View More View Less
 • 1 BKÁE Budapest
 • 2 BKÁE 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Restricted access

A tanulmány állást foglal az életminoség vitatott fogalmát illetoen. Megállapítja, hogy az életminoség termeloero, amelynek elhanyagolása az európai integrációban vállalható nemzeti szerep degradációjához vezet. A szerzok vázolják, hogy milyen roncsolódások mentek végbe az emberi termeloeroben az utóbbi évtizedben, és jelzik, hogy e tendencia folytatódása, a történelmileg elért hazai intellektuális állomány zsugorodása oda vezethet, hogy jövobeli szerepünk az európai integrációban nagyjából a délolasz vagy a görög szerephez válhat csak hasonlóvá. A tanulmány néhány gazdaságpolitikai javaslattal zárja mondanivalóját.

 • Rékássy Balázs (1999): Reális alternatíva-e a privatizáció? Egri Gazdasági Szemle 1999/2.

  Reális alternatíva-e a privatizáció , ().

 • Ékes Ildikó (2001): Képzettség, keresetek és a rejtett gazdaság. Munkaügyi Szemle 2001. szeptember.

  Képzettség, keresetek és a rejtett gazdaság , ().

 • Kertesi Gábor - Köllő János (2001): A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberi tőke átértékelődése. (Budapesti munkagazdaságtan füzetek.) Budapest.

  A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberi tőke átértékelődése. , ().

  • Search Google Scholar
 • Kovács János - Virág Ildikó: Iskola és gazdaság.

 • Lakatos Gyula (2001): A humántőke befektetések költségei a magyar gazdaságban. Gazdaság és Statisztika 2001/4.

  A humántőke befektetések költségei a magyar gazdaságban , ().

 • Losonczi Ágnes (1998): Utak és korlátok az egészségügyben. (Stratégiai kutatások az MTA-n.) Budapest, MTA.

  Utak és korlátok az egészségügyben. , ().

 • Makó Csaba (2001): A munkaerő szubjektív, valamint emocionális és esztétikai jellemzőinek felértékelődése a munkafolyamatban. Vezetéstudomány 2001/12.

  A munkaerő szubjektív, valamint emocionális és esztétikai jellemzőinek felértékelődése a munkafolyamatban , ().

  • Search Google Scholar
 • Mihályi Péter (2000): Magyar egészégügy: diagnózis és terápia. Budapest, Springer Orvosi Kiadó.

  Magyar egészégügy: diagnózis és terápia. , ().

 • Fazekas Károly (szerk.) (2001): Munkaerő-piaci tükör. Budapest, MTA Kózgazdaságtudományi Kutató Központ.

  Munkaerő-piaci tükör. , ().

 • Népegészség, orvos, társadalom. (Magyarország az ezredfordulón.) MTA 1998.

 • Papócsi László - Takács József (2001): A megtiport falu. Budapest, C.E.T. Gondolat Belvárosi Kv. Kiadó.

  A megtiport falu. , ().

 • Varsányi Gyula (2002): Melyik iskolarendszer jobb? Lórád Ferenc OKNT elnök a közoktatás nagy kérdéseiről. Népszabadság 2002. május 16.

  Melyik iskolarendszer jobb? Lórád Ferenc OKNT elnök a közoktatás nagy kérdéseiről , () 16.

  • Search Google Scholar
 • Viszt Erzsébet (2002): A humán beruházások jellege, nagysága és ösztönzési lehetőségei a kis-és közepes méretű vállalatoknál. Budapest, OFA, Piacgazdaság Alapítvány.

  A humán beruházások jellege, nagysága és ösztönzési lehetőségei a kis-és közepes méretű vállalatoknál. , ().

  • Search Google Scholar
 • Polynyi István - Tímár János (2002): Dilettanizmus és arrogancia. Élet- és Irodalom 2002. április 19.

  Dilettanizmus és arrogancia , ().

 • Rimler Judit (2000): Munkahelyek és munkásaik. Kreatív irányú eltolódások a magyar munkapiacon. Közgazdasági Szemle 2000/10.

  Munkahelyek és munkásaik. Kreatív irányú eltolódások a magyar munkapiacon , ().

  • Search Google Scholar
 • Boncz Imre (2001): A magán- és közkiadások aránya az egészségügy finanszírozásában nemzetközi összehasonlítások alapján. Egri Gazdasági Szemle 2001. október.

 • Ádler Judit (2002): befektetői igények érvényesítése a humán erőforrás fejlesztésében. Budapest, OFA, Piacgazdaság Alapítvány.

  befektetői igények érvényesítése a humán erőforrás fejlesztésében. , ().

  • Search Google Scholar
 • Tudás-árulás és „öregedés” a rendszerváltozás utáni Magyarországon. Magyar Tudomány 2001/4.

  öregedés a rendszerváltozás utáni Magyarországon. , ().

 • Vámos Dóra (szerk.) (2001): Az oktatási piac és a felsőoktatás. In: Paradigma-váltás a közszektorban CMK+F prof. Budapest.

  Az oktatási piac és a felsőoktatás. , ().

 • Augusztinovics Mária (2002): A nyugdíjrendszerekről. Magyar Tudomány (2002/4.

  A nyugdíjrendszerekről. , ().

 • Átmenet a tanulásból a munka világába (1999): Phare, OECD.

  Átmenet a tanulásból a munka világába , ().

 • Ádler Judit (2002): A vállalkozások munkaerővel kapcsolatos igényei. Budapest, OFA, Piacgazdaság Alapítvány.

  A vállalkozások munkaerővel kapcsolatos igényei. , ().

 • Ádler Judit (2002): A vállalkozások munkaerővel kapcsolatos igényei. Munkaügyi Szemle 2002/3.

  A vállalkozások munkaerővel kapcsolatos igényei. , ().

 • Szépkuti László (2001): A szakképzés helyzete Magyarországon 2000. Humánpolitikai Szemle 2001/7-8.

  A szakképzés helyzete Magyarországon 2000 , ().

 • Benedek Tamás: A külföldi érdekeltségű vállalatok foglalkoztatottság politikája és annak hatása a foglalkoztatottság változásaira. Budapest, OFA, Piacgazdaság Alapítvány.

  A külföldi érdekeltségű vállalatok foglalkoztatottság politikája és annak hatása a foglalkoztatottság változásaira. , ().

  • Search Google Scholar
 • ECOSTAT (2002): Magyarország 2010-2015-ben. Budapest.

  Magyarország 2010-2015-ben. , ().