View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajok szélerózióval szembeni érzékenységének egyik gyakran használt mérőszáma az erodálhatósági faktor, amelynek mérését többféle módszerrel is el lehet végezni. Mivel e mérőszám hazai használhatóságának vizsgálata eddig még nem történt meg, ezért munkánk alapvető célja annak megválaszolása volt, hogy hazai talajok esetében mennyire használható ez az érték, valamint, hogy a vizsgált talajtulajdonságok milyen mértékben és milyen irányban hatnak az EF-index értékének változására. Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy az amerikai talajokra kidolgozott, az EF- index becslését lehetővé tevő egyenlet adaptálható-e hazai talajok esetén.

Az EF-index meghatározásához szitarázó gépet, a kapott adatok feldolgozásához, valamint a vizsgált paraméterek közötti kapcsolatok feltárásához statisztikai módszereket használtunk.

A mérések eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált nyírségi talajminták kb. 50%-a az erősen veszélyeztetett kategóriába tartozik. Az EF értékét legerőteljesebben a talajok mechanikai összetétele, kisebb mértékben pedig a szervesanyag- és CaCO3-tartalma befolyásolta. A kapcsolat minden esetben szignifikáns volt.

Elemzéseinkkel az is kimutatható volt, hogy a vizsgált nyírségi talajok esetében a FRYREAR et al., által kidolgozott egyenlet nem alkalmas arra, hogy kielégítően becsülje a talajokra jellemző EF- index értékét.

 • Amézketa, A., 1999. Soil Aggregate Stability: A Review. Journal of Sustainable Agriculture.. 14. 83-151.

 • Berényi, D., 1950. A Nyírség és az ezzel határos területek éghajlata. A növénytermesztési szaktanácsadás tényezoi és irányelvei.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy, Z., 1991. Blown-sand territories in Hungary. Zeitscrift für Geomorphologie Supplementum. 90. 114.

 • Borrelli, P., Ballabio, C., Panagos, P., Montanarella, L., 2014. Wind Erosion Susceptibility of European Soils. Geoderma. 232. 471478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buschiazzo, D.E., Estelrich, H.D., Aimar, S.B., Viglizzo, E., Babinec, F., 2004. Soil organic matter in the Caldenal woodland of Argentina as influenced by soil texture and tree coverage. Journal of Range Management.. 57. 511516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chepil, W.S., 1962. A compact rotary sieve and the importance of dry sieving in physical soil analysis. Soil Science Society of America Proceedings.. 26. 46.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chepil, W.S., Woodruff, N.P., 1954. Estimations of wind erodibility of field surfaces. Journal of Soil and Water Conservation.. 9. 257265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Colazo, J.C., Buschiazzo, D.E., 2010. Soil dry aggregate stability and wind erodible fraction in a semiarid environment of Argentina. Geoderma. 159. 228-236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Du, H., Xue, X., Wang, T., Deng, X., 2015. Assessment of wind-erosion risk in the watershed of the Ningxia-Inner Mongolia Reach of the Yellow River, northern China. Aeolian Researches.. 17. 193204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farsang, A., Barta, K., Szatmári, J., Bartus, M., 2017. Szélerózió okozta humusz-és tápanyag áthalmozás terepi szélcsatorna kísérleteken alapuló értékelése Dél-alföldi csernozjom talajokon. Talajvédelem. 1. 317-327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fryrear, D.W., Bilbro, J.D., Saleh, A., Schomberg, H., Stout, J.E., Zobeck, T.M., 2000. RWEQ: improved wind erosion technology. Journal of Soil and Water Conservation.. 55. 183189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guo, Z., Chang, CH., Wang, R., Li, L., 2017. Comparison of different methods to determine wind-erodible fraction of soil with rock fragments under different tillage/management. Soil and Tillage Researches.. 168. 42-49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hevia, G.G., Mendéz, M.J., Buschiazzo, D.E., 2007. Tillage affects soil aggregation parameters linked with wind erosion. Geoderma.. 140. 9096.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, B.D., Munkholm, L.J., 2004. Management-induced soil structure degradation — organic matter depletion and tillage. In: Schjonning, P., et al. (Ed.), Managing Soil Quality: Challenges in Modern Agriculture. Oxford University Press, 185197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, T., 1997. Eróziós mérések a parabolabuckák lejtoin a debreceni Erdospuszta területén. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. XXIV. 151-165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köhn, M., 1929. Korngrößenanalyse vermittels Pipettanalyse. Tonindustrie-Zeitung. 53. 729731.

