Authors:
Márta Birkás Növénytermesztési Intézet, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő, 2100 Gödöllő

Search for other papers by Márta Birkás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Igor Ðekemati Növénytermesztési Intézet, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő, 2100 Gödöllő

Search for other papers by Igor Ðekemati in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Kende Növénytermesztési Intézet, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő, 2100 Gödöllő

Search for other papers by Zoltán Kende in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Radics Növénytermesztési Intézet, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő, 2100 Gödöllő

Search for other papers by Zoltán Radics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Szemők Növénytermesztési Intézet, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő, 2100 Gödöllő

Search for other papers by András Szemők in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Jelen dolgozatban két célt jelöltünk ki. Az első cél a talajművelés hazai fejlődését nehezítő és elősegítő körülmények elemzése, egyúttal a karcagi kutatási eredmények kiemelése volt. A fejlődést az ún. sokszántásos művelés alkalmazásától (1800-as évektől) napjainkig kísértük nyomon. A második cél négy jeles előd munkásságának felidézésével példát kívántunk adni a hazai talajművelés fejlesztéséért tett erőfeszítésekről.

A talajművelés fejlődésének voltak akadályai úgy, mint egyes ökológiai körülmények – nehéz művelésű talajok, időjárási szélsőségek –, körülményekhez alkalmas vonóerő- és művelőgép hiány, háborúk, a szaktudás jelentős elmaradása a Nyugat-európaihoz hasonlítva, továbbá a talajok minőségét veszélyeztető művelési szokások kialakulása és tartós fennmaradása. A fejlődést előmozdították az európai kitekintésű szakírók, a szaksajtó a segítő cikkek, szakmai viták és az újdonságok közlésével, a kísérleti intézetek létrejötte, a kísérletezés megindulása. A tudományok előrehaladása a talajok és a művelés egzakt leírását, új, hazai termőhelyekre alkalmas módszerek kidolgozását tette lehetővé.

A Karcagi Kutatóintézet megalakulásának kezdetétől nem csak bekapcsolódott a talajművelés és kapcsolódó tudomány területek fejlesztésébe, hanem tevékenységével új, nagy térségben hasznosítható témákat munkált ki. A vonatkozó publikációk elemzése során megállapítható, hogy

- A Karcagi Kutatóintézetben kimunkált eredmények a tudomány előrehaladását és a gyakorlat szemléletváltását az ország más termőhelyein működő intézményekkel – Mosonmagyaróvár, Keszthely, Martonvásár, Kompolt, Gödöllő, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged – harmóniában, gyakran együttműködésben segítették elő. Ezzel együtt a térségi talajok jobbítása az első évektől napjainkig kiemelt feladat maradt.

- A térségben akut művelési és talajjavítási feladatok megoldásával párhuzamosan folyt a csernozjom, réti és szikes talajok tulajdonságainak megismerése, valamint adott művelési beavatkozások hatásainak értelmezése.

- A nehéz művelésű talajok állapotának javítására kidolgozott periódusos mélyművelési rendszer országos elterjedését előbb állami támogatás, majd az alkalmazók kedvező tapasztalatai mozdították elő.

- A talajállapot javulása a művelési rendszerek ésszerűsítését, a művelési mélység okszerű – ökonómiai szempontból is kedvező – váltogatását tette lehetővé.

- A nagy agyagtartalmú és a kémiailag hibás talajokon bizonyítást nyert a mélyítő művelés, a trágyázás és talajjavítás együttes alkalmazásának hasznossága.

- A mélyművelési módszerek, valamint a magágy minőség változatok vizsgálatainak eredményei között a talajvédelmi ajánlások napjainkban is megállják a helyüket.

- A fenntartható fejlődéssel harmóniában lévő talajhasználati, talaj- és környezetvédelmi, vízgazdálkodási kutatások eddig elért eredményei a további feladatokat alapozzák, és kiszélesedésüket segítik.

- A Karcagi Kutatóintézet fejlődésre ösztönző környezetében bontakozott ki Sipos Sándor és Nyiri László tudós szakírók munkássága. A gyakorlatot segítő tudományos eredményeik, cikkeik és könyveik mellett számos olyan tanítványt neveltek ki, kik ma a talajművelés és a kapcsolódó tudományterületek meghatározó személyiségei.

