Authors:
Tibor József Novák Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Agrokémiai és Talajtani Intézet, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Tibor József Novák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tibor Tóth HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Tibor Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Makó HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by András Makó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mihály Kocsis HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Mihály Kocsis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsófia Bakacsi HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Zsófia Bakacsi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Bidló Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, Sopron, Magyarország

Search for other papers by András Bidló in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Károly Bartha Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, Magyarország

Search for other papers by Károly Bartha in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szabolcs Czigány Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Szabolcs Czigány in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gergely Tóth HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gergely Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Adrienn Horváth Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, Sopron, Magyarország

Search for other papers by Adrienn Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Hilda Hernádi HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Hilda Hernádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány a magyar genetikai osztályozás sok szempontból kritizált rendszerének következetlenségeit, illetve ellentmondásait elemzi azzal a szándékkal, hogy a rendszer fő jellemzőinek: a talajtaxonok elnevezésének és tartalmának megőrzése mellett szakmai párbeszédet indítson a hibák kijavításának lehetőségéről és a rendszer megújításáról.

Rámutattunk a nevében és koncepciójában genetikus, szerkezetében hierarchikus osztályozási rendszer hibrid jellegére: arra, hogy a fő genetikus szempont csak a főtípusok aggregációs szintjén érvényesül maradéktalanul, míg a típusoknál már mintegy egyharmad arányban diagnosztikus szempontok jelentik az elkülönítés alapját. Alsóbb hierarchiaszinteken (altípus, változat) pedig csaknem tisztán diagnosztikus az osztályozás. Listába rendeztük azokat a problémás típus, altípus és változati elnevezéseket, amelyek több hierarchiaszinten azonos névvel, és esetleg eltérő tartalommal fordulnak elő, illetve azonos hierarchiaszinten, de eltérő definíciókkal szerepelnek, vagy éppen szinonímnak tekinthetők, az eltérő elnevezés mögött rejlő azonos tartalom miatt. A vitacikk szándéka, hogy a kiszűrt hibák, következetlenségek széleskörű szakmai egyeztetést követően javításra kerüljenek.

The study analyzes the inconsistencies and contradictions of the Hungarian genetic soil classification system, which has been criticized in many ways. The intention of this analysis is preserving the main features of the system: the names and contents of the soil taxa and initiating a professional dialogue about the possibility of correcting the errors and renewing the system.

We have pointed out the hybrid nature of the classification system, which is genetic in name and its concept, hierarchical in its structure: that the main genetic aspect is fully valid only at the aggregation level of the main types, while diagnostic aspects form the basis of separation in about one-third of the soil types. At lower hierarchical levels (subtypes, variants), the classification is almost purely diagnostic. We have sorted into a list those problematic type, subtype and variant names that occur at several hierarchical levels with the same name and possibly different content, or that appear at the same hierarchical level but with different definitions, or can even be considered synonymous, due to the same content underlying the different names. The intention of the discussion article is to correct the identified errors and inconsistencies after generating extensive professional consultation.

 • ÁESZ, 2005. Az egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományok. Állami Erdőrendezési Szolgálat, Budapest.

 • BABOS, I., 1962. Homokfásítás termőhelytipológiai alapjai. In: MAJER A. (szerk.), Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. OEF, Budapest. pp. 139151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BABOS, I., H.-NÉ PROSZT, S., JÁRÓ, Z., KIRÁLY, L., SZODFRIDT, I., TÓTH, B., 1966. Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BALOGH, L., KOVÁCS, G., TÍMÁR, G., 2005. Az egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományok. 4. Erdőssztyepp klíma. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARTA, K., TANÁCS, E., SAMU, A., KEVEINÉ BÁRÁNY, I., 2009. Hazai rendzinák megfeleltetése a WRB nemzetközi talajosztályozási rendszerben (Classification of Hungarian rendzina soils in conformity with the international World Soil Reference Base System (WRB). Agrokémia és Talajtan. 58. (1) 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIDLÓ, A., KOVÁCS, G., LÁSZLÓ R., 2000. Cseri talajok vizsgálata a TÁEG Rt. területén. Erdészeti Lapok. 135. (3) 7072.

