View More View Less
 • 1 BKÁE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Budapest
Restricted access

Az evolúciós szemléletmód jelen volt a 19. század gazdaságtani paradigmáiban: mind a munkaérték-elmélet, mind a szubjektív értékelmélet megengedett evolúciós gondolatmeneteket. A pénz kialakulásának magyarázata különösképpen vonzotta az evolúciós jellegű magyarázatokat. Az alábbiakban Marxnak és Mengernek a pénz evolúciójával kapcsolatos levezetéseit tekintjük át.

 • Gedeon P. (2001): Gazdaságtan és evolúció. In: Pál E. (szerk.): Ütközben. Tanulmányok a társadalomtudományok kóréből Somlai Péter 60. születésnapjára. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 228-243.

  Ütközben. Tanulmányok a társadalomtudományok kóréből Somlai Péter 60. születésnapjára , ().

  • Search Google Scholar
 • Aydinonat, N. E. (2000): Invisible Hand Explanations: the Case of Menger's Explanation of the "Origin of Money". Kézirat. Rotterdam: Erasmus Institute for Philosophy and Economics, Department of Philosophy, Erasmus University, March.

  Invisible Hand Explanations: the Case of Menger's Explanation of the "Origin of Money" , ().

  • Search Google Scholar
 • 0. URL:

 • Ingham, G. (1998): On the Underdevelopment of the "Sociology of Money". Acta Sociologica, 41(1): 3-18.

  'On the Underdevelopment of the "Sociology of Money" ' () 41 Acta Sociologica : 3 -18.

 • Marx, K. (1965): A politikai gazdaságtan bírálatához. Első füzet. Marx és Engels Mövei 13. kötet. Budapest.

  A politikai gazdaságtan bírálatához. Első füzet. Marx és Engels Mövei 13. kötet , ().

  • Search Google Scholar
 • Marx, K. (1967): A tőke I. Marx és Engels Mövei 23. kötet. Budapest.

  A tőke I. Marx és Engels Mövei 23. kötet , ().

 • Menger, C. (1892): On the Origins of Money. Economic Journal, 2(2): 239-255.

  'On the Origins of Money ' () 2 Economic Journal : 239 -255.

 • Menger, C. (1985): Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics. New York: New York University Press.

  Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics , ().

  • Search Google Scholar