View More View Less
 • 1 Centre of Agricultural Sciences, Debrecen University, HAS-DU land use and regional development research team Debrecen, Hungary
 • | 2 Centre of Agricultural Sciences, Debrecen University, HAS-DU land use and regional development research team Debrecen, Hungary
Restricted access

The yield of maize is primarily influenced by sunlight, temperature, available plant nutrients and water supply. Since plants take up water through their roots, the most decisive factor is not precipitation but the quantity of water available in the soil. In this study, a simple, easy-to-reproduce, capacitive model was elaborated to determine the available moisture content for maize. During the calculations, based on the balance method, the available moisture content in the top 110 cm soil layer was determined, taking daily weather data into account. The examinations were carried out on a medium heavy chernozem soil with lime deposits, in a multifactorial experiment at the Látókép Experimental Station of the Center of Agricultural Sciences, Debrecen University, between 1990 and 2004. Annual yield fluctuation is primarily determined by the soil moisture content in the month of July and the water supplies in May, according to regression analysis. The maize yields in the past 15 years could be calculated with an accuracy of 570 kg/ha, an error limit of below 10% and an r value of 0.805, using a regression line and the data of monthly moisture supplies. However, the yields of fertilized plots can only be estimated with an accuracy of 1 t/ha on average. Fertilizer utilization is influenced by the moisture content of the soil, so it makes sense to include this in the analysis instead of the other environmental factors. Water is required for nutrient utilization. In years with poor or medium water supplies, moderate fertilizer rates are more effective, compared to higher rates in years with better water supplies. Efficient fertilization in maize production can only be achieved by harmonizing soil moisture content and the applied fertilizer rate.

 • Anderson, F. L., Kamprath, F. J., Moll, R. H. (1985): Prolificacy and N-fertilizer effects on yield and N utilization in maize. Crop Sci., 25, 598-602.

  'Prolificacy and N-fertilizer effects on yield and N utilization in maize ' () 25 Crop Sci. : 598 -602.

  • Search Google Scholar
 • Debreczeni, B., Debreczeni, B-né (1983): A tápanyag- és vízellátás kapcsolata. (Relationships between nutrient and water supplies.). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 267.

  A tápanyag- és vízellátás kapcsolata. (Relationships between nutrient and water supplies.) , () 267.

  • Search Google Scholar
 • Dobos, A., Máthéné, Gáspár, G., Nagy, J. (1999): A műtrágyázás és a tőám hatása eltérő genotípusú kukorica hibridek szemtermésének vízleadás dinamikájára. (Effect of fertilization and plant density on the drying down dynamics of maize hybrids with different genotypes.) In: Ruzsányi, L., Lesznyák, M-né, Jávos, A. (eds.), Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Debreceni Agrártudományi Egyetem, pp. 163-170.

  Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok , () 163 -170.

 • Dobos, A., Nagy, J. (1999): A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) szárazanyag-produkciójára eltérő évjáratokban. (Effect of fertilization on the dry matter production of maize (Zea mays L.) in different years.) In: Ruzsányi, L., Lesznyák, M-né, Jávor, A. (eds.), Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Debreceni Agrártudományi Egyetem, pp. 171-180.

  Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok , () 171 -180.

 • Hanway, J. J., Russell, W. A. (1969): Dry-matter accumulations in corn (Zea mays L.) plants: Comparisons among single-cross hybrids. Agron J., 61, 947-951.

  'Dry-matter accumulations in corn (Zea mays L.) plants: Comparisons among single-cross hybrids ' () 61 Agron J. : 947 -951.

  • Search Google Scholar
 • Jolánkai, M., Menyhért, Z., Széll, E. (1999): Fajtaérték a növénytermesztésben. (Value of varieties in crop production.) In: Ruzsányi, L., Pepó P. (eds.), Növénytermesztés és környezetvédelem. MTA, Budapest.

  Növénytermesztés és környezetvédelem , ().

 • Kádár, I. (1992): A növénytáplálás alapelvei és módszerei. (Basic Principles and Methods of Plant Nutrition.) MTA TAKI, Budapest, 398.