 • BIDLÓ, A., KOVÁCS, G., LÁSZLÓ, R., SZODFRIDT, I., 2001. Fafaj-összehasonlító kísérlet beállítása a cseri talajokon. Erdészeti Lapok. 136. (10) 315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FLOREA, N., MUNTEANU, I., 2012. Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor, (Romanian System of Soil Taxonomy). Ed Sitech, Craiova.

 • FUCHS, M., MICHÉLI, E., 2010. A duzzadó agyagtalajok előfordulásának dokumentálása és osztályozásuk problémái Magyarországon, Agrokémia és Talajtan. 59. (2) 217232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FUCHS, M., MICHÉLI, E., 2015. Javaslat a hazai genetikai talajszintek leírására a FAO irányelveknek megfelelő módosítására. Agrokémia és Talajtan. 64. 273284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FUCHS, M., WALTNER, I., MICHÉLI, E., 2007. A hazai hidromorf talajok osztályozásának és nemzetközi megfeleltetésének kérdései. In: BIDLÓ, A., SZŰCS, P, VARGA, B. (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés, 2006. Talajvédelmi Alapítvány, Budapest. pp. 184192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FUCHS, M., WALTNER, I., SZEGI, T., LÁNG, V., MICHÉLI, E., 2011. A hazai talajtípusok taxonómiai távolsága a képződésüket meghatározó folyamattársulások alapján, Agrokémia és Talajtan. 60. (1) 3344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GLINKA, K.D., 1909. Die Bodenzonen und Bodentypen des europäischen und asiatischen Russlands. Compte Rendue de la Première Conférence Internationale Agrogeologique, Budapest. pp. 95113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources – A Framework for International Classification, Correlation and Communication, IUSS Working Group WRB. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS WORKING GROUP WRB, 2022. World Reference Base for Soil Resources - International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁRÓ, Z., 1972. Az erdészeti termőhelyértékelés rendszere. In: DANSZKY, I. (szerk.), Erdőművelés I. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest. pp. 45 255 45–87; 137–255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁRÓ, Z., 1986. Magyarországi termőhelyek rendszerezése és erdészeti értékelése. Erdészeti Kutatások. 78. 181197.

 • JASSÓ, F. (szerk.), 1987. JENEY, I., JUHÁSZ, I., KIRÁLY, L., KULCSÁR, MNÉ., PARÁSZKA, L., SZENTESI, A., SZILÁGYI, A., VÁRALLYAY G., 1987. ’87 útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Agroinform, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JASSÓ, F. (szerk.), 1989. HORVÁTH, B., IZSÓ, I., KIRÁLY, L., PARÁSZKA, L., SZABÓNÉ KELE G. ’88 útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Agroinform, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KABAŁA, C., CHARZYŃSKI, P., CHODOROWSKI, J., DREWNIK, M., GLINA, B., GREINERT, A., HULISZ, P., JANKOWSKI, M., JONCZAK, J., ŁABAZ, B., ŁACHACZ, A., MARZEC, M., MAZUREK, R., MENDYK, Ł., MUSIAŁ, P., MUSIELOK, Ł., SMRECZAK, B., SOWIŃSKI, P., ŚWITONIAK, M., UZAROWICZ, Ł., WAROSZEWSKI, J. (eds.), 2019. Systematyka gleb Polski. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław–Warszawa, Poland.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOCSIS, M., BERÉNYI ÜVEGES, J., VÁRSZEGI, G., SISÁK, I., 2015. A MÉM NAK genetikus talajtérkép bemutatása és talajosztályozási kategóriáinak elemzése. Agrokémia és Talajtan. 64. (1) 5372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOCSIS, M., TÓTH, G., BERÉNYI ÜVEGES, J., MAKÓ, A., 2014. Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajtani adatainak bemutatása és térbeli reprezentativitás-vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 63. (2) 223248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAJER, A. (szerk.), 1962a. Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. OEF, Budapest.

 • MAJER, A., 1962b. Kopárfásítás termőhelytipológiai alapjai. In: MAJER A. (szerk.), Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. OEF, Budapest. pp. 137139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÁTÉ, F., 1956. Beszámoló a talajtérképezés újabb eredményeiről tartott előadásokról. Földrajzi értesítő. 6. 8185.