 • Layton, J.B., Skidmore, E.L., Thompson, C.A., 1993. Winter associated changes in dry soil aggregation as influenced by management. Soil Science Society of American Journal.. 57. 15681572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki, J., 1985. A téli nyírségi szélerózióról. Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis. X. 35-41.

 • López, M.V., Gracia, R., Arrúe, J.L., 2001. An evaluation of wind erosion hazard in fallow lands of semiarid Aragon (NE Spain). Journal of Soil and Water Conservation. 56. 212219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • López, M.V., Dios Herrero, J.M., Hevia, G.G., Gracia, R., Buschiazzo, D.E., 2007. Determination of the wind-erodible fraction of soils using different methodologies. Geoderma.. 139. 407-411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merrill, S.D., Black, A.L., Fryrear, D.W., Saleh, A., Zobeck, T.M., Halvorson, A.D., Tanaka, D.L., 1999. Soil wind erosion hazard of spring wheat fallow as affected by long term climate and tillage. Soil Science Society of American Journal.. 63. 17681777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Négyesi, G., Lóki, J., Buró, B. SzabÓ, J., Bakacsi, Zs., Pásztor, L., 2015. The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils –based on wind tunnel measurements. Zeitschrift für Geomorphologie.. 59. 59-77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, L., Négyesi, G., Laborczi, A., Kovács, T., László, E., Bihari, Z., 2016. Integrated spatial assessment of wind erosion risk in Hungary. Natural Hazards and Earth System Science.. 16. 2421-2432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Six, J., Elliott, E.T., Paustian, K., 1998. Aggregate and SOM dynamics under conventional and no-tillage systems. Soil Science Society of America Journal.. 63. 1350-1358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skidmore, E.L., Layton, J.B., Armbrust, D.V., Hooker, M.L., 1986. Soil physical properties as influenced by of cropping and residue management. Soil Science Society of American Journal.. 50. 415419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOIL SURVEY STAFF, 1951. Soil Survey Manual, USDA Handbook, 18. US Government Printing Office, Washington, DC

 • Stefanovits, P., 1996: Talajtan. Mezogazda kiadó, p. 470.

 • Tatarko, J., 2001. Soil Aggregation and Wind Erosion: Processes and Measurements. Annals in Arid Zone. 40. 251-263.

 • Tatzber, M., Stemmer, M., Spiegel, H., Katzbelger, C., Haberhauer, G., Gerzabek, M.H., 2007. An alternative method to measure carbonate in soils by FT-IR spectroscopy. Environmental Chemistry Letters. 5. 9-12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toogood, J.A., 1978. Relation of aggregate stability to properties of Alberta soils. In: Emerson, W.W., Bond, R.D., Dexter, A.R. (Eds.), Modification of Soil Structure. Wiley., 211215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner, L.E., Ambe, N.E., Barnes, P., 1992. Tillage-induced soil aggregate status as influenced by water contents. Transactions of ASAE 35 (2). 499504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner, L.E., Ambe, N.M., Ding, D.J., 1994. Estimating a Proctor Density Curve from Intrinsic Soil Properties. Transactions of the ASAE. 37. 1121-1125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woodruff, N.P., Siddoway, F.H., 1965. A Wind Erosion Equation. Soil Science Society of America, Proceedings,. 29. 602-608.

 • Wright, A.L., Hons, F.M., 2004. Soil aggregation and carbon and nitrogen storage under soybean cropping sequences. Soil Science Society of American Journal.. 68. 507-513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Youssef, F., Visser, S., Karssenberg, D., Bruggeman, A., Erpul, G., 2012. Calibration of RWEQ in a patchy landscape; a first step towards a regional scale wind erosion model. Aeolian Researches.. 3. 467476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zboray, N., Szalai, Z., 2012. Talajok szervesanyag-tartalmának meghatározása (analitikai eljárások összehasonlító elemzése). In.: Természetföldrajzi kutatások Magyarországon a XXI. század elején. 163-168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zobeck, T.M., 1991. Soil properties affecting wind erosion. Journal of Soil and Water Conservation. 46. 112117.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 8 0 0
Dec 2021 1 0 0