Guidelines for soil description. Fourth edition, Rome, FAO, pp. 97.

 • Földvári GY. 1966. Magyarország genetikus talajtípusainak, altípusainak és változatainak szisztematikus jegyzéke In: Szabolcs I. (szerk.)(1966). A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve, Országos Mezogazdasági Minoségvizsgáló Intézet, Budapest, pp. 165-254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÖMI 2002. Az 1:50.000 léptéku országos CORINE Felszínborítási (LandCover) Projekt nómenklatúrája. FÖMI, Budapest,(CLC50 1.42 verzió, 2002. január 10.) pp. 20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fuchs, M., Michéli, E. 2015. Javaslat a hazai genetikai talajszintek leírásának a FAO irányelveknek megfelelo módosítására. Agrokémia és Talajtan.. 64. (1) 273-285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • García-Ruiz, J.M. 2010. The effects of land uses on soil erosion in Spain: A review. Catena. 81. (1) 1-11.

 • Guo, L.B., Gifford, R.M. 2002. Soil carbon stocks and land use change: a meta analysis. Global Change Biology. 8. 345360.

 • Horváth A , Szucs P, Bidló A. 2015. Soil condition and pollution in urban soils: evaluation of the soil quality in a Hungarian town. Journal of soils and sediments.. 15. (8) 1825-1835.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS Working Group WRB 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, World Soil Resources Reports, No. 103. FAO, Rome, pp. 93.

 • IUSS Working Group WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014, World Soil Resources Reports, No. 106. FAO, Rome, pp. 181.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2015, World Soil Resources Reports, No. 106. FAO, Rome, pp. 192.

 • Jakab G , Szabó J, Szalai Z. 2015. A review on sheet erosion measurements in Hungary. Tájökológiai Lapok.. 13. (1) 89-103.

 • Kalinina, O., Krause, S.-E. Goryachkin, S.V., Karavaeva, N.A., Lyuri, D.I., Giani, L., 2011. Self-restoration of post-agrogenic chernozems of Russia: Soil development, carbon stocks, and dynamics of carbon pools. Geoderma.. 162. 196206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerényi A. 1991. Talajerózió, térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 219 p.

 • Kerényi, A. 1994. Loess erosion on the Tokaj Big-Hill. Quaternary International.. 24. 47-52.

 • Kiss, A., Barta, K., Sümeghy, Z., Czinege, A., 2005. Historical land use and anthropogenic features, a case study from Nagymaros. Acta Climatol. Chorologica Univ. Szeged.. 38–39. 111124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumar, S., Maiti, S.K., Chaudhuri, S. 2015. Soil development in 2-21 years old coalmine reclaimed spoil with trees: A case study from Sonepur-Bazari opencast project, Raniganj Coalfield, India. Ecological engineering.. 84. 311-324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laganière, J., Angers, D.A., Paré, D. 2010. Carbon accumulation in agricultural soils after afforestation: a meta-analysis. Global Change Biology.. 16. 439453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewis, S.L., & Maslin, M.A. 2015. Defining the Anthropocene. Nature.. 519. 171180.

 • Mari L. 2010. Tájváltozás elemzés a CORINE adatbázisok alapján. In: Szilassi P. & Henits L. (szerk.) (2010). Tájváltozás értékelési módszerei a 21. században. Tudományos konferencia es muhelymunka tanulmányai, 2010, Szeged, pp. 226-234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mari L. , Mattányi ZS. 2002. Egységes európai felszínborítasi adatbázis a CORINE Land Cover program –Földrajzi Közlemények. 126/50. (1-4) 3138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mclauchlan, K.K., Hobbie, S.E., Post, W. 2006. Conversion from agriculture to grassland builds soil organic matter on decadal time scales. Ecological Applications.. 16. (1) 143153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli, E., Fuchs, M., Láng, V., Szegi, T., Dobos, E., Szabóné Kele, G. 2015. Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek. Agrokémia és Talajtan.. 64. (1) 285-297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Monastersky, R. 2015. Anthropocene –the human age. Nature.. 519. 144-147.

