Author:
Katalin Szabó BKÁE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Budapest

Search for other papers by Katalin Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A rendszerváltás nyomán számos volt szocialista országban lényeges átalakulásnak vagyunk tanúi a foglalkoztatásban. A változások jól illeszkednek a globalizálódó világgazdaság fő áramlataiba. A munka, amely a tervgazdaságok legmerevebb tényezője volt - nem kis részben a külföldi vállalatok térnyerésének köszönhetően - mozgásba jött. A világszerte zajló változások különös erővel érintik a tranzíciós országok munkavállalóit, hiszen ezekben az országokban a munkaviszonyok még a fejlett világban tapasztalhatóaknál is sokkal merevebbek voltak. A korábbi állapot a 90-es évek közepétől Magyarországon is szinte mindenben az ellenkezőjére váltott. Az alapvetően a bizonytalanságra visszavezethető feltételes foglalkoztatás azonban jóval kisebb arányú Magyarországon, mint a nyugodtabb viszonyokkal jellemezhető régi EU-tagországokban. E tanulmányban a szerző magyarázatot keres erre a paradoxonra.

 • Wiens-Tuers, B. A. (2001): Employee Attachment and Temporary Workers. Journal of Economic Issues, 35(1): 45-60.

  'Employee Attachment and Temporary Workers ' () 35 Journal of Economic Issues : 45 -60 .

  • Search Google Scholar
 • Williamson, O. E. (1985): The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press.

  The Economic Institutions of Capitalism , ().

 • Williamson, O. E. (1991): Comparative Economic Organisation: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. Administrative Science Quaterly, 36(2): 269-296.

  'Comparative Economic Organisation: The Analysis of Discrete Structural Alternatives ' () 36 Administrative Science Quaterly : 269 -296 .

  • Search Google Scholar
 • Polivka, A. E. - Cohany, S. R. - Hipple, S. (2000): Definition, Composition, and Economic Consequences of the Nonstandard Work Force. In: Carte, F. - Ferber, M. A. - Golden, L. - Herzenberg, S. A. (eds): Nonstandard Work: The Nature and Challenges of Changing Employment Arrangements. Industrial Relations Research Association, 41-94.

  Nonstandard Work: The Nature and Challenges of Changing Employment Arrangements. , ().

  • Search Google Scholar
 • Standing, G. (1997): Globalisation, Labour Flexibility and Insecurity: The Era of Market Regulation. European Journal of Industrial Relations, 3(1): 7-13.

  'Globalisation, Labour Flexibility and Insecurity: The Era of Market Regulation ' () 3 European Journal of Industrial Relations : 7 -13 .

  • Search Google Scholar
 • Szabó K. - Becsky A. (2003): Önmegvalósitás vagy digitális magány? A távmunka elterjedésének ösztönzői és akadályai Magyarországon. Vezetéstudomány, 34(12): 2-20.

  'Önmegvalósitás vagy digitális magány? A távmunka elterjedésének ösztönzői és akadályai Magyarországon ' () 34 Vezetéstudomány : 2 -20 .

  • Search Google Scholar
 • Voszka Éva (1997): A dinoszauruszok esélyei. Budapest: Pénzügykutató Rt.-Perfekt Rt.

  A dinoszauruszok esélyei , ().

 • Zenger, T. R. - Hesterly, W. S. (1997): The Dissaggregation of Corporations: Selective Intervention, High-powered Incentives, and Molecular Units. Organization Science, 8(3): 209-222.

  'The Dissaggregation of Corporations: Selective Intervention, High-powered Incentives, and Molecular Units ' () 8 Organization Science : 209 -222 .

  • Search Google Scholar
 • EC (2002): Employment in Europe 2002. Luxembourg: European Commission.

  Employment in Europe 2002 , ().

 • Foote, D. A. - Folta, T. B. (2002): Temporary Workers as Real Option. Human Resource Management Review, 12: 579-597.

