Authors:
Botond Buró MTA Atomki, Debrecen, Hungary

Search for other papers by Botond Buró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Lóki Földtudományi Intézet, Debrecen, Hungary

Search for other papers by József Lóki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Négyesi Földtudományi Intézet, Debrecen, Hungary

Search for other papers by Gábor Négyesi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tibor József Novák Földtudományi Intézet, Debrecen, Hungary

Search for other papers by Tibor József Novák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • Balog, K., Gribovszki, Z., Szabó, A., jobbágy, E., Nosetto, M., Kuti, L., Pásztor L., Tóth T. 2014. Alföldi telepített erdok hatása a felszín alatti sófelhalmozódásra sekély talajvizu területeken. Agrokémia és Talajtan.. 63. (2) 249-268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berg, R.C. , 1984. The origin and early genesis of clay bands in youthful sandy soils along Lake Michigan, USA. Geoderma,. 32. 4562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bockheim, J.G., Hartemink, A.E., 2013. Classification and distribution of soils with lamellae int he USA. Geoderma.. 206. 92-100.

 • Borsy, Z. , 1961. A Nyírség természeti földrajza. Akadémiai Kiadó. Budapest. pp. 227.

 • Borsy, Z. , 1974. A futóhomok mozgásának törvényszeruségei és védekezés a szélerózió ellen. Akadémiai doktori értekezés. Kézirat. pp. 322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy, Z. , 1977. A magyarországi futóhomok területek felszínfejlodése. Földrajzi Közlemények.. 27. 1216.

 • Borsy, Z. , 1987. Az Alföld hordalékkúpjainak fejlodéstörténete. Nyíregyházi Foiskola Füzetei. pp. 537.

 • Borsy, Z. , 1989. Az Alföld hordalékkúpjainak negyedidoszaki fejlodéstörténete. Földrajzi Közlemények. 38. (3–4) 211222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy, Z., Csongor, É., Lóki, J., SzabÓ, I., 1985. Recent results in the radiocarbon dating of windblown sand movements in the Tisza-Bodrog Interfluve. Acta Geogr. Debrecina.. 22. 516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bullock, P., Mackney, D., 1970. Micromorphology of strata in the Boyn Hill Terrace deposits, Buckinghamshire. Micromorphological Techniques and Applications, Agricultural Research. Council Soil Survey. Technical Monograph.. 2. 97107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buró, B. , 2015: Recens és szubrecens felszínformáló folyamatok vizsgálata a nyírségi homokterületen. — PhD Értekezés. Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskola. pp. 150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buró, B., Sipos, G., Lóki, J., Andrási, B., Félegyházi, E., Négyesi, G., (2016): Assessing Late Plesitocene and Holocene phases of aeolian activity on the Nyírség Alluvial Fan, Hungary. Quaternary International. 425. 183195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coen, G.M., Pawluk, S., Odynsky, W., 1966. The origin of bands in sandy soils of the stony plain area. Canadian Journal of Soil Science.. 46. 245254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dijkerman, J.C., Cline, M.G., Olson, G.W., 1967. Properties and genesis of textural subsoil lamellae. Soil Science.. 104. 716.

 • Furquim, S. A. C. , Coltrinari, L., Ferreira, D. R. P., Castro, S.S., Pugliese, G.R., 2013. Lamellae formation processes in tropical soils in southeastern Brazil. Catena.. 107. 1525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábris, G. , 1970. A Sajó–Hernád hordalékkúp geomorfológiai problémái. Egyetemi doktori értekezés. Kézirat. pp. 78.

 • Gile, L.H. , 1979: Holocene soils in eolian sediments of Bailey County, Texas. Soil Science Society of America Journal. 43. 9941003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holliday, V.T., Rawling, J.E., 2006. Soil–geomorphic relations of lamellae in eolian sand on the High Plain of Texas and New Mexico. Geoderma.. 131. 154180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, I. , 1985. A kovárványrétegek kialakulása, és gazdasági jelentosége a Nyírség és a Bodrogköz területén. Szakdolgozat. Kossuth Lajos Tudomány Egyetem. Debrecen. pp. 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, L. , 1951. A Nyírség geomorfológiai problémái, A Földrajzi Könyv, és Térképtár Értesítoje. II. (10–12). 117131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, L. , 1957. A kovárványos homok kérdése. Földrajzi Értesíto. IV. (1). 113.