 • MTA TAKI 2009. Magyarország genetikai talajtérképe, fotípusok. 1:100 000, Az 1:100 000 AGROTOPO és OTAB adatbázisok alapján, MTA TAKI GIS Laboratórium

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MTA TAKI 2011. Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása. Tájökológiai Lapok.. 9. (1) 203-205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, T., Becker, K., Giani, L. 2009. Modification of solonetz soil profile characteristics caused by organic matter influx on the livestock resting sites of Hortobágy, Hungary, In: TóTh, T. (ed.) (2009). IUSS Salinization Conference Presentations, RISSAC-MTA TAKI, Budapest. pp. 33.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, T.J. 2013 Talajtani Praktikum –Talajok terepi vizsgálata, leírása és osztályozása. Meridián Alapítvány, Debrecen. pp. 188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, T.J., Incze J. 2014. A tokaji Nagy-hegy felhagyott szoloteraszainak támfalai – Retaining walls of abandoned vineyard terraces on Tokaj Nagy Hill. 4D Tájépítészeti és kertmuvészeti folyóirat – Journal of Landscape Architecture and Garden Art.. 35. 20-35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, T.J., Incze, J., Spohn, M., Glina, B., Giani, L. 2014. Soil and vegetation transformation in abandoned vineyards of the Tokaj Nagy-Hill. Catena.. 123. 88-89.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, T.J., Tóth, C.A. 2016. Development of erosional microforms and soils on semi-natural and anthropogenic influenced solonetzic grasslands. Geomorphology.. 254. 121-129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Post, W.M., Kwon, K.C. 2000. Soil carbon sequestration and land-use change: processes and potential. Global Change Biology.. 6. (3) 317328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richter, D.DEB., Bacon, A.R., Brecheisen, Z., Mobley, M.L. 2015. Soil in the Anthropocene. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.. 25. 1-11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, G., Szabó GY., Charzynski, P., Szynkowska, E., NovÁk, T.J., Switoniak, M. 2013. Technogenic soils in Debrecen. In: Charzynski, P., Markiewicz, M., Switoniak, M. (eds.) (2013). Technogenic Soils Atlas, Polish Society of Soil Science. Torun. 35-74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shrestha, R.K., Lal, R. 2006. Ecosystem carbon budgeting and soil carbon sequestration in reclaimed mine soil. Environment International.. 32. 781-796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stanchi, S., Freppaz, M., Agnelli, A., Reinsch, T., Zanini, E. 2012. Properties, best management practices and conservation of terraced soils in Southern Europe (from Mediterranean areas to the Alps): A review. Quaternary International.. 265. 90100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P. 1992. Talajtan (3. kiadás) Mezogazda Kiadó, Budapest. pp. 379.

 • Stockmann, U., Minasny, B., Mcbratney, A.B. 2014. How fast does soil grow? Geoderma. 216. 48-61.

 • Süto, L., Dobány, Z., Novák T.J., Incze J., Rózsa P. 2014. Antropogén tájak összehasonlító elemzése –esettanulmányok Borsod-Abaúj-Zemplén megyébol. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek.. 11. (2) 45-52.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabolcs, I., Rédly, M. 1989. State and Possibilities of Soil Salinization in Europe. Agrokémia és Talajtan. 38. (3-4) 537-558.

 • Várallyay GY. , Fórizs J.-né 1966. A helyszíni talajfelvételezés In: Szabolcs I. (szerk.) (1966). A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve, Országos Mezogazdasági Minoségvizsgáló Intézet, Budapest. pp. 19-160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vince, T., Szabó, G., Csoma, Z., Sándor, G., Szabó, S. 2014. The spatial distribution pattern of heavy metal concentrations in urban soils — a study of anthropogenic effects in Berehove, Ukraine. Central European Journal of Geosciences. 6. (3) 330-343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 4 0 0
Jul 2023 2 0 0
Aug 2023 5 1 1
Sep 2023 6 0 0
Oct 2023 8 156 0
Nov 2023 6 54 0
Dec 2023 15 7 0