  A növénytáplálás alapelvei és módszerei. (Basic Principles and Methods of Plant Nutrition.) , () 398.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, G. J. (1982): A kukorica víz- és tápanyag-dinamikájának kritikus ökofizikai kapcsolata. (Ecophysiological relationship between water- and nutrition dynamism in maize.) Növénytermelés, 31, 355-365.

  'A kukorica víz- és tápanyag-dinamikájának kritikus ökofizikai kapcsolata. (Ecophysiological relationship between water- and nutrition dynamism in maize.) ' () 31 Növénytermelés : 355 -365.

  • Search Google Scholar
 • Kramer, P. I. (1963): Water stress and plant growth. Agron. J. 55, 31-35.

  'Water stress and plant growth ' () 55 Agron. J : 31 -35.

 • Láng, G. (1976): Szántóföldi növénytermesztés. (Field Crop Production.) Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

  Szántóföldi növénytermesztés. (Field Crop Production.) , ().

 • Márton, L. (2000): Az NPK műtrágyázás hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére. (Effect of NPK fertilization on the yield of potato (Solanum tuberosum L.). PhD Thesis, VE, Keszthely, 136 p.

 • Márton, L. (2002): Az évhatás elemzése az északkelet-magyarországi, nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérletben. A természetes csapadék és a tápanyagellátottság hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére. (Analysis of year effect in a long-term fertilisation experiment in Nyírlugas (North-East Hungary). Effect of rainfall and nutrient supplies on the yield of potato (Solanum tuberosum L.). Növénytermelés, 51, 71-87.

  'Az évhatás elemzése az északkelet-magyarországi, nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérletben. A természetes csapadék és a tápanyagellátottság hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére. (Analysis of year effect in a long-term fertilisation experiment in Nyírlugas (North-East Hungary). Effect of rainfall and nutrient supplies on the yield of potato (Solanum tuberosum L.) ' () 51 Növénytermelés : 71 -87.

  • Search Google Scholar
 • Nagy, J., Huzsvai, L. (1995): Az évjárat hatás értékelése a kukorica (Zea mays L.) termésére. (Evaluation of year effect on the yield in maize (Zea mays L.). Növénytermelés, 44, 385-393.

  'Az évjárat hatás értékelése a kukorica (Zea mays L.) termésére. (Evaluation of year effect on the yield in maize (Zea mays L.) ' () 44 Növénytermelés : 385 -393.

  • Search Google Scholar
 • Ruzsányi, L. (1992): Főbb növénytermesztési tényezők és a vízellátás kölcsönhatásai. (The relationship between major crop production factors and the water supply.) D.Sc. Thesis, Debrecen.

 • Ruzsányi, L. (1996): Az aszály hatása és enyhítésének lehetőségei a növénytermesztésben. (The effect of drought and ways of reducing its effect in crop production). In: Cselőtei, L., Harnos, Z. (eds.), Éghajlat, időjárás, aszály II. Az aszálykár enyhítésének lehetőségei. KÉE, Budapest, pp. 5-48.

  Éghajlat, időjárás, aszály II. Az aszálykár enyhítésének lehetőségei , () 5 -48.

  • Search Google Scholar
 • Szász, G. (1971): A természetes csapadékviszonyokra épülő növénytermesztés agrometeorológiai kérdései Magyarországon. (Agrometeorological questions involved in crop production based on natural precipitation in Hungary.) MTA X. Oszt. Közl., 4, 187-198.

  'A természetes csapadékviszonyokra épülő növénytermesztés agrometeorológiai kérdései Magyarországon. (Agrometeorological questions involved in crop production based on natural precipitation in Hungary.) ' () 4 MTA X. Oszt. Közl. : 187 -198.

  • Search Google Scholar
 • Berényi, D. (1956): A cukorrépa termésátlaga és az időjárási elemek közötti összefüggés. (Correlation between sugar beet yield averages and weather components.) Acta Univ. Debr. L., 3, 229-249.

  'A cukorrépa termésátlaga és az időjárási elemek közötti összefüggés. (Correlation between sugar beet yield averages and weather components.) ' () 3 Acta Univ. Debr. L. : 229 -249.

  • Search Google Scholar
 • Berzsenyi, Z. (1988): A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) növekedésének és növekedési jellemzőinek dinamikájára. (The effect of fertilization on maize (Zea mays L.) growth and the dynamics of growth characteristics.). Növénytermelés, 37, 527-540.