 • Allen R.R. , Fenster C.R., 1986. Stubble-mulch equipment for soil and water conservation in the Great Plains. J. Soil and Water Conservation.. 41. 1116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh I. , Czimbalmas R., Forgács L., Nyiri L., Radócz L., Tuba G., Zsembeli J., Zsuposné Oláh Á., 2003. Talajvédo talajmuvelési eljárások hatáselemzése, alkalmazásuk feltételrendszerének megállapítása. In: Csorba Zsjolánkai P., Szöllosi G.: III. Növénytermesztési Tudományos Nap: Szántóföldi növények tápanyagellátása. Akaprint Kiadó, Budapest. pp. 3842.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , 2003. A Campbell-láz Magyarországon (1908-1914) A magyar gazdák és a dry farming Mezogazdasági Technika. 44. (3) 3941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , 2006. A direktvetés. In: BirkÁS M.: Környezetkímélo alkalmazkodó talajmuvelés. Akaprint Kiadó Budapest. pp. 350354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , 2009. A klasszikus talajmuvelési elvárások és a klímakár csökkentés kényszere. Növénytermelés.. 58. 123134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , 2010. Long-term experiments aimed at improving tillage practices. Acta Agr. Hung. 58. (Suppl 1) 7581.

 • Birkás M. , 2011. Tillage, impacts on soil and environment. In: Glinski J., Horabik J., Lipiec J.: Encyclopedia of Agrophysics. Springer Dordrecht. pp. 903906.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , Antal J., Dorogi I., 1989. Conventional and reduced tillage in Hungary –A review. Soil Tillage Research. 13. 233252.

 • Birkás M. , Dekemati I., Kende Z., PÓSa B., 2017. Review of soil tillage history and new challenges in Hungary. Hungarian Geographical Bulletin.. 66. 5564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , Kadlicskó B., Krisztián J., Radics L., Várnai M., 1990. A talajelokészítés és a direktvetés szerepe az oszi búza talajvédelmében. Melioráció-Öntözés és Talajvédelem.. 1. 1419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , Mesic M., Smutný V. 2015. Soil conservation tillage in crop production. Contemporary Agriculture. 64. (3-4) 248254

 • Birkás M. , Percze A., Gyuricza CS., Szalai T., 1998. Oszi búza direktvetéses kísérletek eredményei barna erdotalajon. Növénytermelés. 47. 181198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , Szalai T., Nyárai H.F., Fenyves T., Percze A., 1997. Kukorica direktvetéses tartamkísérletek eredményei barna erdotalajon. Növénytermelés.. 46. 413430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blaskó L. , 2017. A szikes talajok javítása –kémiai, biológiai, földhasználati módszerek. In: BirkÁS M.: Földmuvelés és földhasználat. Mezogazda Kiadó, Budapest. pp.287295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bottlik L , Csorba Sz, Gyuricza Cs, Kende Z., Birkás M., 2014. Climate challenges an solutions in soil tillage. Appl. Ecol. Env. Res. 12. (1)1323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserháti S. , 1891. A talajnak mélymuvelése hazánkban. Czéh S. Könyvnyomda, Magyar-Óvár. pp. 28-32.

 • Gyárfás J. , 1922. Sikeres gazdálkodás szárazságban. A magyar dry farming. Pátria Kiadó, Budapest.

 • Gyorffy B. , 1964. Hozzászólás “A talaj mélymuvelése” vitaülésen, MTA Agrártud. Oszt. Közl, 13 (3-4) 362370.

 • Gyorffy B. , 1990. Tartamkísérletek Martonvásáron. In: Kovács I: Martonvásár második húsz éve. Martonvásár. pp.114118.

 • Gyorffy B. , Szabó J.L., 1969a. A zero, minimum és normál tillage vizsgálata tartamkísérletekben. In: I’SÓ I. Kukoricatermesztési Kísérletek 1965–1968. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 143155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyorffy B. , Szabó J.L., 1969b. Tavaszi szántás, minimum tillage és a direktvetés lehetosége a kukoricatermesztésben. In: I’só I. Kukoricatermesztési Kísérl.1965–1968. Akadémiai Kiadó, Budapest. 136142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jolánkai M. , 2017. A földmuvelés fejlodésének rövid története. In: Birkás M. Földmuvelés és földhasználat. Mezogazda Kiadó, Budapest. pp. 1523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár T. , Bottlik L., Kisic, I., Gyuricza C., Birkás M., 2013. Soil protecting effect of the surface cover in extreme summer periods. Plant, Soil and Environment.. 59. 404409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemenesy E. , 1964. Talajmuvelés. Mezogazdasági Kiadó, Budapest.