 • Kemp, R.A., Mcintosh, P.D., 1989. Genesis of a texturally banded soil in Southland, New Zealand. Geoderma.. 45. 6581.

 • Kiss, T, Sipos, Gy, Mauz, B, Mezosi, G. 2012. Holocene aeolian sand mobilization, vegetation history and human impact on the stabilized sand dune area of the southern Nyírség, Hungary. Quaternary Research.. 78. 492501.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kléh, G., Szucs, L. 1954. A Nyírség talajviszonyai. Agrokémia és Talajtan. 3. (1-2) 47-66.

 • Kriván, P. , 1958. Jéglencsés, leveles állótundra jelenségek Magyarországon. Földtani Közlöny.. 88. (2) 201209.

 • Lóki, J. , 2003. A szélerózió mechanizmusa és magyarországi hatásai . MTA doktori értekezés . Debrecen. pp. 265 . + Mellékletek

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki, J. , 2006. Holocén felszínváltozás a hazai futóhomok területeken, Holocene land transformation in Hungarian wind-blown sand areas. Scientific Publications of the III. Hungarian Geographical Conference. CD publication. MTA FKI. 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki, J., Hertelendi, E., Borsy, Z., 1994. New dating of blown sand movement in the Nyírség. Acta Geographica Debrecina. Debrecen. pp. 6776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki, J., NÉGyesi, G., BurÓ, B., FÉLegyhÁZi E., 2012. Aeolian surface transformations on the alluvial fan of the nyírség. Journal of environmental geography. V. (1–4) 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miles, R.J., Franzenmeier, D.P., 1981. A lithochronosequence of soils formed in dune sand. Soil Science Society of America Journal.. 45. 362367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rawling, J.E. , 2000. A review of lamellae. Geomorphology.. 35. 1-9.

 • Robinson, G.H., Rich, C.I., 1960. Characteristics of the multiple yellowish-red bands common to certain soils in the south-eastern United States. Soil Science Society of America Proceedings.. 24. 226230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rónai, A. , 1961. Az Alföld talajvíztérképe: magyarázó a talajvíztükör felszínalatti mélységének 1:200 000-es méretu térképéhez. Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest pp. 5565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schaetzl, R.J. , 1992. Texture, mineralogy, and lamellae development in sandy soils in Michigan. Soil Science Society of America Journal.. 56. 15381545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schaetzl R.J. , 2001. Morphologic evidence of lamellae forming directly from thin, clayey bedding planes in a dune. Geoderma.. 99. 5163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, G., Kiss, T., Nyári, D., 2006. OSL mérés lehetoségei. Homokmozgások vizsgálata Csengele területén. Environmental Science Symposium Abstracts. Budapest. 43-45.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P. , 1953. A Nyírségi kovárványos homok. MTA Agrártudományi Osztály Közleményei. III. (1–4) 111.

 • Torrent, J., Nettleton, W.D., Borst, G., 1980. Clay Illuviation and lamellae formation in a psammentic Haploxeralf in southern California. Soil Science Society of America Journal.. 44. 363367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ujházy, K., Gábris, G., Frechen, M., 2003. Ages of periods of sand movement in Hungary determined through luminescence measurements. Quaternary International.. 111. 91-100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vertse, A. , 1939. A Nyírség felszíni és földtani viszonyai. Vármegyei Szociográfiák. IV. 914.

 • Wurman, E., Whiteside, E.P., Mortland, M.M., 1959. Properties and genesis of finer textured subsoil bands in some sandy Michigan soils. Soil Science Society of America Proceedings. 23. 135143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 125 10 3
Jan 2024 49 54 3
Feb 2024 151 6 0
Mar 2024 2 1 0
Apr 2024 18 0 0
May 2024 173 0 0
Jun 2024 0 0 0