  'Temporary Workers as Real Option ' () 12 Human Resource Management Review : 579 -597 .

  • Search Google Scholar
 • Frey M. (2001): Állapotfelmérés a munkaidő-rendszerek és foglakoztatási formák flexiblizálásának hazai helyzetéről. In: Frey, M. (2001): EU-konform foglalkoztatáspolitika. Budapest: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

  EU-konform foglalkoztatáspolitika. , ().

 • Gere I. (1997): Az atipikus munkaerő iránti igény. A munkaerő-kölcsönző cégek tapasztalatai alapján. In: Laky T. et al. (szerk.): Az atipikus foglakoztatási formák. Budapest: Integrációs Stratégiai Munkacsoport.

  Az atipikus foglakoztatási formák. , ().

 • Harmadik Páneurópai … (2001): Harmadik Páneurópai Nextra-kutatás. A távmunka magyarországi elterjedtségéről. Budapest: Szonda Ipsos.

  Harmadik Páneurópai Nextra-kutatás. A távmunka magyarországi elterjedtségéről. , ().

  • Search Google Scholar
 • Hipple, S. (2001): Contingent Work in the Late-1990s. Monthly Labor Review, 124(3): 3-27.

  'Contingent Work in the Late-1990s ' () 124 Monthly Labor Review : 3 -27 .

 • Inotai A. (1993): A Nyugat és a közép-és kelet-európai átalakulás. Közgazdasági Szemle, 40(11): 917-938.

  'A Nyugat és a közép-és kelet-európai átalakulás ' () 40 Közgazdasági Szemle : 917 -938 .

  • Search Google Scholar
 • Kocsis É. - Szabó K. (2000): A posztmodern vállalat. Tanulás és hálozatosodás az új gazdaságban. Budapest: Oktatási Minisztérium.

  A posztmodern vállalat. Tanulás és hálozatosodás az új gazdaságban. , ().

  • Search Google Scholar
 • Kopasz M. - Medgyesy M. - Sághi M. (2002): A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra. In: Szívós P. (szerk.): IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. Budapest: Tárki.

  IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. , ().

 • Laky T. (2001): Az atipikus foglalkozások. Budapest: Struktúra Munkaügyi Kiadó.

  Az atipikus foglalkozások. , ().

 • Mokyr, J. (2001): Economic History and the "New Economy". Business Economics, 36(2): 9-14.

  'Economic History and the "New Economy" ' () 36 Business Economics : 9 -14 .

 • Ogden, M. R. (1994): Politics in a Parallel Universe. Is there a Future for Cyberdemokracy? Futures, 26(7): 713-729.

  'Politics in a Parallel Universe. Is there a Future for Cyberdemokracy? ' () 26 Futures : 713 -729 .

  • Search Google Scholar
 • Benedek A. (2003): Távmunka a tudásgazdaságban. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium II. Távmunka Konferenciája, február 20.

 • Borbély Sz. (2000): Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára. Kutatási összefoglaló. Budapest: MTA.

  Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára. Kutatási összefoglaló. , ().

  • Search Google Scholar
 • Bowring, F. (2002): Post-Fordism and the End of Work. Futures, 34(2): 159-172.

  'Post-Fordism and the End of Work ' () 34 Futures : 159 -172 .

 • Broadfoot, P. (1998): Records of Achievement and the Learning Society: A Tale of Two Discourses. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(3): 447-478.

  'Records of Achievement and the Learning Society: A Tale of Two Discourses ' () 5 Assessment in Education: Principles, Policy & Practice : 447 -478 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Társadalom és Gazdaság
Language Hungarian
Year of
Foundation
1979
Publication
Programme
ceased
Founder Budapesti Corvinus Egyetem
Founder's
Address
H-1093 Budapest, Hungary Fővám tér 8.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1588-9734 (Print)
ISSN 1589-021X (Online)