View More View Less
 • 1 Department of Crop Production and Applied Ecology, Centre of Agricultural Sciences, University of Debrecen Debrecen, Hungary
Restricted access

In order to enhance the adaptability and yield stability of maize, the effect of nutrient supply and plant density on yield was studied on a calcareous chernozem soil in Debrecen, while the relationship between sowing date and the grain moisture content at harvest was investigated on a typical meadow soil in Hajdúböszörmény. In the plant density experiment, the plant densities applied were 45, 60, 75 and 90 thousand plants/ha. The optimal fertilizer rates for the maize hybrids were: N 40-120, P2O5 25-75, K2O 30-90 kg ha-1. The application of NPK fertilizers in a wet year increased the yield by 40-50%. Hybrids with good chilling resistance at germination can be sown as early as 10 April, when the soil temperature reaches 8-10°C. There was a significant correlation between sowing date and the grain moisture content at harvest. When hybrids with good chilling resistance at germination were sown early, the grain moisture content at harvest was reduced by 5-10%. A plant density higher than the optimum reduces yield and yield stability. The optimal plant densities determined in the experiment were 60, 75 and 90 thousand plants/ha for two, three and one hybrid, respectively.

 • I'só, I. (1959): A kukorica vetésidejéről. (About the sowing time of maize.) Magyar Mezòazdaság, 14, 8-9.

  'A kukorica vetésidejéről. (About the sowing time of maize.) ' () 14 Magyar Mezòazdaság : 8 -9.

  • Search Google Scholar
 • Kádár, I. (2000): A kukorica tápelem-felvétele és trágyaigénye. (Nutrient uptake and nutrition requirements of maize.) Gyakorlati Agrofórum, 11, 41.

  'A kukorica tápelem-felvétele és trágyaigénye. (Nutrient uptake and nutrition requirements of maize.) ' () 11 Gyakorlati Agrofórum : 41.

  • Search Google Scholar
 • Menyhért, Z. (1978): Kukoricáról a termelőknek. (About maize for producers.) Mezòazdasági Kiadó, Budapest. pp. 155-167.

  Kukoricáról a termelőknek. (About maize for producers.) , () 155 -167.

 • Németh, J., Széll, S. (1985): Kukoricatermesztés fejlesztése. (The improvement of maize production.) MÉM Mérnök- és Vezetõovábbképző Intézet Kiadványa, Budapest. pp. 5-22.

  Kukoricatermesztés fejlesztése. (The improvement of maize production.) , () 5 -22.

 • Pásztor, K. (1958): Vetésidő és fajtakísérletek kukoricával. (Experiments on the sowing time and hybrids of maize.) pp. 169-188. In: I'só, I. (ed.), Kukoricatermesztési kísérletek 1953-1957. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Kukoricatermesztési kísérletek 1953-1957 , () 169 -188.

 • Ruzsányi, L. (1987): Agrotechnika a kukoricatermesztésben. (Agronomic techniques in maize production.) Magyar Mezòazdaság, 42, 8-9.

  'Agrotechnika a kukoricatermesztésben. (Agronomic techniques in maize production.) ' () 42 Magyar Mezòazdaság : 8 -9.

  • Search Google Scholar
 • Sárvári, M. (1986): A vetésváltás és a tápanyagellátás hatása a búza és a kukorica termésére. (The effect of crop rotation and nutrient supply on the yield of wheat and maize.) Ph.D. Thesis, Debrecen.

 • Berzsenyi, Z., Ragab, A. Y., Dang, Q. L. (1998): A vetésidő hatása a kukoricahibridek növekedésének dinamikájára 1995-ben és 1996-ban. (The effect of sowing time on the growth dynamics of maize hybrids in 1995 and 1996.) Növénytermelés, 47, 165-180.

  'A vetésidő hatása a kukoricahibridek növekedésének dinamikájára 1995-ben és 1996-ban. (The effect of sowing time on the growth dynamics of maize hybrids in 1995 and 1996.) ' () 47 Növénytermelés : 165 -180.

  • Search Google Scholar
 • Bocz, E. (1974): A szántóföldi növényeink trágyázásának irányelvei. (Guidelines for the fertilization of field crops.) ATE jegyzet, Debrecen, pp. 65-77.

  A szántóföldi növényeink trágyázásának irányelvei. (Guidelines for the fertilization of field crops.) , () 65 -77.