  'A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) növekedésének és növekedési jellemzőinek dinamikájára. (The effect of fertilization on maize (Zea mays L.) growth and the dynamics of growth characteristics.) ' () 37 Növénytermelés : 527 -540.

  • Search Google Scholar
 • Berzsenyi, Z. (1993): A N-műtrágyázás és az évjárat hatása a kukorica hibridek (Zea mays L.) szemtermésére és N-műtrágyareakciójára tartamkísérletekben az 1970-1991. években. (The effect of N-fertilization and year on the grain yield of maize hybrids (Zea mays L.) and on N-fertilizer reaction in long-term experiments, in the years of 1970 to 1991.) Növénytermelés, 42, 49-63.

  'A N-műtrágyázás és az évjárat hatása a kukorica hibridek (Zea mays L.) szemtermésére és N-műtrágyareakciójára tartamkísérletekben az 1970-1991. években. (The effect of N-fertilization and year on the grain yield of maize hybrids (Zea mays L.) and on N-fertilizer reaction in long-term experiments, in the years of 1970 to 1991.) ' () 42 Növénytermelés : 49 -63.

  • Search Google Scholar
 • Berzsenyi, Z., Győrffy, B. (1997): Az istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica termésére, termésstabilitására monokultúrás tartamkísérletben. (The effect of manure and fertilizer on the grain yield, yield stability of maize yields in monoculture long-term experiments.) Növénytermelés, 46, 509-527.

  'Az istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica termésére, termésstabilitására monokultúrás tartamkísérletben. (The effect of manure and fertilizer on the grain yield, yield stability of maize yields in monoculture long-term experiments.) ' () 46 Növénytermelés : 509 -527.

  • Search Google Scholar
 • Bocz, E. (1976): Trágyázási útmutató. (Fertilization Guide.) Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

  Trágyázási útmutató . (Fertilization Guide.) , ().

 • Bocz, E. (2001): Magyarország vízellátottságának romlása. (Deterioration of water supplies in Hungary.) In: Bocz, E. (ed.), Vízellátottsági és öntözési jelzés. DATE, Debrecen, XXX.3.

  Vízellátottsági és öntözési jelzés , () XXX.3.

 • Bocz, E., Nagy, J. (1981): A kukorica víz- és tápanyagellátásának optimalizálása és hatása a termés tömegére. (Optimizing water- and nutrient supply for maize and effect thereof on mass of cropyield.) Növénytermelés, 30, 539-549.

  'A kukorica víz- és tápanyagellátásának optimalizálása és hatása a termés tömegére. (Optimizing water- and nutrient supply for maize and effect thereof on mass of cropyield.) ' () 30 Növénytermelés : 539 -549.

  • Search Google Scholar
 • Csathó, P., Lásztity, B., Sarkadi, J. (1991): Az „évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-műtrágyázási tartamkísérletben. (Effect of year on yield and yield elements of maize in P-fertilization long-term trial.) Növénytermelés, 40, 4: 339-351.

  'Az „évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-műtrágyázási tartamkísérletben. (Effect of year on yield and yield elements of maize in P-fertilization long-term trial.) ' () 40 Növénytermelés : 4 -351.

  • Search Google Scholar
 • Szász, G. (1972): A talajfelszín közelében képződő csapadékmennyiség meghatározása. (Determination of the quantities of precipitation formed close to the soil surface.) Időjárás, 76, 208-222.

  'A talajfelszín közelében képződő csapadékmennyiség meghatározása. (Determination of the quantities of precipitation formed close to the soil surface.) ' () 76 Időjárás : 208 -222.

  • Search Google Scholar
 • Barrov, E. M., Hulme, M., Semenov, M. A., Brooks, R. J. (2000): Climate change scenarios. In: Downing, T. E., Harrison, P. A., Butterfield, R. E., Londsdale, K. G. (eds.), Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe. European Commission, Brussels.

  Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe , ().

Acta Agronomica Hungarica
Language English
Russian
German
French
Size  
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0238-0161 (Print)
ISSN 1588-2527 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 3 0 0
Jun 2021 8 1 1
Jul 2021 5 3 1
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 0 0 0