 • MÉM, 1980. 26/1980. (XI. 9.) MÉM rendelet a földértékelésről szóló 1980. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI, E., 2009. The Hungarian Soil Classification System In: ARNOLD, R., SHOBA, S., KRASILNIKOV, P., MARTI, J. J. I., 2009. A handbook of soil terminology, correlation and classification. Earthscan, London. pp. 171176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI, E., FUCHS, M., SZEGI, T., CSORBA, Á., DOBOS, E., SZABÓNÉ KELE, G., 2018. A diagnosztikus szemléletben megújított hazai talajosztályozási rendszer. Alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok. Vitaanyag 2018.10.10. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő pp. 48.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MICHÉLI, E., BÜTTNER, S., STEFANOVITS, P., SZABÓNÉ KELE, G., SZEGI, T. A., TÓTH, G., 2009. A hazai talajosztályozás korszerűsítése és nemzetközi megfeleltetése (Improvement and international correlation of the Hungarian soil classification system). Project Report. OTKA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NESTROY, O., AUST, G., BLUM, W.E.H., ENGLISCH, M., HAGER, M., HERZBERGER, E., KILIAN, W., NELHIEBEL, P., ORTNER, G., PECINA, E., PEHAMBERGER, A., SCHNEIDER, W., WAGNER, J., 2011. Systematische Gliederung der Böden Österreichs. Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁSZTOR, L., LABORCZI, A., BAKACSI, Z., SZABÓ, J., ILLÉS, G., 2018. Compilation of a national soil-type map for Hungary by sequential classification methods. Geoderma. 311. 93108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHLETT, A., 2012. Földkérdés a rendszerváltozás tükrében. In: Földindulások – Sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Szent István Társulat, Budapest. pp. 185201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ’SIGMOND, E., 1934. Általános talajtan. Budapest, Szerző kiadása.

 • SISÁK, I., 2016. Mai tanulságok a talajosztályozás 1961 és 1999 közötti változásaiból. Agrokémia és Talajtan. 65. (1) 161168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SISÁK, I., MÁTÉ F., 2008. A magyar talajosztályozás továbbfejlesztésének szükségszerűsége – „A balatoni táj talajai” talajmonolit sorozat tapasztalatai. In: SIMON László (szerk.) Talajtani vándorgyűlés 2008. Talajvédelmi Alapítvány, Nyíregyháza. pp. 653662.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SISÁK, I., MÁTÉ, F., MAKÓ, A., 2013. A magyar talajosztályozás dualitása a kialakulástól napjainkig. In: DOBOS, E.; BERTÓTI, R. D.; SZABÓNÉ, K. G. (szerk.), 2013. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában: Talajtani Vándorgyűlés. Talajvédelmi Alapítvány, Magyar Talajtani Társaság, Budapest. pp. 63.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPONAGEL, H., GROTTENTHALER, W., HARTMANN, K.-J., HARTWICH, R., JANETZKO, P., JOISTEN, H., KÜHN, D., SABEL, K.-J., TRAIDL, R. (eds.), 2005. Bodenkundliche Kartieranleitung. KA5 [Manual of soil mapping. 5th ed. (KA5)], Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe & Staatliche Geologische Dienste, Hannover,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS, P., 1956. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • SZABOLCS, I., (szerk.) 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve, Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet, Budapest. pp. 19160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZODFRIDT, I., 1962. Mocsári, lápi és réti növénytársulások alapjai. In: MAJER, A. (szerk.), 1962. Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. OEF, Budapest. pp. 158163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH, B., 1962a. Szikfásítás termőhelytipológiai alapjai. In: MAJER, A. (szerk.), Erdő- és termő-helytipológiai útmutató. OEF, Budapest. pp. 151158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH, I., 1962b, Ártéri termőhelytípusok. In: MAJER, A. (szerk.), Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. OEF, Budapest. pp. 163165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (Agronomy and Crop Science)
SNIP 0.105
Scimago  
SJR index 0.151
SJR Q rank Q4

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 172 EUR / 198 USD (Online only)
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 129 34 51
Mar 2024 59 23 22
Apr 2024 175 3 5
May 2024 911 4 4
Jun 2024 108 11 20
Jul 2024 83 7 8
Aug 2024 0 0 0