  • Search Google Scholar
 • Debreczeni, B. (1990): Kálium a növénytermesztésben. (Potassium in crop production.) Magyar Mezòazdaság, 45, 10-12.

  'Kálium a növénytermesztésben. (Potassium in crop production.) ' () 45 Magyar Mezòazdaság : 10 -12.

  • Search Google Scholar
 • Fleischmann, R. (1938): Amikor rosszul csírázik a kukorica. (When the germination of maize is not satisfactory.) Köztelek, 48, 23-24.

  'Amikor rosszul csírázik a kukorica. (When the germination of maize is not satisfactory.) ' () 48 Köztelek : 23 -24.

  • Search Google Scholar
 • I'só, I. (1966): Vetésidő-kísérletek kukoricával. (Sowing time experiments with maize.) pp. 224-232. In: I'só, I. (ed.), Kukoricatermesztési kísérletek 1961-1964. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Kukoricatermesztési kísérletek 1961-1964 , () 224 -232.

 • Sárvári, M. (1995): A tőzám szerepe a fajtaspecifikus kukorica-termesztési technológiában. (The role of plant density in the cultivar-specific maize production technology.) Növénytermelés, 44, 261-270.

  'A tőzám szerepe a fajtaspecifikus kukorica-termesztési technológiában. (The role of plant density in the cultivar-specific maize production technology.) ' () 44 Növénytermelés : 261 -270.

  • Search Google Scholar
 • Sárvári, M. (2001): Összefüggés a kukoricahibridek tőzáma és termése között. (The relationship between the plant density and yield of maize hybrids.) II. Növénytermesztési Tudományos Nap. Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben. Magyar Tudományos Akadémia Budapest. p. 12.

  Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben , () 12.

 • Sárvári, M., Futó, Z. (2001): A vetésidő hatása a különböző genetikai adottságú kukoricahibridek termésére. (The effect of sowing time on the yields of maize hybrids with differing genetic characteristics.) Növénytermelés, 50, 43-60.

  'A vetésidő hatása a különböző genetikai adottságú kukoricahibridek termésére. (The effect of sowing time on the yields of maize hybrids with differing genetic characteristics.) ' () 50 Növénytermelés : 43 -60.

  • Search Google Scholar
 • Széll, E., Csala, G. (1984): Az aszály hatása a kukoricára. (The effect of drought on maize.) Magyar Mezòazdaság, 38, 9.

  'Az aszály hatása a kukoricára. (The effect of drought on maize.) ' () 38 Magyar Mezòazdaság : 9.

  • Search Google Scholar
 • Széll, E., Tátrai, J., Székely, C., Rózsás, A., Táczi, J. (1986): Kukorica üzemi tőzámkísérletek. (Plant density experiments with maize.) Magyar Mezòazdaság, 41, 10-11.

  'Kukorica üzemi tőzámkísérletek. (Plant density experiments with maize.) ' () 41 Magyar Mezòazdaság : 10 -11.

  • Search Google Scholar
 • Balás, Á., Hensch, Á. (1889): Általános és különleges mezòazdasági növénytermelés. II. kötet. (General and special aspects of agricultural crop production. Vol. II.) Magyaróvár, p. 92.

  Általános és különleges mezòazdasági növénytermelés. II. kötet. (General and special aspects of agricultural crop production. Vol. II.) , () 92.

  • Search Google Scholar
 • Berzsenyi, Z. (1993): A N mũrágyázás és az évjárat hatása a kukorica hibridek szemtermésére és N mũrágya-reakciójukra tartamkísérletben. (The effect of N fertilization and the year on the grain yield and N fertilizer response of maize hybrids in a long-term experiment.) Növénytermelés, 42, 49.

  'A N mũrágyázás és az évjárat hatása a kukorica hibridek szemtermésére és N mũrágya-reakciójukra tartamkísérletben. (The effect of N fertilization and the year on the grain yield and N fertilizer response of maize hybrids in a long-term experiment.) ' () 42 Növénytermelés : 49.

  • Search Google Scholar
 • Berzsenyi, Z. (1994): A növényszám és az évjárat hatása a kukoricahibridek szemtermésére és terméskomponenseire, valamint növényszám reakciójára. (The effect of plant density and the year on the grain yield and yield components and plant density response of maize hybrids.) Kukoricatermesztés. 1994. Országos Tanácskozás. Budapest, pp. 75-82.

  Kukoricatermesztés. 1994 , () 75 -82.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 29 29 12
Full Text Views 9 3 0
PDF Downloads 5 2 0