 • Kende Z. , Sallai A., Kassai K., Percze A., Birkás M., 2017. The effects of tillage-induced soil disturbance on weed infestation of winter wheat. Pol. J. Environ. Stud. 26. 111311138

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koltay Á. , 1974. Talajmuvelés nélküli búzatermesztés monokultúrában. Talajtermékenység. 5. 1117.

 • Küzdényi Sz. , 1914. Gazdaságos eljárás a sziknek termofölddé átalakítására. Köztelek.. 24. (15) 449451.

 • Küzdényi Sz. , 1923. Az eke rehabilitálásához. Gazdasági Lapok, 75.(10) 124125.

 • Küzdényi Sz. , 1925. Gazdaságos talajlazítás gördülo korongokkal. Köztelek.. 35. (21) 325326.

 • Manninger G.A. , 1957. A talaj sekély muvelése. Mezogazdasági Kiadó, Budapest

 • Milhoffer S. , 1897). Talajkimerülés. Könyves Kálmán Rt. Budapest

 • Nyiri L. , 1993a. Természeti addottságaink és a szántóföldi növénytermesztés lehetoségei. In: Nyiri L.: Földmuveléstan. Mezogazda Kiadó, Budapest. pp. 2295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nyiri L. , 1993b. A szikes talajok vízrendezése és a talajmuvelés. In: Nyiri L.: Földmuveléstan. Mezogazda Kiadó, Budapest. pp. 388389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nyiri L. , 1997. A talajmuvelés. In: Nyiri L.: Az aszálykárok mérséklése –Szántóföldi növénytermesztés. Alföld program. Mezogazda Kiadó, Budapest. pp. 5473.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nyiri L. , Fehér F. 1981. Effects of chemical amelioration and soil moisture regulation on various types of salt affected soils. Agrokémia és Talajtan. 30. (Suppl.) 139147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schertz D.L. , 1988. Conservation tillage: An analyis of acreage projections in the United States. J. Soil and Water Conservation. 43. 256258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos S. , 1961. A Nagykunsági Mezogazdasági Kísérleti Intézet ismertetoje. Mezogazdasági Kiadó, Budapest

 • Sipos S. , 1966a. Nagykunsági Mezogazdasági Kísérleti Intézet Karcag, Mezogazdasági Kiadó. Budapest

 • Sipos S. , 1966b. Újabb adatok a mélyíto muvelés hatékonyságához. Talajtermékenység.. 1. 3444.

 • Sipos S. , 1973. A talajmuvelési és talajjavítási kutatások összefoglaló ismertetése. In:. Sipos S.: Jubileumi tudományos ülésszak 1947–1972. Karcag. pp. 2737.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos S. , Káposzta J., 1962. A mélyíto muvelés hatása a lucerna szénatermésére szolonyeces réti talajon. In: Sipos S.: A Nagykunsági Mezogazdasági Kísérleti Intézet közleményei. Mezogazdasági Kiadó Budapest. pp. 510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalai T. , 1999. A talajmuvelési és növénytermesztési rendszerek néhány agronómiai összefüggése a fenntartható földhasználat kialakításához. Doktori (PhD) értekezés, Gödöllo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szentannay S. , 1925. A sziktalaj muvelése, különös tekintettel a tárcsás ekére. Köztelek 35. (46–47) 703705.

 • Várallyay G. , 2015. Soil as potential moderator of extreme hydrological events: drought –flood/waterlogging/over-moistening. In: Baban M., Rasic S.: Proceedings & Abstracts, 8thInternational Scientific/professional Conf., Agriculture in nature and environment protection, Vukovar, Croatia. pp 2223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsembeli J. , Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R., 2015. Nedvességtakarékos talajmuvelési rendszer fejlesztése Karcagon.. In: Madarász B.: Környezetkímélo talajmuvelési rendszerek Magyarországon. MTA CSFKFTI, Budapest. pp. 122133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 9 3 3
Oct 2023 7 221 2
Nov 2023 7 57 0
Dec 2023 76 9 2
Jan 2024 79 34 0
Feb 2024 183 10 4
Mar 2024 0 0 0